Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософія → 
Світова філософія
СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ
Ю.В. Попков, Е.А. Тюгашев Філософія Півночі: корінні нечисленні народи Півночі в сценаріях світоустрою. - Салехард; К.: Сибірське наукове видавництво. - 376 с. 2006

У монографії обгрунтовано виділення філософії Півночі як способу буття світової філософії. Філософія Півночі тематізіруется на матеріалі поглядів на становище і майбутнє корінних нечисленних народів Півночі, представлених у світовій філософії. Показано, що розглянуті зразки філософської рефлексії з приводу Півночі і проживають на його території корінних народів можна розглядати як пролегомени до основоположенням північній філософії, евристичний потенціал якої буде зростати в міру загострення глобальних суперечностей сучасності.

Книга адресована філософам, соціологам, культурологам, дослідникам у галузі національної політики, фахівцям органів державної влади і управління, представникам організацій корінних нечисленних народів Півночі.

Гардінер Патрік Артур Шопенгауер. Філософ німецького еллінізму / Пер. з англ. О.Б. Мазурін. - М.: ЗАТ Центрполиграф. - 414 с. 2003

У своєму дослідженні британський філософ Патрік Гардінер визначає і оцінює основні ідеї філософії Артура Шопенгауера, пояснює їх значення і місце в історії думки. Автор доводить, що екстравагантні, на перший погляд, фундаментальні ідеї німецького мислителя в чималій мірі вплинули на вчення Л. Вітгенштейна, Ф. Ніцше, Е. Гартмана, 3. Фрейда. У книзі аналізується оригінальна шопенгауерівська система, на яку найбільший вплив зробили Платон та І. Кант і яка по праву зайняла своє місце в історії світової філософської думки.

© 2014-2022  ibib.ltd.ua