Головна
ГоловнаНавчальний процесСистеми освіти → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Аграновіч, А. В. Полєтаєв, А. В. Фатєєва. . Російське освіта в контексті міжнародних показників. - М.: Аспект Пресс,. - 76 с.,, 2004 - перейти до змісту підручника

2.2. Очікувана тривалість навчання (табл. 7)

Інтегральним показником, що характеризує розвиток системи освіти, є середнє очікуване число років навчання для дітей у віці 5 років. Цей показник, що розраховується на основі поточного стану системи освіти, аналогічний показнику середньої очікуваної тривалості життя. Очікувана тривалість навчання по кожному типу освіти розраховується як сума часток охваченнигх цією освітою у всіх віках. Загальна оцінка очікуваної тривалості навчання дорівнює сумі показників для всіх рівнів освіти. Тим самим цей показник враховує як ступінь охоплення населення освітою, так і тривалість навчання кожного учня і дозволяє скласти загальне уявлення про систему освіти тієї чи іншої країни (рис. 10).

Середня очікувана тривалість навчання для дітей у віці 5 років у Росії в 2002 р. відповідала рівню її економічного розвитку і становила 14,9 року - вище, ніж медіанний показник

ВВП на душу населення, в доларах США за ПКС

Рис. 10. Очікувана тривалість навчання, років

для III групи країн (12,7 року), але нижче, ніж медіанний показник для країн II групи (16,8 року). При цьому середня тривалість теоретичного освіти всіх типів в Росії дорівнювала 3,4 року і була однією з найбільш високих у світі (більше значення цього показника спостерігається тільки у Фінляндії, США, Кореї та Австралії). Зате середня тривалість верхнього рівня вторинного (середнього) освіти становила всього 1,7 року, що відповідає медианному показником для III групи країн (у країнах II групи цей показник дорівнює 3,1 року, в країнах I групи - 3,7 року).

Нарешті, очікувана тривалість первинного та нижнього рівня вторинного (середнього) освіти (початкова та основна школа) в Росії дорівнює лише 8,2 року (див. рис. 11), що є одним з найнижчих показників для аналізованого набору країн - нижчий показник спостерігається тільки в Угорщині, Єгипті та Індії.

Початкова та нижній рівень Верхній рівень вторинного Третичное

вторинного (включаючи послевузовское)

Рівні освіти

- - - I група -? - II група А III група - - - Росія

Рис. 11. Середня очікувана тривалість навчання за рівнями освіти (медіанний показники по групах країн)

Ці дані підтверджують зроблені раніше висновки. По-перше, можна з упевненістю говорити про занадто пізньому початку шкільної освіти і недостатньому, в порівнянні з світовими тенденціями, охопленні освітою дітей молодше 7 років в Росії. Це призводить до істотного зниження показників очікуваної тривалості навчання як на рівні первинного і нижчого вторинного освіти, так і в цілому. Зауважимо, що навіть якщо б навчання в російських дошкольнигх установах дітей у віці 5-7 років відповідало критеріям первинного рівня освіти, їх включення в розрахунки не сильно поліпшило б становище. При обліку нині навчаються в ДОУ дітей, середня очікувана тривалість первинного та нижнього рівня вторинного навчання в Росії склала б лише 8,5 року замість 8,2 року, тобто все одно побуту би нижче медіанного показника для країн III групи.

По-друге, в Росії спостерігається явна диспропорція між показниками очікуваної тривалості навчання на рівнях верхнього вторинного (середнього) і третинного освіти. Частково ця диспропорція може пояснюватися чисто класифікаційними проблемами: якщо ми зробимо перекласифікацію освіти в програмах середньої професійної освіти на базі основної школи з третинного у верхній рівень вторинного освіти (що можливо, згідно МСКО), то структура показників очікуваної тривалості навчання в Росії буде виглядати ближче до міжнародним стандартам. У цьому випадку середня очікувана тривалість теоретичного освіти складе 2,1 року, а очікувана тривалість верхнього рівня вторинного освіти дорівнюватиме 3,0 року, що відповідає медианному показником для II групи. Але і в такому перерахунку диспропорція не ліквідується повністю: у більшості країн очікувана тривалість навчання на верхньому вторинному рівні перевищує цей показник для третинного рівня, а в Росії - навпаки. У зв'язку з цим звернемося до детальніших даними про стан верхнього вторинного та третинного освіти.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2. Очікувана тривалість навчання (табл. 7) "
 1. 3.4. Форми навчання (табл. 22)
  очікуваної тривалості навчання за очною і неочной формі. У Росії середня очікувана тривалість навчання по неочной формі становить 2,8 року - один з найбільш високих показників в аналізованому наборі країн (7-е місце). Ще більш наочні дані про питому вагу неочного навчання у загальній очікуваній тривалості навчання. У Росії цей показник дорівнює 18,8% (більш високі
 2. 4.2. Учні (табл. 2728)
  очікувана тривалість навчання для жінок вища, ніж для чоловіків (серед розвинених країн зворотне співвідношення спостерігається тільки в Швейцарії, Нідерландах, Німеччині та Кореї). Відповідні медіанні показники по всіх країнах складають 16,2 року для чоловіків проти 16,7 року для жінок. У Росії цей розрив ще більше: 14,6 року проти 15 , 7 року, тобто жінки в середньому навчаються майже на цілий
 3. 3.3. Очікувана тривалість навчання
  очікуваного числа років навчання для дітей у віці 5 років (Табл . 11). Це показник, що розраховується на основі поточного стану системи освіти, аналогічний показнику середньої очікуваної тривалості життя. Очікувана тривалість навчання по кожному типу освіти розраховується як сума часток охоплених цією освітою у всіх віках. Загальна оцінка очікуваної тривалості
 4. 5.2. Державні витрати на освіту
  тривалість майбутнього життя; - досягнутого рівня освіти, вимірюваного як сукупний індекс грамотності дорослого населення (вага в 2/3) і сукупної частки учнів, що надійшли до навчальних закладів I, II, III рівнів (вага в 1/3); - рівня життя, вимірюваного на базі реального ВВП на душу населення з поправкою на паритет купівельної спроможності - ПКС - в дол США.
 5. ЗМІНА Зміст освітньої ПРОЦЕСУ
  тривалості: - річні (охоплюють певну щабель шкільної освіти); - перманентні (реалізовані протягом усього періоду навчання). 3. По цільовій орієнтації: - парціальні, спрямовані на реалізацію будь-якої однієї мети шкільної освіти; - інтегративні, спрямовані на здійснення кількох цілей шкільної освіти. Педагогічні
 6. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  очікувати реального вирішення всього діапазону даних проблем. Це буде проміжний варіант, а для вирішення зазначених проблем потрібна науково організована тривала і всебічна реформа військового законодавства. В розроблювальне Положення (необхідно в обов'язковому порядку включити юридично опрацьовані статті про порядок звільнення з лав ЗС РФ, особливо в разі вини військовослужбовців та
 7. Глава 3.2. Етапи підготовки й перепідготовки персоналу
  очікує віддачі у вигляді підвищення продуктивності. Після освоєння 40-годинної програми розвитку навичок ведення переговорів і місячного стажування в англійському відділенні своєї Компанії комерційні агенти московської філії багатонаціональної компанії підвищили обсяг реалізації з 2 до 2,7 млн. дол США на місяць. Сам процес підготовки та перепідготовки кадрів складається з чотирьох ступенів. Це:
 8. Методи розвитку здібностей.
  тривалість, можна запланувати презентацію та обговорення. Зйомками і режисурою повинні займатися професіонали, щоб забезпечити високу якість. Дорогий
 9. ГЛОСАРІЙ
  очікуваний результат впливу), а влада - в якості засобу досягнення цих цілей. Є й інші інструменти впливу, наприклад, звернення до потреб об'єкта впливу (людини, групи). Вплив, влада і потреби - тісно взаємопов'язані. Приклад: виступаючи в якості експертів в галузі управління (влада експерта), припустимо, що ми переконливо доводимо жителям Мережі, що їх у чомусь
 10. 1.1.4. Управління створенням робочих місць. Забезпечення зайнятості на підприємствах
  очікуваного результату, а також ефективність діяльності служби зайнятості; ресурсного, в якому розглядаються сукупність кадрових, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, необхідних для реалізації тієї чи іншої програми зайнятості, джерела їх отримання, необхідні обсяги і терміни отримання. Тут же доцільно розглянути нормативне та організаційно-правове забезпечення -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua