Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяЛогіка → 
« Попередня Наступна »
Гуляіхін В.Н., Васильєв О.Н.
. Навчально-методичний комплекс «Логіка»: Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / Наук. ред. А.А. Хачатрян. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003. - 124 с., 2003 - перейти до змісту підручника

6.1. Основні логічні закони


Зміст думки відтворює зміст речей, їх властивості і відносини. Мета наукового пізнання полягає не тільки в тому, щоб з'ясувати структуру речі, а й у тому, щоб розкрити підстави її існування, виявити закони її виникнення, функціонування та розвитку.
Закон є внутрішня, суттєва, необхідна, стійка, що повторюється зв'язок предметів і явищ дійсності.
Істинність думки обумовлюється в кінцевому підсумку законами об'єктивної реальності.
Формальна або логічна правильність думки обумовлюється всією сукупністю логічних законів.
Логічний закон є внутрішня, суттєва, необхідна, стійка, що повторюється зв'язок форм мислення.
Кожна форма мислення має свої специфічні закони виникнення, функціонування та розвитку, але всі вони (поняття, судження, умовиводи) зумовлені низкою загальних законів, які називаються основними логічними законами.
При вивченні даної теми необхідно звернути особливу увагу на відмінність у тлумаченнях походження і сутності логічних законів, усвідомити собі основні риси кожного з чотирьох законів логіки, їх функції в мисленні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.1. Основні логічні закони "
 1. питання До іспиту ПО логіці
  логічні закони. Закон тотожності. Закон несуперечливий. Закон виключеного третього. Закон достатньої підстави. Поняття як форма мислення. Зміст і обсяг поняття. Види понять. Відносини між поняттями. Логічні операції з поняттями. Узагальнення і обмеження понять. Визначення понять. Поділ понять. Судження як форма мислення. Судження і пропозиція. Прості судження. Складні
 2. Стадії арбітражного процесу
  логічній послідовності, за стадіями процесу. У кожній стадії арбітражного процесу процессу-альні відносини мають специфічний характер, який визначається об'єктом цих відносин, суб'єктним складом учасників на кожній стадії, змістом і метою процесуальних дій. Стадією арбітражного процесу називається сукупність процесуальних дій, спрямованих до однієї прилеглої мети.
 3. 2. АРБІТРАЖНА УГОДА
  основного контракту і укладена сторонами вже після виникнення конкретного спору. У цьому сенсі арбітражний компроміс спрямований у минуле і носить ретроспективний характер. Форма арбітражного угоди - письмова. Однак є країни, де законодавство не передбачає обов'язкового письмового оформлення арбітражної угоди (наприклад, Швеція). Сторони повинні враховувати, що
 4. Стадії арбітражного процесу.
  Логічній послідовності, за стадіями процесу. У кожній стадії арбітражного процесу процесуальні відносини мають специфічний характер, який визначається об'єктом цих відносин, суб'єктним складом учасників на кожній стадії, змістом і метою процесуальних дій. Стадією арбітражного процесу називається сукупність процесуальних дій, спрямованих до однієї прилеглої мети.
 5. 1. Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування
  логічної), підпорядкованої законам логічного мислення, і практичної (процесуальної), тобто процесуальних дій, скоєних особами, що у справі, і судом, на основі правових норм, що містяться в арбітражному процесуальному законодавстві. Виходячи зі сказаного, можна дати таке визначення судового доказування в арбітражному процесі. Доведення в арбітражному процесі - це
 6. 3. Оцінка доказів, забезпечення доказів, судові доручення
  основному вони здійснюються при підготовці справи до судового розгляду. «Достатність», як зазначалося, - поняття, що відноситься до заключного етапу доказування. Докази, складові достатність, відбираються з усього обсягу доказового матеріалу, що використовується в процесі судового доказування, тобто з сукупності доказів, складових повноту доказового
 7. 17. Основ-ні соціально-економічні права і свободи.
  Логічного кінця, що знайшло своє висловлю-ня в забороні будь-яких конфіскацій або реквізицій інакше як в строго встановлених законом випадках (як правило, за вироком суду або у військових цілях). Типовою в цьому відношенні є ст. 11 бельгійської консти-туції 1831 року, яка говорить: «Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як для суспільної користі, у випадках і в порядку,
 8. 13. Правові норми - ознаки, структура - гіпотеза, диспозиція, санкція, види
  основні категорії для цілої групи суспільних відносин. Конкретні норми деталізують загальні норми для безпосереднього застосування. Спеціальні норми передбачають виключення із загального правила для особливих випадків. Прямі, відсильні і бланкетні - прямі безпосередньо закріплюються в статті (пункті, параграфі, абзаці) джерела права. Таким чином, терміни «пряма» і «повна» норма
 9. 58. Поняття і призначення тлумачення права. Прийоми тлумачення права.
  Логічний, систематичний, історико-політичний та спеціально-юридичний. Граматичний (філологічний, мовної) спосіб тлумачення являє собою з'ясування змісту правової норми на основі аналізу тексту будь-якого нормативного акту. Таке тлумачення передбачає, перш за все, з'ясування значення окремих слів як в загальновживаним, так і в термінологічному сенсі (епідемія,
 10. ВСТУП
  основних, найбільш загальних, які іменуються криміналістичними категоріями. До їх числа відносяться: загальна теорія криміналістики, криміналістична техніка, криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів (криміналістична методика). У такому порядку і пропонується вивчати дисципліну «Криміналістика». Криміналістика в силу специфіки свого предмета займає одне
© 2014-2022  ibib.ltd.ua