Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяЛогіка → 
« Попередня Наступна »
М.Д. Купарашвілі, А.В. Нехаєв, В.І. Розмова, Н.А. Черняк .. Логіка: навчальний посібник М.Д. Купарашвілі, А.В. Нехаєв, В.І. Розмова, Н.А. Черняк. - Омськ: Изд-во ОмГУ, 2004. - 124 с., 2004 - перейти до змісту підручника

3.1. Умовивід як форма мислення. Види умовиводів


Умовивід - це форма мислення, за допомогою якої виводиться нове судження на підставі одного або більше відомих суджень. Інакше кажучи, умовивід - це форма думки і спосіб отримання вивідного знання на основі вже наявного. Умовивід являє собою перехід від деяких висловлювань Аі, ..., Ап (п> 1), що фіксують наявність деяких ситуацій у дійсності, до нового висловом В і відповідно до знання про наявність ситуації, яку описує цей вислів.
У структурі умовиводу прийнято виділяти такі частини: посилки і висновок. Посилки - це висловлювання, що представляють вихідне знання, тобто раніше відомі, вихідні судження, з яких в процесі умовиводу виводиться нове судження. Висновок - це висловлювання, до якого ми приходимо в результаті умовиводу, чи інакше, це нове судження, отримане в результаті зіставлення посилок.
Наприклад, в умовиводі:
Всі метали - провідники Мідь - метал
Мідь - провідник
Перші два судження - посилки, а останнє - висновок.
Процедура логічного переходу від посилок до висновку називається висновком.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1. Умовивід як форма мислення. Види умовиводів "
 1. питання До іспиту ПО логіці
  умовиводи. Умовивід як форма мислення. Види умовиводів. Безпосередні умовиводи. Простий категоричний силогізм. Індуктивні умовиводи. Поняття індукції. Повна індукція. Неповна індукція. Популярна індукція. Наукова індукція. Аналогія. Поняття аналогії. Види аналогії. Логічні основи аргументації. Аргументація. Доказ. Способи аргументації: обгрунтування і
 2. 5.3. Індуктивні умовиводи І умовиводи ПО аналогії
  умовиводи-це така форма мислення, за допомогою якої на основі повторюваного ознаки в окремих явищ робиться висновок про його приналежність всіх явищ даного класу; висновок в індуктивному висновку, як правило, носить імовірнісний характер. Лише повною індукції, коли повторюваний ознаку можна виявити у кожного явища даного класу, висновок про приналежність ознаки
 3. 6.2. Гіпотеза: поняття, види, її побудова
  умовиводу, а включає до свого складу всі ці структури. Залежно від об'єкта дослідження наукові гіпотези можна розділити на загальні, приватні і одиничні. Загальна гіпотеза - це форма мислення, що представляє собою науково обгрунтоване припущення, висунуте з метою пояснення властивостей або причин всього класу описуваних явищ. Прикладом загальної гіпотези може служити припущення Демокріта
 4. контрольні роботи
  умовиводи. Класифікація умовиводів. Безпосередні дедуктивні умовиводи. Опосередковані дедуктивні умовиводи. Теми рефератів: Логічно необхідні умовиводи. Безпосередні умовиводи. Силогізм - форма опосередкованого умовиводу. Умовне, умовно-категоричне, розділової-катего-рическое, умовно-розділову умовивід. Скорочені, складні,
 5. ВСТУП
  умовиводи, які формально-логічно не суперечать один одному, внутрішньо узгоджені між собою. Тому для юриста-догматика критерієм істини створених ним юридичних конструкцій є не те, наскільки вони правильно виражають суспільно-політичний зміст відповідного правового регулювання, а лише узгодженість даного нормативного судження з усією системою діючих
 6. Глава вісімнадцята. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ
  умовиводи. Абсолютно неприпустимі умовиводи помилкові, які можуть просто спотворювати правозастосування. Втім, іноді це відбувалося до історії вітчизняної правової системи навмисно, на догоду корисливим цілям, боротьбі за владу. Так, наприкінці 20-х початку 30-х років і процесі колективізації для «обгрунтування» виселення «куркулів» ім - куркулям - пред'являлося обвинувачення але статті 107 КК
 7. 5.1. Загальна характеристика умовиводу
  умовиводи, а потім вивчити конкретні його види. Більшу частину знань про предмети і явища навколишнього світу людина отримує з вже наявною у нього інформацією. При цьому він йде по шляху виведення нового знання із уже наявного. Опосередковано, використовуючи різні види умо-заключний, ми отримуємо нове знання. Тому отримане таким шляхом знання прийнято називати вивідним, або опосередкованим.
 8. 5.2. Дедуктивні умовиводи
  умовивід, що дає істинне судження. Далі ми будемо використовувати цей термін в традиційному тлумаченні. Дедуктивні умовиводи залежно від кількості вихідних посилок діляться на безпосередні та опосередковані. Умовивід, отримане за допомогою перетворення одного судження, називається безпосереднім. Якщо ж у ньому дві або більше посилки, то це опосередковане умовивід.
 9. 6.1. Основні логічні закони
  умовиводи) зумовлені низкою загальних законів, які називаються основними логічними законами. При вивченні даної теми необхідно звернути особливу увагу на відмінність у тлумаченнях походження і сутності логічних законів, усвідомити собі основні риси кожного з чотирьох законів логіки, їх функції в
 10. Закони мислення
  умовиводів, доказів, носять об'єктивний характер, тобто не залежать від свідомості і волі людей. Хоча закони логіки є законами мислення, але не самих речей, вони мають глибоку об'єктивну основу - відносну стійкість, якісну визначеність, взаємозумовленість предметів матеріального світу. Закон тотожності фіксує одне з корінних властивостей мислення - його визначеність.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua