Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

13. Правові норми - ознаки, структура - гіпотеза, диспозиція, санкція, види


Норми права - встановлене чи санкціоноване державою, забезпечене державним захистом, загальнообов'язкове правило загального характеру, що виступає регулятором соціальних взаємодій. Визначають міру свободи учасників суспільних відносин (тому є моделлю правової поведінки), встановлюють що можна, потрібно або не можна робити при настанні нормативно-визначених обставинах.
Ознаки правових норм:
Загальнообов'язковий характер - правові норми поширюються не на конкретних осіб, а на однорідні категорії учасників суспільних відносин. Правові норми регулюють соціальні взаємодії незалежно від волі і згоди учасників. Таким чином встановлюється єдиний порядок для всіх членів суспільства.
Формальний характер - норми права документально фіксуються в певних правових джерелах (законах, постановах).
Певний характер - норми права викладаються стисненим, чітким юридичною мовою. Точність, визначеність змісту забезпечує однаковість тлумачення і реалізації правових норм.
Загальний характер - норми являють собою абстрактні моделі правомірної поведінки. Вони регулюють не окремі випадкові ситуації, а стандартні, масові, типові соціальні взаємодії.
Державно-вольовий характер - норми права встановлюються уповноваженими органами державної влади - державна монополія на правотворчість. При цьому норми права повинні бути актуальними, відбивати об'єктивні закономірності, нагальні потреби суспільства.
Державно-забезпечений характер - норми права забезпечені державним захистом. Це відрізняє їх від інших соціальних норм (моралі, релігії). У разі порушення держава в праві вдаватися до покарань, аж до смертної кари.
Опції правових норм:
Орієнтаційно-стимулюючу - правомірна норма виступає юридичним критерієм правомірної і неправомірної поведінки.
Регулятивна - норми права покликані організувати, упорядкувати суспільні відносини. Право надає нормативну визначеність, стабільність і стійкість суспільним відносинам.
Охоронна - правові норми встановлюють чіткі межі індивідуального або колективного розсуду суб'єктів, за межі яких вони не вправі виходити.
Структура норми права - її внутрішню будову. Повна структура складається з гіпотези, диспозиції і санкції. Її модель - «Якщо ... - то ... - інакше».
Гіпотеза - перелік обставин, при виникненні яких в реальному житті норма починає діяти. Гіпотеза встановлює умови дії норми, закріплює юридичні факти (дії, події, стану), при наявності яких на практиці приводиться в дію і реалізується диспозиція норми.
Диспозиція - юридичний обов'язок, дозвіл або заборона, складові безпосередній зміст норми. Диспозиція зобов'язуючих норм вимагає від суб'єктів вчинення певних активних дій. Диспозиція забороняють - відмови від їх вчинення, а диспозиція дозволяють норм дозволяє особі здійснювати ті чи інші дії.
Санкція - заходи примусу чи інші негативні наслідки, що настають для порушення диспозиції норми. Таке порушення може виразитися в невиконанні юридичного обов'язку або недотриманні заборони. Таким чином, санкція передбачає правові заходи впливу, що застосовуються державою в разі порушення будь-ким з учасників правовідносин диспозиції норми. Дозволяючі правові норми яких санкцій не містять, оскільки їх реалізація залежить від вільного розсуду особи.
Види правових норм:
Повні і логічні - повна норма містить всі 3 структурних елементи - гіпотезу, диспозицію і санкцію (напр., а. Якщо ІП збирається здійснити діяльність , б. то необхідно стати на облік в податкові органи, в. інакше загрожує штраф). Логічна - норма, окремі структурні елементи якої «розкидані» по одному або декількох джерел права.
Регулятивні і охоронні - регулятивні норми встановлюють правовий статус суб'єктів, умови виникнення і дії суб'єктивних прав і обов'язків. Охоронні закріплюють умови застосування до суб'єкта заходів державного примусу, характер і зміст цих заходів.
Дозволяючі, зобов'язують, які забороняють - дозволяють представляють особі правомочності використовувати, реалізовувати деякі передбачені правом можливості. Дозволяючі норми дають право самому особі визначити - реалізувати чи ні надані правомочності в конкретній ситуації. Суб'єктивне право, на відміну від обов'язку і заборон, - це те, від чого суб'єкт може відмовитися без загрози будь-яких санкцій з боку держави. Примус до використання суб'єктивних прав неприпустимо, інакше право негайно перетворюється в обов'язок, тобто в свою протилежність. Зобов'язують - покладають на суб'єкта обов'язок вчинити активні дії незалежно від його волі і бажання, не надаючи йому свободи вибору. У разі невиконання в добровільному порядку до особи застосовуються різні примусові заходи. Заборонні - встановлюють обов'язок суб'єкта утриматися від дій певного роду під загрозою застосування санкцій негативного характеру. Від учасника правовідносин у даному випадку очікується пасивна поведінка, тобто відмова від активних дій.
Імперативні і диспозитивні - імперативні норми виражаються в категоричних приписах, що діють незалежно від волі, бажання, розсуду суб'єктів права. Вони чітко визначають їх поведінку, не дозволяючи учасникам правовідносини самостійно, на свій розсуд змінити або відступити від запропонованого правила. Диспозитивні - діють остільки, оскільки суб'єкти самостійно не встановили інші умови своїх взаємин. Надають суб'єкту свободу за своїм розсудом вибрати або встановити будь-який варіант своєї поведінки.
Матеріальні і процесуальні - матеріальні регулюють зміст правових відносин - юридичні факти, правовий статус суб'єктів, їх права та обов'язки, принципи, структуру правових галузей та інститутів. Процесуальні норми встановлюють правові форми різних видів діяльності - процедури, порядок застосування та дії норм, терміни, юрисдикцію, застосування правових санкцій.
Загальні, конкретні, спеціальні - загальні встановлюють вихідні початку, принципи, основні категорії для цілої групи суспільних відносин. Конкретні норми деталізують загальні норми для безпосереднього застосування. Спеціальні норми передбачають виключення із загального правила для особливих випадків.
Прямі, відсильні і бланкетні - прямі безпосередньо закріплюються в статті (пункті, параграфі, абзаці) джерела права. Таким чином, терміни «пряма» і «повна» норма є тотожними. Відсильні норми посилаються на інші норми, що містяться в тому ж джерелі права. Бланкетні норми посилаються на норми, що містяться в інших джерелах права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13. Правові норми - ознаки, структура - гіпотеза, диспозиція, санкція, види "
 1. 5. Норми адміністративного права: поняття, структура, види.
  Правового порядку м-ду гос. Органом виконавчої влади, іншими гос і не гос структурами, фіз-ми особами є адміністративно - правовими нормами, їх сукупність становить адмін право. Найбільш істотною ознакою правової норми є державно-обов'язковий характер, за яким норму права відрізняють від інших правил. Адміністративно-правова норма, як і будь-яка інша,
 2. § 3. Система кримінального права
  правові норми, розпорошені по різних джерелах, поступово сформувалися у певну систему, що володіє безліччю власних (властивих тільки системі) елементів: інститут (сукупність однорідних норм), окрема норма, гіпотеза, диспозиція, санкція норми і т. д.; як автономна, вона взаємодіє з іншими системними утвореннями (кримінально-процесуальним, цивільним,
 3. § 5. Структура кримінально-правової норми
  правова норма не містить термінологічес-кой окреслення всіх трьох елементів: в статтях Загальної частини немає санкцій і часто немає гіпотез; статті Особливої частини "замовчують" про гіпотези. Тому в кримінальному праві загальноприйнята двочленна класифікація: диспозиція і санкція, хоча така думка нам видається не безперечним. Диспозиція вказує діяння, які визнаються злочинами і за
 4. 24. Поняття та ознаки правової норми. Структура правової норми.
  правової норми: Встановлюються державою в офіційних актах; охороняються примусовою силою державного апарату; Має певні форми вираження; Формує правила поведінки у вигляді прав і обов'язків; Має точно певні межі дії; Розрахована на багаторазове застосування; Є одним з регуляторів суспільних відносин; Являє собою микросистему (гіпотеза,
 5. § 3. Місце кримінальної відповідальності у соціально-правовому просторі
  правового регулювання) на процеси суспільного розвитку. У цьому плані про інститут кримінальної відповідальності можна говорити як про одну з важливих упорядковують і організуючих форм взаємозв'язку людини, суспільства і держави. У плані аналізу проблеми відповідальності взагалі необхідно зауважити, що до недавнього часу вона досліджувалася або як морально-психологічна категорія, або
 6. § 1. Поняття злочину
  правовій науці. Водночас висловлювалися і дещо інші думки. Пропонувалося вбачати у злочині, наприклад, не діяння як таке, а дія і бездіяльність: "Згідно граматичному тлумаченню термін" діяння "належить розуміти як родове поняття дії або бездіяльності. Однак таке граматичне тлумачення не узгоджується з систематичним: звернення до норм Особливої частини уго-
 7. § 4. Види складів злочину
  правової норми. Крім того, навряд чи доцільно віднесення альтернативних складів злочину до складних, бо по суті своїй це особливе опис законодавцем в одній кримінально-правовій нормі декількох різних складів злочину, кожен з яких володіє сукупністю певних ознак і тому розглядається в якості самостійного. На думку більшості вчених, всі склади
 8. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  правовий термін - юридичний факт цивільного права) тягне за собою втрату права на позов в матеріально-правовому сенсі. Як зазначено у п. 2 ст. 199 ГК, закінчення строку позовної давності, про застосування якого заявлено стороною у спорі, є підставою до винесення рішення судом про відмову в позові. Таким чином, право на позов в матеріально-правовому сенсі - це само спірне суб'єктивне право,
 9. 55. Реалізація і застосування права. Безпосередня і правозастосовна реалізація права.
  правової системи тієї чи іншої країни. Частиною механізму реалізації права виступають механізми захисту суб'єктивного права, тобто механізми юридичної відповідальності. У процесі захисту право відновлюється, і знову з'являється можливість його реалізації. Юридична відповідальність у відомій мірі забезпечує охорону суб'єктивних прав від незаконних зазіхань і тим самим створює необхідні
 10. 57. Акти застосування права: структура і види.
  правовий акт-волевиявлення (рішення) уповноваженого суб'єкта права (компетентного державного органу чи посадової особи), який встановлює (змінює, припиняє) на основі юридичних норм права і обов'язки учасників конкретних правовідносин або міру відповідальності конкретних осіб за вчинене ними правопорушення. У встановлених законом випадках він оформляється у вигляді
© 2014-2022  ibib.ltd.ua