Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Вікова анатомія І ФІЗІОЛОГІЯ У 2 Т. Т.1 ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ, ЙОГО РЕГУЛЯТОРНІ І інтеграційної системи
««   ЗМІСТ   »»

РЕФЛЕКТОРНИЙ ПРИНЦИП РОБОТИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Основний принцип роботи нервової системи - рефлек торнийу т. е. відбивний. рефлекс - его відповідна реакція організму на дію зовнішніх і внутрішніх стимулів за участю нервової системи. Сукупність утворень, що беруть участь в здійсненні рефлексу, називають рефлекторної дугою (рис. 4.29). Рефлекторна дуга включає п'ять ланок: рецептор, чутливий нерв (аферентних шлях), центральну частину (нейрони ЦНС), руховий нерв (еферентної шлях), виконавчий орган (ефектор).

Будова дво- і трехнейронной рефлекторних дуг

Мал. 4.29. Будова дво- і трехнейронной рефлекторних дуг

Стрілками показано напрямок руху нервових імпульсів

Перша ланка рефлекторної дуги - рецептори. Вони сприймають різні стимули (світлові, звукові, хімічні, механічні, термічні) і перетворять їх енергію в нервові імпульси, які по аферентні нервових волокнах передаються тіл чутливих нейронів. Рецептори шкіри тулуба і кінцівок, скелетних м'язів і внутрішніх органів пов'язані з нейронами, розташованими в спинномозкових (спінальних) гангліях (вузлах), рецептори структур голови - з нейронами гангліїв черепно-мозкових (краніальних) нервів.

Центральну частину рефлекторної дуги утворюють вставні і еферентні, або рухові, нейрони. У центрах спинного і головного мозку відбувається аналіз сенсорної інформації і формується відповідна реакція організму на подразник. Ця реакція закодована у вигляді певного потоку імпульсів і по еферентного шляху передається виконавчому органу.

Вставні нейрони, звані також асоціативними, або інтернейронамі, входять в усі рефлекторні дуги, за винятком дуги рефлексів розтягування, які виникають при подразненні власне м'язових рецепторів (пропріорецепторов). До рефлексам розтягування відносяться, наприклад, колінний і ахилові рефлекси. В їх дугах імпульси з чутливих волокон переключаються безпосередньо на рухові нейрони, отже, в цих рефлексах бере участь тільки один синапс. Тому вони називаються мо носінаптічними, на відміну від всіх інших, полісінап- тичних рефлексів, де дуга включає один або кілька вставних нейронів. Мопосінаптічні рефлекси використовуються клініцистами для оцінки стану нервової системи. Рефлекторні дуги моносинаптічеськие і простого сгибательного полісинаптичні рефлексів наведені на рис. 4.29.

Роль вставних нейронів не зводиться тільки до посередницької функції між чутливим і руховим ланками рефлекторної дуги. Ці нейрони розташовані в глибині ЦИС, їх аксони не виходять за її межі. Нейронні ланцюги і мережі, складені вставними нейронами, утворюють в ЦНС провідні шляхи і центри регуляції різних органів і функцій. Через них здійснюються висхідні і спадні впливу на регуляторні та рухові центри спинного і головного мозку. Так, вставні нейрони, що відносяться до ретикулярної формації стовбура мозку і таламуса, підтримують стан бадьорості кори великих півкуль. Вони забезпечують взаємодію між рефлекторними реакціями на різних рівнях ЦНС. Чим складніше рефлекторна реакція, тим більше інтернейропов вищих відділів мозку в ній бере участь.

еферентні нейрони являють собою кінцева ланка центральній частині рефлекторної дуги па шляху до виконавчого органу. На них сходиться інформація від регуляторних центрів. Імнульсація від еферентних нейронів в закодованому вигляді передається ефектору. Про виконання програми еферентні нейрони отримують інформацію від виконавчого органу, т. Е. Активність еферентної нейрона контролюється механізмом зворотного зв'язку.

еферентної шлях утворений аксонами еферентної нейрона, що йдуть до виконавчого органу. Виконавчі органи (скелетні і гладкі м'язи, клітини залоз) замикають рефлекторну ланцюг. Еферентної шлях до скелетних м'язових волокон утворений аксонами рухових, або моторних, нейронів, розташованих в передніх рогах спинного мозку. Для гладких м'язів внутрішніх органів і залізистих клітин еферентної ланка представлено аксонами вегетативних нейронів, розташованих в вегетативних центрах і гангліях.

Рефлекторні реакції людини різноманітні за характером і за складністю - від простого отдергивания руки у відповідь на укол або опік, до різних складних поведінкових реакцій. Рефлекторні реакції можуть виникати при подразненні одного або декількох типів рецепторів. При одночасному подразненні декількох рецептивних полів спостерігається узгоджене рефлекторна зміна діяльності багатьох органів і систем людини. Так, згадане рефлекторне вилучання руки від гарячого предмета можливо лише при скороченні одних м'язів і розслаблення інших, але при цьому одночасно рефлекторно змінюються і робота серця, і характер дихання і т. П.

Узгоджена рефлекторна діяльність органів і систем обумовлена взаємодією в ЦНС процесів збудження і гальмування. Завдяки їм важливіші рефлекторні реакції посилюються, інші, навпаки, слабшають або придушуються. Рефлекси «нижніх» поверхів ЦНС знаходяться під контролем верхніх відділів мозку. В організмі узгодження безлічі реакцій, що відбуваються одночасно, здійснюється центральними структурами (див. Гл. 6), які забезпечують досягнення корисного пристосувального результату в реакціях будь-якої складності, аж до складних поведінкових актів.

Рефлекторні реакції в організмі людини класифікуються за багатьма ознаками, зокрема за особливостями кожного з ланок рефлекторної ланцюжка. Так, наприклад, але виду рецепторів розрізняють рефлекси зорові, слухові, вестибулярні і ін. Якщо ефекторами є внутрішні органи, говорять про вегетативних рефлексах, якщо скелетні м'язи - про соматичних. Рухові рефлекси скелетної мускулатури розрізняються за характером м'язової відповіді: наприклад, згинальні і розгинальні, ритмічні (смоктання, жування, чесання), тонічні (підтримання м'язового тонусу і пози), складні рухові акти (ходьба, плавання та ін.). Залежно від локалізації центральної ланки розрізняють рефлекси спинальні, стовбурові, бульбарні і т. Д.

 1. Регуляція циклу трикарбонових кислот - біохімія
  Основними регулярними ферментами циклу є ферменти, що каталізують практично незворотні реакції: цітратсінтаза (реакція (I)] і ізоцитратдегідрогеназа (реакція (3) (. Відомими інгібіторами першого ферменту є АТФ, НАДН і сукцинил-SKoA. Однак вважають, що головну регуляторну функцію в цьому процесі
 2. Регуляція транскрипції у бактерій. Оперон - генетика
  Механізм регуляції транскрипції найбільш докладно досліджений у прокаріот. Ферменти клітини умовно діляться на конститутивні, присутні постійно, і адаптивні, що з'являються в результаті зміни середовища. До числа адаптивних відносяться ферменти утилізації лактози, до конститутивним - ферменти
 3. Регуляція синтезу білка у еукаріот - біохімія частина 2.
  Це більш складний процес, так як транскрипція і трансляція відбуваються в різних компартментах і забезпечуються великою кількістю відповідних структур. На рівні транскрипції регуляторні механізми у прокаріотів і еукаріот мають ряд обшіх рис. Розглянемо деякі відмінні риси. Для клітин еукаріот
 4. Регуляція роботи серця - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Серце завжди реагує на потреби організму, постійно підтримуючи необхідний рівень кровотоку. 11рі- способлеііе діяльності серця до потреб організму відбувається за допомогою низки регуляторних механізмів. серце має автоматией і тому впливу на нього нервової системи не мають пусковим дією, але
 5. Регуляція мінерального обміну - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  Мінеральний склад організму - одна з жорстко контрольованих констант, що безпосередньо пов'язано зі здатністю депонувати багато речовин і діяльністю органів виділення, здатних збільшувати або зменшувати вміст тих чи інших елементів. До органів, що депонують мінеральні речовини, відносяться
 6. Регуляція глюконеогенезу - біохімія
  Регуляторним ферментом в глюконеогенезі є піруваткарбоксіла- за, що каталізує першу необоротну реакцію цього процесу. Позитивним аллостеричним ефектором ферменту (активатором) є ацетил-КоА. Тому біосинтез глюкози відбувається тоді, коли в мітохондріях накопичується більше ацетил-КоА, ніж потрібно
 7. Регуляція біосинтезу піримідинових та пуринових нуклеотидів - біохімія частина 2.
  Як синтез піримідинів, так і синтез пуринів знаходиться під метаболічним контролем, заснованим на інгібірує, кінцевих продуктів за типом зворотного зв'язку. Регуляторними ферментами біосинтезу піримідинів в тварин тканинах є цитозольні карбамоілфосфатсінтетази, аллостеричним інгібітором якої
 8. Регуляторні функції імунної системи - анатомія центральної нервової системи
  В останні роки було з'ясовано, що крім нервової та ендокринної в організмі є ще одна регуляторна система. Імунна система традиційно розглядається і описується як захисна система організму. Вона веде постійну боротьбу з бактеріями і вірусами, відповідає за запальні процеси, ліквідує мутантні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua