Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяЛогіка → 
« Попередня Наступна »
Гуляіхін В.Н., Васильєв О.Н.
. Навчально-методичний комплекс «Логіка»: Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / Наук. ред. А.А. Хачатрян. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003. - 124 с., 2003 - перейти до змісту підручника

6.2. Гіпотеза: поняття, види, її побудова


У процесі наукового або повсякденного пізнання ми часом йдемо за дуже важкого і звивистому шляху, від незнання до знання, від неповною і неточною інформацією про навколишній світ до більш повного і глибокому знанню про нього. Цей пізнавальний процес супроводжується різними здогадками і припущеннями щодо будь-яких на той момент ще нез'ясовних явищ. З часом ці гіпотетичні судження або визнаються істиною, або відкидаються в силу їх помилкового характеру. Таким чином, гіпотеза є важливою ланкою в пізнавальному процесі.
Під гіпотезою у формальній логіці розуміють форму мислення, що представляє собою обгрунтоване припущення про причини, властивостях або взаємозв'язках яких духовних або мате-
тивнотериторіального явищ. Тут необхідно зазначити, що вона, як правило, не зводиться до якоїсь однієї форми мислення: поняття, судження чи умовиводу, а включає до свого складу всі ці структури.
Залежно від об'єкта дослідження наукові гіпотези можна розділити на загальні, приватні і одиничні.
Загальна гіпотеза - це форма мислення, що представляє собою науково обгрунтоване припущення, висунуте з метою пояснення властивостей або причин всього класу описуваних явищ.
Прикладом загальної гіпотези може служити припущення Демокріта про атомістичної будову речовини, яке згодом перетворилося на наукову теорію. Еволюційна теорія Ч. Дарвіна також є спільною науковою гіпотезою.
Приватна гіпотеза - це форма мислення, що представляє собою науково обгрунтоване припущення, висунуте з метою пояснення властивостей або причин частини об'єктів, виділених з класу аналізованих духовних чи матеріальних об'єктів.
Одинична гіпотеза - це форма мислення, уявляю-щая собою науково обгрунтоване припущення, висунуте з метою пояснення властивостей або причин одиничних явищ. Наприклад, лікар використовує поодинокі гіпотези в ході лікування конкретного хворого, підбираючи для даного індивідуума необхідні йому медикаменти та їх дозування. Якщо гіпотеза виявляється помилковою, то ця помилка може дуже сумно позначитися на долі пацієнта.
У ході докази загальної, приватної або одиничної гіпотези можуть бути використані допоміжні припущення. Вони застосовуються, як правило, на початку дослідження. Їх прийнято називати робочими гіпотезами, і вони зазвичай не претендують на теоретичну глибину. Значення робочих гіпотез в тому, що вони виконують функцію першого систематизатора.
У процесі оперативно-слідчих дій висунуті припущення називають версіями, які є різновидом гіпотез. Їх можна розділити на загальні, що пояснюють все злочин в цілому, приватні, що пояснюють деякі групи юридичних фактів і моменти правопорушення, і поодинокі, пояснюють окремі, індивідуальні феномени.
Гіпотези будуються тоді, коли виникає нагальна потреба зрозуміти ряд нових явищ, які не можна пояснити з позицій наявних раніше наукових теорій, які не вкладаються в сучасну наукову картину світу. Спочатку виробляється аналіз кожного окремого факту, потім їх дослідження в цілому. Наступним завданням є узагальнення фактів до формулювання гіпотези. Бажано, щоб гіпотеза не суперечила раніше відкритим і підтвердженим практикою науковим законам і теоріям. Але якщо вона суперечить, то це ще не означає, що вона помилкова. Можливо, що прийшов час чергової наукової революції. Але можуть бути висунуті і конкуруючі гіпотези, по-різному пояснюють одне і те ж явище.
У процесі побудови і підтвердження гіпотеза проходить кілька стадій. Можна виділити наступні п'ять етапів.
Й етап. Виділення групи феноменів, які не вкладаються в «прокрустове ложе» колишніх теорій і вимагають пояснення.
Й етап. Побудова гіпотези, яка пояснила б ці феномени.
Й етап. Виведення з даної гіпотези всіх випливають з неї наслідків.
Й етап. Зіставлення виведених з гіпотези наслідків з наявними науковими даними у вигляді спостережень, результатів експериментальної діяльності, з науковими законами і апробованими теоріями.
Й етап. Відмова від гіпотези або перетворення її в наукову теорію, якщо підтверджуються всі виведені з неї слідства.
Зрозуміло, що найдієвіший спосіб підтвердження гіпотези - виявлення передбачуваної причини, явища або властивості, яке служить причиною досліджуваного феномена. Основний спосіб підтвердження гіпотез вважається виведення наслідків і їх верифікація.
Спростування гіпотез здійснюється шляхом фальсифікації їх наслідків. При цьому можливі два шляхи, які не є альтернативними по відношенню один до одного:
1) багато або всі необхідні слідства аналізованої гіпотези не мають місця в дійсності;
2) знайдені факти, що суперечать виведеним наслідків.
Тут важливо пам'ятати, що відсутність наслідків остаточно гіпотези не спростовує. Це можливо лише при виявленні відповідних фактів, що суперечать їй.
Практичні завдання
Вправа 1. Вкажіть вимоги яких формально-логічних законів порушені в наведених уривках.
В давнину був відомий софізм «Еватл». Давньогрецький софіст Протагор давав уроки Еватл. Вони домовилися, що після першого виграного Еватлом судового процесу учень платить своєму вчителю за навчання. Але Еватл не провів жодного судового процесу, тому не платив своєму вчителю за навчання. Протагор сказав, що подасть на Еватла до суду і Еватл йому заплатить: якщо судді присудять сплатити, то він зобов'язаний буде сплатити за рішенням суду, а якщо судді не присудять сплатити, то Еватл оплатить за своє вчення за їх договору, так як він виграв цей перший процес.
На це Еватл відповів, що він не сплатить ні в тому, ні в іншому випадку, бо якщо судді присудять сплатити, то, значить, він програв свій перший процес і не зобов'язаний платити за їх договору, а якщо судді не присудять платити, то він не заплатить за рішенням суду.
«А що, батько, - запитав молодий чоловік, - нареченої у вас в місті є?
Старик двірник анітрохи не здивувався.
Кому і кобила наречена, - відповів він.
Більше питань не маю, - швидко промовив молодий чоловік.
І зараз же поставив нове запитання:
У такому будинку, та без наречених? »
« Учитель. Сподіваюся, Том, я не побачу, що ти списуєш з чужою зошити.
Том. Я теж на це сподіваюся ».
«- ... Всякий тлумачить про свої переконання і ще шанування ним вимагає, носиться з ними ... Ех! - І Пигасов потряс кулаком в повітрі ...
Чудово! - Промовив Рудін, - стало бути, по-вашому, переконань ні?
Ні - і не існує.
Це ваше переконання?
Так.
Як же ви говорите, що їх немає? Ось вам вже одне на перший випадок.
Все в кімнаті посміхнулися і переглянулись ». 5. «- Отже, це сама нова тканина?
Тільки вчора отримав, прямо з фабрики!
А вона не линючого?
Та що ви! Більше місяця висіла на вітрині, і нічого їй не зробилося! »
Вправа 2. Які принципи правильного мислення виражені в прислів'ях і приказках?
А) Йому про Івана, а він про Степана.
Б) Мало атестат взяти, треба його виправдати.
В) Ти йому ложки, а він тобі миски.
Г) Не всякому атестату вір.
Д) Їхав до Хоми, а заїхав до куми.
Вправа 3. Застосовуючи закон тотожності, дозвольте наступні труднощі:
а) Троє подорожніх заплатили за обід 30 руб. н пішли. Після їх відходу господиня виявила, що обід коштує 25 рублів, і послала 5 рублів з хлопчиком навздогін. Подорожні взяли але рублю, а 2 рубля залишили хлопчикові. Виходить, що вони заплатили по 10 рублів, потім отримали назад по рублю, отже, заплатили по 9: 9 х 3 = 27, та 2 рубля у хлопчика: 27 + 2 = 29. Куди подівся 1 рубль?
Б) Того, чого у мене немає зараз, але що було раніше, я позбувся. У мене було 10 книг. Втративши одну книгу, я можу сказати, що у мене вже немає десять книг, а вони ж були. Отже, я позбувся десяти книг. Таким чином, виходить, що втративши одну книгу, я тим самим позбавляюся десяти книг.
В) Число «5» записується за допомогою однієї цифри. Але «5» це те ж саме, що «3 + 2». Значить, число «3 + 2» записується за допомогою однієї цифри.
Вправа 4. Чи сумісні з законом несуперечливий наступні поняття?
А) Круглий квадрат.
Б) Місто на Марсі.
В) Поняття, позбавлене змісту.
Г) Помідори вагою в тонну.
Д) Квадратний коло. с) Вічний двигун.
Ж) Тупе вістря.
З) Живий труп.
І) Поняття з порожнім обсягом.
Вправа 5. Наведіть приклади побудови наукових гіпотез з юриспруденції або економічної теорії. Визначте вид даної гіпотези.
Контрольні питання
Що виражає закон тотожності, яка його роль в процесі міркування?
У чому сутність закону несуперечливий: і яка його роль у пізнанні?
Що виражає закон виключеного третього, щодо яких суджень він діє?
У чому сенс і значення закону достатньої підстави?
Охарактеризуйте роль основних формально-логічних законів у роботі економіста (юриста).
З яких етапів складається перевірка гіпотези?
Чи можливе поєднання прямого і непрямого способів доведення гіпотези?
Чи можливо доказ гіпотези шляхом підтвердження виведених з неї наслідків?
Список літератури
Горський Д.П, Івін А.А., Никифоров А.Л. Короткий словник
по логіці. М., 1991. Івін А.А. За законами логіки. М., 1983. Івлєв Ю.В. Логіка. М., 1998. Іванов Є.О. Логіка. М., 1996. Кирилов В.І., Старченко А.А. Логіка. М., 2000.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.2. Гіпотеза: поняття, види, її побудова "
 1. Глава тринадцята. НОРМА ПРАВА
  гіпотези, диспозиції, санкції. Диспозицією позначають саме правило поведінки - дія або бездіяльність, яка наказує здійснювати норма права і якому повинні слідувати адресати норми. Гіпотезою позначають ту частину норми права, де вказані умови (життєві обставини), наявність яких дає можливість здійснювати правило поведінки - виконувати, дотримуватися, використовувати, застосовувати
 2. Глава двадцята. Правосвідомості та правової культури
  гіпотези про «відмирання» права, про правовий нігілізм, уявлення про закон як волі держави і т.д. Потужним і дуже древнім плином у правосвідомості є релігійні впливу на правові погляди, правові почуття. Там і тоді, де і коли право набуває релігійні форми (наприклад, канонічне право), роль релігійних ідей і почуттів стає вирішальною. У структурі правосвідомості
 3. ГЛОСАРІЙ
  гіпотеза, згідно з якою робочі являють собою неорганізовану масу окремих особистостей, причому кожен з них діє виходячи зі своїх особистих інтересів. Гонорар - плата за послугу, за яку звичай чи пристойності не дозволяють призначити ціну. Горизонтальні зв'язки - комунікативні зв'язки між різними підрозділами одного рівня або людьми в організації, що займають непідлеглими
 4. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  гіпотези та верифікації (підтвердження гіпотези) . Системна орієнтація забезпечує можливість розглядати організацію як відкриту систему. Моделювання дозволяє приймати об'єктивні управлінські рішення при використанні створених для цих цілей моделей. Так, управління соціальними системами, що реалізує переваги даного підходу, орієнтується на застосування теорії ігор, що представляє
 5. питання До іспиту ПО логіці
  гіпотез. Побудова гіпотези. Перевірка
 6. 1.Поіск в галузі методології
  гіпотеза перетворилася в непогрішиму догму. У визначенні співвідношення понять «формація» і «цивілізація» намітилися три основні підходи: 1) ці поняття не співставні, 2) цивілізація є частина формації; 3) формація є частина цивілізації. Бульше плідності цих дискусій заважає недостатня розробка обох понятті. Теорія формації мало просунулася вперед після смерті її творців.
 7. Види позовів
  гіпотезами. Ар-арбітражного суди стикаються З необхідністю конкретизувати фактичний склад і надати юридичну значимість тим чи іншим фактам (наприклад, тлумачачи поняття розумності дій і сумлінності учасників цивільних правовідносин, зловживання правом і т.д.). 2) Матеріально-правова класифікація позовів. Залежно від характеру спірного матеріального правовідносини по
 8. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
    гіпотезами. Арбітражні суди стикаються з необхідністю конкретизувати фактичний склад і надати юридичну значимість тим чи іншим фактам, наприклад, на підставі представлених сторонами доказів тлумачачи поняття розумності дій і сумлінності учасників цивільних правовідносин, зловживання правом і т. д. У всіх подібних випадках рішення арбітражного суду носить
 9. 54. Фашизм та інші види авторитарних режимів
    поняття корпорацій.Корпоратівізм проголошує «співробітництво праці і капіталу», при якому підприємець виступає як «капітан індустрії», керівник, здійснюва-ляющий найважливішу соціальну функцію. Корпорації нібито співпрацюють один з одним і у певному супідрядності. Відповідно до фашистської ідеології, кожна корпорація, що становить властиве їй місце в ієрархічній системі,
 10. 5. Норми адміністративного права: поняття, структура, види.
    гіпотезу, диспозицію і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua