Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
П.С. Самигин. Історія - Вид. 7-е. - Ростов н / Д: «Фенікс». - 478, [1] с. - (Середня професійна освіта)., 2007 - перейти до змісту підручника

4.7. Країни Сходу в період колоніалізму

Сутність колоніалізму. Колоніальна торгівля в XVI - XVIII зв. помітно збагатила європейські держави, заклавши основу первісного нагромадження капіталу. З кінця XVIII століття Західна Європа і США вступають в епоху промислового розвитку капіталізму, що зумовило виникнення нових форм колоніальної експансії. На зміну примітивним формам позаекономічного примусу приходять власне економічні методи експлуатації колоній, що включають: 1) збагачення за рахунок торгового обміну між метрополіями і колоніями; при цьому останні включаються в структуру світового господарства в якості ринків збуту продукції і постачальників дешевої сировини; 2) придушення в колоніях за допомогою

255

комерційної конкуренції місцевої національної промисловості з метою закріплення за ними ролі аграр-но * сировинних придатків метрополій.

Зі вступом капіталізму в монополістичну стадію розвитку панівне значення набули інтереси фінансового капіталу, що переслідують мету отримання надвисоких прибутків за рахунок вивезення капіталу та його розміщення в колоніях. Вивіз капіталу здійснювався в наступних формах: -

підприємницько-продуктивний капітал (Англія); -

позичковий капітал (Франція); -

непродуктивний капітал (Німеччина).

У першому випадку в колоніях створювалися підприємства, оснащені (з метрополій) промисловим обладнанням, верстатами, залізницями.

Експлуатація дешевого найманої праці місцевого населення дозволяла отримувати тут чималий прибуток. У другому випадку слаборозвиненим країнам Сходу надавали кредити і позики з метою отримання доходу у вигляді відсотків. У третьому - державам Сходу давали гроші для купівлі споживчих товарів, вироблених на європейських підприємствах.

Все це призводило до засиллю в колоніях іноземного капіталу, переважанню примітивних форм господарства, відсталою структурі місцевого промислового виробництва та сільського господарства, що базувався на ручній праці.

Європа і Схід: адаптація, пристосування, модернізація. Європейська колоніальна експансія зробила істотний вплив на внутрішню структуру ВБС-точних товариств. Процес втягування країн Сходу в систему єдиного світового ринку на увазі їх політичну залежність від західних колоніальних держав, позбавлення можливості самостійно здійснювати економічну політику. Європейці роблять зусилля щодо створення на Сході ринкової інфраструктури: від банків і підприємств до залізниць, портів і баз - і залученню кваліфікованих фахівців. Ставка робилася на місцеву еліту, що отримала європейську освіту і сповнену відповідними

256

цінностями, - саме таких людей колонізатори намагалися поставити на ключові соціальні, економічні та політичні пости в залежних країнах.

Первісною реакцією східного суспільства на такий активний процес вторгнення ззовні було прагнення пристосуватися до нових умов існування. Європейські досягнення в науці і техніці, ідеї лібералізму, парламентаризму, демократизму активно засвоювалися утвореної елітою. Соціальні верхи Сходу прагнули зрівнятися з переважаючим їх Заходом, модернізувати своє суспільство за європейським подобою. Проявом таких устремлінь стали реформи відповідного характеру та спрямованості, що проводилися як в колоніях, так і в інших країнах Сходу в XIX столітті (наприклад, реформи Мейдзі в Японії).

Тут здійснюються конституційно-демократичні перетворення, створюються парламенти і законодорадчих органи влади, проводяться демократичні вибори. Відсутність масового опору реформам давало європейцям надію на те, що Схід зможе легко вписатися в європейську модель розвитку, змиритися з уготованої йому долею у світовій господарській системі.

Такі ілюзії пояснювалися тим, що в XIX столітті Схід ще не був «пробуджений», і від його імені виступали лише нечисленні соціальні верхи, що співробітничали з колоніальними властями. Новий XX століття стало свідком масового національно-визвольного руху, революцій в східному суспільстві

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4.7. Країни Сходу в період колоніалізму"
 1. 4.1. Конституція Росії про розвиток народовладдя, демократичної державності і цивільних ініціатив
  країні ефективні інститути громадянського суспільства, контролю виборців за діями влади? Відповіді на ці питання досі залишаються відкритими. І справа тут зовсім не в тому, що за кілька останніх років у Росії знову посилилися авторитарні тенденції. Коріння проблеми набагато глибше. Через десять років після проголошення нових демократичних форм і принципів організації державної та
 2. Традиційні суспільства Сходу і проблеми модернізації.
  Странство, існують міжнародні та наднаціональні політичні, економічні, фінансові інститути та ідеології. Народи Сходу беруть активну участь у цьому процесі. Колишні колоніальні і залежні країни отримали відносну незалежність, але стали другим і залежним компонентом у системі «багатополюсний світ - периферія». Це було визначено тим, що модернізація східного суспільства (перехід
 3. 1.Поіск в галузі методології
  країні, політичні пристрасті і турботи повсякденного буття не тільки не послабили інтерес до історії , а навпаки, призвели до ще більш гострого сприйняття минулого. Це закономірно. На початку XX в. Н.А. Бердяєв зазначав, що «історичні катастрофи і переломи ... завжди мали у своєму розпорядженні до роздумів в області філософії історії, до спроб осмислити історичний процес ». Але, критично оцінюючи минуле,
 4. 1. Національний характер
  країні. Обережність і обачність, боязкість, замкнутість і нетовариськість, звичка жити заднім розумом (але не задньої думкою!), невміння високо оцінити самого себе, свій розум і талант - все це було наслідком тих непростих умов, в яких доводилося жити, а нерідко і виживати російській людині. Невпевненість стимулювала його, а успіх, навпаки, знижував активність. Неможливість заздалегідь
 5. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  країна швидко змінювалася, старий спосіб життя і порочні порядки миколаївського царювання йшли в минуле, втрачали колишню економічну силу і монопольну політичну влада дворяни ... Дійсно, в 45 губерніях за 40 років (з 1862 по 1902 рр..) помісне землеволодіння скоротилося на 40%, причому найактивнішими покупцями до початку XX століття виступали селяни. На зміну Раневська приходять
 6. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  дивними інтервентами. А в сталінський час вона була наповнена чималим числом міфів і легенд і одночасно умовчаннями про дійсні події, полководців і воєначальників. У військово-історичних дослідженнях, як правило, не використовувалися або зовсім мало використовувалися архівні документи і матеріали протиборчої (білогвардійської) сторони, якщо не вважати ті з них, в яких
 7. 2. Індусгріалізація : здобутки і витрати
  країни була ключовим завданням будівництва соціалізму в СРСР. У 1946 р. І.В. Сталін, говорячи про корінних відмінностях радянського методу індустріалізації від капіталістичного, назвав одне з таких відмінностей: в капіталістичних країнах індустріалізація зазвичай починається з легкої промисловості, в нашій же країні цей «звичайний шлях» партія відкинула і почала з розгортання важкої індустрії.
 8. Драма «розселянення»
  країни. Але в більшості робіт перебільшувалася ступінь готовності матеріально-технічної бази сільського господарства до початку колективізації, абсолютизувати радянський досвід боротьби з куркульством, тобто єдиним способом визнавалася його насильницька експропріація, а головне - стверджувалося, що кіл - лектівізація, незважаючи на що мали місце перегини , здійснювалася в суворій відповідності з
 9. 6. Архіпелаг ГУЛАГ
  країні насчіти-валось 702 виправних установи: концтабору, ісправдома, в'язниці, сільськогосподарські поселення і домзакі. В них містилося близько 140 тис. чоловік. У числі перших був створений у червні 1923 СЛОН - Соловецький табір особливого призначення ОГПУ (У 1936 р. табори перейменовані в Соловецьку тюрму особливого призначення - СТОН). Восени 1926 прийнятий декрет ВЦВК, в якому говорилося ,
 10. 1. Велика Вітчизняна війна
  країни, Сталін висунув ідею «заманювання» ворога і «контрнаступу як головного способу військових дій в справедливих війнах». Історикам необхідно було підганяти факти під основні висловлювання вождя. Основне число досліджень присвячувалося великим битвам, героїзму радянського народу, підкреслювалася роль Сталіна і партії в перемозі над ворогом. Багато роботи були написані учасниками цього
© 2014-2022  ibib.ltd.ua