Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Воронков Н. А.. Екологія загальна, соціальна, прикладна: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Посібник для вчителів. - М.: Лгар. - 424 с., 1999 - перейти до змісту підручника

Ш.З. Екологічні кризи та екологічні ситуації

Криза - один зі станів середовища, природи або біосфери в цілому. Йому передують або за ним слідують інші стани і супутні їм екологічні ситуації. Класифікація їх наводиться в таблиці 6.

Під екологічною кризою розуміють зміни біосфери або її частин на значному просторі, що супроводжуються трансформацією середовища та систем в цілому в нову якість. В даний час термін «криза» використовується також часто, як терміни «забруднення середовища», дефіцит ресурсів.

Біосфера неодноразово переживала гострі кризові періоди, зумовлені чисто природними явищами. Найбільш відомий криза, яка мала місце в кінці крейдяного періоду (70-100 млн. років тому), коли в геологічно короткий проміжок часу вимерли п'ять загонів рептилій (динозаври, птерозаври, іхтіозаври та ін.), що включали не менше 35 сімейств і велика кількість видів.

135

Таблиця 6

Стани природи і відповідні їм екологічні ситуації, по Н. Ф. Реймерс (1990), із змінами стану природи Екологічні ситуації назва характеристика назва вплив на здоров'я Природне Чи не змінене людиною Рівноважний Швидкість відновних процесів вище або дорівнює темпу антропогенних порушень Благополучна середу не робить негативного впливу на здоров'я людей Кризовий Швидкість антропогенних процесів перевищує темпи самовідновлення, але ще не відбувається корінної зміни систем Напружена Показники здоров'я нижче норми, але ще не спостерігається статистично достовірного скорочення тривалості життя і більш ранньої інвалідності Критичне Поправна заміна існуючих екосистем на менш продуктивні, часткове опустелювання Напружена Показники здоров'я, як правило, нижче норми Катастрофічне труднообратімим відновлення екосистем. Інтенсивно йдуть процеси опустелювання Екологічного лиха з переходом до екологічної катастрофи Показники здоров'я і тривалості життя населення достовірно нижче норми 136 1 2 3 4 Колапс Необоротна Екологічна Відбувається / втрата екосистем-катастрофа розпад екосіс-мами біологи-тем, території чеський продук-стають пра-тивности ктіческі не придатними для життя люди-ни (Пріа-ралье, Сахель, р-ни Чорнобая-льской АЕС) Єдиної точки зору на причини даної кризи і вимирання тварин немає. Одні дослідники пов'язують його з різкою зміною клімату, інші - з чисто еволюційними процесами, зокрема, зі зміною флор (появою квіткових рослин), треті - з катастрофічними явищами, викликаними зіткненням Землі з великим астероїдом.

Відповідно з періодизацією Н. Ф. Реймерс (табл. 7), останній доантропогенний (предантропогенний) криза стався приблизно 2,5-3 млн. років тому. Він був пов'язаний з різкою Аридизация-їй (висушування) суші, що призвело до зміни життєвих форм рослин, появі на місці лісів обширних відкритих просторів типу степів і саван, освоюючи які предки людини (антропоїди) повинні були пристосовуватися до звільнення передніх кінцівок і прямоходіння.

Кризові явища неодноразово викликалися змінами клімату та супутніми йому заледеніннями, або опустелюванням. Так, в епоху заледеніння, що мав місце 30-40 тис. років тому (верхній палеоліт), вимерли такі великі тварини, як мамонти, волохатий носоріг і багато хижаки.

З моменту своєї появи діяльність людини неодноразово суперечила природі, що породжувало кризи різного масштабу. Але в силу невеликої чисельності населення і його слабкою технічної оснащеності вони ніколи не брали глобальних масштабів. Людина могла вичерпати доступними йому методами якийсь ресурс або зруйнувати природу та екосистеми на просторах обмеженого розміру.

137

В якості таких прикладів можна назвати знищення лісів з метою омолоджування екосистем або їх знищення. Це дозволяло людині збільшувати отримання продуктів колекціонерства, охо ^ ти чи культурного господарства. У ряді випадків руйнування природи було ненавмисним, наприклад в результаті перевипаса худоби, непомірних поливів і т. п.

Є докази того, що Сахара 5-11 тис. років тому була саваною з багатою рослинністю, системою великих річок. Руйнування екосистем даного регіону обумовлювалося, з одного боку, надмірним навантаженням на природу, а з іншого-зміною клімату в напрямку його аридизации (иссушения). Людина у своїй діяльності недоучітивают також сильну уразливість грунтового покриву, представленого тут в основному легкими (піщаними, супіщаними) субстратами.

Древній Вавилон (місто з майже мільйонним населенням) був покинутий через непродуману меліорації оточуючих його земель, що супроводжувалася інтенсивним засоленням грунтів і неможливістю їх подальшого використання.

Римляни, завоювавши Північну Африку (2 в. Н.е.), довели її землі до критичного стану. Причиною руйнування природи з'явилася хижацька розорювання та випасання великих табунів коней, що використовувалися у військових цілях.

Араби, що прийшли на зміну римлянам, знайшли спосіб зупинити лихо і відновити зруйновані природні системи Сахеля. Зокрема, цьому сприяло розведення верблюдів, які були більш адаптовані до вразливим биоценозам. Надалі прийшли в ці місця французи, як і римляни, не стали рахуватися зі специфічними властивостями природного середовища і знову розвели велику кількість худоби, бо до цього часу була вирішена проблема дефіциту води витяганням її з підземних джерел за допомогою абиссинских колодязів.

В результаті примітивного поливного землеробства були зруйновані природні системи, а разом з ними гинули цивілізації в дельті Нілу, Месопотамії, Стародавньої Греції та інших районах.

Інші екологічні кризи, зумовлені діяльністю людини, їх назви та причини наведені в таблиці 7.

Спільним для всіх антропогенних криз є те, що вихід з них супроводжувався, як правило, зменшенням чисельності народонаселення, його міграцією і соціальними потрясіннями.

У ряді

138

Таблиця 7

Екологічні кризи в розвитку біосфери і цивілізацій (по І? Ф. Реймерс, 1992 - із змінами) № -1

Назва кризи Час Причини кризи Шляхи виходу з кризи 1. Предантропоген-ний (аридизации) Змлн.лет назад Наступ за-сушл.періода (арі-дізація клімату) Виникнення прямоходящих антропоїдів 2. Збіднення ресурсів колекціонерства і промислу для людини 30-50гис. років тому Брак доступних первісній людині ресурсів Найпростіші біотехнічні заходи типу випалювання рослинності для поновлення екосистем 3. Перепромисла великих тварин (криза консументів) 10-50шс. років тому Знищення доступних великих тварин людиною-мисливцем Перехід до примітивного землеробства, скотарства (неополітіческая революція) 4. Примітивного поливного землеробства 1,5-2тью. років тому Примітивний полив, сопутств. йому виснаження і засолення грунтів Перехід до неполивного (Богарне землеробство) 5. Нестачі рослинних ресурсів і продовольства 150-250 років тому істощітельное землекористування, відсталі технології Промислова революція, нові технології в сільському госп-ві 6. Глобального забруднення середовища та загрози виснаження ресурсів 30-50років назад по теперішній час істощітельное природокористування, многоотходние технології Енергозберігаючі технологіі.бе-зотходное произв., Пошук рішень 7. Глобальний термодінамі-чний (тепло-вого забруднення) Розпочався і прогнозується Виділення в середу великої кількості тепла, особливо з внутрішніх джерел, парниковий ефект Обмеження використання енергії, запобігання парникового ефекту, пошук рішень 139 1 2 3 4 5 8. Глобального Перші Порушення еко-Пріоритет еко-вичерпання на-призна-логічного рав-логічних цін надійності еколо-ки і ги в масш-ностей перед все-гічних систем прогноз табах планети ми іншими, по-позови рішень випадків кризи завершувалися зміною суспільного ладу . Так, перший антропогенний криза викликала розселення мисливців, або «ве-. лікое переселення народів », криза нестачі продуктів сільського господарства (другий антропогенний) - еміграцію населення з Євро-, пи за океан. Перехід до землеробства і скотарства супроводжувався - розкладанням первісно-общинного ладу і виникненням рабовласницького, а останньому супроводжували опустелювання і виснаження земельних ресурсів та перехід до феодального ладу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ш.З. Екологічні кризи та екологічні ситуації "
 1. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 2. Контрольні питання
  екологічного права Російської Федерації? 2. Які основні методи правового регулювання, що застосовуються галуззю екологічного права Росії? 3. Які основні джерела екологічного права Російської Федерації? 4. Які розрізняють підгалузі екологічного права Російської Федерації? 5. У чому полягає поняття та зміст екологічного правовідносини? У чому
 3. РЕСУРСНИЙ КРИЗА
  екологічному кризи, а надалі до екологічної катастрофи.
 4. 40. * Скласти тезу на запропоновану тему, обгрунтувати його (до 6-7 речень).
  Ситуація в місті Улан-Уде. Екологічна культура жителів Бурятії. Люди без певного місця проживання. Безпритульні діти. Мудрість. Фізичне здоров'я. Душевне здоров'я. Самовдосконалення. Внутрішня сила. Спілкування з
 5. 15.2. Екологічна освіта
  екологічно освіченої людини. Сьогодні знати екологію також необхідно, як свою мову, основи математики, фізики, хімії, біології чи історії. У РФ і РБ прийняті відповідні закони про політику в області екологічної освіти. У 2002 р. прийнята «Концепція розвитку екологічної освіти в РБ». У цьому документі система екологічної освіти визнана завданням державного
 6. § 96. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МОРАЛЬНОСТІ
  екологічно правильної поведінки. Моральність полягає в усвідомленні необхідності погоджувати свої дії (або дії групи особистостей) з інтересами суспільства. Стосовно до завдань раціонального природокористування моральним може бути визнано тільки те, що при використанні природи як загальнолюдського надбання її не руйнує. Будь-яка дія, яке
 7. § 94.ЕКОЛОГІЧЕСКОЕ ПРАВО
  екологічного права в Росії лежить закон "Про охорону навколишнього природного середовища" (1992 р.). Екологи-юристи захищають природу від споживацького ставлення до неї окремих особистостей (фізичних осіб) і підприємств (юридичних осіб). Всі екологічні правопорушення, при яких наноситься збиток природі, поділяються на екологічні проступки і злочини. Провини наносять
 8. Зразкові питання для підготовки до іспиту.
  Екологічної освіти. 3. Закони еволюції, еволюційної біології. Фактори еволюції. 4. Місце антропогенезу в еволюційному процесі. 5. Поєднання біологічного і соціального шляхів розвитку. Дуалістичність людини. 6. Основні археологічні знахідки в теорії еволюції людини. 7. Стадії розвитку виду Людина розумна. 8. Прояв основних
 9. ВИСНОВОК
  екологічно доцільному поведінки, то є і відповідальному відношенню до навколишнього середовища. В основі економічних важелів раціонального природокористування лежать платність природокористування та екологічно орієнтовані інвестиції держави в промисловість і сільське господарство. При платному природокористуванні зменшення споживання ресурсів (води, пального, руди тощо) і викидів
 10. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
  екологічної безпеки. Екологічна безпека - стан захищеності життєво важливих екологічних інтересів людини, передусім його прав на чисту, здорову, сприятливу для життя навколишнє природне середовище, що виникає при досягненні збалансованого співіснування навколишнього природного середовища та господарської діяльності людини, коли рівень навантаження на природне
© 2014-2021  ibib.ltd.ua