Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
А.В. Гапоненко. Загальна екологія. Лекції для студентів I курсу, 2006 - перейти до змісту підручника

СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОЛОГІЇ ЯК КОМПЛЕКНОЙ СОЦІАЛЬНО-ПРИРОДНОГО НАУКИ ПРО ВЗВАМООТНОШЕНІЯХ ОРГАНІЗМІВ. ЗМІСТ, ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ І ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЇ.

Сучасна екологія - фундаментальна комплексна наука про природу, що поєднує знання основ кількох класичних природничих наук. Для виявлення специфіки екології як науки розглянемо рівні організації живої матерії

гени клітини тканини органи організми популяції види спільноти біосфера

екологія екологія екологія екологія еколоія

і науки, які вивчають біологічну матерію на кожному з цих рівнів.

Т.ч. місце екології в системі природничих наук визначається досить чітко - це вивчення надпопуляціонних рівнів організації живої матерії.

Об'єктом екологічних досліджень є сукупність або структура зв'язків між організмами, а також між організмами і середовищем, тобто вивчення функціонування біологічних макросістем.

Головний предмет її вивчення - екосистеми, тобто єдині природні комплекси, утворені середовищем проживання і живими організмами. Крім цього, в область її компетенції входить вивчення окремих видів організмів (організменний рівень), їх популяцій, тобто сукупностей особин одного виду (популяційно-видовий рівень) і біосфери в цілому (біосферний рівень).

Залежно від предмета досліджень у процесі становлення екології як науки виділилися наступні розділи екології (Слайд 1):

З точки зору фактора часу екологія поділяється на історичну та еволюційну.

По конкретних об'єктів і середах дослідження на екологію тварин, екологію рослин, екологію мікроорганізмів.

З науково-практичної точки зору цілком обгрунтовано поділ екології на теоретичну і прикладну.

З наведених вище напрямків випливає, що завдання екології різноманітні.

У загальнотеоретичному плані це: *

Розробка загальної теорії стійкості екологічних систем; *

Вивчення екологічних механізмів адаптації до середовища; *

Дослідження регуляції чисельності популяцій; *

Вивчення біологічного різноманіття та механізмів його підтримки; *

Дослідження продукційних процесів; *

Дослідження процесів, що протікають у біосфері, з метою підтримки її стійкості; *

Моделювання стану екосистем і глобальних біосферних процесів.

Основні прикладні завдання в даний час наступні: *

Прогнозування та оцінка можливих негативних наслідків діяльності людини для навколишнього середовища; *

Поліпшення якості навколишнього середовища; *

Збереження, відтворення та раціональне використання природних ресурсів; *

Оптимізація інженерних, економічних, організаційно-правових, соціальних та інших рішень для забезпечення екологічно безпечного сталого розвитку, в першу чергу в екологічно несприятливих районах.

Стратегічним завданням екології вважається розвиток теорії взаімодействяія природи і суспільства на основі нового погляду, що розглядає людське суспільство як невід'ємну частину біосфери.

Екологія, як і всяка інша наука, має два аспекти: *

перший - теоретичний, тобто прагнення до пізнання заради самого пізнання, *

другий - практичний, тобто застосування зібраних знань для вирішення практичних проблем, пов'язаних з навколишнім середовищем.

Т.ч. екологія вирішує головну задачу сучасності - причетність кожного до охорони навколишнього середовища. Людина освоює норми нової культури. Тому вивчення екології - складова частина вищої освіти для всіх спеціальностей. 1.1.3.

??? 3 ЕКОЛОГІЯ - ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ.

Тема виноситься на диспут (Практичне заняття № 1) 1.1.4.

??? 4 антропогенного впливу на біосферу І ЙОГО НАСЛІДКИ. ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА. 1.1.5.

??? 5 НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ правових та етичних норм ставлення людини до природи.

Теми виноситься на диспут (Практичне заняття № 2)

1.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОЛОГІЇ ЯК комплекной СОЦІАЛЬНО-ПРИРОДНОГО НАУКИ Про ВЗВАМООТНОШЕНІЯХ ОРГАНІЗМІВ. ЗМІСТ, ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТ І ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЇ. "
 1. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа., 2005

 2. Теми рефератів
  сучасної науки і практики: сутність, проблеми, підходи. 2. Проблема походження життя. 3. Соціальна екологія як наука. 4. Філософське значення спадщини Вернадського. 5. Концепція сталого розвитку. Рекомендована література 1. Вступ до філософії. -М.: ІПЛ, 1989. - Ч.2. 2. Канке В. А. Філософія. - М.: «ЛОГОС», 1997. 3. Вернадський В.І. Біосфера. -М.: 1967. 4. Моїсеєв
 3. § 3. СТРУКТУРА ЕКОЛОГІЇ
  сучасна екологія - це не одна наука, а міждисциплінарний науковий комплекс? 2. Що вивчає загальна екологія? 3. Які науки входять до складу прикладної екології? 4. Які науки входять до складу соціальної
 4. ВИСНОВОК
  станом здоров'я населення Росія гіршу сторону відрізняється від економічно розвинених країн. Причиною важкої екологічної ситуації була хижацька система використання ресурсів, які здавалися невичерпними. На одиницю виробництва будь-якого продукту - трактора, холодильника, 1 кг хліба або масла - в нашій країні витрачалося ресурсів та енергії в кілька разів більше, ніж у країнах, де їх
 5. 1.2. Структура сучасної екології
  стану середовища її проживання. Як зазначалося, деякі науки екологічного комплексу виділені не за об'єктами вивчення, а за методами, якими вони користуються. Математична екологія - моделює екологічні процеси, тобто зміни в природі, які відбудуться при зміні екологічних умов. Хімічна екологія - розробляє методи аналізу якості та
 6. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
  екологічний словник шкільного вчителя Республіки Башкортостан. - Уфа: Кітап, 1997. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Екологія Башкортостану: Учеб. для 9 кл. - Вид. 2-е. - Уфа: Кітап, 1999. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Популярний екологічний словник / За ред. А.М.Гілярова. Вид. 2-е, перераб. і доп. - М.: Тайдекс КО, 2003. (Бібліотека журналу «Екологія і життя») Миркин Б.М., Наумова
 7. 12. Визначте, чи має місце логічне (таксономічне) поділ поняття або розчленування предмета на частини (мереологічного поділ):
  екологія ділиться на загальну екологію, геоекологію, Біоекологія, екологію людини і прикладну екологію. Біоекологія ділиться на екологію рослин, екологію тварин, екологію мікроорганізмів, екологію водних організмів. Виробництво може бути рентабельним або нерентабельним. Рік ділиться на зиму, весну, літо і осінь. Прості судження поділяються за якістю на позитивні і
 8. Контрольні питання для СРС 1.
  Сучасної
 9. 2.2. Стан екологічних досліджень
  стану популяцій рідкісних видів тварин проводиться кафедрою зоології БГУ під керівництвом професора М.Г. Баянова. У республіці багато уваги приділяється екологічній освіті. Для учнів середніх шкіл Б.М. Міркіних і Л.Г. Наумової опубліковано два видання підручника "Екологія Башкортостану", на допомогу вчителям - "Популярний екологічний словник" і книга для вчителя "Екологія
 10. Розділ факторіальна екологія
  екологія
© 2014-2022  ibib.ltd.ua