Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998 - перейти до змісту підручника

2.1. Програмна лекція 2.1. по модулю 2 "Основи традиційної екології": Теоретична екологія. Круговороти

Розділ. Теоретична екологія

Основна мета модуля 2 - вивчення теоретичних основ екології з акцентуванням уваги на центральному понятті теоретичної екології-екологічної ніші, ролі екологічних факторів і ретельному вивченні фундаментальних питань класичної екології, заснованої на екосистемному і популяційному підходах.

У зв'язку з цим необхідно формування наступних знань:

2.1. По розділу "Теоретична екологія".

2.1.1. Актуалізація визначення поняття "Система" в системному аналізі. (Л. Берталанфі, Ешбі, Урсул, Р.Акоф, О.Ланге, А. Холла і р.Фейджін та ін.)

2.1.2. Актуалізація знань з біосфері. Екосистема. Біогеоценоз. Різниця між екосистемним і популяційному підходами в екології Структури екосистеми. Закон Ліндемана. Основна властивість екосистеми.

2.2. Перелік знань з підрозділами "Кругообіг речовини". Основи фотосинтезу.

2.2.1. Глобальний біологічний круговорот. Кругообіг речовин. Біосферний круговорот. Продуктивність рослинного покриву. Коефіцієнт екологічної продуктивності.

2.2.2. Рушійна сила кругообігів.

2.2.3. Два протилежних процесу, що лежать в основі кругообігу.

2.2.4. Енергетична основа існування біологічних кругообігів.

2.2.5. Висхідна і спадна гілки біологічних кругообігів. Результати, що випливають з процесів, що відбуваються на кожній з гілок. Кінцевий результат спадної гілки біологічних процесів.

2.2.6. Кругообіг води. Основний хімічний елемент поставляється водою в процесі фотосинтезу. Механізм кругообігу води. Роль живої речовини у великій круговороту води.

2.2.7. Кругообіг вуглецю. Неорганічні та органічні акумулятори вуглецю. Основний регулятор вуглекислого газу в атмосфері Механізми безпосереднього впливу кругообігу вуглецю на енергетику атмосфери.

2.2.8. Кругообіг кисню. Основні гілки круговороту кисню.

2.2.9. Кругообіг азоту. Активність газової форми азоту в біосфері і можливість використання його безпосередньо вищими рослинами. Хімічні форми азоту засвоювані рослинами. Два основних шляхи потрапляння амонітного і нітратного азоту в грунти і водойми.

2.2.10. Кругообіг фосфору, сірки і неорганічних катіонів. Основний вид міграції цих елементів. Головне джерело неорганічних катіонів на суші.

2.

3. Процес фотосинтезу.

2.3.1. Фотосинтез в загальному розумінні.

2.3.2. Роль процесу фотосинтезу (по Ф.Жолно-Кюрі);

2.3.3. Порівняльна оцінка ролі фотосинтезу в освіті вільного кисню з іншими ісчнікамі кисню.

2.3.4. Хемосинтез.

2.3.5. Фази фотосинтезу.

2.3.6. Спрощена формула фотосинтезу.

2.3.7. Витрата енергії та води при фотосинтезі.

2.3.8. Ресурси і ККД фотосинтезу.

2.3.9. Механізм асиметрії і транспірації.

2.3.10. Продуктивність фотосинтезу.

2.3.11. Продуктивність траспіраціі.

2.3.12. ФАР. Складовою частиною якого випромінювання вона є і її питома вага в цій частині.

2.3.13. Процес дихання.

ЛІТЕРАТУРА

1.Бігон М.Харпер Дж, Таунсенд К. Екологія. Особи, популяції і спільноти: в 2-х т. т.1. Пер. з анг. Світ, М. 1989, 667 с.

2.Верзілін М.М. та ін Біосфера, її сьогодення, минуле і майбутнє. М.Просвещеніе, 1976, 223 с.

3.Реймерс Н.Ф. Природокористування. Словник-довідник. М.Мисль. 1990, 637 с.

4.Дедю І.І. Екологічний енциклопедичний словник. Кишинів, Гл.ред. Молд.Сов.енцікл. 1990, 408 с.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1. Програмна лекція 2.1. по модулю 2 "Основи традиційної екології": Теоретична екологія. Круговороти "
 1. Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998

 2. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа., 2005

 3. Висновок.
  Засновані знання про взаємодію важливих екологічних факторів, якщо розробить нові методи зменшення і запобігання шкоди, 8 завдається природі людиною. І якраз для більш тонкого розгляду цих проблем нам допоможе популяционная екологія та екологія спільнот. Екологія на наших очах стає теоретичною основою поведінки людини та індустріального суспільства в природі.
 4. Модуль 5 "Основи неоекології" - Основні закони, закономірності, правила і принципи в екології та неоекології.
  Екології "- Основні закони, закономірності, правила і принципи в екології та
 5. Лекція № 4 Екологія популяції
  екологія
 6. Далекосхідний державний технічний Університет (ДВПИ ім. В.В. Куйбишева. Контрольна робота / Екологія популяції, екологія співтовариств (сінекологія), 2008

 7. Н. М. ЧЕРНОВА. Лекції з загальної екології. Довідкові матеріали до курсу «Екологія Москви і сталий розвиток». - М., 2009

 8. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
  екологічний словник шкільного вчителя Республіки Башкортостан. - Уфа: Кітап, 1997. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Екологія Башкортостану: Учеб. для 9 кл. - Вид. 2-е. - Уфа: Кітап, 1999. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Популярний екологічний словник / За ред. А.М.Гілярова. Изд. 2-е, перераб. і доп. - М.: Тайдекс КО, 2003. (Бібліотека журналу «Екологія і життя») Миркин Б.М., Наумова
 9. Вступ:
  основним поняттям засвоєних при вивченні курсу "Вступ до спеціальності" (поняття аутекологія, демекологія, сінекологія, система, біоценоз, біогеоценоз, екосистема, геосистема, екологічна піраміда, біосфера, охорона природи, природокористування та ін.) Навчальний курс "Основи загальної екології" є основоположним у підготовці фахівця в галузі
 10. 15.2. Екологічна освіта
  модулів), який найбільш корисний для професійної підготовки. При цьому, модулі, що включають основи загальної та соціальної екології, є обов'язковими. Регіональність. У змісті екологічної освіти органічно поєднуються базові (общеекологіческіе) знання і регіональний компонент (знання про конкретну екологічної ситуації в регіоні, де відбувається процес навчання). На
 11. 12. Визначте, чи має місце логічне (таксономічне) поділ поняття або розчленування предмета на частини (мереологічного поділ):
  основну частину і список літератури . Допити діляться на допити свідка, потерпілого і обвинуваченого. Розрізняють такі види складів злочину: основний склад злочину і склад злочину з обтяжуючими обставинами. Година ділиться на 60 хвилин. Транспорт ділиться на сухопутний, водний і повітряний. Грошові знаки діляться на металеві і паперові; Люди діляться на доброзичливих і
 12. Теми рефератів
  екологія як наука. 4. Філософське значення спадщини Вернадського. 5. Концепція сталого розвитку. Рекомендована література 1. Вступ до філософії. -М.: ІПЛ, 1989. - ч.2. 2. Канке В. А. Філософія. - М.: «ЛОГОС», 1997. 3. Вернадський В.І. Біосфера.-М.: 1967. 4. Моїсеєв Н.Н. Людина. середу. Суспільство.-М., 1983. 5. Гиренок Ф.І. Екологія. Цивілізація. Ноосфера.-М.: Наука,
 13. 5.1 Програмна лекція 5.1 по модулю 5 "Основи неоекології" - Основні закони, закономірності, правила і принципи в екології та неоекології.
  модуля - створення фундаментальної бази шляхом освоєння основних законів, закономірностей, правил і принципів, що існують в екології, для виявлення і глибоко наукового розуміння сучасного функціонування та змін до антропосфере під впливом життєдіяльності. У зв'язку з цим необхідно освоєння таких основних знань які забезпечать вміння вирішувати певні типові задачі і
 14. Тема Основи аутекологіі (факториальной екології).
  екології (факториальной
© 2014-2022  ibib.ltd.ua