Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

12. Сутність права, ознаки, функції, передумови.


Право - система встановлених або санкціонованих державою загальнообов'язкових, формально-визначених правил загального характеру (норм), забезпечених державним захистом.
Ознаки права:
Нормативність. Приписи держави ділять на 2 групи:
Індивідуально-правові. Суть - конкретні вказівки.
Нормативні. Правила загального характеру.
Являє собою систему норм, тобто не конкретних вказівок кому, що і як робити. Правові норми - еталони правомірної поведінки, відповідно до яких будується модель поведінки кожного громадянина, що потрапив у нормативну ситуацію. Правові норми регулюють не якийсь окремий випадок, а широке коло однорідних обставин. Норма права показує, як слід себе вести в тій чи іншій нормативно описаній ситуації, яка поведінка є правомірним, що можна, потрібно або не можна робити в певному, врегульованому правом соціальній взаємодії. Тобто норми є загальної моделлю поведінки особи. Адресатами нормативних норм є не суб'єкти, а однорідні категорії осіб - військовослужбовці, пенсіонери, іноземці, обвинувачені та потерпілі і т.д.
Общеобязательность. Право регулює поведінку кожної особи, ніхто не випадає з-під дії права. Всі зобов'язані виконувати правові вимоги. Право має загальний характер, поширює дію на всю територію країни. Общеобязательность права створює основу для формально-юридичної рівності суб'єктів перед законом і судом, для ліквідації дискримінації - внесення в життя справедливості, єдності, рівності.
Формализованность - документальна фіксація правових норм в певних джерелах, прийнятих за встановленою процедурою. Правові норми офіційно закріплюються в законах, указах і т.д.
Визначеність - правові норми відрізняє особливий юридична мова, техніка - чіткість, ясність викладу матеріалу, стислість.
Державна природа - держава і право нерозривно пов'язані, взаємодіють один з одним. Правові норми завжди встановлюються або санкціонуються державою.
Державна захист -
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "12. Сутність права, ознаки, функції, передумови."
 1. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  правами. Принцип державної мови судочинства являє собою таке правило, згідно з яким судочинство в арбітражному суді ведеться державною - російською мовою, а особам, які не володіють мовою, забезпечується можливість переведення З метою розуміння ними здійснюваних процесуальних дій. Згідно ст. 12 АПК беруть участь у справі, не володіють російською мовою,
 2. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  сутності складу, тому що всяке визначення якого предмета є сукупність ознак, що характеризують цей предмет. У визначенні складу злочину, поряд з посиланням на закон, необхідно вказати ознаки, властиві усім злочинам і в той же час кожному злочинному діянню, тобто наповнити склад злочину змістом. Наявність недоліків у визначенні складу
 3. § 1. Передумови кримінальної караності і елементи складу злочину
  сутності роль перехідного щабля від юридичного аналізу злочину як даного (від теоретичного пізнання, функцію якого виконує поняття злочину), до пізнання конкретного злочинного діяння, функцію якого виконує поняття складу злочину . Стосовно до поставленого питання про винесення за рамки складу суб'єкта та об'єкта злочину для більш глибокого обгрунтування
 4. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  сутності кримінально-правових відносин. - «Радянська держава і право», 1970, № 6, стор 94). 116 права та механізму його охоронної функції. Кримінальне право виконує свою охоронну функцію за допомогою реалізації специфічних принципів кримінального права. Тому не можна розглядати об'єктом правовідносини дії органів держави (органів розслідування, суду, органів, які виконують
 5. § 3. Визначення поняття складу злочину
  сутності, а також правильного співвідношення категорій загального і особливого, в результаті чого визначення поняття складу як сукупності ознак виявляється лише юридичним, формальним поняттям злочину, оціночною категорією, законодавчої абстракцією, яка «опи 1 М. І. К о в а л е в. Співучасть у злочині, ч. 1. Поняття співучасті. Свердловськ, 1960, стор 15. 2 Див: В. М. Чхіквадзе.
 6. Розкриття сутності суспільної небезпеки злочинного діяння і складу злочину як підстави кримінальної відповідальності
  сутність досліджуваного явища (злочину). У процесі взаимопереходов від конкретного до абстрактного, як уже зазначалося, настає такий момент, коли наші знання про скоєний злочин збігаються з тим поняттям, яке виражене в кримінально-правовій нормі в якості конкретного складу злочину. Іншими словами, на цьому етапі має місце збіг ідеальної моделі, вираженої в законі, з
 7. § 1. Поняття злочину
  сутність злочину - протиправність, караність ... Ознаки ці , узяті "самі по собі" ізольовано, відірвано від основної ознаки - суспільної небезпеки, могли б привести до формального юридичного визначення поняття злочину. Але взяті у поєднанні з суспільною небезпекою, що розглядаються як похідні від неї, вони дозволяють радянським юристам найбільш повно розкрити
 8. § 1. Загальні початку призначення покарання
  сутності, яка в свою чергу не вичерпує всього змісту загального, принципи призначення покарання не можна не тільки ототожнювати, але і протиставляти загальним засадам. Якщо звернутися до знову прийнятого КК РФ, то в ньому питання про принципи вирішується стосовно до кримінального законодавства в цілому. З числа згаданих в цьому зв'язку принципів (законності, рівності громадян перед законом,
 9. § 2. Роль санкції статті кримінального закону при призначенні покарання
  суті, не повинно викликати сумніву те, що санкція, яка передбачає, наприклад, позбавлення волі строком від шести до дванадцяти років, виключає вибір заходи, рівний шести або дванадцяти років. Однак фактично законодавець і судова практика виходять з допустимості застосування цих термінів, надаючи приводами "від" і "до" відповідно значення "не нижче" і "не згори". Маючи на увазі, що межі
 10. Види і стадії адміністративного права
  права. 7 ... про виправні роботи. 8 ... про адміністративний арешт. 9 ... про адміністративне видворення за межі РФ. 1. Виконання постанов про накладення адміністративних взи-Скан є заключною стадією адміністративного права. Воно складається з етапів: 1) звернення постанови до виконання На даному етапі юридичний орган повинен своєчасно спрямувати постанову
© 2014-2021  ibib.ltd.ua