Головна
ГоловнаІсторіяДревня Русь → 
« Попередня Наступна »
Горський А.А.. Російські землі в XIII-XIV ст.: Шляхи політичного розвитку М.: Інститут Російської історії РАН. - 128 с., 1996 - перейти до змісту підручника

ШЛЯХУ РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIII-XIV ВЄКАХ: ЧИННИКИ ТА ПІДСУМКИ

Штак, після монголо-татарської навали долі російських земель істотно розходяться. З чотирьох найсильніших в першій половині XIII в. князівств три (Чернігівське, Галицько-Волинське і Смоленське) в XIV

столітті припиняють своє існування як суверенних держав, їх території виявляються у складі іноетнічних в основі державних утворень. На території четвертого - Володимиро-Суздальського - починає складатися нове єдине Російська держава. Якими факторами обумовлене розходження шляхів розвитку російських земель в цей період?

На першому місці стоїть, природно, питання про роль іноземного навали і ярма в долях Русі. Він здавна належить до числа дискусійних. Можна умовно виділити три групи дослідників. По-перше, це ті, хто визнає дуже значний вплив завойовників на розвиток Русі, виразилося в створенні завдяки їм єдиного Руського (Московського) держави. Основоположником такої точки зору був Н.М. Карамзін1. З аксіологічної точки зору дослідники цієї групи розглядали вплив монголо-татар як значною мірою позитивне, хоча зустрічалися і неоднозначні оценкі2.

Інші історики оцінювали вплив завойовників на внутрішнє життя давньоруського суспільства як вкрай незначне, вважаючи, що всі процеси, які йшли у другій половині XIII-XIV ст., Або органічно випливають з тенденцій попереднього періоду, або виникають незалежно від Орди3.

Нарешті, для багатьох дослідників характерна як би "проміжна" позиція, при якій вплив завойовників розцінюється як помітне, але не визначальне для розвитку країни. Така точка зору переважала у вітчизняній історіографії радянського періоду. Вплив монголо-татар розглядалося виключно ^ як негативне, яке гальмує розвиток Русі, в т.ч. об'єднавчі процеси; створення єдиної держави відбулося не завдяки, а всупереч Орде4.

Чи не торкаючись в справжній роботі проблеми впливу монголо-татарського нашестя та іга на всі сфери життєдіяльності давньоруського суспільства - економіку, соціальні відносини, політику, культуру - зупинимося на питанні про те, внесло чи навала Батия деструктивні зміни в існувала на Русі політичну структуру, побудовану на поєднанні "родових" і "загальноруських" земель-князівств, або різні шляхи і долі земель були наслідком виключно внутрішніх процесів.

Для розгляду цієї проблеми корисно з'ясувати, як змінювалася в періоди до і після навали кількість інформації в літописанні однієї з російських земель про інших російських землях Візьмемо такий показник, як згадка міст тих чи інших земель Русі в північно -східному, новгородському і галицько-волин-ському літописанні (літописання інших земель XIII-XIV ст. у вигляді цілісних склепінь не збереглося) в першій половині XIII століття (до навали), в 1241-1300 рр.. і в XIV ст. Матеріал північно-східного літописання до 1305 беремо з Лаврентіївському летопісі5, після, а також за випали в Лаврентіївському періоди з 1264 по 1283 і з 1288 по 1294 - з Симеоновской ®, новгородського літописання за XIII

століття до 1272 - з НІЛ старшого ізвода7, а з 1273 - з НІЛ молодшого ізвода8 (старший ізвод доводить виклад до 1352, але в ньому існує лакуна за 1273-1298 рр.., а матеріал по XIV

в. неповний), галицько-волинського літописання - з вкорінений у Іпатіївський звід Галицько-Волинскоч літописі, що починає виклад з подій 1205 і закінчується на 1292 рік ®.

Кінцеві грані в XIV в. визначаються для кожної з земель часом її входження до складу Великого князівства Литовського або Польського королівства: для Галицько-Волинської землі - 1352

м., Київській - 1362, Чернігівській - 1360 р. (умовно; час оволодіння великим князем литовським Ольгердом Сіверської частиною Чернігівської землі датується 60-ми - 70-ми роками. XIV століття), Смоленської - 1395 Підпорядкування Литвою Полоцької і Турово-Пінської земель відбулося в кінці XIII - початку XIV в.; тому за умовну грань приймаємо рубіж цих століть. Для Північно-Східної Русі, Новгородської, Рязанської і Муромської земель (які зберегли російську державність) умовної гранню беремо 1380, рік Куликовської битви, остаточно визначила політичне лідерство Москви в Північно-Східній Русі1 ®.

Північно-Східне літописання Землі 1201 -

1236 1241 -

1300 XIV в. кількість згадувань Київська міста: Білгород 3 - Вручий 4 - Вишгород 3 - Київ 32 8 липня Торчський 1 - Треполь 2 - Разом 45 8 7 Кіровоградська міста: Брянск - 1 3 Воргол - 2 - Курськ - 2 - Оболенск - - 2 Рильськ - 1 - Серенек 2 - Сновськ 1 - Чернігів 7 - Разом 10 6 Травня Галицько-Волинська міста: Володимир-6 Волинський Галич 17 - Разом 23 0 0 Смоленська міста: Дорогобуж - 1 Можайськ - 1 1 Смоленськ 3 5 11 Торопец 2 - Разом 5 7 12 Новгородська міста: Волок - 3 5 Ізборськ - 3 Ладога - 1 - Луки - 1 Новгород 20 грудня 36 Псков - 1 3 Руса - 1 Торжок 2 квітня 12 Разом 14 29 61 Рязанська міста: Білгород 1 - Ісади 1 - Коломна 1 січня - Ольга 1 - Переяславль-5 лютого Рязанський Пронск 3 - Рязань 9 3 січня Ужеск 1 - Разом 17 8 квітня Муромская міста: Муром 2 2 травня Переяславська міста: Переяславль-16 \ Русский Турово-П ська міста: Туров 1 - Пінськ 1 - Разом 2 0 0 Полоцька міста: Полоцьк 1 - Таблиця І

Новгородське літописання Землі 1201 -

1236 1241 -

1300 XIV в. кількість згадувань Київська міста: Вишгород 1 - Заруб 1 - Киев 18 2 березень Разом 20 2 березня Чернігівська міста: Брянськ - 1 Мосальськ 1 - Річиця 1 - Серенек 1 - Чернігів 15 - 1 Галицько-Волинська міста: Володимир - 1 Волинський Галич 7 - Перемишль 3 - Разом 10 0 1 Смоленська міста: Ржева 1 - Смоленськ 8 1 квітня Торопец 4 3 1 Разом 13 Перша 4 5 Північно-Східна Русь міста: Володимир 7 5 3 Городець Радилов 1 2 1 Дмитров - 3 - Дубна 1 - Зубців 1 - Кострома - 3 1 Кснятин 1 - Москва - 18 січня Нижній 1 Новгород Переяславль-14 5 лютого Залеський Тверь 3 18 травня Шеша 1 - Разом 29 24 44 Рязанська міста: Ісади 1 - - Коломна 1 - Пронск 2 - Рязань 1 - 1 Разом 5 0 1 Полоцька міста: Вітебськ - 1 - Полоцьк - 2 - Усвят 2 - Разом 3 лютого 0

Галицько-Волинське летопісаніе11 Землі 1205-1236 1241-1292 кількість згадувань Київська міста: Вручий - 1 Київ 17 липня Звенигород 1 - Торчеськ 5 - Разом 23 8 Тернопільська міста: Брянськ - 1 Козельськ 1 - Путивль 1 - Сновськ 1 - Сосниця 1 - Хоробор 1 - Чернігів 3 квітень Разом 4 вересня Північно-Східна Русь міста: Суздаль 2 січня Смоленська міста: Смоленськ - 1 Рязанська міста: Рязань - 1 Турово-Пінська міста: Пінськ - 7 Слуцьк - 2 Туров - 1 Разом 0 10 Переяславська міста: Переяславль-- 1 Русский

Новгородська міста-Новгород 1 - Полоцька міста: Полоцьк - 1 У північно-східному літописанні до навали найчастіше згадуються міста Київської землі (44 рази), далі Галицько-Волинській (23), Рязанської (17) , Переяславської (16), Новгородської (14), Чернігівській (10), Смоленської (5). З окремих міст лідирують Київ (32), Галич (17), Переяславль-Русский (16), Новгород (12), Рязань (9), Чернігів (7). У другій половині XIII століття різко вперед виходять по числу згадок міста Новгородської землі - 29 (удвічі більше, ніж в 1201-1236 рр.., Хоча літописного матеріалу за 1241-1300 рр.. Майже вдвічі менше), серед окремих міст - Новгород (21) . Кількість згадувань міст інших земель (крім Смоленської), навпаки, різко падає. З міст Київської землі згадується тільки Київ (8 разів), 7 згадок пов'язані зі Смоленської землею (в тому числі Смоленськ - 5 разів), 6 - з Чернігівської (сам Чернігів - жодного разу), 5 - з Рязанської. Міста Галицько-Волинської землі не згадуються зовсім, всього одного разу згадано Переяславль-Російська. У XIV столітті Новгородська земля і раніше безперечний лідер - 61 згадка її міст, самого Новгорода - 36. 12 раз названі міста Смоленської землі (11 - Смоленськ), 3 - Чернігівській (тільки Брянськ). Багато (17) згадок рязанських міст. У Київській землі і раніше згадується тільки Київ (7 разів). Знову ні разу не названі галицько-волинські міста.

Новгородське літописання до 1237 приблизно рівною мірою цікавиться всіма найбільшими князівствами. Північно-Східна Русь - 29 згадок міст, Київська земля - 20, Чернігівська - 18, Смоленська - 13, Галицько-Волинська - 10. З міст лідирують Київ - 18, Чернігів - 15, Переяславль-Залеський (центр князювання Ярослава Всеволодича, тісно пов'язаного з Новгородом) - 14, Смоленськ - 8, Галич - 7, Володимир-на-Клязьмі - 7. У другій половині XIII століття про містах інших земель згадок стає дуже мало, при цьому про чернігівських і галицько-волинських немає зовсім, про міста Смоленського князівства -

4, Полоцького - 3, Київського - 3 (тільки Київ). Але міста Північно-Східної Русі називаються набагато частіше за інших - 24 рази. У XIV

столітті кількість згадувань міст Північно-Східної Русі -

44 (трохи менше, ніж у північно-східному літописанні цього періоду про міста Новгородської землі). Серед окремих міст лідирують тепер Москва і Твер. Про міста ж інших земель всього від 1 до 4 згадувань.

В Галицько-Волинському літописі немає такої значної різниці між першою і другою половиною XIII століть; можливо, частково це пов'язано з тим, що на відміну від північно-східного і новгородського літописання вона представляла собою не погодну хроніку , а звід з декількох цілісних оповідань, з'єднаних в період після Батиєва нашествія12. Міста інших земель в Галицько-Волинському літописі згадуються взагалі рідко. У тексті, що висвітлює період після навали, втричі рідше, ніж до 1237, згадуються міста Київської і вдвічі - Чернігівської земель, щодо частими стають згадки міст Турово-Пінського князівства. Враховуючи, що в Галицько-Волинському літописі на період 1241-1292 рр.. доводиться в два з гаком рази більше тексту, ніж на 1205-1236 рр.., очевидно, що тенденція до зниження інтересу до інших земель простежується виразно і тут.

В цілому можна констатувати, що в період після нашестя Батия різко знижується інтерес літописців до "чужих землях" 13, що відображає ослаблення "межземельних" зв'язків в цей період Виняток становлять зв'язку Північно-Східної Русі з Новгородом , Смоленськом і Рязанню. Ослаблення зв'язків відбувається не поступово, а різко - перелом відзначається порівняно другої половини XIII в. з першої при тому, що між другою половиною XIII і XIV століттям різниці практично немає. Різкість переходу особливо добре видно при обліку згадок міст за останні десять років до навали і в межах аналогічного обсягу літописного матеріалу за період з 1241 р. У північно-східному літописанні за 1227-1236 рр.. "Чужі" міста згадуються 13 разів (Київська земля -

5, Чернігівська - 4, Переяславська - 3, Муромська - 1), за 1241-1263 рр.. - 11, але 10 з цих згадок припадають на Новгородську землю (і одне на Київ). Новгородське літописання за 1227-1236 рр.. згадує міста інших земель 32 рази (Чернігівська земля - 14, Київська - 8, Суздальська - 5, Смоленська - 3, Галицька - 2), за 1241-1268 рр.. - 9 (Полоцька земля -

5, Смоленська - 3, Суздальська - 1). У Галицько-Волинському літописі під 1227-1235 рр.. 19 згадок (Київська земля - 11, Чернігівська - 6, Суздальська - 2), під 1241-1252 рр.. - 10 (Турово-Пінська земля - 6, Київська - 2, Чернігівська та Переяславська - по 1). Таким чином, саме навала є різкою гранню, після якої можна говорити про ослаблення політичних зв'язків між різними регіонами Русі14.

Основних причин цього ослаблення, ймовірно, дві. По-перше, в умовах воєнного розорення і складання системи ординської експлуатації необхідним стало зосередження суспільної уваги на внутрішніх справах земель. Якщо перед навалою боротьба за Київ і Галич була в розпалі, то після 1240 Київ вже не був об'єктом міжусобної війни, суперечки за галицький стіл тривали недовго. Верховним розпорядником обох столів став ватий, поскаржитися Київ Ярославу Всеволодічу (1243), а Галич - Данилу Романовичу (1245, незабаром після перемоги Дані мулу над Ростиславом Михайловичем) 15. Ніхто не зазіхав після навали на князювання суздальських Юрьевичей в Новгороді. По-друге, Батиєвої навали призвело до припинення боротьби за "общерусские" князювання, яка багато в чому стимулювала меж-земельні зв'язку. Можна вважати, що навала якщо не стало причиною закріплення Новгорода за суздальскими, а Галича - за волинськими князями, то в усякому разі значно прискорило це закріплення: інші князі втратили можливість боротися за ці столи як через зайнятість внутрішніми справами своїх земель, так і в силу переходу верховного сюзеренітету над російськими князювання до Орди. З навалою слід пов'язувати і втрату інтересу найсильніших князів до Києву. В умовах, коли отримання столу стало залежати від ханської волі, природно було прагнення закріпити за собою і своїми нащадками "отчину" землі, ніж ганятися за "общерусскими" столами.

 Отже, вплив монголо-татарської навали і ординського іга на політичну систему Русі слід визнати значним. Саме їм багато в чому пояснюється посилення відособленості російських земель, розбіжність шляхів їх розвитку. Але визнання значущості "ординського фактора" недостатньо для пояснення різних підсумків політичного розвитків російських земель до кінця XIV століття, для відповіді на питання, чому саме Північно-Східна Русь стала регіоном, в якому отримали переважання доцентрові тенденцій, ядром Російської держави. 

 В історіографії здавна склалася думка, що Володимиро-Суздальське князівство вже в домонгольський період, ще з середини - другої половини XII століття, було найсильнішим серед російських земель16. Однак такий погляд багато в чому виходить з некритичного сприйняття збереженого літописного матеріалу: літописи Московської держави XV-XVI ст. засновані на літописанні Північно-Східної Русі, в якому, природно, свого князівства і своїм князям приділено найбільшу увагу, і вони виставляються у вигідному світлі (в пізніх зведеннях це прагнення до звеличення князів Північно-Східної Русі - предків московських государів - ще більш посилено) 17. Якщо ж виходити з сучасного рівня знань про політичну історію Русі середини XII - першої третини XIII століття, картина буде дещо іншою.

 Юрій Володимирович "Долгорукий" (пом. 1157), перший самостійний князь Суздальській землі, вступив у боротьбу за гегемонію на Русі в 1147 році і боровся з перемінним успіхом зі своїм племінником Ізяславом Мстиславичем. Юрію вдалося міцно утвердитися на київському столі тільки після смерті Ізясу- лава (1154). Син Юрія Андрій Боголюбський у перші десять років свого князювання не приймав активної участі в південноруських справах. Він починає претендувати на верховенство серед російських князів наприкінці 60-х років і не випадково саме тоді: після смерті Ростислава Мстиславича в 1167 р. Андрій залишився старшим у поколінні онуків Мономаха. Зрештою йому вдалося здолати свого суперника і двоюрідного племінника - Мстислава Ізяславича Волинського (1169). Але потім з покори Андрія вийшли сини Ростислава, а після вбивства суздальського князя (1174) в Північно-Східній Русі спалахнула міжусобна війна. Що вийшов з неї переможцем до 1177 молодший брат Андрія Всеволод до середини 90-х років не претендував на домінуючу роль: в кращому випадку його можна вважати в цей час одним з трьох найсильніших російських князів - разом з київськими князями-співправителями Святославом Всеволодичем (з чернігівських Ольговичів) і Рюриком Ростиславичем (з смоленських Ростиславичів) 18. У середині 90-х років Всеволод зізнавався Ростиславичами "найстарішим у Володимерь племені" (серед нащадків Мономаха - він був тоді єдиним живуть серед його онуків) і активно втручався в їх боротьбу з Ольговічамі19. Володимирський літописець зображує справу так, що наприкінці XII - початку XIII в. Всеволод був верховним розпорядником київського столу: він садить в Києві у 1194 році Рюрика Ростиславича після смерті Святослава Всеволодовича, він і Роман Мстиславич Галицько-Волинський садять в Києві в 1202 р. замість Рюрика Ростиславича Ингваря Ярославича (хоча переможений був Рюрик одним Романом), він дає Київ знову Рюрика в 1203 г.20 Але ймовірно, що літописець перебільшує тут роль "свого" князя. З подальшого його викладу видно, що Всеволод не чинив в 1205-1210 рр.. вирішального впливу на боротьбу за Київ між Романом і Рюриком, а потім Рюриком і Всеволодом Святославічем21. На початку XIII століття щонайменше не слабкіше Всеволода був Роман Мстиславич (після захоплення ним Галича в 1199 р.). Після смерті Всеволода (1212) ніяких вказівок на провідну роль володимирських князів на Русі немає (навіть у північно-східному літописанні). В якості найсильнішого російського князя тепер виступає Мстислав Мстиславич Удатний. Він володіє Новгородом, потім Галичем, при його вирішальному сприянні 1212 р. сідає на київський стіл Мстислав Романович, а в 1216 - на володимирський Костянтин Всеволодіч22. Після смерті Мстислава (1228) найсильнішими політичними фігурами на Русі стають Юрій та Ярослав Всеволодічу, Михайло Всеволодіч Чернігівський, Данило Романович Волинський. Якщо говорити про вплив суздальських князів у середині XII -

 початку XIII в. на південноруські справи, то виявиться, що воно швидше убуває, чим посилюється: Юрій Долгорукий сам претендує на Київ, ходить на південь походами; Андрій Боголюбський прагне вже тільки до того, щоб у Києві сидів його ставленик, сам в походи на південь не ходить, але організує їх; Всеволод Велике Гніздо впливає на південноруські справи тільки шляхом політичного тиску, походів не організує; його сини не мають вже і засобами політичного тиску. Пов'язано таке спадання суздальського впливу на Півдні, втім, не з ослабленням Суздальської землі, а з відмиранням в міру зміни поколінь князів і оформленням різних гілок нащадків Мономаха принципу старейшінства "в Володимерь племені" (за яким суздальські князі майже весь час мали перевагу) - він ще діє при Всеволоде, але вже не працює при його синів, хоча після смерті Рюрика Ростиславича в 1212 р. вони залишилися єдиними правнуками Мономаха. 

 Отже, факти політичної історії не дають підстав для твердження про перевагу Володимиро-Суздальського князівства над усіма іншими російськими землями в домонгольський період. Спробуємо оцінити її відносне могутність, використовуючи такий показник, як кількість відомих науці укріплених поселень середини XII - середини XIII В.23 

 Таблиця 4 Землі Загальна кількість укріплених поселень сер. XII - сер. ХНІ в. в тому числі з укріпленою площею понад 1 га Волинська 96 31 Галицька 84 22 Київська 115 20 Муромська в 1 Новгородська ВО 10 Переяславська 78 16 Полоцька 57 13 Рязанська 50 11 Смоленська 156 18 Суздальська 73 29 Турово-Пінська 12 2 Чернігівська 268 32 Північно-Східна Русь за загальною кількістю укріплених поселень домонгольського періоду виявляється лише на сьомому місці, за колічесво великих - на третьому. Після навали ситуація змінюється. Це добре видно з цифр, що показують, скільки поселень припинило своє існування в середині - другій половині XIII в., А на скількох після руйнування життя возобновілась24. 

 Таблиця 5 Землі Кількість укріплених поселень, які припинили існування в сер. - Другої пол. XIII в. у% до загальної кількості Кількість укріплених поселень, на яких в кін. ХНІ - поч. XIV в. поновилася життя у% до кол-ву припинили сущетвует-вання ("коефіцієнт відновлюваності") Галицько- 

 Волинська 137 76 43 31 Київська 95 83 21 22 Муромська 5 83 1 20 Новгородс 

 кая 19 38 29 153 Переяслав 

 -Ська 63 81 9 14 Полоцька 37 65 23 62 Рязанська 30 60 17 57 Смоленс 

 кая СО 

 про 69 42 39 Суздаль 

 ська 32 44 40 125 Турово- 

 Пінська 5 44 6 120 Черніговс 

 кая 198 74 60 30 Очевидно, що розвиток Північно-Східної Русі (і Новгородської землі) після навали було відносно менш несприятливим, ніж у інших великих земель - "коефіцієнт восстанав- 

 67 

 ліваемості "поселень тут значно вище. Мабуть, саме в другій половині XIII - початку XIV століття починають закладатися передумови відносного (у порівнянні з іншими землями) посилення Північно-Східної Русі. Але немає підстав вважати, що це було обумовлено великою могутністю Володимиро-Суздальського князівства ще в домонгольскую епоху. Навпаки, з табл. 4 складається враження, що Чернігівська земля і Волинська укупі з Галицької володіли більш значним потенціалом: вони перевершують Північно-Східну Русь як за загальною кількістю укріплених поселень, так і по числу великих. Отже, політичні причини того факту, що саме Північно-Східна Русь стала основою для формування нового, Російського государства25, потрібно шукати в явищах і події передодня навали і середини XIII-XIV в Необхідний облік комплексу політичних факторів, що визначали розвиток російських земель в цю епоху. 

 *** 

 Київське князівство зберігало в першій половині XIII століття своє значення остільки, оскільки було об'єктом колективного сюзеренітету найсильніших князів російського княжого роду, що володіли або київським столом, або "частиною" в Київській землі, або щонайменше правом на таку частку. Ні однієї з гілок не вдалося закріпити Київ за собою. Після Батиєва розгрому чернігівським, смоленським, волинським і суздальським князям необхідно стало насамперед подбати про своїх родових володіннях: до Києва руки вже не доходили. Суздальські Всеволодічу, отримавши від монгольських ханів сюзеренітет над Києвом, чи не намагалися закріпитися там, будучи більш стурбовані справами свого князівства Київ втратив статус столиці Русі і (на відміну від Новгорода і Галича) не закріпилася за сильної княжої гілкою. В силу даних причин Київська земля не могла стати ядром, навколо якого об'єдналися б інші руські землі. 

 Чернігівська земля безпосередньо межувала зі степом, частина її знаходилася в лісостеповій зоні і тому піддавалася частим набігам, що викликало переміщення населення у північному напрямку, в лісові райони Політична сила Чернігівського князівства перед самим нашестям була ослаблена тривалою боротьбою Михайла Всеволодіча за Київ і Галич Мабуть, в ході цієї Борба частина чернігівського боярства осідала на землях "загальноруських" князівств. У 1241 г Данило Романович дорікав який правив у його відсутність в Галичі боярина Доброслава Судді-ча, що він дає землі чернігівським боярам, а не галіцкім26 Під 1273 згадується боярин Андрій Путівліч, що служив Льву Даніловічу27 - судячи з прізвисько, виходець з Чернігівщини. Відтік частини чернігівської знаті в інші землі послаблював політичну опору князів чернігівської гілки в своєму княжестве28. 

 На відміну від Волині і Смоленщини, Чернігівська земля була відносно сильно роздроблена: 5-7 дрібних князівств в першій половині XIII в., При тому, що у Волинській землі - 5 (але до часу навали залишалося 1-2 - межибізьких і можливо Кам'янецьке) , Смоленськом - 1. Після навали дроблення усілілось29. Перехід Брянська, що став найзначнішим центром землі, до князів смоленської гілки (ймовірно, з ініціативи Орди, яка прагнула не допустити подальшого посилення Брянського князівства), як би "відрізав" південну Чернігівщину (з номінальною тепер столицею) від північної (верховских князівств). Брянськ став долею смоленських Ростиславичів і не міг в силу цього претендувати на те, щоб зайняти місце Чернігова в якості столиці і об'єднати князівства "своєї" землі (подібно до того, як в Північно-Східній Русі Москва зайняла місце Володимира і стала об'єднавчим центром). Влада чернігівського князя стала, мабуть, номінальною: великої "столичного" князівства, подібно великому князівства Володимирського, у Чернігівській землі не склалося: головний стіл так і не закріпився за певної "субветвью" чернігівської Ольговичів. Наприкінці XIII і в XIV столітті їх представники, можливо, займали якийсь час київський стіл, але володіння їм вже не давало ніяких політичних вигод. 

 Певну роль в ослабленні Чернігівської землі зіграв і литовський натиск з північного заходу, який намітився вже в другій половині XIII в. і посилився в XIV столітті 

 У Південно-Західної Русі після зміцнення Данила Романовича в Галичині склалися сприятливі умови для того, щоб Га-Ліцкая-Волинське князівство перетворилося на центр об'єднання російських земель, і можна погодитися з думкою, що воно було таким потенційним осередком централізаціі3 ®. Оскільки об'єдналися сусідні князівства, їх злиття не тягло за собою такого від'ємного наслідки, як відрив частини боярства від "своєї" землі. Нащадки Данила і Василька Романовичів практично не воювали один з одним (на відміну від князів Північно-Східної Русі), а за Юрія Львовича на початку XIV в. Галицько-Волинська земля була об'єднана під владою одного князя. Але міжнародне становище князівства було вкрай невигідним. Воно розташовувалося між чотирма сильними сусідами - Ордою, Литвою, Польщею та Угорщиною, а з росіян земель межувало лише зі слабкою Турово-Пінської і загубила своє значення Київської. Практика "насильницького союзництва" з татарами в другій половині XIII століття, по-перше, ускладнювала відносини з сусідами - Польщею, Литвою та Угорщиною, проти кого спрямовувалися ординські походи, в яких повинні були брати участь галицько-волинські князі, по-друге, приводила до розорення татарами власній території князівства під час проходження через нее31. Галицько-Волинська земля служила для Польщі та Литви природним, в силу свого географічного положення, заслоном від Орди32 і одночасно ставала об'єктом їх територіальних домагань, що призвели зрештою до її розділу між цими зміцнілими до середини XIV століття державами. 

 Смоленське князівство займало, здавалося б, дуже вигідне політико-географічне положення. Воно не межувало з ординськими володіннями, відносно мало зазнало руйнувань від воєнних дій татар33. Для Смоленської землі не було характерно настільки значне посилення політичної роздробленості, як для Чернігівської та Суздальській. Але вже напередодні Батиєва навали смоленські Ростиславичі виступають в ході феодальної війни на Півдні Русі як другорядні політичні фігури. Їх позиції в південноруських землях, колишні, здавалося, дуже міцними в 20-ті роки (володіння Києвом і Галичем), виявилися втраченими. Більш того, Смоленськ, мабуть, став з середини або другої половини XIII в. визнавати сюзеренітет великого князя володимирського. 

 Ослаблення Смоленського князівства до середини XIII в. можна частково пов'язувати, як і у випадку з Чернігівською землею, з відходом частини смоленського боярства в південноруські землі під час тривалого перебування найсильніших смоленських князів - Мстислава Мстиславича, Мстислава Романовича, Володимира Рюриковича - у Києві та Галичі і в ході феодальної війни 30-х років . Ймовірно також, що ослабленню смоленських князів саме напередодні Батиєвої навали, в 30-ті роки, сприяв мор 1230-1231 рр..: Смоленська земля постраждала від нього, мабуть, більше, ніж інші - літописи говорять про 32 тис. померлих тільки в Смоленске34. 

 У XIV в. основний зовнішньополітичний чинник, що впливав на Смоленське князівство - натиск Литви. І хоча вигідне політико-географічне положення Смоленської землі дозволяло їй довгий час зберігати відносну незалежність як по відношенню до Литві, так і до великого князювання Володимирського, лавіруючи між цими двома силами, і навіть розширити свої володіння в південному напрямку (Брянськ), про претензії Смоленська на роль об'єднавчого центру руських земель мови йти не могло. 

 Новгородська земля також мала вигідне політико-географічне положення Вона була відокремлена від Орди таким значним заслоном як Північно-Східна Русь, відрізнялася відносним політичною єдністю і великими торгово-економічними можливостями. Але прозвучав у вітчизняній історіографіі35 теза про Новгород як одному з можливих центрів об'єднання російських земель в період після монголо-татарської навали не можна визнати грунтовним. Факти показують, що Новгород ніколи не претендував на приєднання до себе якого * або з російських князівств Вся політична система Новгородської землі не припускала наявності загальноруських об'єднавчих тенденцій. З другої половини XIII століття Новгород визнавав сюзеренітет великого князя володимирського, і політичних сил, які б прагнули до досягнення першості Новгорода серед російських земель, не існувало. Новгородське боярство прагнуло до іншого 'до максимально більшої самостійності, незалежності Новгорода від князів, до позбавлення їх виконавчої влади в Новгороді (що й було досягнуто наприкінці XIII століття), до того, щоб сюзеренітет володимирських князів над Новгородом ставав все більш номінальним Досить було у Новгорода і зовнішньополітичних турбот - доводилося постійно боротися з натиском Ордена, Швеції та Литви.

 У цих умовах визнання свого васалітету стосовно володимирським князям давало можливість уникати зіткнення з Ордою, оскільки відносини з нею повністю перелагались на цих останніх, і залучати військові сили князів Північно-Східної Русі до оборони західних рубежів. Можна сказати, що Новгородська земля в другій половині XIII-XIV ст відрізняється яскраво вираженим "сепаратизмом" 36 

 Які ж політичні чинники могли сприяти перетворенню саме Північно-Східної Русі в об'єднавчий центр російських земель? 37 

 По-перше, на відміну від чернігівських, смоленських і ВОЛИНСЬКИХ князів, князі Північно-Східної Русі майже не брали участь у руйнівної міжусобної війни кінця 20-х - 30-х рр. XIII століття. Територія Володимиро-Суздальської землі військовими діями обговорювалася не була. Боротьба Ярослава Всеволодича з Михайлом Чернігівським за Новгород в 1229-1232 рр.. не супроводжувалася серь езнимі військовими зіткненнями Немає відомостей про те, що Яре лав, перебуваючи в Києві в 1236-1238 рр., вів будь-які військові деї ствия. Не приніс йому, мабуть, серйозних втрат і вдалий похід на південь взимку 1239-1240 рр.. 

 По-друге слід назвати твердження володимирськими князями до середини XIII в. свого впливу в Новгороде38. Політика встановлення контролю над новгородським князюванням була розпочата ще Всеволодом Юрійовичем Велике Гніздо, коли в 1187 році він направив до Новгорода з Володимира свого підручного князя, "свояка" Ярослава Володимировича. Ярослав з невеликою перервою пробув у Новгороді до 1199 р., коли Всеволод замінив його своїм сином Святославом39. Відправлення Всеволодом в Новгород в 1205 р. свого старшого сина, Костянтина, описано у володимирській літопису з надзвичайною пишністю, як затвердження якогось нового, непорушного порядка40. У другому десятилітті XIII в. права всево-лодічей на Новгород не без успіху оскаржувалися найсильнішим з Ростиславичів - Мстиславом Мстиславичем Удатного, в 20-ті роки таку спробу зробив найсильніший з Ольговичів - Михайло Всеволодіч, але з 1230 в Новгороді княжат тільки представники суздальської князівської гілки. Новгород, з його великої підвладній територією, виходом до моря і великими торговими зв'язками, опинявся в перспективі більш вигідним "загальноруським" (в минулому) столом, ніж Галич, що лежав на пограниччі зі степом, зайнятої тепер монголо-татарами, і тим більше ніж Київ , від реального володіння яким володимирські князі завбачливо відмовилися до 50-х років XIII століття. 

 Крім того, новгородське боярське уряд не заохочував отримання боярами і дворянами сиділи в Новгороді князів володінь на території Новгородської землі. У договірних грамотах Новгорода з великими князями володимирськими другої половини XIII-XIV ст. (Найбільш рання грамота датується 1264) містяться норми, що забороняють князям "тримати" новгородські волості "своїми мужі" і перешкоджають придбанню їх боярами і дворянами "сів" на новгородській терріторіі41. Завдяки цьому у знаті Північно-Східної Русі (на відміну від чернігівської і смоленської) були дуже обмежені можливості осідати на "чужий" землі, послаблюючи тим самим своє князівство. 

 На відміну від Волині, безпосередньо межувала з Литвою, і Смоленської та Чернігівської земель, до кордонів яких литовські володіння вийшли після підпорядкування в другій половині XIII в. Полоцького князівства, Північно-Східна Русь до другої половини XIV століття безпосередньо литовського натиску не відчувала. Лише в 60-і роки, після оволодіння Ольгердом Чернігівської землею, межі Великого князівства Литовського стикнулися з південно-західними межами Північно-Східної Русі Але аж до кінця XIV - початку XV в. між ними залишався своєрідний "буфер" у вигляді Смоленського князівства. Лише після ліквідації його самостійності кордону Литви і Північно-Східної Русі стикнулися на значній про.яженіі. Але це вже був час, коли зміцніло Московське велике князівство і процес об'єднання ім північно-східних руських земель став набувати незворотного характеру. До другої ж половини XIV століть єдину реальну зовнішню небезпеку для Північно-Східної Русі представляла Орда. 

 Тяжкість ординського іга, руйнівних татарських походов42, політика ханів, спрямована на недопущення посилення одного з князів за рахунок другіх43, служили негативними факторами, що стримували доцентрові тенденції в СеЕеро-Східної Русі. Але в той же час підтримуванню у володимирських князів "загальноруських" домагань могло сприяти те, що Ордою саме вони були визнані найстарішими на Русі Це трапилося в 1243 р., коли після закінчення походу Батия в Центральну Європу і утворення Золотої Орди44 "Велікиі князь Ярос- лав' поіха в татари до Батиєва ... Батий же майже Ярослава великого честю і мужі його і відпусти, і рече йому: "Ярославі, буди ти старій всім князем в Російському язьщі" 45. З чим можна пов'язувати вибір хана? А. Н. Насонов вважав, що Батий пішов назустріч домаганням Ярослава, щоб послабити його суперника Михайла Чернігівського, що взяв орієнтацію (як і Данило Галицький) на католицький Запад46. Можливо, даний фактор зіграв свою роль, але можуть бути висловлені й інші припущення. 

 По-перше, Ярослав був єдиним з сильних руських князів, який не був переможений татарами і не рятувався від них втечею. Під час навали на Північно-Східну Русь він перебував у Києві, потім пішов у Північно-Східну Русь на звільнився володимирський стол47 і під час походу Батия на Південну Русь був у Володимирі. У Північно-Східної Русі татарське військо зустріло найбільш завзятий опір; двічі - у Коломни з сполученим військом Батия і на Сіті з тумен Бу-рунді - російські війська вступали з противником у відкрите сраженіе48. У Південній Русі у відкритий бій зважився вступити лише Мстислав Глібович під Черніговом4 ®; найсильніші південноруські князі Михайло Всеволодіч і Данило Романович, сили яких були виснажені в міжусобній боротьбі, бігли, не чекаючи підходу татар5 ®. В Орді повинно було скластися враження більшої сили Володимиро-Суздальського князівства, і для передодня навали це відповідало дійсності: суздальські князі не були ослаблені усобицями, в їх руках були Новгород і Київ. В Орді не могли не знати, що ці столи - 'найстаріші "на Русі. Тому ймовірно, що Батий вирішив дати переважні права князям найсильнішою в даний момент з російських земель, щоб, скувавши їх залежністю від Орди, обов'язком виплачувати данину, не допускати далі посилення їх князівства. 

 Можливо і ще одне пояснення (не заперечує, втім, першого і другого - діяти могли кілька факторів). Ярослав і його прихильники могли скористатися древнім родовим принципом старейшінства російських князів. За цим принципом Ярослав дійсно був самим "старшим" з російських князів. Тільки він і його залишилися до цього часу в живих брати Святослав та Іван належали до X коліну, рахуючи від легендарного засновника династії Рюрика - всі інші російські князі були з пізніших поколеній51. Родовий принцип старейшінства (на Русі в цей час вже не діяв через сильний дроблення княжого роду - "старейшинство" існувало тепер тільки в рамках його гілок) мав імпонувати Батию, який в цей час (1243) уже вважався "акой" - старшим в роді Чінгізідов52. Непрямим аргументом на користь такого припущення про причини визнання "старейшінства" Ярослава може служити описаний Плано Карпіні прийом російського князя при дворі в Каракорумі 1246 р., що закінчився отруєнням Ярослава ханша Туракіной, матір'ю великого хана Гуюка53. Гуюк - син Угедея, третього сина Чингісхана, по родовому принципом був молодший Батия (сина старшого сина Чингісхана Джучі), і родове старейшинство Ярослава, підтриманого Батиєм, навряд чи могло справити на нього позитивне враження. Іншого претендента на "старейшинство" в Каракорумі шукати не стали, а 1249 р. найстарішим був визнаний Олександр Ярославович. Символом його старейшінства стало володіння Києвом. Але в 1252 р. Олександр Невський став володимирським князем і зробив вибір на користь Володимира як місця свого перебування. Таким чином, Володимир як би заступив місце Києва, оскільки саме його обрав своєю столицею "найстаріший" з російських князів. 

 Згодом володимирські князі, мабуть, продовжували вважатися Ордою найстаршими на Русі, а володимирське князювання вже безпосередньо придбало статус найстарішого. Крім згаданої залежності смоленського князя від великого князя володимирського, на користь цього говорить той факт, що в XIV ст. під владою останнього знаходяться не тільки князі, але і Великі князі - товариський, московський, нижегородський (один з яких і є одночасно володимирським великим князем). Така система була санкціонована Ордою: джерела свідчать про зведення тверського князя в великокнязівський гідність в 1338 р. і установі великого князювання нижегородського в 1341 ханом Узбеком5 *. Визнання Ордою великокнязівського гідності за тверськими, московськими та нижегородськими князями, тобто правителями спочатку удільних князівств Північно-Східної Русі, ставило їх на один рівень з великими князями смоленскими, чернігівськими, рязанскими і пронскімі55. Головний же князь Північно-Східної Русі - великий князь володимирський - опинявся в більш високому положенні в порівнянні з чотирма останніми, оскільки, на відміну від них, він був "великим князем над великими князями". Особливий статус великого князя володимирського підкреслювався і застосуванням до нього (з початку XIV в.; Титулу "великий князь всія Русі". 

 Важливим фактором стало перенесення в кінці XIII століття в Північно-Східну Русь місця постійного перебування мітрополіта5 ®. Перебування тут глави російської церкви збільшувало престиж Суздальської землі, зокрема, робило виправданими претензії на те, щоб саме в Північно-Східній Русі знаходився і носій вищої світської влади всіх російських земель57. 

 Як і в Чернігівській землі, в Північно-Східній Русі після навали відбулося виділення князівств, керованих "субветвямі". Тут сформувалася система з більш ніж десятка таких князівств плюс "столичне" велике князівство Володимирське. Останнє стало грати роль, подібну до ролі Київської землі в першій третині XIII в. Але для Володимирського князівства не характерно "спільне" володіння ним князями субветвей; тут не було "частин", якими володів великий князь - територія Володимирського великого князівства повністю перебувала під владою того, хто займав володимирський стіл. У порівнянні з Чернігівською землею влада великого князя була значною. Все це давало можливість одному з усилившихся удільних князівств через володіння великим князівством Володимирським зайняти чільне становище на Північно-Сході, що і сталося в середині -

 другій половині XIV століття. 

 На закінчення необхідно торкнутися питання про об'єднавчі загальноруських потенціях східноєвропейського державного утворення, неросійських у своїй основі, але включив у собі в другій половині XIII-XIV ст. значну частину російських земель - Великого князівства Литовського. Ряд дослідників вва тане, що наприкінці XIII - середині XV в. воно було, поряд із Володимирським в. ^ 'Ікім князівством, вогнищем концентрації російських земель58 Інший т <їкі зору дотримувався В.Т.Пущуто, полагавший, що не може йти мова про будь-"збиранні" руських земель правителями Великого Литовського князівства: це державне утворення було федерацією, в якій російські феодали займали нерівне, васальне положення по відношенню до литовського панівному классу59. 

 Питання про те, чи була у литовських правлячих кіл усвідомлена мета об'єднати всі руські землі, вимагає подальшого ізученія60. Але об'єктивно такий фактор, як більш високий рівень суспільних відносин і культури приєднуються до Литві російських князівств, внаслідок якого у Великому князівстві Литовському (точніше - "Литовському і Руському" 61) мовою офіційної писемності стала російська, на більшій частині території діяли російські правові норми, серед литовської знаті поширювалося християнство у формі православ'я, міг призвести до повного "зросійщення" Великого князівства. Ймовірно, таке могло трапитися у випадку, якби державною релігією в ньому стало православ'я: така можливість кілька разів, мабуть, була близька до здійснення (при Воішелке в 60-ті роки XIII в., При Ягайла на початку 80-х років XIV в) 62 і зникла тільки з хрещенням Литви в католицтво в 1387 р. Менш реальної здається можливість включення до Велике князівство Литовське Північно-Східної Русі. У другій половині XIV в., Коли кордони Великого князівства стикнулися з межами Північно-Східної Русі, тут вже формувалася нова політична структура, що включала сильне ядро у вигляді Московського і Володимирського великих князівств, чиї території злилися за Дмитра Донському, і ряду великих і удільних князівств зі своїми правлячими династіями. У Великому ж князівстві. Литовському і Руському політична структура була іншою. Князювання на російських землях (в значній частині збереглися від старих, "долітовскіх" часів) розподілялися між Гедиміновичами, але, як правило, без чіткого закріплення за певною ветвью63 (як було при Рюриковичах). Тому мирне об'єднання цих двох державних утворень було навряд чи можливо. Для насильницького ж підпорядкування Північно-Східної Русі у Литви сил було недостатньо. Ольгерд наприкінці 60-х - початку 70-х рр.. XIV в. вів наступальні дії проти Москви, але, незважаючи на союз з Твер'ю і Смоленськом, вирішального успіху досягти не мог64. Ягайло в початковий період свого правління (з 1377 р. до унії з Польщею 1386 г) явно був слабшим посилився Дмитра Донського. За Вітовта в кінці XIV - початку XV в. Литва, здавалося б, знову перевершує Москву, але безпосередні військові зіткнення (1406-1408 рр..) Не дали переваги жодної з сторон65. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "шляху РОЗВИТКУ російських земель У ДРУГІЙ половині XIII-XIV ВЄКАХ: ЧИННИКИ і підсумки"
 1. Горський А.А.. Російські землі в XIII-XIV ст.: Шляхи політичного розвитку М.: Інститут Російської історії РАН. - 128 с., 1996

 2. Рязанська земля
    другій половині XIII-XIV ст. зберігала відносну незалежність, хоча перебувала в складному політико-географічному положенні, будучи затиснута між Золотою Ордою, з чиєю територією вона безпосередньо межувала, і Північно-Східною Руссю, а з другої половини XIV в. - І підступили з Заходу Великим князівством Литовським. Столиця князівства у другій половині XIII в. перемістилася з розореної
 3. Література
    російської класичної літератури. На початку століття основною тенденцією в літературі є зміна класицизму і сентименталізму новим течією - романтизмом, воспевающим відхід від повсякденності, прагнення до піднесеного ідеалу, його пошук в минулому. Цей напрямок проявляється у творах В.А. Жуковського, К.Ф. Рилєєва, ранніх творах А.С. Пушкіна і М.КХ Лермонтова. У другій чверті XIX
 4. Підсумки
    підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 5. висновок
    російських "столу - Київ, Новгород і Галич. Особливо гострий характер вона придбала в 30-і роки, напередодні Ватиева навали, в Південній Русі, привівши до ослаблення активно брали участь в цій усобице князівств - Чернігівського і Смоленського. У Північно-Східної Русі, чия територія не була порушена міжусобної війною, напередодні навали становище було більш стабільним (однак про політичний перевазі
 6. 78. Моніторинг земель.
    земель 1. Моніторинг земель - це система спостереження за станом земель з метою своєчасного Виявлення змін, їх ОЦІНКИ, відвернення та ліквідації НАСЛІДКІВ негативних процесів. 2. У Системі МОНІТОРИНГУ земель проводитися збірання, оброблення, передавання, Збереження та аналіз ІНФОРМАЦІЇ про стан земель, прогнозування їх змін и розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття РІШЕНЬ
 7.  Глава 2. Об'єднання російських земель і формування централізованої держави
    руських земель і формування централізованого
 8. 77. Державний контроль за використанн та охороною земель.
    земель Контроль за використанн та охороною земель Полягає в забезпеченні ДОДЕРЖАННЯМ органами ДЕРЖАВНОЇ влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціямі и Громадянам земельного законодавства України. Стаття 188. Державний контроль за використанн та охороною земель 1. Державний контроль за використанн та охороною земель здійснюється уповноваженими
 9. 68. Поняття та Зміст охорони земель.
    земель Охорона земель - це система правових, організаційніх, Економічних та других ЗАХОДІВ, спрямованостей на раціональне Використання земель, Запобігання необґрунтованому вилучений земель СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО и лісогосподарського призначення, захист від шкідлівого антропогенного впліву, відтворення и Підвищення родючості грунтів, Підвищення продуктівності земель лісогосподарського призначення,
 10. В. Є. Євграфов
    розвитку власне філософської думки, В. І. Ленін назвав його «великим російським гегельянцем і матеріалістом». Тема Чернишевський-Гегель дуже широка і ще недостатньо дослідженні. У даній статті робиться спроба розкрити деякі аспекти глибокого змісту наведеної вище ленінської оцінки філософських поглядів
 11. 73. Загальнодержавні програми Використання та охорони земель.
    земель - ЙОГО Завдання Полягає в забезпеченні оптимального розподілу земель между сферами виробництва та других народногосподарськіх потреб, максимальному збереженні земель СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО призначення, особливо найбільш ЦІННИХ сільськогосподарськіх угідь. Завдання планування Використання земель є такоже Залучення до СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО обігу земельних ділянок, Які НЕ Використовують за
 12. Контрольні питання
    розвитку Росії в пореформений період і на початку XX століття? 4. У чому полягали особливості утворення російських політичних партій? 5. Зовнішня політика Росії на рубежі століть і російсько-японська війна. 6. Назвіть причини першої російської революції. 7. Які результати революції 1905-1907 рр.. і як вона вплинула на розвиток суспільства? 8. Порівняйте задум і підсумки столипінських реформ. 9. Як вплинула
 13. 70. Поняття техногенного забруднення земель и Особливості їх Використання.
    земель 1. Техногенно забруднені землі - це землі, забруднені внаслідок господарської ДІЯЛЬНОСТІ людини, что прізвела до деградації земель та ее негативного впліву на довкілля І ЗДОРОВ'Я людей. 2. До техногенно ЗАБРУДНЕННЯ земель відносяться землі радіаційно Небезпечні та радіоактівно забруднені, землі, забруднені Важка металами, іншімі хімічними елементами ТОЩО. При вікорістанні техногенно
 14. 69. Рекультивація порушених земель.
    земель 1. Рекультивація порушених земель - це комплекс організаційніх, технічних и біотехнологічних ЗАХОДІВ, спрямованостей на Відновлення грунтового покривити, Поліпшення стану та продуктівності порушеннях земель. 2. Землі, Які зізналася змін у структурі рельєфу, екологічному стані грунтів и материнсько порід та у гідрологічному режімі внаслідок проведення гірнічодобувніх, геологорозвідувальніх,
 15. 74. Зонування земель.
    земель є однією з форм планування Використання та охорони земель. Воно здійснюється Відповідно до ст. 180 ЗК України позбав у межах населених пунктів и нерозрівно пов'язане з планування и забудови теріторій, правове регулювання якіх урегульовано Законом України «Про планування и забудови теріторій» від 20 квітня 2000 р. Згідно Зі ст. 11 зазначеного Закону схеми планування теріторій на місцевому
 16. Література
    розвитку Півночі-Заходу. - Л., 1978. Аграрна історія Північно-Заходу Росії XVII століття (Населення, землеволодіння, землекористування). - Л., 1989. Гуревич А.Я. Середньовічний світ: культура Німа більшості. - М., 1990. Копанев А.І. Селянство Російської Півночі в XVI ст. - Л., 1978. Копанев А.І. Селянство Російської Півночі в XVII в. - Л., 1984. Крестьяноведеніе. Теорія. Історія.
 17. ВИСНОВОК 1
    руських земель до складу Великого князівства Литовського не тягло за собою, як правило, серйозних змін в їх внутрішнього життя (зберігалася значна частина старих князівств, тільки князів-Рюриковичів змінили Гедиміновичі). Але з точки зору еволюції політи * чеський структури таке включення було важливою віхою: відбувалася не просто зміна руських князів литовськими, але перетворення російських
 18. 46. Землі жітлової та громадської забудови.
    земель жітлової та громадської забудови До земель жітлової та громадської забудови належати земельні ділянки в межах населених пунктів, Які Використовують для размещения жітлової забудови, Громадському будівель і споруд, других об'єктів загально КОРИСТУВАННЯ. Стаття 39. Використання земель жітлової та громадської забудови Використання земель жітлової та громадської забудови здійснюється
 19. Андрєєва І.С.. Філософи Росії другої половини XX століття. Портрети. Монографія / РАН. ІНІОН. Центр гуманітарних наук.-інформ. дослідні. Відділ філософії. - М. - 312 с. (Сер.: Проблеми філософії)., 2009

© 2014-2022  ibib.ltd.ua