Головна
ГоловнаІсторіяДревня Русь → 
« Попередня Наступна »
Горський А.А.. Російські землі в XIII-XIV ст.: Шляхи політичного розвитку М.: Інститут Російської історії РАН. - 128 с., 1996 - перейти до змісту підручника

висновок

До середини XIII століття на Русі існувала система державних утворень, до якої входили 8 земель, що управлялися певними гілками князівського роду Рюриковичів і 5 земель, що не закріпилися за будь гілкою. Всередині земель існували більш дрібні, васальні князівства. Найсильнішими землями були Чернігівська, Волинська, Смоленська і Володимиро-Суздальська. Між їх князями йшла з перемінним успіхом боротьба за три "загальноруських" столу - Київ, Новгород і Галич. Особливо гострий характер вона придбала в 30-і роки, напередодні Ватиева навали, в Південній Русі, привівши до ослаблення активно брали участь в цій усобице князівств - Чернігівського і Смоленського. У Північно-Східної Русі, чия територія не була порушена міжусобної війною, напередодні навали становище було більш стабільним (однак про політичний перевазі чи верховенство Володимиро-Суздальського князівства протягом усього періоду після встановлення феодальної роздробленості - з середини XII в. - Говорити немає підстав). У перспективі без зовнішнього втручання політичні процеси повинні були, швидше за все, привести до поступового формування декількох (2-4) крупних російських государств1.

Монголо-татарська навала призвело в кінцевому рахунку до ліквідації цієї політичної структури. Політичні зв'язки між російськими землями ослабли, їх відокремлення посилилося. Боротьба за общерусские столи, грала перш роль своєрідного центростремительного фактора, припинилася. Київ втратив столичний статус і привабливість для князів, Новгород відійшов під сюзеренітет великих князів володимирських, Галич дістався волинським князям. Здавалося б, такий хід подій повинен був прискорити оформлення поліцентричної системи російських держав. Але насправді сталося інше: три з чотирьох найсильніших земель домонгольського періоду (Чернігівська, Смоленська і Галицько-Волинська) через 1-1,5 сторіччя були включені з складу іноетнічних за походженням державних утворень - Великого князівства Литовського і Польського королевства2.

На території четвертого - Володимиро-Суздальської землі стало формуватися нове єдине російське держава (Російське), але основою його стало піднесення удільного князівства, що виник вже після навали.

Справа в тому, що штучне "прискорення", яке іноземне вторгнення надало процесу формування поліцентричної дер жавної структури Русі, супроводжувалося ослабленням російських князівств в результаті руйнівних походів, економічної експлуатації та встановлення політичного контролю над ними з боку Золотої Орди. Склався свого роду "недозрілий" державний поліцентризм на "ослабленому рівні".

Смоленська і Галицько-Волинська землі продовжували розвиватися в рамках старої політичної структури без дроблення на удільні князівства з окремими, що виділилися з правила в землі кніе # еской гілки династіями. Обидва князівства, понесшие значної шкоди в міжусобній боротьбі напередодні навали, опинилися в невигідному політико-географічному положенні: Смоленська земля між Північно-Східною Руссю і посилився Литовським ранньофеодальною державою (не рахуючи Орди, з якою вона безпосередньо не межувала, але від якої залежала), Галицько-Волинська між Ордою, Литвою, Польщею та Угорщиною. В результаті обидва князівства після тривалої боротьби перейшли під іноземну владу.

У Чернігівській та Володимиро-Суздальської землях стара політична структура швидко (вже в другій половині XIII в.) Припинила існування. Тут сформувалося декілька князівств, кожне під управлінням певної династії ("субветві"), що виділилася з правила в землі княжої гілки. В умовах, коли для заняття столу (не тільки головного в землі, але і питомих) стала необхідна ханська санкція, князі воліли зберігати і передавати у спадок уділи, ніж прагнути до більш престижним княжениям, залишаючи колишні (як це бувало в домонгольський період). У Чернігівській і Суздальській землях даний фактор, очевидно, діяв сильніше, ніж в Галицько-Волинській та Смоленської (віддаленіших від володінь Орди), і в силу цього саме тут відбулося виділення передаються у спадщину князівств Головний стіл у Чернігівській землі і Північно-Східної Русі став займати князь одною з таких князівств (зберігаючи за собою питомий князювання).

Але долі Чернігівського і Володимиро-Суздальського князівств виявилися різні. У Чернігівській землі, ослабілої перед Батиєвим навалою, що зазнала сильного розоренню з боку Орди, а з XIV ст. перебувала під натиском Литви, Московське князівство не закріпилася за представниками однієї субветві; титул чернігівського князя став у XIV столітті фактично номінальним.

Північно-Східна Русь напередодні навали виявилася у вигіднішій політичної ситуації. Її князі майже не брали участь в запеклій боротьбі за Київ і Галич 30-х років XIII століття, їм вдалося закріпити за собою сюзеренітет над сусідньою Новгородської землею. Після навали великі князі володимирські стали визнаватися Ордою "найстаршими" на Русі: в результаті цього статус загальноросійської столиці поступово перейшов від Києва до Володимира (остаточно, мабуть, в кінці XIII - початку XIV століття, після переселення з Києва у Володимир митрополита та прийняття володимирським князем титулу "великого князя всієї Русі"). Нарешті, "литовський фактор" мало діяв на Північно-Східну Русь до другої половини XIV століття. В результаті ділення Володимиро-Суздальської землі на уділи на чолі з князівськими субветвямі і "столичне" князівство дало інші результати, ніж на Чернігівщині. Принцип старейшінства в гілці при занятті головного столу на початку XIV в. перестав діяти, а в другій половині цього століття велике князювання володимирське остаточно закріпилася за представниками московської субветві нащадків Всеволода Велике Гніздо.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " висновок "
 1. 5.1. Поняття про недедуктивних (імовірнісних) умовиводах
  висновок, в якому висновок не слід строго логічно з посилок, а лише в деякій мірі підтверджується посилками, називається недедуктивних, імовірнісним, або правдоподібним. У недедуктивних умовиводах - на відміну від дедуктивних, в яких істинність посилок гарантує істинність висновку - істинні посилки забезпечують лише велику ступінь правдоподібності укладення порівняно
 2. 2. Порядок і стадії укладання договору
  укладення договору полягає в тому, що одна зі сторін направляє іншій свою пропозицію про укладення договору (оферту), а інша сторона, отримавши оферту, приймає пропозицію укласти договір (п. 2 ст. 432 ЦК). Відповідно можна виділити наступні стадії укладання договору: 1) переддоговірні контакти сторін (переговори), 2) оферта; 3) розгляд оферти; 4) акцепт оферти. При цьому дві
 3. ГЛАВА ТРЕТЯ [Справжні укладення з помилкових або змішаних посилок по другій фігурі]
  укладення у всіх випадках - і коли обидві посилки взяті цілком
 4. § 2. Методи і структура судово-психологічної експертизи
  висновки, відомості про експерта, правова підстава проведення експертизи, назва вихідного процесуального документа. Тут же вказуються питання, поставлені перед експертизою (без зміни можливих неточностей і термінологічних помилок). У дослідницькій частині описуються всі використані діагностичні методи, методики і процедури, додаються протоколи їх проведення.
 5. 3.1. Умовивід як форма мислення. Види умовиводів
  висновок - це форма мислення, за допомогою якої виводиться нове судження на підставі одного або більше відомих суджень. Інакше кажучи, умовивід - це форма думки і спосіб отримання вивідного знання на основі вже наявного. Умовивід являє собою перехід від деяких висловлювань Аі, ..., Ап (п> 1), що фіксують наявність деяких ситуацій у дійсності, до нового
 6. 1. Укладення договору будівельного підряду
  укладення договору будівельного підряду (так званих планових передумов або підстав укладення договору), чинним законодавством не передбачаються. Як зазначалося вище, укладення договору, виборі контрагента та визначенні умов договору (що не суперечать законодавству) законом віднесені до компетенції сторін договору. Однак, щоб укладений договір був дійсний,
 7. Види умовиводів
  висновку як логічної операції тісно пов'язане з поняттям логічного слідування. Враховуючи цей зв'язок, прийнято розрізняти правильні і неправильні умовиводи. Умовивід, що представляє перехід від посилок АЬ ..., АП (п> 1) до укладення В, є правильним, якщо між посилками і укладанням є ставлення логічного прямування, тобто У є логічним наслідком Аі, ..., Ап (п> 1). В
 8. Оцінка експертного висновку.
  Ув'язнення, повнота і переконливість висновків, в тому числі, чи випливають вони логічно з матеріалів справи та результатів психологічного дослідження. Можливість об'єктивної оцінки висновку експертизи багато в чому залежить від його повноти, відповідності вимогам, що пред'являються до цих документів. Тому перше, на що має бути звернена увага представників правоохоронних органів при
 9. Правила посилок
  висновок не слід з необхідністю. Отже, одна з посилок повинна бути ствердною. Порушення цього правила можна продемонструвати на прикладі: Дельфіни - НЕ риби Щуки - НЕ дельфіни Щуки - НЕ риби З двох приватних посилок висновок не слід з необхідністю. Наприклад: Деякі тварини - плазуни Деякі живі організми - тварини Деякі живі організми -
 10. Глава VII ПРАВИЛА, модус І ЗАСНУВАННЯ ТРЕТЬОЇ ФІГУРИ
  укладення служить атрибутом також і в більшій посилці . Правило друге По третій фігурі можна зробити тільки приватне висновок. Дійсно, оскільки мепипая посилка завжди стверджувальна, менший термін, який слуяшт в ній атрибутом, є приватним. Отже, оп не може бути загальним у висновку, де він служить суб'єктом, так як це означало б укладати загальне пз
 11. ЗАМІСТЬ укладення
  укладення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua