Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософія → 
Філософія політики
ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ
Сморгунов Л.В. Філософія і політика. Нариси сучасної політичної філософії і російська ситуація. - М.: Російська політична енциклопедія (РОССПЕН). - 176 с. (Россия. У пошуках себе ...). 2007

У книзі відомого політолога показано, що для Росії необхідний стиль політичного раз ¬ мислення, яке демонструють сучасної по ¬ літичної філософією: республіканізмом, лібералізмом, постмодернізмом, коммуніта- ризмом, фемінізмом, «нової політичної фі ¬ філософією». Особлива увага приділяється причин відродження в останні десятиліття інтересу до сучасних політико-філософським проблемам; співвідношенню філо ¬ софії і політики, політичних ідей та полі ¬ тичні подій, політичної філософії і політичної науки ...

Дугін А. Філософія війни. - М.: Яуза, Ексмо. - 256 с. 2004

У книзі відомого російського філософа, політолога і публіциста А.Г.Дугин «Філософія війни» розповідається про феномен бою, ненависті, силового зіткнення регулярних і партизанських частин , про походження та становленні військової касти з найдавніших часів до наших днів. Аналіз споконвічних міфів людської цивілізації є сусідами з проектами ультрасучасної модернізації Збройних Сил Росії в нерозривній єдності духу і стилю. Особливу увагу приділено проблемі тероризму. У книзі дано нарис нової доктрини Збройних Сил Євразії, здатних адекватно відповісти на виклики глобального світу і провокації атлантистских стратегів, що засудила нашу Батьківщину до розчленування і небуття.

Книга призначена для широкого кола читачів, військових аналітиків, політологів, істориків і фахівців військової справи.

МАРІЯ ФЕДОРОВА Класична політична філософія. М.: Видавництво «Всесвіт». - 224 с. 2001

У шести нарисах цієї книги розглядаються основні етапи еволюції політичної думки від Античності до XIX в. Автор виявляє поняття і категорії найбільш великих політичних систем, описаних такими мислителями, як Арістотель, Фома Аквінський, Н. Макіавеллі, Ж.Ж. Руссо, І. Кант. Особливу увагу приділено аналізу проблем співвідношення людини і держави.

Основою книги послужив курс лекцій з історії політичної філософії, прочитаний автором у Державному університеті гуманітарних наук.

В.М. Лейбіна ПСИХОАНАЛИЗ і ФІЛОСОФІЯ неофройдизмі. Москва. Видавництво політичної літератури. Политиздат. 1977

Неофрейдізм - це своєрідне філософський світогляд, покоїться на певних принципах і установках, висунутих свого часу Фрейдом і становлять сутність психоаналітичного вчення. Філософія неофрейдизма з'явилася логічним продовженням розвитку психоаналітичних теорій, з часом придбали світоглядний статус. Саме органічну єдність і генетичну спорідненість з психоаналізом і фрейдизмом в цілому, що здобули широку популярність в буржуазному світі, дозволило неофрейдизму зайняти в другій половині XX століття становище одного з основних філософських течій на Заході.

© 2014-2022  ibib.ltd.ua