Головна
ГоловнаІсторіяІсторія України (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Малик Я., Вол Б., Чуприна В.. Історія української державності, 1995 - перейти до змісту підручника

ІЗ ТВОРУ ПРОКОПІЯ КЕСАРІЙСЬКОГО "ВІЙНА З ГОТАМИ"


Ці племена, слов'яни й анти, не управляються однією людиною, але здавна живуть в народоправстві (демократії), і тому у них щастя та нещастя в житті є справою спільною. І у всьому іншому в обох цих варварських племен усе життя і закони однакові. Вони вважають, що один тільки Бог, творець блискавок, є владикою над усіма, і йому приносять у жертву биків та здійснюють інші священні обряди. Долі вони не знають і взагалі не визнають, що вона щодо людей має будь-яку силу, і коли їм ось-ось загрожує смерть, охоплені або хворобою, або коли на війні потрапили в небезпечне становище, то вони дають обіцянку, якщо врятуються, зразу ж принести Богові жертву за свою душу; уникнувши смерті, вони приносять у жертву і те, що обіцяли, і думають що порятунок ними куплений ціною цієї жертви. Вони шанують ріки і німф і всякі інші божества, приносять жертви всім їм і за допомогою цих жертв здійснюють ворожіння. Живуть вони в бідних хатинах, на великій відстані один від одного, і все ж вони часто змінюють місце проживання. Вступаючи в битву, більшість із них йде на ворогів із щитами і дротиками в руках,
СТАТУТ КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА СВЯТОСЛАВИЧА
Во имя отця и сьша святаго духа.
Се яз, князь Великий Василии, нарицаемьіи Владимер, сьш Святославль, внук Игорев и блаження Олгьі, восприях святое крещенье от грьеческиих цареи Костянтина и Василья и Фотия патриарха и взях перваго митрополита Михайла на Киев и на всю Русь, иже крести всю землю Рускую.
И по томь, летом минувшим, создах церковь святую Богородицю и дах десятину к ней во всеи земли Рускаго княженья и от всякого суда десятий грошь, а из торгу десятую неделю и из домов на всякое лето десятое всякого стада и всякого живота чюдьнои матери божий и чюдному спасу.
И по томь вздрех в греческии манаканун и обретох в немь се, еже не подобаеть сих судов судити и тяжеб князю и бояромь его ни судьям его. И згадав аз со своєю княгинею Анною и со своими детми и дах святеи Богородицьі и митрополиту и всемь епископомь.
* Массагети - один із народів, який жив у Середній Азії й згадувався Геродотом.
187
А те не вступаютея ни дети мои, ни внуци мои, ни род мои в люди церковнмя и (во) все суди; по весм градомь дал есм и по погостомь і по свободам, где христьяне суть.
А кто уступить на моє данье, суд мне с тсмь пред богомь а митрополиту проклинати его збором.
7. Дал есмь: распустьі', смилное2, заставанье3, умн- канье4, пошибанье, промежки мужем и женою о животех их, или в племсни или в сватовстве поймуться, ведовьство, уреканье6, узльї7, зельс, еретичьство, зубояденье8, ижс отца и матерь бьют, или смн или дчи бьются, или братья бьются, и иже тяжються о заднйци9.
А се митрополичи люди церковньїс: игумен, игуменья, поп, попадья, поповичь, чернець, черница, диякон, дьяко- нова, проскурница, пономарь, вдовица, калика, стороник, задушьнни человек, прикладник, хромець, слепець, дьяк и вси прицетници церковний.
Ащс их кто внидеть в вину, судити тех митрополиту и єпископомь опроче мирян.
(Памятники русекого права. Памятники права Киевского государстна X-XII вв. М., 1952. Вьш. 1. С. 237-238).
штатів. Зовнішнім видом цієї громади була рада, військова рада, народне віче. На цій раді могли бути присутніми всі без винятку січові козаки, починаючи від січової старшини й кінчаючи простою "сіромою", або простолюдом, черню. Тут панувала цілковита рівність усіх членів громади: кожен користувався однаковим правом голосу, кожен міг заперечити пропозицію іншого, висунувши натомість свої плани й міркування, але що вже було ухвалено радою, було необхідним і обов'язковим для всіх. Запорізька громада доходила до повного ідеалу, невідомого ні в давні, ні в середні, ні в нові віки; принцип рівності панував тут у всьому: під час загальних зборів, при виборах військової старшини, січовому й паланковому управлінні, у всіх запорізьких школах, у спільній трапезі, при поділі майна й у приватному житті в куренях. Ні знатність роду, ні станове походження, ні перевага віку не мали в Січі жодного значення: лише особисті якості, тобто відвага, досвід, розум, кмітливість бралися до уваги.
(Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків: у 3 т. Львів, 1990. Т. і. С. 120).

ІЗ ПРАЦІ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО "ІСТОРІЯ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ"
В основі запорізького світогляду лежала громада, мир, товарство. Це товариство було таким самим "народоправ'ям" на півдні Росії, але на вищому ступені розвитку, яким було "народоправство" у Пскові й Новгороді, на півночі Русі; що робив вічовий дзвін на півночі, те робили литаври на півдні; своїми звуками вони скликали люд, без різниці у званні й стані, на площу для вирішення найважливіших питань країни, схоже на те, як вирішують у наш час свої справи вільні громадяни швейцарських кантонів чи американських
І Распустьі - справи про розлучення.
, Смилное - незаконний зв'язок чоловіка з жінкою.
Заставанье - звинувачення чоловіком дружини у порушенні подружньої вірності.
_ Умьїканье - викрадення дівчини або жінки.
? ІІошибанье - зґвалтування.
!? Урскапье - образа словом.
о Узльї - чародійні вузли для відвернення хвороб, наговорів та ін.
Зубояденье - кусання в бійці, сварці.
Задница - спадщина.
ІЗ ПРАЦІ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА "КНИГИ БЬІТІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ"
І встане Україна з своєї могили і знову озоветься до всіх братів своїх Слов'ян, і почують крик її, і встане Слав'янщина, і не позостанеться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні крепака, ні холопа - ні в Московщині, ні в Польщі, ні в Україні, ні в Чехії, ні у Хуритан, ні у Сербів, ні у Болгар.
1 Україна буде неподлеглою Річчю Посполитою в союзі Слав'янськім.
Тоді скажуть всі язики, показуючи рукою на те місто, де на карті буде намальована Україна: "От камень, нсго же не брегоша зиждущиї, тої бисть во главу угла".
(Костомаров Микола. Книги Ь'ьітін українського народу // Вивід прав України. Львів, 1991. С. 58).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ІЗ ТВОРУ ПРОКОПІЯ КЕСАРІЙСЬКОГО "ВІЙНА З ГОТАМИ""
 1. ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ КОЧОВИХ НАРОДІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
  Степова смуга України ніколи не була незаселеною. З давніх часів цією територією проходили різні племена. Найдавніші з них - кімерійці, племена невідомого походження. З VII ст. до н. є. сучасну територію українських степів заселяли іранські племена - спершу скіфи, потім сармати, алани, роксолани та ін. Скіфи (скіти) - давній народ, що в VII-НІ ст. до н. є. заселяв Північне Причорномор'я. Існує
 2. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
  Авдіснко Михайло (роки н. і см. невід.) - український революційний діяч, член ЦК УСДРП. У 1918 р.- член групи незалежників. У 1919 р. разом з цією групою увійшов до Всеукраїнського ревкому для збройної боротьби проти більшовицького уряду X. Раковського. З 1920 р.- член ЦК УКП. У 30-х роках - репресований. 118, 122 Андрієвська Ольга (роки н. і см. невід.) - член Української партії
 3. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  Незаперечне, що Україну в екологічному аспекті слід розглядати у першу чергу як постчорнобильську державу. Наслідки цієї катастрофи дуже значні і охоплюють майже всю територію країни. Але екологічна ситуація в цілому вимірюється значно ширшим спектром проблем. -Тривалий час наше господарство велось нераціонально - і занедбана економіка стала загрозливою для самого існування людини. Згадаймо
 4. Поняття і особливості принципів екологічного права
  Для кожної галузі права, у тому числі й для екологічного права, характерні свої принципи, на яких грунтується сукупність її правових приписів. Разом з тим кожна галузь враховує й загальні принципи права, але під кутом зору специфіки правового регулювання певних груп суспільних відносин. Саме ця специфіка визначає характер галузі права та сукупність її принципів. Екологічні відносини, які
 5. 22. Принцип мирного дозволу суперечок
  Однієї з новел сучасного міжнародного права є принцип мирного дозволу суперечок між державами. Класичне міжнародне право не знало такого принципу, тому війна вважалася правомірним засобом досягнення цілей зовнішньої політики держав, хоча певні кроки по впровадженню норми про мирний дозвіл суперечок були зроблені міжнародним співтовариством ще наприкінці XIX - початку XX вв. Так, у ст. 2 Гаазької
 6. 23. Принцип незастосування сили або погрози силою.
  Закріплення принципу незастосування сили або погрози силою також є характерною рисою сучасного міжнародного права, що відрізняє його від класичного міжнародного права. У період між двома світовими війнами вживали спроби по обмеженню застосування сили або її погроз у міжнародних відносинах. Однак імперативна норма про заборону застосування сили або погрози силою була вперше сформульована в п. 4
 7. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  твору міжнародного договору, ратифікаційних грамот, документів про застереження; - одержання будь-яких підписів під договором; - інформування учасників договору про хід його ратифікації і про вступ його в силу, якщо в договорі цей механізм передбачений; - одержання і збереження актів, нотифікацій і повідомлень; - виготовлення при необхідності копій договору; - ратифікаційних грамот, додатків
 8. 40. Закінчення дії і призупинення дії міжнародних договорів.
  До закінчення терміну дії договір може бути продовжений (пролонгований). Продовження (пролонгація) міжнародного договору являє собою механізм продовження терміну дії міжнародного договору, що заснований на домовленості його учасників або закладається в самий текст міжнародного договору. Продовження терміну дії договору відбувається автоматично (на 5-10 років при наявності вказівки про це в
 9. 54. Історія створення міжнародних організацій
  Необхідність міжнародного спілкування на більше широкій і постійній основі привела до перетворення двосторонніх переговорів у багатобічні конференції, які у свою чергу в силу політичних і економічних факторів середини XIX в. трансформувалися в міжнародні міжурядові організації. Першими такими організаціями стали так звані міжнародні адміністративні союзи: Міжнародний союз для виміру землі (1864
 10. 54. Історичні аспекти створення міжнародних організацій
  Сучасні міжнародні відносини характеризуються постійним розширенням сфер взаємодії держав, тому всі нові відносини стають предметом міжнародно-правового регулювання. Однією з таких порівняно нових організаційно-правових форм міждержавного співробітництва є міжнародні організації. Міжнародні організації є основною інституціональ-ною формою співробітництва держав, вони виступають у якості
© 2014-2021  ibib.ltd.ua