Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософія → 
Логіка
ЛОГІКА
М.Д. Купарашвілі, А.В. Нехаєв, В.І. Розмова, Н.А. Черняк. Логіка: навчальний посібник М.Д. Купарашвілі, А.В. Нехаєв, В.І. Розмова, Н.А. Черняк. - Омськ: Изд-во ОмГУ, 2004. - 124 с. 2004

Викладається повний курс дисципліни «Логіка» у відповідності з державним освітнім стандартом. Для студентів Омського держуніверситету.

Гуляіхін В.Н., Васильєв О.Н.
Навчально-методичний комплекс «Логіка»: Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / Наук. ред. А.А. Хачатрян. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003. - 124 с. 2003

Навчально-методичний посібник являє собою комплекс, що складається з курсу лекцій, практичних завдань, комплекту завдань до контрольних робіт, питань для самоконтролю і до іспиту. Навчально-методичний комплекс «Логіка» допоможе студентам правильно застосовувати закони і форми мислення, що дозволить їм більш продуктивно освоювати обрану спеціальність.
Адресовано студентам гуманітарних факультетів денної та заочної форм навчання.

Гомбоева Л.В. Індивідуальні контрольні завдання за логікою з методичними вказівками щодо їх вирішення 2003

Даний посібник написаний відповідно до вимог Госвамі до навчальних програм по курсу логіки для спеціальності «Юриспруденція». Воно також може використовуватися і студентами інших спеціальностей, охочими оволодіти логічними знаннями та навичками.
З метою підвищення ефективності вивчення предмета, відпрацювання умінь вирішення логічних завдань автор вирішив включити в навчальний процес пропоновані індивідуальні завдання практично по всьому курсу логіки.
У посібник включено 40 завдань з 25 варіантів. Завдання розділені на три тематичні частини: «Поняття», «Судження», «Умовиводи і аргументація».
Для студентів, з яких-небудь причин не засвоїли навчальний матеріал в аудиторний час, пропонуються методичні вказівки до самостійного вирішення завдань. Методичні вказівки містять коротку теоретичну інформацію, достатню для вирішення всіх завдань, а також приклади вирішення більшості завдань. Завдання підвищеної труднощі позначені зірочкою (*).
Дидактичні матеріали підібрані з урахуванням специфіки юридичної та неюридичної аудиторії, а також з метою розвитку позитивних особистісних якостей студентів: культури мислення, підвищення самооцінки, розширення кругозору, самостійності, доброзичливості та відповідальності.

А. АРНО, П. НІКОЛЬ Логіка, або Мистецтво мислити / М.: Наука. - 417 с. - (Пам'ятки філософської думки). 1991
Книга, відома під назвою «Логіка Пор-Рояля», була задумана як навчальний посібник з логікою, але її місце в історії логіки виявилося набагато більш значним. Автори книги створили логічне вчення, розвиваюче методологічні принципи Р. Декарта і Б. Паскаля. «Логіка» написана живою, доступною мовою, відображає духовну атмосферу свого часу. Логічна проблематика розглядається в ній на тлі філософських, наукових, релігійних уявлень епохи.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua