Головна
ГоловнаІсторіяІсторія України (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Малик Я., Вол Б., Чуприна В.. Історія української державності, 1995 - перейти до змісту підручника

ІЗ ПРОГРАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ


А. В СПРАВІ ПОЛІТИЧНІЙ І НАЦІОНАЛЬНІЙ
Самотійність і суверенність Соборної України.
Забезпечення автономії (самоурядування) тим частинам України, які перебували в інших історичних та економічних умовах (Галичина, Кубанщина).
3. Українські Установчі збори, зложені на підставі вселюдного (загального), рівного, прямого і таємного голо сування по пропорціональній системі.
Українські Установчі збори мають визначити державний устрій Соборної України і забезпечити правний порядок і законність.
Законодавча влада в усій повноті належить парламен ту; виконавча влада - раді міністрів, політично відпові дальній перед парламентом.
Виборчий закон до парламенту, земських та міських (городських) самоурядувань, заснований на підставі вселюд ного, прямого, рівного і таємного голосування по про порціональній системі.
Оборона принципу незмінности суддів як найголовнішої запоруки законности і правного порядку в державі. Вищою судовою владою на Україні повинен бути Генеральний Суд.
7. Рівність усіх громадян Української держави перед законом незалежно від національності, віри, статі, достатків і скасування всіх станових привілеїв.
8. Українська мова є мова державна. Народна освіта для всіх обов'язкова.
Примітка. Права інших мов у школах і державних установах мають бути забезпечені особливими законами.
9. Самостійність і незалежність (автокефалія) православ ної церкви в межах України.
Сильна армія і флот для захисту самостійности і незалежности Української держави.
Національна фінансова політика; утворення окремої української валюти для забезпечення економічних інтересів українського народу і захисту його від експлуатації чу жинців.
(Багатопартійна Українська держава на початку XX ст.: Програмні документи перших українських політичних партій. К., 1992 р. С. 41-42).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ІЗ ПРОГРАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ"
 1. СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
  прогресивні українські сили. Важливу роль у цьому відіграв міжпартійний політичний блок - Товариство українських поступовців, яке виникло після першої російської революції і виступало як організація всеукраїнського масштабу. Його лідерами були такі визначні політичні діячі, як Андрій В'язлов, Михайло Грушевський, Дмитро Дорошенко, Сергій Єфремов, Андрій Ніковський, Євген Чикаленко, Федір
 2. УТВОРЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ І ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
  програми, нові гасла. Стало зрозумілим, що австрофільство галичан - неабияке гальмо на цьому шляху. Характерною була резолюція, ухвалена 13 жовтня 1917 р. на зборах українського студентства у Львові, яка стосувалася політичних подій, що назрівали: "Українське студентство, стоячи на грунті самовизначення народів, ставить одиноко оправдане, доцільне, невідкличне і справедливе домагання з'єднання
 3. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
  програмних документів. Автор праць з історії 214 України. Основоположник народницького напряму в українській історіографії 36, 57, 58, 59, 189 Коструба Теофіл (1907-1943) - монах-василиянин, історик у Львові. Автор праць з історії України княжої доби 30 Костянтин VII Багрянородиий (905-969) - візантійський імператор з македонської династії, письменник 187 Котляревський Іван (1769-1838) -
 4. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  програми з цього питання. З метою фінансового забезпечення економічної реформи необхідно спеціальним законодавчим актом визначити правовий статус Національного банку України як центральної банківської установи держави та чітко врегулювати його компетенцію. Слід також чітко розмежувати функції Національного банку та комерційних 296 банків, розширити повноваження НБУ щодо здійснення контролю та
 5. 2.1. Передумови створення Конституції України
  В Україні зародження конституційної думки належить ще до початку XVIII ст. Автономний осередок українського державного життя - Запорозька Січ - традиційно функціонувала на засадах демократії навіть в умовах чужоземного панування на більшій частині України. Демократичний ідеал був покладений в основу державотворчих процесів у Гетьманщині - українській козацькій державі, заснованій під час
 6. УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТИ У БОРОТЬБІ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ
  програму партії, "головна" частина якої з позицій соціалізму проголошувала необхідність "колективного устрою праці й колективної власності". "Мінімальна" частина програми ставила більш практичні завдання. У ній вказувалося, що прогрес народних мас можливий тільки на національній основі. Програма звертала особливу увагу на виховання почуття національної свідомості й солідарності в масах
 7. ХАРКІВСЬКИЙ ЦВК РАД У БОРОТЬБІ ЗА ВЛАДУ В УКРАЇНІ
  Більшовики під керівництвом Володимира Леніна 25 жовтня 1917 р. організували збройне повстання в Петрограді, повалили Тимчасовий уряд і утворили новий російський уряд - Раду Народних Комісарів (Раднарком). Жовтневий переворот, як вважали більшовики, встановив диктатуру пролетаріату в формі Совєтів, відкрив шлях до створення соціалістичного суспільного ладу. Після одержання телеграфних
 8. ВІЙНА РАДЯНСЬКОЇ РОСІЇ і ПРОТИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ. ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
  Розпочавши збройну боротьбу проти Центральної Ради, Раднарком РРФСР діяв спільно з Народним секретаріатом, створеним у Харкові. Особливу тривогу у нього викликав союз між Українською Народною Республікою та Доном. Адже Центральна Рада пропускала на Дон козачі військові частини, а Донський уряд не заперечував проти проходження на територію Української Народної Республіки українізованих частин.
 9. Брестський мирний договір з країнами четвірного союзу та його наслідки
  Після падіння Тимчасового уряду в Петрограді та проголошення Українською Центральною Радою III Універсалу Франція й Англія намагалися встановити офіційні стосунки з Генеральним секретаріатом. Вони визнали уряд Української Народної Республіки і призначили в Київ своїх представників - генерала Жоржа Табуї та дипломата Пінктона Баггс. Прихильно поставилися до України й інші держави Антанти.
 10. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ПЕРІОДУ ГЕТЬМАНАТУ
  програму Кабінету Міністрів, до якого мали ввійти представники Українського національного союзу, що поставив такі вимоги: проведення аграрної реформи на основі ліквідації великого землеволодіння та забезпечення землею трудового селянства, встановлення демократичних свобод і вироблення демократичного виборчого закону. Лідери Українського національного союзу також подали свій список кандидатів на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua