Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

55. Реалізація і застосування права. Безпосередня і правозастосовна реалізація права.


Реалізація права - це здійснення юридично закріплених і гарантованих державою можливостей, проведення їх у життя в діяльності людей і їх організацій.
Реалізація права є складний процес, що протікає в часі. У ньому беруть участь не тільки сторони, носії суб'єктивних прав і обов'язків, але і держава в особі різних органів: правотворчих, правоісполнітельного, правозастосовних. Реалізація права як процес втілення права в життя містить у собі, по-перше, юридичні механізми реалізації права і, по-друге, форми безпосередньої реалізації права, коли фактичні життєві відносини знаходять юридичну форму. Юридичні механізми реалізації права різноманітні, їх зміст визначається особливостями правової системи тієї чи іншої країни.
Частиною механізму реалізації права виступають механізми захисту суб'єктивного права, тобто механізми юридичної відповідальності. У процесі захисту право відновлюється, і знову з'являється можливість його реалізації. Юридична відповідальність у відомій мірі забезпечує охорону суб'єктивних прав від незаконних зазіхань і тим самим створює необхідні умови для їх реалізації.
Безпосередня реалізація, тобто здійснення права у фактичному поведінці, відбувається в трьох формах.
Форма перша - дотримання заборон. Тут реалізуються що забороняють і охоронні норми. Для дотримання заборон необхідно стримування від заборонених дій, тобто пасивна поведінка.
Форма друга - виконання обов'язків. Це реалізація зобов'язуючих норм, які передбачають позитивні обов'язки, навіщо потрібно активне поведінка: сплатити податок, поставити товар покупцю, виконати роботу за трудовим договором і т.п.
Форма третя - використання суб'єктивного права. У такій формі реалізуються управомочивающие норми, в диспозиціях яких передбачені суб'єктивні права. Суб'єктивне право припускає як активне, так і пасивне поводження. Суб'єкт поводиться пасивно, якщо відмовляється від використання свого права. Суб'єктивне право може бути здійснене шляхом власних фактичних дій уповноваженої (власник речі використовує її за прямим призначенням), за допомогою здійснення юридичних дій (передача речі в заставу, дарування, продаж і т.д.), через пред'явлення вимоги до зобов'язаному особі (вимога до боржника повернути борг) і у формі претензії, тобто звернення до компетентного державного органу за захистом порушеного права (якщо боржник відмовляється повернути борг, кредитор звертається до суду з проханням про стягнення боргу в примусовому порядку.
Застосування права - це владна діяльність компетентних органів і осіб по підготовці і прийняттю індивідуального рішення по юридичній справі на основі юридичних фактів і конкретних правових норм.
Застосування права має такі ознаки:
1) здійснюється органами або посадовими особами, наділеними функціями державної влади;
2) має індивідуальний характер;
3) спрямовано на встановлення конкретних правових наслідків - суб'єктивних прав, обов'язків, відповідальності;
4) реалізується в спеціально передбачених процесуальних формах;
5) завершується винесенням індивідуального юридичного рішення.
56. Процес застосування права. Стадії правозастосовчого процесу.
Застосування норм права - складний процес, що включає кілька стадій. Перша стадія - встановлення фактичних обставин юридичної справи, друга - вибір і аналіз правової норми, що підлягає застосуванню, третя - ухвалення рішення по юридичній справі і його документальне оформлення. Перші дві стадії є підготовчими, третя - заключною, основною. На третій стадії приймається владне рішення - акт застосування права.
1. Коло фактичних обставин, із установлення яких починається застосування права, дуже широкий. При скоєнні злочину - це особа, яка вчинила злочин, час, місце, спосіб учинення, шкідливі наслідки, характер провини (умисел, необережність) та інші обставини: при виникненні цивільно-правової суперечки - обставини укладання угоди, її зміст, дії, вчинені для її виконання, взаємні претензії сторін і т.д. Фактичні обставини, як правило, відносяться до минулого, і тому правоприменитель не може спостерігати їх безпосередньо. Вони підтверджуються доказами - матеріальними і нематеріальними слідами минулого, зафіксованими в документах (показаннях свідків, висновках експертів, протоколах огляду місця події і т.д.). Ці документи складають основний зміст матеріалів юридичної справи і відбивають юридично значиму фактичну ситуацію.
2. Сутність юридичної оцінки фактичних обставин, тобто їх юридичної кваліфікації, полягає в тому, щоб знайти, вибрати саме ту норму, яка за задумом законодавця повинна регулювати фактичну ситуацію. Цей пошук відбувається шляхом порівняння фактичних обставин реального життя і юридичних фактів, передбачених гіпотезою застосовуваної правової норми, і встановлення тотожності між ними. Значить, для правильної юридичної кваліфікації фактів, встановлених на першій стадії, слід вибрати (знайти) норму (норми), прямо розраховану на ці факти.
Юридична кваліфікація полегшує роботу правоприменителя по з'ясуванню кола які підлягають встановленню фактів. З'ясовуються не будь факти, а лише ті, які передбачені в гіпотезі обраної норми. Типова помилка в цій ситуації - коли починають "підганяти" факти під гіпотезу обраної норми. У юридичній практиці з'ясування додаткових обставин часто призводить до зміни юридичної кваліфікації.
3. Зміст рішення по юридичній справі визначається головним чином його фактичними обставинами. Разом з тим при винесенні рішення правопріменітель керується вимогами диспозиції (санкції) застосовуваної норми.
Винесення рішення по справі потрібно розглядати в двох аспектах.
По-перше, це розумова діяльність, що полягає в оцінці зібраних доказів і встановленні в остаточної юридичної кваліфікації й у визначенні для сторін або винного юридичних наслідків - прав і обов'язків сторін, міри відповідальності винного.
По-друге, рішення у справі являє собою документ - акт застосування права, у якому закріплюється результат розумової діяльності з вирішення юридичної справи, офіційно фіксуються юридичні наслідки для конкретних осіб.
Правоприменительное рішення грає особливу роль у механізмі правового регулювання. Раніше зазначалось, що юридичні норми і виникаючі на їх основі суб'єктивні права і юридичні обов'язки забезпечені можливістю державного примусу, проте, остання, реалізується саме по індивідуальному правоприменительному рішенням, оскільки ці рішення можуть бути виконані в примусовому порядку.
Можливість примусового виконання актів застосування права обумовлює їх особливості і вимоги до них обгрунтованості та законності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 55. Реалізація і застосування права. Безпосередня і правозастосовна реалізація права. "
 1. ВСТУП
  реалізація принципів кримінального права має вирішальне значення в підвищенні ефективності кримінально-правової боротьби із злочинністю і залежить від визначення підстави кримінальної відповідальності і ступеня суспільної небезпеки злочинного діяння. При всьому цьому необхідно підкреслити, що зазначена проблема, незважаючи на те, що вона має велике значення, в кримінально-правовій науці не знайшла ще
 2. § 1. Передумови кримінальної караності і елементи складу злочину
  реалізації принципу невідворотності покарання за кожне скоєний злочин. Зрештою в кримінальному законі закріплюються тільки такі ситуації, при наявності яких застосування кримінального покарання буде необхідною і доцільною мірою. При цьому обставини, що створюють у своїй сукупності такі ситуації, ми називаємо передумовами кримінальної караності '. Закріплення їх у
 3. Весь процес практичного застосування норм права зазвичай зображують у формі силогізму, де роль великої посилки грає правова норма, роль малої посилки-сам конкретний випадок, і в якості висновку виступає відповідна юридична кваліфікація цього випадку
  реалізації кримінально-правових норм, викликає, як ми бачили вище, різні тлумачення, що не сприяє конструктивному вирішенню поставленої проблеми. Для подолання цих разноречій та створення більш досконалої теорії обгрунтування кримінальної відповідальності 'в основу вчення про склад злочину має бути покладена наукова методологія, яка вимагає при розробці будь проблеми не
 4. § 6. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання
  реалізації каральних кримінально-правових інститутів (правда, з різним ступенем впливу), зорієнтовані на всіх (у тому числі і на тих, хто вже вчинив злочин) суб'єктів суспільних відносин з метою утримати їх від злочинної поведінки (у тому числі в майбутньому). Саме в цьому і полягає основний сенс регулятивної функції. Оперативно реагуючи на скоєний злочин, норми
 5. Адміністративні стягнення
  реалізації вилученого предмета. Оплатне вилучення вогнепальної зброї і бойових припасів не може застосовуватись до осіб, для яких полювання є основним джерелом ніком існування. Порядок застосування оплатного вилучення і види предметів, під-лежать вилученню, встановлюються законодавством РФ. Цей захід застосовується рідко (за порушення правил перевезення або зберігання вогнепальної зброї).
 6. Види і стадії адміністративного права
  реалізація рішення, ст. 273 Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративного стягнення 1. Виконання рішень у справах про адміністративні правопорушення: загальна характеристика. 2. Провадження по виконанню постанов по винесенню пре-дупреждения. 3. ... Про накладення штрафу. 4. ... Про оплатне вилучення предмета. 5. ... Про конфіскацію предмета. 6. ... Про позбавлення спеціального права.
 7. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  реалізації їх прав, створює умови для всебічного і повного дослідження доказів, встановлення фактичних обставин і правильного застосування законів та інших нормативних правових актів при розгляді справи ». Таке визначення змагальності дозволяє розглядають Ріва її як конкуренцію що у справі осіб, коли їх самостійні дії ефективно обмежують можливість
 8. 28. Форми управлінської діяльності: поняття, види, характеристика, взаємозв'язок з функцією державного управління.
  Реалізації управлінських функцій. Функція підбору кадрів - призначення чи обрання осіб на посади, атестації, семінари. Одна і таж форма управлінської діяльності служить засобом реалізації багатьох або всіх управлінських функцій. Прийняття правових актів є формою для здійснення функцій управління, тобто зміст управлінської функції відповідає на питання що потрібно робити, а форма
 9. 29. Правові акти управління: поняття, ознаки, правова природа, значення.
  Реалізації цілей і функцій виконавчої влади, основна форма їх виконавчо-розпорядчої діяльності. Вони є рішеннями, які суб'єкти управління приймають в процесі безпосереднього керівництва різними галузями і сферами державної діяльності. Ознаки: Ці акти є необхідною формою закріплення повноваження або передачі волі владного управління, засобом
 10. 13. Правові норми - ознаки, структура - гіпотеза, диспозиція, санкція, види
  реалізації правових норм. Загальний характер - норми являють собою абстрактні моделі правомірної поведінки. Вони регулюють не окремі випадкові ситуації, а стандартні, масові, типові соціальні взаємодії. Державно-вольовий характер - норми права встановлюються уповноваженими органами державної влади - державна монополія на правотворчість. При цьому норми права
© 2014-2022  ibib.ltd.ua