Головна
ГоловнаНавчальний процесСистеми освіти → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Аграновіч, А. В. Полєтаєв, А. В. Фатєєва. . Російське освіта в контексті міжнародних показників. - М.: Аспект Пресс,. - 76 с.,, 2004 - перейти до змісту підручника

2.3. Розподіл за рівнями освіти (табл. 8)

Чітке уявлення про вікову структуру системи освіти дають дані про охоплення освітою молоді віком 16-20 років. Якщо говорити про загальний охопленні освітою, то російські показники тут практично рівні медіанного значення для всього набору аналізованих країн (табл. Т1) і в цілому відповідають рівню її економічного розвитку (нижче медіаннигх показників для II групи, але вище медіаннигх показників для III групи країн) . Основні проблеми тут пов'язані зі структурою розподілу учнів за рівнями освіти. Насамперед, мова йде про співвідношення вторинного (середнього) і послесреднего освіти. Нагадаємо, що відповідно до МСКО в Росії до вторинного освіти відноситься навчання в загальноосвітній школі, а також у учебнигх закладах початкової та середньої (перші два роки) професійної освіти на базі основної школи, до третинного - навчання в середніх спеціальних учебнигх закладах на базі повної школи й у вищих учебнигх закладах.

Таблиця Т1

Охоплення населення освітою під віком та рівнями освіти (медіанний показники),% Групи країн 16 років 17 років 18 років 19 років 20 років Всі види освіти Всі країни 88,4 79,5 58,0 47,2 40,0 I група 92,6 84,5 70,4 45,5 49,4 II група 94,0 86,1 57,3 49,2 40,7 III група 67,5 48,0 38,9 29,9 21,1 Росія 89,1 80,8 63,3 46,4 38,7 Вторинне освіта * Всі країни 88,4 79,3 45,8 23,4 11,8 I група 92,6 84,4 66,7 29,7 18,9 II група 94,0 85,8 41,1 23,2 11,8 III група 67,5 47,8 28,7 14, 3 4,0 Росія 84,9 44,4 11,7 3,9 1,4 Третичное освіта Всі країни n 0,2 12,2 23,8 28,2 I група n 0,1 3,8 15,8 30 , 5 II група n 0,3 16,1 26,0 28,9 III група n 0,2 10,2 15,6 17,1 Росія 4,2 36,4 51,6 42,5 37,3 * Охоплює послесреднего нетретічное

Зокрема, у віці 17 років у Росії продовжують отримувати вторинне утворення тільки 44% населення, що нижче медіанного показника III групи країн, а до віку 20 років цей показник сходить нанівець.

У свою чергу в найбільш багатих країнах вторинне утворення в середньому продовжує отримувати ще 30% населення у віці 17 років і 19% населення у віці 20 років. Водночас вже у віці 16 років 4,2% російського населення отримують третинне освіту, а до 18 років ця частка досягає максимуму-51,6%, після чого починає знижуватися. Така вікова структура охоплення освітою практично не має аналогів у світі (за винятком Малайзії). У I групі країн у віці 18 років отримують третинне освіту в середньому лише 4% населення, в II групі - 16,1%, в III групі - 10,2%. За часткою отримують третинне освіту розвинені країни «наздоганяють» Росію тільки після 20-річного віку.

Ці дані ще раз свідчать про те, що тривалість вторинного освіти (насамперед верхнього вторинного) в Росії є явно недостатньою за сучасними мірками. Це веде, зокрема, до надмірно раннього переходу молоді на третинний рівень освіти, на якому компенсується «недобір» вторинного освіти. В результаті значна частина російського третинного освіти (насамперед середню професійну) по суті виявляється утворенням дотретіч-ного рівня.

Зрозуміло, що таке «дотягивание» істотно менш ефективно економічно, ніж збільшення тривалості освіти на вторинному рівні.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.3. Розподіл за рівнями освіти (табл. 8) "
 1. Глава 2.8. Огляд професійної придатності
  розподіл, переключення); пам'ять (довготривала, оперативна); мислення (особливості розумової діяльності, здатність до навчання); гнучкість у спілкуванні, стиль міжособистісного поведінки; схильність до зловживання алкоголем (наркотиками) . г) Психофізіологічні якості: витривалість, працездатність; гострота зору; окомір; колірне ємство; гострота слуху; диференціація звуку;
 2. Рольова структура організації.
  Розподіл творчих, комунікативних і поведінкових ролей між окремими працівниками і є важливим інструментом в системі роботи з персоналом. Творчі ролі властиві ентузіастам, винахідникам і організаторам і характеризують активну позицію у вирішенні проблемних ситуацій, пошуку альтернативних рішень і варіабельності мислення. Комунікаційні ролі визначають зміст і
 3. 3.5. Трудовий (кадровий) потенціал
  розподіл жителів по регіонах, містах і селах, по населених пунктах; демографічна - половозрастная, сімейна структура; етнічна - показує розподіл населення з національностей і народностей; соціальна - розподіл населення за соціальним групам; освітньо-кваліфікаційна відображає співвідношення груп населення за рівнем освіти і кваліфікації. Для Росії
 4. Показники соціального розвитку.
  Розподілу доходів розраховуються через коефіцієнт розшарування, який визначається як співвідношення доходів 10 - ти відсотків найбільш забезпечених і 10-ти відсотків найбільш бідних верств населення (доцільний коефіцієнт) і коефіцієнт Джині - показу-тель концентрації доходів населення (чим вище нерівність у суспільстві, тим він ближче до 1). Доцільний коефіцієнт в Росії становить 13,8, але реально він
 5. 2.4. Верхній рівень вторинного освіти (табл. 9-10)
  розподілу учнів між загальними і професійними програмами підготовки на рівні верхнього вторинного освіти можна відзначити, що з підвищенням рівня економічного розвитку країн в цілому підвищується частка навчаються за програмами допрофесійної і професійної підготовки (рис. 12) і, відповідно, зменшується питома вага загального верхнього вторинного освіти. У Росії
 6. 4.1. Рівень освіти (табл. 25-26)
  рівні освіти населення за статтю є тільки для країн ОЕСР, тому ми будемо порівнювати російські показники із загальними медіанне значення без розбивки по групах країн. У Росії для обох статей спостерігаються одні з найнижчих показників частки населення з утворенням типу нижнього вторинного (середнього) і більш низьких рівнів, і рекордно високі - за часткою населення з третинним
 7. 5.2. Структура джерел фінансування (табл. 33-35)
  розподілом зобов'язань між центральним, регіональними та місцевими бюджетами. Що стосується витрат на первинне і вторинне (шкільне) освіта, то в 17 країнах з 39, по яких наявна інформація, основна частина витрат (більше 2/3) фінансується за рахунок центральних бюджетів, у 8 країнах - в основному за рахунок регіональних бюджетів, і в 9 країнах (включаючи Росію) - в основному за рахунок
 8. 3.1. Ступінь охоплення населення освітою
  розподілу учнів за видами освіти (Табл. 8). Насамперед, мова йде про співвідношення вторинного та третинного освіти. У віці 15-19 років у Росії вторинним освітою (загальна школа і основна частина ПТУ) охоплено 40% населення, тобто менше, ніж у III групі в середньому (43%), не кажучи вже про II групі (54%) , а тим більше про I групі (65%). Ступінь охоплення поствторічним нетретічним
 9. 4.3. Навчальне навантаження
  розподілу кількості годин, що виділяються на вивчення предметів, обов'язкових для вивчення всіма учнями, то тут є дані по середньому розподілу аудиторного навантаження для учнів віком 12-14 років, що відповідає російській основній середній школі (Табл. 17). Відносна аудиторне навантаження в Росії помітно вище (на 6 п.п.), ніж в інших країнах, з читання, письма та літератури
 10. 5.2. Державні видатки на освіту
  розподілом зобов'язань між центральним, регіональними та місцевими бюджетами. (Табл. 23, 24). Приблизно в половині країн (20 з 44, за якими має інформація), основна частина витрат на первинне, вторинне і поствторічное нетретічное освіту (Табл. 23) фінансується з центрального бюджету (понад 75% фінансування). У той же час в 19 країнах основну частину витрат
© 2014-2022  ibib.ltd.ua