Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Ш.М.Мунчаев, В.М.Устінов. Історія Росії. - Видавнича група ИНФРА - НОРМА. 592с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 1. Соціально-економічний розвиток країни

Жодна країна не мала таких втрат у роки Великої Вітчизняної та Другої світової війни, як Радянський Союз і його складова частина - Росія. Війна забрала 27 млн. радянських людей, частина з них - цивільне населення, що загинуло в гітлерівських таборах смерті, в результаті фашистських репресій, хвороб, голоду. Ці втрати склали приблизно 40% всіх людських втрат у Другій світовій війні. Більше 1 млн. воїнів Радянських Збройних Сил віддали свої життя при звільненні від фашизму народів Європи та Азії. Фашисти перетворили на руїни 1710 міст і селищ міського типу, понад 70 тис. сіл і сіл. Було знищено 30% національного багатства Радянського Союзу.

В цілому втрати Радянського Союзу та його народів, у тому числі Росії, оцінюються в 2,569 млрд. рублів (у порівнянних цінах).

Процес відновлення і розвитку промисловості, транспорту, інших галузей проходив ціною наднапруження і концентрації обмежених ресурсів. В результаті довоєнний рівень виробництва в промисловості був досягнутий до 1950

Справа істотно ускладнювалося тим, що врожай зерна - основної продовольчої культури за 1949-1953 рр.. становив у середньому всього 81 млн. т. Виробництво м'яса ледь перевищило показники дореволюційних років, а ресурсів зерна в розрахунку на душу населення було значно менше. Торгівля хлібом в багатьох містах і промислових центрах відбувалася з перебоями. Тривале рішення зернової проблеми позначалося на рівні добробуту мільйонів людей, стримувало розвиток промисловості. Створювалася реальна загроза виникнення гострих соціальних проблем.

Вже в першій половині 50-х рр.. на радянську економіку, тільки ще піднімається після руйнівної війни, навалилися складні проблеми: нагодувати і одягнути людей, підняти культуру і науку, здійснити великі структурні зрушення в технології, організації та управлінні виробництвом, зміцнити оборону країни за рахунок новітніх видів озброєнь.

Достатніх фінансових і матеріальних ресурсів для одночасного вирішення всіх цих завдань не було. У пошуках виходу із ситуації особливе значення мало правильне визначення головної ланки в ланцюзі завдань і відповідних пріоритетів.

Вкрай гостро постала продовольча проблема. На її рішення в числі інших була спрямована програма освоєння цілинних земель. Одночасно було проведено в життя низку заходів з перерозподілу національного доходу на користь села. Серед них - зміна податкової системи та підвищення закупівельних і заготівельних цін. Були створені передумови для зростання добробуту селянства, що в свою чергу підвищило їх зацікавленість у збільшенні врожайності полів і продуктивності худоби. У результаті товарна продукція сільського господарства в 1960 р. збільшився в порівнянні з 1953 р. на 60%.

Підйом сільського господарства з'явився важливою передумовою розширення виробництва предметів споживання. У 1953-1955 рр.. радянським керівництвом було вжито заходів з оновлення та розвитку легкої та місцевої промисловості, додатковому випуску і поліпшенню якості товарів для населення. До здійснення цього завдання були залучені підприємства важкої та оборонної промисловості, що було особливо важливо для розширення виробництва щодо складних і дефіцитних для того часу побутових товарів: радіоприймачів, годинників, швейних машин, велосипедів. Почалося освоєння масового випуску холодильників, магнітофонів, телевізорів. Все це послужило матеріальною основою для підвищення рівня життя населення.

Розвиток радянської економіки протягом 50-х рр.. відрізнялося динамізмом, що в свою чергу забезпечувалося високими темпами зростання капітальних вкладень і випереджаючим темпом введення основних фондів. Це було пов'язано з тим, що значна частина накопичень витрачалася на відновлення зруйнованих війною об'єктів, а відновлювати все ж таки легше, ніж будувати заново.

Важливо відзначити також, що весь приріст сільськогосподарського виробництва, включаючи і врожай на цілинних землях, був отриманий за рахунок зростання продуктивності праці. У промисловості понад половину приросту продукції забезпечувалося за рахунок додаткової робочої сили, яка, як правило, мігрувала з села.

У 1960-1962 рр.. було завершено впорядкування заробітної плати в промисловості, будівництві, на транспорті та на підприємствах зв'язку. У країні була введена єдина система ставок і окладів, яка повязана по галузях, виробництвам і категоріям працюючого персоналу.

До кінця 1960 р. всі робітники і службовці перейшли на семи-і шестигодинний робочий день. Середня тривалість робочого тижня склала близько 40 годин. У середині 50-х рр.. було покладено початок становленню системи пенсійного забезпечення робітників і службовців.

Важливим завданням стало встановлення державної системи соціального забезпечення колгоспників.

У другій половині 50-60-х рр.. була проведена велика робота з упорядкування оплати праці, вдосконалення існуючого механізму розподілу, підвищенню матеріального рівня життя народу.

У числі найгостріших соціальних проблем, з якими зіткнулася країна в 50-і рр.., Був житлове питання. В результаті руйнувань без притулку після війни залишилося 25 млн. чоловік.

Щоб зняти гостроту проблеми, з ініціативи Н.С. Хрущова було вжито заходів щодо збільшення житлового будівництва. Ставилося завдання будувати більше, швидше і дешевше. Вказувалися шляхи її вирішення: широке застосування типових проектів, впровадження індустріальних потокових методів зведення житлових будівель, широке застосування залізобетону і блокових конструкцій. У великих містах будували переважно чотири-і п'ятиповерхові будівлі. У таких будинках можна було обійтися без ліфта, спростити спеціальне інженерне обладнання.

Розмах нового будівництва набув значних масштабів. Якщо в 1951-1955 рр.. у містах і селищах в середньому за рік вводилося загальної житлової площі 30,4 млн. квадратних метрів, то в 1957 р. було введено 52 млн. квадратних метрів (Капітальне будівництво в СРСР. М., 1961. С. 192-193). Десятки мільйонів людей, які втратили надію, що їх черга на житло колись приведе до бажаного результату, раптом стали переїжджати у власні кімнати, а багатодітні - в окремі дво-або трикімнатні квартири.

Всі ці соціально-економічні заходи сприяли підвищенню народного добробуту, що особливо відчувалося в другій половині 50-х рр..

Одне з центральних місць у діяльності Радянської влади в 50-і рр.. займали проблеми, пов'язані із стимулюванням науково-технічного прогресу і широким застосуванням його результатів у народному господарстві. Наприкінці 50-х рр.. радянська наука отримала важливі позитивні результати в ряді областей прикладних знань, у тому числі в області напівпровідників, електронно-обчислювальних машин. Яскравим свідченням високого наукового і технічного рівня виробництва з'явилися запуск першого штучного супутника Землі, перший політ людини в космос.

Однак незважаючи на цілий ряд успіхів вчених, вже в 50-і рр.. в науці зародилися суперечності, які, постійно наростаючи і загострюючись, стали однією з головних причин нашого відставання від тих глибоких структурних зрушень в технології, якості та ефективності, які відбулися у виробництві розвинених капіталістичних країн.

І все ж у 50-і рр.., Незважаючи на об'єктивні і суб'єктивні труднощі, помилки і прорахунки управління, вдалося істотно просунутися вперед у вирішенні глобальних проблем, які наполегливо заявили про себе на початку десятиліття: помітні зрушення відбулися в соціальній політиці; ряд досягнень записали на свій рахунок наука і техніка; значно зросла оборонна міць країни. Звичайно, багато протиріч не тільки залишалися невирішеними, а й поглиблювалися. Однак високий динамізм розвитку породжував великі надії на майбутнє, тим більше що в ті роки мова йшла головним чином про задоволення найбільш нагальних, невідкладних проблем.

У травні 1955 р. були прийняті також рішення щодо подальшого розширення функцій і прав союзних республік у галузі планування капітального будівництва, з бюджетних питань.

Одним з найнесподіваніших кроків, зроблених в процесі пошуку нових організаційних форм управління виробництвом і здійснених з ініціативи Н.С. Хрущова, є закон 1957 р., згідно з яким всі загальносоюзні і союзно-республіканські промислові та будівельні міністерства, за винятком електростанцій, оборонної, авіаційної, суднобудівної, радіотехнічної та хімічної промисловості, були скасовані. Управління промисловістю і будівництвом в рамках великих адміністративних районів було організовано за територіальним принципом. У кожному з них створювався рада народного господарства (раднаргосп), якому передавалися функції планування і безпосереднього керівництва діяльністю підприємств і будов.

У листопаді 1962 загальносоюзні планують органи піддаються черговий суттєвої реорганізації. Функції Держплану СРСР з оперативного планування та управління були передані новоствореному центральному органу - Раді народного господарства СРСР (СНХ СРСР).

Таким чином, у першій половині 60-х рр.. у прихованій або явній формі накопичився ряд протиріч, які неминуче тягли за собою загострення економічної і соціальної обстановки в країні.

Досить високі темпи зростання сільськогосподарської продукції, досягнуті значною мірою екстенсивним шляхом за рахунок освоєння додаткових орних площ, заступили собою значне відставання по врожайності.

Нова обстановка і змінилися завдання вимагали розширення ініціативи і самостійності підприємств, зміцнення господарського розрахунку, а отже, і зміни методів та інструментарію: планування, організаційної структури. Нескінченна ланцюжок непродуманих реорганізацій не дала потрібного ефекту. У цьому зв'язку вже з початку 60-х рр.. однією з найважливіших соціально-економічних проблем в СРСР, у тому числі і в Росії, стала проблема економічного оновлення, зміни форм і методів управління. Висування її на перший план диктувалося нової соціально-економічною ситуацією, що склалася в Радянському Союзі до початку 60-х рр.. Справа в тому, що з другої половини 50-х рр.. стало ясно, що механізм господарювання в значній мірі застарів. Він склався в кінці 20-х - початку 30-х рр.. в надзвичайних, в чому екстремальних обставинах. Виникла в роки перших п'ятирічок система господарювання виявилася необхідною і в роки Великої Вітчизняної війни, і в післявоєнних також дуже складних умовах відновлення народного господарства.

Однак з 50-х рр.. перестали діяти надзвичайні чинники. Різко змінилися масштаби радянської економіки.

Так, в 1966 р. промисловість СРСР мала вже більше 300 галузей. Число комбінацій різних господарських зв'язків вимірювалося астрономічними цифрами. У цих умовах стало економічно недоцільним, та й технічно неможливим здійснювати управління методами прямого адміністративного впливу, регламентувати, як і колись, діяльність підприємств. Наростали труднощі в управлінні. Колишній рівень централізації виявився надмірним. Все більш гостро поставало питання про розширення господарської самостійності підприємств.

Відбулися зміни і в кадровому потенціалі. Якщо раніше значна маса висококваліфікованих фахівців була зосереджена в системі управління, то в 50-60-і рр.. вона більшою мірою перемістилася в сферу виробництва. Виріс освітній і професійний рівень робітничого класу і селянства. Життя вимагало створити умови для більш повного і ефективного використання досвіду і знань трудящих, дати більше самостійності на місцях.

Нова економічна ситуація визначалася почалася в країні науково-технічною революцією. Вона була пов'язана з оволодінням ядерною енергією, освоєнням космосу, розвитком хімії, автоматизацією виробництва.

Проте існуючий механізм господарювання, практика планування стримували технічне переозброєння виробництва. Підприємства не були в достатній мірі зацікавлені в знятті з виробництва застарілих виробів і заміні їх більш досконалою технікою. Наприклад, коли на початку 60-х рр.. на "Уралмаші" був створений вперше в світовій практиці комплексно-механізований і автоматизований блюмінг "1300" продуктивністю, в 2 рази перевищує показники будь-якого з діючих, то виявилося, що випускати його підприємству невигідно. Новий блюмінг важив на 1,5 тис. т менше. Досягалася величезна економія металу. Загальнодержавна вигода була очевидна. Але при існуючому порядку планування продукції в тоннажі перехід на випуск цього більш прогресивного обладнання знижував показники роботи великих підприємств. У такий стан потрапляли багато фабрики і заводи. Інтереси науково-технічного прогресу вимагали перебудови планування, створення умов, що стимулюють зацікавленість підприємств у технічному переозброєнні, розширенні їх господарської оперативності та підприємливості в галузі впровадження нової техніки.

 Таким чином, склалося серйозне протиріччя між досягнутим рівнем розвитку виробництва, можливостями, які відкривав науково-технічний прогрес, новими явищами в економіці, з одного боку, і ізжівшімі себе адміністративно-командними формами і методами управління, старою практикою планування, дріб'язкової регламентацією діяльності підприємств - з іншого. Внаслідок цього в економіці країни стали проступати негативні явища. Відбулося зниження ефективності промислового виробництва. Якщо основні виробничі фонди країни збільшилися в 1959-1965 рр.. приблизно в 2 рази, то обсяг промислової продукції зріс лише на 84%. Скоротилися темпи зростання продуктивності праці. Не були виконані завдання семирічного плану і в області сільського господарства. 

 З кінця 50-х рр.. все більш активним стає пошук нових підходів в економічній політиці. У цьому зв'язку проведена в 1957 р. перебудова управління за територіальним принципом, створення раднаргоспів на перших порах дали певний позитивний ефект. У рамках економічних районів розширилися можливості спеціалізації і кооперування; господарники стали краще "бачити" один одного, покращилася організація матеріально-технічного постачання та ін. Однак незабаром почався спад, посилилися місницькі тенденції. Райони як би замкнулися в собі, втрачаючи громадський ринок збуту і створюючи власну більш дрібне виробництво. Але найголовніше, губилася галузева перспектива в галузі наукових розробок, технічного переозброєння. 

 Це послаблювало можливості здійснення єдиної технічної політики в країні. Спроби подолання зазначених недоліків шляхом укрупнення в 1962 р. раднаргоспів, освіти республіканських раднаргоспів, Ради народного господарства СРСР, а також шляхом створення держкомітетів по галузях промисловості не дали бажаних результатів. 

 Складні проблеми економічного прогресу намагалися, таким чином, вирішувати старими, адміністративними методами. Розрахунок був в основному на ефект організаційних перебудов. Мали місце численні суб'єктивістські імпровізації на шкоду науковості керівництва. Найголовніше, проведені заходи щодо поліпшення керівництва економікою не передбачали великих радикальних перетворень, які зачіпають глибинні пласти економічних зв'язків і відносин, а часткове вдосконалення окремих елементів господарського механізму не могло дати і не дало очікуваного ефекту. Необхідність проведення економічних реформ була очевидною. На шляху її здійснення першим серйозним заходом стала ліквідація совнархозовская системи територіального управління. Але її проведення виконувалося під впливом адміністративно-командного способу мислення і відповідних їм дій. Замість раднаргоспів відновлювалися міністерства. Причому число міністерств постійно збільшувалася і досягло до середини 80-х рр.. близько 100 союзних і 800 республіканських. Найбільше міністерств функціонувало в Російській Федерації. Це й зрозуміло, якщо врахувати обсяг промислового виробництва Росії в порівнянні з іншими союзними республіками. 

 Протягом 1964-1965 рр.. більш ніж на 100 підприємствах країни були проведені експерименти з перевірки окремих елементів пропонованої вченими реформи господарського механізму. На сторінках центральної друку розгорнулося обговорення проблем вдосконалення управління, причому акцент все більше робився на необхідність зміни загальних умов господарювання, посилення економічних важелів і стимулів. 

 У вересні 1965 р. приймається рішення про початок економічної реформи. 

 Суть предполагавшейся реформи полягала в наступному: скорочення планових показників, доводяться до підприємства; створення на підприємстві фондів матеріального стимулювання; введення твердої, але залежної від прибутку плати за використовувані підприємствами виробничі фонди, тобто свого роду введення продподатку в промисловості; фінансування промислового будівництва не шляхом видачі безповоротних дотацій, а через кредит; недопущення зміни планів без узгодження з підприємствами. 

 У сфері сільськогосподарського виробництва встановлювався багаторічний (на 5 років) план, исключавший довільні його зміни, видачу колгоспам і радгоспам додаткових, позапланових завдань. Це визначало більш стабільні умови господарювання, можливість більш широко здійснювати господарський маневр, проявляти ініціативу і підприємливість. Було посилено економічне стимулювання праці: змінені умови заготовок і закупівель сільськогосподарської продукції, введено матеріальне заохочення її надпланової продажу, вдосконалена оплата праці колгоспників і працівників радгоспів. Ці заходи забезпечували зацікавленість працівників у збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції. 

 Активну роль у спробі реалізувати реформу зіграв став у ті роки Головою Ради Міністрів А.Н. Косигін. Виходець із сім'ї пітерського робітника, інженер-текстильщик за освітою, який пройшов в 30-і рр.. за винятково короткий відрізок часу шлях від майстра на фабриці до Голови Раднаркому РРФСР, він у роки війни виконав велику роботу по організації масової евакуації підприємств і населення. Серед керівників 50-60-х рр.. А.Н. Косигін відрізнявся професіоналізмом, скромністю, розумінням необхідності вирішення народногосподарських проблем за допомогою економічних методів. 

 У ході реалізації основних положень реформ в економіці Радянського Союзу, в тому числі і в Росії, відбулися позитивні зміни. 

 Результати, досягнуті сільським господарством в 1966-1970 рр.., Були вищі, ніж у попередній період. Досить сказати, що обсяг продукції збільшувався в 1966-1970 рр.. в середньому в рік приблизно на 4%, тоді як в 1961-1965 рр.. - Тільки на 2%. 

 У сфері промислового виробництва вдосконалювалася територіальна система управління. Були утворені Держкомітет з науки і техніки СРСР, Держпостач СРСР, Держкомцін СРСР. Все це створювало кращі умови для розвитку науково-технічного прогресу. 

 Однак головним для промисловості був курс на розвиток і впровадження економічних методів керівництва. Був прийнятий комплекс заходів з розширення економічної самостійності підприємств, зменшення адміністративного регулювання їх діяльності. Число директивно планованих показників їх роботи скорочувалася з 30 до 9, підприємства отримали право залишати у своєму розпорядженні частину прибутку, створювати з цих коштів фонди розвитку виробництва, матеріального заохочення, соціально-культурних заходів. Пропонувалося активізувати методи економічного стимулювання та економічного контролю за діяльністю підприємств, використовувати, наприклад, такі форми економічного контролю, як прибуток, отриманий підприємством. В якості важеля економічного контролю вводилася плата за фонди, що змушувало підприємства уникати зайвих виробничих запасів і більш раціонально використовувати машини, обладнання, сировина. Підвищувалася роль кредиту. Показником посилення економічних методів в управлінні були заходи щодо посилення матеріальної зацікавленості працівників промисловості. 

 Хід господарської реформи в 1966-1970 рр.. свідчив про те, що вона надала певний імпульс економічному розвитку країни. Реформа розв'язала ініціативу підприємств, підвищила їх відповідальність за результати праці, за виявлення внутрішніх резервів. Прискорилося просування продукції до споживача. Реформа стимулювала появу виробничих об'єднань, всередині яких на більш високому рівні вирішувалися питання технічного переозброєння, вдосконалення організації праці та виробництва, соціальні проблеми. Реформа зробила безпосередній конкретний вплив на поліпшення справ в економіці. Темпи зростання обсягу виробництва склали в 1966-1970 рр.. 5,6% (в середньому на рік), тоді як у попередньому п'ятилітті вони були рівні 4,9%, темпи зростання національного доходу - відповідно 7,1%. 

 Чому ж реформа середини 60-х рр.. зазнала поразки? Головним було те, що продовжувала зберігатися стара, неефективна модель економічного, екстенсивного розвитку. 

 Невдачі реформи 1965 багато в чому визначалися прорахунками в ході її практичного здійснення. Переклад на нову систему господарювання йшов повільно, по групах підприємств і галузей, нерівномірно. У ряді галузей (у торгівлі, комунальному господарстві, постачанні, збуті) реформа здійснювалася лише у вигляді досвіду на групах підприємств. Слабо виявилися зачеплені реформою такі ділянки економіки, як фінанси, ціноутворення та ін Реформа не захопила ешелони управління. Матеріальне стимулювання в органах управління практично не залежало від результатів роботи галузей. Не дійшов госпрозрахунок і до конкретного робочого місця. 

 Мала місце недоробка окремих елементів нової системи управління (механізм економічного контролю за поліпшенням якості продукції, методи економічного впливу на прискорення науково-технічного прогресу та ін.) 

 Одна з істотних причин невдачі реформи 1965 полягала в тому, що вона була заблокована силами бюрократичного консерватизму. У центральних міністерствах і відомствах, та й у керівництві підприємствами з'явилося тяжіння до звичних, стійким, раніше перевіреним централізованим, адміністративним формам управління. Взяли гору інерція, сьогочасні інтереси, прагнення відмахнутися від того, що не вкладалося у звичні схеми.

 Багато кадрів управлінців були недостатньо компетентні. Вони не тільки не хотіли, але й не могли швидко перебудуватися на роботу в нових умовах. 

 Міністерства та відомства за інерцією продовжували пред'являти до підприємств старі вимоги. Так, Міністерство легкої промисловості в 1968 р. продовжувало планувати виробництво по 15 показникам замість 9. У 1969 р. Міністерство чорної металургії стверджувало своїм підприємствам навіть графіки ремонту мартенівських печей, прокатних станів та іншого устаткування. Міністерство сільського господарства стало планувати колгоспам надпланову здачу продукції. Госпрозрахункові права і самостійність підприємств все більше обмежувалися. Економічні методи суцільно підмінялася адмініструванням. Навіть коли міністерства і відомства отримали фонди з метою економічного стимулювання підприємств, це лише зміцнило їх адміністративний диктат. 

 Силам бюрократичного консерватизму, некомпетентності, відомчості і місництву могло бути протиставлено розгортання ініціативи та контролю мас. Однак цього не сталося. 

 У 70-і рр.. відбулося наростання протиріч в економічній і соціальній сферах. 

 Науково-технічний процес діяв мляво. Стара система планування та оцінки діяльності підприємств націлювала їх в основному не на заміну застарілого обладнання, не на боротьбу за інтеграцію науки і виробництва та випуск принципово нової техніки, кращої продукції, а на виконання поточних завдань, іноді всяку ціну. У цій обстановці, коли до того ж зберігалася колишня регламентація діяльності підприємств, ініціатива і творчість мас не отримали належного простору. Сформована система господарювання не зацікавлює трудові колективи у впровадженні нової техніки, в роботі з найбільшою віддачею, так як виконання плану, отримання гарантованих премій можна було досягти, використовуючи вже давно освоєну техніку. Водночас перехід до нового обладнання, пов'язаний з відмовою від колишньої технології, був загрожує недовиконанням планових завдань, втратою премій за підсумками року. Господарський механізм мало заохочував навіть новаторів. 

 Можна навести типовий щодо цього приклад Іванівського верстатобудівного об'єднання. Підприємство почало в середині 70-х рр.. на свій страх і ризик докорінну реконструкцію і перейшло на випуск новітнього обладнання, високоякісних обробних верстатів, які потім стали набувати багато капіталістичні країни - США, Японія, ФРН. Проте ніяких економічних вигод івановці не отримали. Більш того, з року в рік планові органи продовжували їм затверджувати завдання на продукцію, яку об'єднання випускало раніше, верстати, вже не відповідали останнім словом техніки. При цьому премії об'єднання отримала не за нову техніку, а за виконання звичайних планових завдань. Не випадково жоден завод галузі не пішов за прикладом іванівських передовиків (Економіка і організація промислового виробництва. 1982. № 1. С.104-105). 

 Відомий досвід Щекинського об'єднання "Азот". Тут була впроваджена система стимулювання високопродуктивної праці, забезпечує значне збільшення випуску продукції, зростання продуктивності праці при одночасному зменшенні чисельності працюючих. У ході експерименту значно виріс технічний рівень виробництва, збагатилося зміст праці працівників, підвищився їх професійний рівень. Однак поширення Щекинського методу йшло з великими труднощами, так як органи управління здійснювали по відношенню до колективам, заявою, наприклад щекінцев, численні зміни умов експерименту. Їх робота планувалася від "досягнутого рівня", що знижувало економічну зацікавленість підприємств у вивільненні персоналу, в технічному переозброєнні і пошуку резервів. Щекинське об'єднання "Азот" у результаті цих змін втратило 1,2 млн. руб., Які за початковими умовами могли б бути перераховані до фонду матеріального заохочення (Коммуніст. 1979. № 11. С. 44). 

 Як і раніше прогресивні зміни стримувалися старою системою управління. 

 Серйозні деформації накопичувалися в плануванні. З ініціативи міністерств і відомств плани обростали різними доповненнями галузевого та регіонального характеру, причому часто не враховувалися реальні народногосподарські можливості. Мали місце незбалансованість планів, нестабільність, їм не вистачало наукової обгрунтованості. 

 Серйозні прорахунки накопичилися в товарно-грошових відносинах. Недооцінювались кооперативні форми господарювання. Ослаб економічний контроль за використанням форм власності. 

 Мали місце прямі прорахунки в економічній політиці. Машинобудуванню, яке становило базу розгортання науково-технічного прогресу, не було надано пріоритетного значення. Темпи зростання розвитку цієї галузі в 1971-1985 рр.. стояли на рівні темпів зростання всієї промисловості. 

 Чи не здійснювалися перетворення в галузі розвитку самоврядування на виробництві, що стримувало активність трудящих. 

 У 1971-1985 рр.. наявності була негативна динаміка росту по найважливіших економічних показниках. Так, якщо темпи зростання національного доходу в восьмий п'ятирічці складали 41%, то в одинадцятій - 17% (Питання економіки. 1986. № 2. С. 16; Робочий клас і сучасний світ. 1986. № 6. С. 4). Стала посилюватися "розбалансованість" економіки. Одним з її проявів було накопичення в торгівлі, на підприємствах матеріальних ресурсів, а у населення грошових ресурсів, причому ці потоки не зустрічалися. Гострими стали енергетична, продовольча проблеми. 

 Але головне, тип економічного розвитку продовжував залишатися екстенсивним. Йшов постійний процес старіння виробничого обладнання. Повільно нарощувався випуск самих передових машин, обладнання, приладів на тлі відносно швидкого зростання валової продукції машинобудування. Близько 30% серійно виробленої продукції СРСР відповідало світовому рівню. Відбувалися подорожчання нової техніки, науково-технічних заходів, подовження термінів окупності науково-технічних заходів. Тривале екстенсивний розвиток поглиблювало соціально-економічні труднощі. Виниклі проблеми і протиріччя в 1971-1985 рр.. не наважувалися. 

 У 70-і рр.. незмірно зросла і стала визначальною для всіх сфер суспільного життя роль соціальних факторів. Соціальна сфера стала виділятися як особливий напрямок державного керівництва. В якості головного завдання економічного розвитку в ці роки було висунуто завдання забезпечення добробуту радянських людей, підвищення матеріального і культурного рівня трудящих. Відповідно до цього давалися установки на прискорення темпів розвитку легкої і харчової промисловості, сільського господарства та сфери послуг, галузей, що виробляють предмети споживання. Якоюсь мірою змінилися підходи до оцінки діяльності підприємств, коли стали враховуватися не тільки чисто виробничі результати їх роботи, але і вирішення питань поліпшення умов праці та побуту трудящих. Стали здійснюватися широкі соціальні програми. Було взято курс на випереджаюче підвищення грошових доходів низько-і середньооплачуваних категорій трудящих. Одночасно збільшувалися ставки та оклади середньооплачуваних категорій трудящих. Відбувалися регулювання і підвищення заробітної плати по галузях і регіонах Радянського Союзу, в тому числі і Росії. Однак підвищення зростання заробітної плати розкрило і негативні сторони такого зростання доходів населення. Лінія на зближення рівнів заробітної плати різних категорій працівників привела фактично до відносного зниження оплати складнішого кваліфікованої праці інженерів, лікарів, вчителів, науковців. 

 Одним із серйозних прорахунків в соціальній політиці в 70-ті та на початку 80-х рр.. було недостатньо послідовне і недостатньо комплексне вирішення соціальних питань. З одного боку, давалася установка зосередити все більше сил і коштів на вирішення завдань, пов'язаних з добробутом людей, з іншого - інвестиційна політика в цій області не забезпечувала необхідних умов для їх виконання. При цьому виробництво товарів народного споживання, розвиток сфери послуг, торгівлі, транспорту, відпочинку і культури, медичного забезпечення не встигали за новим рівнем споживання. 

 Серйозним вадою стала "глухота" до соціальних питань на підприємствах. В цілому по Радянському Союзу ручною працею було зайнято близько 50 млн. чоловік. Приблизно 70% з них проживало в Росії. У той же час середній рівень освіти робітників до початку 80-х рр.. досяг 9 років навчання. 

 Якщо ми сьогодні погортаємо газети і журнали 70-х рр.. і переглянемо статті, присвячені розвитку промисловості тих років, картина вийде вражаюча. Адже саме тоді в лад вступав КамАЗ, небувалими масштабами і темпами йшло освоєння нафтових і газових родовищ Сибіру, розгорталися будівельні роботи на трасі Байкало-Амурської магістралі, починалося масове виробництво "жигулів" і кольорових телевізорів. Найбільшою подією історичного літопису тих років з'явився спільний політ космонавтів СРСР і США ("Союз - Аполлон"). 

 Але, як не відчутні були ці успіхи, все ж труднощі і протиріччя неухильно наростали. З п'ятирічки в п'ятирічку знижувалася ефективність суспільної праці, падала фондовіддача, погіршувалися якісні показники промисловості в цілому. 

 Переклад народного господарства на інтенсивний шлях розвитку передбачалося здійснити за одне десятиліття. Однак в 1981 р. на XXVI з'їзді партії довелося визнати, що на це буде потрібно ще два п'ятирічки. Інакше кажучи, гасло органічно поєднати досягнення НТР з перевагами соціалізму, висунутий ще на XXIV з'їзді КПРС у 1971 р., втілити в життя не вдалося. Фактично підсумки дев'ятого і особливо десятої п'ятирічок були далекі від запланованих рубежів. 

 Тим часом індустріально розвинені країни світу зробили стрибок у розгортанні науково-технічної революції. Це знайшло відображення у швидкому зростанні наукомістких галузей, масовому використанні обчислювальної техніки, загальному прогресі культури праці та побуту широких верств населення. Наслідки такого стрибка виявилися вельми значними, партійно-державне ж керівництво нашої країни вчинив прорахунок у визначенні перспектив розвитку науки і техніки на новому етапі НТР, не прийняло належних заходів для реорганізації господарського механізму та підготовки кваліфікованих кадрів, що відповідають назрілим потребам виробництва. 

 І все ж у поняття "застою" не можна вкладати однозначний сенс. Саме ж це назва, "період застою", усталене за значним відрізком нашої історії, штовхає на аналогію з болотом, в якому завмерло всякий рух. Тим часом 15 років, що передували квітня 1985 р., були часом напруженим, повним контрастів. Говорячи про нього, не можна не бачити, з одного боку, сумлінну працю мільйонів трудівників, що дозволив створювати заново цілі галузі промисловості, зводити нові підприємства, робити великі наукові відкриття, з іншого - зниження темпів економічного зростання і "залишковий" принцип у соціальній сфері 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Соціально-економічний розвиток країни"
 1. 1.Економіка і соціальна структура
    соціально-економічними, політичними і правовими буржуазно-інформаційними передумовами. Становлення буржуазних структур в Росії проходило в більш стислі терміни з інтенсивним участю іноземного капіталу. Все це вело суспільство до великому і тривалому соціального напруження, перманентним протиріччям і конфліктів. Історична наука накопичила величезний фактичний та історіографічний матеріал
 2. - Які основні гарантії права на працю?
    соціально-економічні і юридичні. До соціально-економічних гарантій належать; економічний розвиток держави; функціонування різних форм власності; здійснення органами влади і управління програм соціально-економічного розвитку країни; розвиток соціального партнерства (в Україні вже склалася практика укладання генеральних угод); створення нових підприємств,
 3. § 1. Перебудова в СРСР
    соціального та політичної криз. Падіння темпів соціально-економічного зростання, зниження ефективності суспільного виробництва, ігнорування наростаючих проблем було загрожує серйозними соціальними потрясіннями. Найважчі наслідки мало втягування СРСР в руйнівну гонку озброєнь. Військове протиборство на міжнародній арені призвело до небезпеки виникнення термоядерної
 4. § 1. Державно-політичний розвиток
    соціально-економічного розвитку країни. Ліберальні демократи (Б.Єльцин, Є. Гайдар, А. Чубайс та ін.) виступали за радикальну реформу економіки методом шокотерапії, вимагали принципового зростання повноважень президента і уряду, пропагували можливість найширшої автономії суб'єктів РФ (формула «Росія - єдина і делимая»). Так звані державники (голова Верховного
 5. § 4. Великобританія в 50 - 90-ті роки
    соціальні перетворення. Проводячи в життя свою програму, уряд К.Еттлі націоналізував ряд галузей промисловості - вугільну, газову, сталеливарну, електроенергетичну, залізниці, засоби зв'язку, транспорт. Власникам була виплачена велика компенсація. Була підвищена зарплата, введені допомоги по безробіттю, поліпшена система соціального страхування, введено безкоштовне
 6. 1.3.1. Види безробіття та міграція
    соціальні наслідки, характер і співвідношенні факторів, що визначають масштаби, рівень і тривалість. Логічним продовженням аналізу форм безробіття є характеристика її структури за такими ознаками: підлозі, з виділенням найменш захищених в соціальному відношенні безробітних жінок; віком, з виділенням молодіжного безробіття і безробіття осіб передпенсійного віку;
 7. 2.1.1. Причини створення служб зайнятості
    соціально-економічного розвитку країни і викликали необхідність створення державних структур, що регулюють зайнятість і безробіття (ДСЗ). Органи ДСЗ були орієнтовані на надання соціальної підтримки безробітним громадянам. Результатом таких орієнтації стали не тільки збільшення рівня безробіття, але і стагнація трудової сфери, стримування розвитку в ній ринкових відносин. Це
 8. Мишуров С.С., щукові В.Н.. Основи регіоналістики., 2003
    соціально-економічних процесів, що відбуваються в регіоні. У даному навчальному посібнику розглядаються питання становлення регіоналістики як науки, особливості регіонального господарства, проблеми регіональної політики та управління. Особливу увагу приділено інноваційному потенціалу, науково-технічних факторів розвитку виробництва, а також трудовому (кадровому) і освітньому потенціалу. У
 9. 1.Економіка і соціальна структура
    соціально-економічними, політичними і правовими буржуазно-інформаційними передумовами. Становлення буржуазних структур в Росії проходило в більш стислі терміни з інтенсивним участю іноземного капіталу. Все це вело суспільство до великому і тривалому соціального напруження, перманентним протиріччям і конфліктів. Історична наука накопичила величезний фактичний і ис-торіографіческій
 10. Спроби модернізації соціалізму («Перебудова»)
    соціально-економічного розвитку країни - за рахунок більш повного використання досягнень НТР, виробничих потужностей і зміцнення трудової дисципліни, тобто потенціалу соціалістичної системи. Намічалося прискорений розвиток машинобудування та ВПК. У числі практичних заходів була введена держриймання, за допомогою якої хотіли підняти якість виробленої продукції. Почалися також чергові
© 2014-2021  ibib.ltd.ua