Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
П.С. Самигин. Історія - Вид. 7-е. - Ростов н / Д: «Фенікс». - 478, [1] с. - (Середня професійна освіта)., 2007 - перейти до змісту підручника

6.5. Події 1989 -1991 рр.. в країнах Східної Європи

Протягом 1989-1991 років по країнах Східної Європи прокотилася лавина революційних перетворень. Впали що склалися тут за післявоєнні десятиліття авторитарно-бюрократичні режими. Події розвивалися не тільки стрімко, але й відрізнялися радикальністю результатів. Вони втягнули в свою орбіту Польщу й Угорщину, НДР і Чехословаччину, Болгарію і Румунію, а також Югославію. Створивши якісно новий політичний ландшафт в цих країнах, події змінили розстановку сил на європейському континенті, торкнулися блокову систему відносин на світовій арені, справили вплив на перебудовні процеси в Радянському Союзі, вплинули на стан справ в комуністичному русі.

437

Революції, що почалися в 1989 р., стали наслідком глибокої економічної, політичної та духовної кризи, який десятиліттями переживали держави Східної Європи. Доказ тому - перманентно виникали в 50 - 80-х роках гострі суспільно-політичні конфлікти в країнах регіону. Таким чином, революції кінця 80-х - початку 90-х рр.. з'явилися результатом, перш за все, їх власного внутрішнього розвитку.

Авторитарно-бюрократичні режими повсюдно стали перешкодою на шляху економічного і технічного прогресу своїх держав, гальмом інтеграційних процесів. Результатом був застій, який на тлі швидкого розвитку решти світу став переростати в відставання, в відкат назад, особливо помітний в нових галузях і прогресивних технологіях. Вже до кінця 70-х років намітилася тенденція до перетворення країн соціалізму в другорядне економічний і соціально-політичне об'єднання на світовій арені. Сильні позиції утримувалися лише у військово-стратегічній галузі, і то в основному завдяки військовому потенціалу СРСР. Саме перспектива такого перетворення спонукала керівництво низки країн приступити до економічних та політичних реформ. Проте спроби їх здійснення в рамках авторитарно-бюрократичних режимів не зачіпали базисних структур і сприяли лише дискредитації ідей реформування суспільства. Фактичний провал цих спроб підвів громадськість названих країн до усвідомлення неможливості подолання усиливавшегося всебічного кризи без повного усунення сформованої системи влади і управління.

Іншим потужним каталізатором революційних змін у країнах Східної Європи з'явився національний фактор. Його прояв сильно варіювалася в різних державах і залежало від національних традицій, характеру передував, тобто, довоєнного, політичного режиму, рівня розвитку національно-визвольного руху проти фашизму в роки другої світової війни, обставин приходу до влади комуністичних партій. Суб'єктивної передумовою революцій стала монополія політичної влади правили режимів. Їх непідзвітність народу руйнівно впливів-

438

вала на моральні та ділові якості керівного шару східноєвропейських країн. Він отримував ряд необгрунтованих привілеїв, занурювався в корупцію, зловживання владою. Невипадково, що правляча еліта цих держав з'явилася об'єктом для всебічної критики »

Розпочата в 1985 р. перебудова в СРСР послужила стимулом для ідеологічних і політичних змін. Відбувається швидка політизація різних верств населення, ведуча до вироблення нових поглядів, до усвідомлення реальностей на іншому якісному рівні.

Події в Польщі та Угорщини взяли еволюційний за своєю формою характер, а саме - перехід правили компартій до парламентської моделі розвитку, до визнання альтернативних політичних сил. Такому результату передувала довга політична боротьба, як у посібниках партій, так і за їх межами. У Польщі завдяки наявності такого потужного опозиційного руху як «Солідарність» і реальному присутності в суспільно-політичному житті католицької церкви з її моральним авторитетом взяла гору компромісна лінія. Саме з ініціативи правлячої Робочої партії (ПОРП) 6 лютого 1989 відкрилися засідання «круглого столу», за яким зустрілися представники влади та опозиції. Навесні 1989 р. аналогічні засідання почалися в Угорщині. Досягнуті там угоди ставили завдання формування інститутів парламентської демократії, правової держави, докорінної реорганізації Угорської соціалістичної партії (УСРП).

Ситуації, що склалися в Болгарії, Чехословаччини і НДР, мала багато спільного. Відому однотипність їм надала позиція керівництва партій, які або взагалі відмовлялися йти на реформи (як, наприклад, в ГДР), або імітували дії з їх проведення. Стратегічні лінії партій вже не відповідали тим, що відбувається в суспільстві процесам. Повсюдно, починаючи з 1988 р., стали виникати неформальні організації. Так, у Болгарії з'явився «Незалежний союз з охорони прав людини», екологічне товариство, «Рух 24 травня». Однак болгар-ське керівництво розцінило їх як антикомуністичні і відповіло репресивними заходами.

439

Характерною особливістю Чехословаччини була наявність у її громадському житті політичної опозиції, яка в початку 1989 р. перейшла до рішучих дій. Їх проявом стали демонстрації в Празі та ряді інших міст.

Свою специфіку мало і внутрішньополітичне становище в Німецькій Демократичній Республіці (НДР). Вона полягали в тому, що багато громадян, втративши надії на зміни в країні, стали переселятися в сусідню демократичну німецьку країну (ФРН). Виїзд прийняв масові форми, незважаючи на репресії влади і тотальне стеження. Революційні процеси, що охопили східноєвропейські держави, свідчили про загальну кризу їх авторитарно-бюрократичних режимів. Початок їм поклали події в НДР. Під тиском масових демонстрацій глава німецької соціалістичної партії Е. Хонеккер був звільнений від займаних ним посад. 9 листопада 1989 нове керівництво дозволило вільний перехід в Західний Берлін.

Внутрішні протиріччя в Болгарії, де були відсутні традиції масової опозиції існував режиму, прорвалися на Пленумі Болгарської компартії, який 10 листопада 1989 відсторонив Генерального секретаря Т. Живкова від керівництва країною. Настало включення в революційний процес широких мас, що почалося формування політичних партій і течій додав подіям характер демонтажу колишньої системи влади.

«Оксамитова революція» в Чехословаччині почалася з розгону студентської демонстрації в Празі 17 листопада 1989 Дії поліції викликали страйк студентів, а з 21 листопада в столиці почалися масові демонстрації. Того ж дня було створено «Громадянський форум», який об'єднав усі опозиційні сили в чеських землях, і «Суспільство проти насильства» в Словаччині. Новий уряд очолив М.

Чалфі. Президентом країни був обраний В. Гавел. На відміну від НДР, Болгарії та Чехословаччини, де перетворення не супроводжувалися кровопролиттям і проходили в цивілізованих формах, в Румунії вони прийняли інший характер. Революція почалася з каральних дій урядових військ, придушили зброєю виступ у місті Темішоара. 20 декаб-

440

ря 1989 хвилювання перекинулися до столиці країни - Бухарест. Наступні дні супроводжувалися запеклими зіткненнями демонстрантів з силами держбезпеки. Масовий рух очолив Фронт національного порятунку. Заарештовані їм колишній президент Н. Чау-шескі і його дружина були віддані суду військового трибуналу і розстріляні.

В результаті революцій в країнах Східної Європи влада партійно-державного апарату перейшла до демократичних представницьким органам управління. Проголошувалися політичні права і свободи громадян.

Ті, що прийшли до влади правлячі еліти домоглися проведення вільних виборів, що завершилися повсюдно поразкою партії комуністичної спрямованості. Завоювати симпатії виборців не вдалося і відродженим соціал-демократичним і соціалістичним, партіям. Більш популярними виявилися гасла «християнського соціалізму», з якими виступали християнсько-демократичні партії, пов'язані з католицькою або протестантської церквами.

Зміни політичної системи були закріплені в нових конституціях, які відновили традиційний для європейської цивілізації принцип поділу влади на виконавчу, законодавчу і судову.

Революції кінця 80-х-початку 90-х років були в основному мирними. Проте в ході революційних подій загострилися міжнаціональні протиріччя. Чехам і словакам вдалося домовитися, і з 1 січня 1993 р. на місці Чехословаччини виникло дві держави - Чехія і Словаччина. Конфлікт же між народами Югославії прийняв озброєний характер. Влітку 1991 р. почався розпад федеративної держави. Республіки Словенія, Хорватія, Боснія і Герцеговина проголосили свою незалежність. У складі Югославії залишилися лищь Сербія і Чорногорія. Національні проблеми в цій країні вилилися в найкривавіший після закінчення другої світової війни конфлікт в Європі.

Революційні перетворення призвели до змін у зовнішньополітичній орієнтації східноєвропейських держав. Усі міжнародні організації, створені

441

цими країнами за участю Радянського Союзу, в тому числі Раду економічної взаємодопомоги (РЕВ) і Організація Варшавського договору (ОВД), були розпущені . У східноєвропейському регіоні формується нова система безпеки. Угорщина, Польща та Чехословаччина домовилися з СРСР про повне виведення з їх території радянських військ. Все наполегливіше стали висуватися вимоги приєднання до економічних та політичних союзів країн Заходу (зокрема Європейському Союзу, НАТО). «Залізна завіса», що розділяв Європу всі роки «холодної війни», швидко руйнувався. Кульмінацією цього процесу стало об'єднання, а точніше приєднання НДР до ФРН. Таким чином, в ході подій 1989 - 1991 рр.. сталася катастрофа соціалістичної системи, яка створила якісно нову політичну та соціально-економічну ситуацію на європейському континенті.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.5. Події 1989 -1991 рр.. у країнах Східної Європи "
 1. 1.Економіка і соціальна структура
  події, як перша російська революція і наступна за нею столипінська аграрна реформа фундаментально не вирішили аграрного питання. Сільське господарство країни до 1917 року так і не пройшло форма-ційної буржуазної перебудови, хоча деякому зростанню продуктивних сил селянського господарства об'єктивно сприяла столипінська аграрна реформа. Масштабна аграрна реформа пов'язана з ім'ям
 2. 4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
  події пішли по іншому руслу. В умовах панування адміністративно-командної системи в країні не було можливості глибоко проаналізувати процес складання тоталітарного режиму і його сутності, тому перші роботи стали з'являтися вже в 20-30-х рр.. за кордоном і належали перу емігрантів. Найбільший інтерес серед них представляє робота філософа Н.А. Бердяєва, висланого з країни в 1922
 3. Питання про взяття Берліна
  подія світового значення дає можливість людству винести уроки. Підсумки другої світової війни показали, що з війною потрібно боротися, поки вона не почалася, і перш за все тим, щоб не допускати створення тоталітарних, диктаторських режимів; боротися проти фашизму, шовінізму, націоналізму; домагатися компромісу у вирішенні спірних міжнародних проблем. І напевно, найголовніше - відмовитися від
 4. § 3. Міжнародна діяльність СРСР
  подією цього періоду стало об'єднання Німеччини. У листопаді 1989 рухнула берлінська стіна, близько тридцяти років розділяла німецький народ. До влади в НДР прийшла християнсько-демократична партія, що поставила своєю метою якнайшвидше об'єднання країни. СРСР погодився на обсягів по-динение Німеччини і обіцяв вивести свої війська протягом 4 років, отримуючи натомість економічну допомогу в розмірі 1 0 млрд.
 5. § 4. Країни Центральної та Південно-Східної Європи в середині 80-х - 90-ті р.
  подій 1989-1990 р. Найбільш аргументована і загальноприйнята полягає в тому, що це були масові народно-демократичні революції. У підсумку масових виступів (особливо в НДР, Чехословаччині, Румунії) до влади прийшли нові політичні сили, які і почали здійснювати зміни революційного змісту. У Польщі, Угорщині, Югославії вони хоч і не супроводжувалися масовими рухами
 6. 2. СРСР на шляху кардинального реформування суспільства. «Епоха Горбачова». Крах радянської соціалістичної системи
  подій радянські люди були психологічно підготовлені до здійснення змін. У робочому класі, селянстві, в середовищі інтелігенції, в самому партійному апараті, що був становий хребет надмірно централізованої системи, зростало розуміння того, що так жити далі не можна. Перші спроби пошуку виходу з засмоктує країну трясовини (за допомогою жорстких адміністративних заходів)
 7. § 2. Політичні та суспільно-демократичні процеси розвитку країни
    подія тих років - народилося в першу чергу на хвилі політичного піднесення, на тій же базі свідомості і ентузіазму. Створений у свідомості людей образ комунізму, побудова матеріально-технічної основи якого в 1960 р. було обіцяно через 20 років, чинив на економічну і соціальну політику кінця 50-х - початку 60-х рр.. набагато більший вплив, ніж аналіз тодішньої економіки та її
 8. Методологія та історіографія проблеми
    події Росії аналізуються з різних методологічних позицій. Спеціально вивчав питання Ю. І. Игрицкий вважає можливим виділити чотири існуючі «пізнавальні» системи: по-перше, марксистську, по-друге, «цивілізаційну», по-третє, світ-системний підхід І. Валлерстайна, по-четверте, теорію модернізаціі10 . Спостереження за розвитком вітчизняної історіографії в останні роки
 9. ТЕНДЕНЦІЇ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ПІСЛЯ СЕРПНЯ 1991
    події серпня 1991 прискорили радикальні зрушення в сфері ідеології і партійного будівництва. У першу чергу вони торкнулися зміни місця і ролі КПРС і комуністичної ідеології у житті радянського суспільства, вплинули на стан і позиції інших партій і рухів. Можна констатувати, що антикомунізм як одна з впливових течій досить міцно утвердився в російській політиці
 10. 1.Поіск в галузі методології
    подій не обійтися без вивчення інтересів класів, станів, соціальних груп як реальних їх учасників. Суд над марксизмом, характерний в першу чергу для нашої публіцистики, фактично призводить до заперечення історичної науки останніх 70 років, розгляду праць істориків як суцільний фальсифікації. Такий підхід скоріше політичний, ніж науковий. Хоча безумовно можна вважати, що
© 2014-2021  ibib.ltd.ua