Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Хорошев А. С.. Церква в соціально-політичній системі Новгородської феодальної республіки. - М.: Изд-во Моск. ун-ту, 224 с., 1980 - перейти до змісту підручника

СТРЖТУРА ЦЕРКОВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Реконструкція організаційних принципів церковного устрою в Новгороді - найважливіший фактор при визначенні форм і ступеня участі церкви в державному управлінні республіки. Їй багато в чому сприяє виявлення структури міської церковної організації, розпочате В. Л. Яніним на підставі «Семісоборной розпису» новгородських церков *. Дослідник не тільки уточнив хронологічні рамки документа, а й виявив його значення для соціально-політичної історії Новгорода.

Відповідно до джерела в Новгороді існувало сім міських (Градний) соборних престолів, до яких-були приписані всі інші храми172. У число соборів входили Софійський в Дитинці, Михайлівський на Прусської вулиці, Власьевский на Власьевской вулиці, Яковлевский на Яковлевої вулиці, Сорока Мучеників i »a Щерковой вулиці, Іоанно-Предтеченський на Опоках, Успенський Богородицький на Козячої борідкою. Насамперед постає питання про рівномірність розподілу міських церков, закріплених за кожним з соборів. Детальний аналіз джерел В. Л. Яніним продемонстрував явну невідповідність в розподілі. Так, до Софійського собору приписаний 21 церковний престол (включаючи притвори і вівтар); до Михайлівського на Прусської вулиці - 27; до Власьевской-19; до Яровлев-ському -14; до Четирехдесятскому (Сорока Мучеників) - 11; до Іоанно-Предтеченський на Опоках - 30; до Успенського Богородицької - 38. Невідповідність залишиться і в тому випадку, якщо в основу підрахунку покласти церкви без урахування прибудов. У цьому випадку кількість церков, закріплених за кожним собором, буде відповідно: 15; 14; 10; 7; 5, 14, 16. Чи не может'бить рав7 ної і площа кожного соборного ділянки. За Софій: ським собором закріплені тільки церкви владичногб двору, а за Успенським - весь Славенский кінець міста.

В одній з робіт В. Л. Янін абсолютно справедливо розкрив кончанских принцип розподілу церков по соборам173. Дійсно, порівняння показань «Семісоборной розпису» з «ошатний розписом новгородських вулиць» 174 наочно доводить наявність кончан-ського принципу розподілу. Проведемо це зіставлення.

За Софійським собором, як зазначалося вище, закріплені тільки церкви владичного двору, тобто північній частині Дитинця.

До Власьевской собору відносяться церкви, що стоять на Власьевской, Добрині, Еришеве, Черніцин, Редя-тванню і Лукіній вулицях. Всі ці вулиці в Описі 1623 показані в Людина кінця, за винятком Еришевой, яка на плані не позначена.

До Михайлівського собору на Прусської вулиці належать церкви, що стоять на Прусської, Добрині, Ро-Гавка, Чудінцевой, Легощей вулицях і церква Собору архангела Гавриїла на Фревковой. На плані «ошатний розпису» Прусська і Чудінцева вулиці показані в За-міському кінці, Добриня - у Людині, а Фревков провулок - в Неревском кінці. Розбіжності між «Семісоборной розписом» та описів 1623 стосуються прикордонних вулиць ЗАГОРОДСЬКА кінця. Так, Спаська та Яковлівська церкви, що знаходяться на одній вулиці - Добрине175, закріплені за різними соборними ділянки ми. Фревков провулок, що примикає до основної магістралі 4 - Легощей вулиці, за Описи показаний в Неревском кінці, (дднако маються літописні звістки, які дозволяють відносити до загородити найближчий до валу ділянку Легощей вулиці ®. До того ж межі міських решт неї треба представляти у вигляді демаркаційних смуг з твердо закріпленими прикордонними ділянками.

До Четирехдесятскому собору приписані церкви на Щеркове, Розваж і Яісве вулицях. Всі вони показані в Описі в Неревском кінці.

За яковлевские собором закріплені церкви, що стоять на Яковлевої, Даньславне, Борково і Холопьей вулицях. Ці вулиці за планом 1623 розташовані в Неревском кінці.

До собору Іоанна Предтечі на Опоках приписані церкви на Лубяніце, Нікітіної, Молотковський, Мі-хайліце, Щитно і Конюхова вулицях. Всі вони, за винятком перших трьох, показані в Описі 1623 р. у теслярські кінці. Луб'янка, Лубяніца і Рогатица в цій Описи віднесені до Славенськ кінця. Знову виділяється ділянка прикордонних вулиць, положення яких ще в початку XV в. залишалося невизначеним. Про це можна судити за описом пожежі 1403: «Пого-ре Плотнічьскиі конець до Славкові вулиці, а Рогатица до Еупатія святого, а Лубяніца до Святого Луки, а Славенскиі весь кінець» 176. Відзначимо також, що Іоанно-Предтеченський собор сам розташований на спірній меж-кончанских території. Церква Іоанна на Опоках коштує в районі Рогатица.

За Успенським на Козячої борідкою собором числяться церкви, що стоять на Іллінській, на Дворище, у Німецького двору, на Михайловій, Нутной, Варязькій вулицях. Весь ділянку, згідно Описи 1623, знаходився в межах Славенського кінця Новгорода.

Ототожнення соборних ділянок з територією міських решт виявляє одна явна невідповідність. Якщо Людин, Загородский, Плотницький і Славен-ський кінці об'єднані кожен в одному соборному ділянці, to церкви Неревського. кінця закріплені За двома соборами - яковлевские і Сорока Мучеників.

В. Л. Янін схиляється до дати організації соборного ділення в період святительства Євфимія II і використовує дані пам'ятника для обгрунтування можливого подвійного представництва Неревського кінця в посадництва. Придбання Неревський кінцем привілеїв-, рованного положення, свідченням чому є тітулатура кінця великим на кончанских буллах середини XV в., по думці автора, призвело до створення на його території двох соборних ділянок 8.

Хронологічні рамки складання дійшов до нас списку новгородських церков замикаються між 1463 і 1508 рр.. і в цілому «фіксують репертуар новгородських храмів, вже існували в самі останні роки незалежності» 9 . Тим самим перед нами джерело, що визначає сформовану систему, а не процес її становлення. Цього не заперечує і В. Л. Янін, приводячи повідомлення під 1417, коли архієпископ Семен здійснює навколо Новгорода хресний хід «з усією сьомий соборів» 10.

Непряме вказівка на існування семісоборного ділення зафіксовано в літописному оповіданні під 1386 У період загострення новгородсько-московських відносин, багато в чому пов'язаного з відмовою республіканського уряду від митрополичого суду, новгородці «посланіє до великого князя Дмитра Іванова - чию архімандрита Давида, з ним 7 попів да 5 осіб жітііх, з кінця по людині »п.

Згадаймо, що в 1385 новгородці відмовляються від митрополичого суду, а рік по тому в посольство включають 7 попів, причому депутація 1386

очолюється НЕ владикою, а архімандритом. Це можна пояснити, тим, що при своєму відвідуванні архієпископ не зміг домовитися про межах церковної незалежності Новгорода, в силу чого потрібно було представництво всього Новгорода («5 чоловік жітііх, з кінця по людині») і всього новгородського духовенства (архієпископ представляв чорне духовенство, а 7 попів - парафіяльне).

® Див: Янін В. Л. Новгородські посадники, с. 309-3-Ю. *

Я н і н В. Л. «Семісоборная розпис» Новгорода, с. 109.

. 10 НПЛ, з . 406.

»ПСРЛ, т. V, с. 241.

Ймовірно, відмова Новгорода від митрополичого суду зажадав підкріплення новгородських претензій від імені всієї церковної організації, що , можливо, зумовило поділ церков по соборним кончанских ділянкам 1г. \

Таким \ чином, створення апарату парафіяльного духовенства має політичне підгрунтя, метою якої було прагнення новгородської церковної організації до розширення меж незалежності від митрополита. Такий представляється одна зі сторін заходи, початого в Новгороді.

Подібне рішення, однак, не наближає, а відсуває з'ясування причин подвійного представництва Ні-Ревськ кінця в новгородському соборному діленні. Єдине можливе пояснення цьому положенню корениться в зазначеному В . Л. Яніним кончанских представництві в посадництва. До кінця XIV в. у боярськім державному органі автором встановлено подвійне представництво Славенського кінця і боярства Прусської вулиці. В цих умовах не виключена спроба Неревського боярства рівняння свого становища виділенням кінця при церковному устрої; Спроба принесла успіх і виразилася в організації на території Неревського кінця двох соборних ділянок.

Розгляд семісоборного ділення новгородської церковної організації свідчить про тісний зв'язок боярства з парафіяльним духовенством. Наочним доказом зацікавленості кончанских верхівки у справах свого приходу є тексти берестяних грамот, що розкривають взаємини парафіяльного причту з боярством. Грамота № 276 (походить з Неревського кінця): «Вклонімося від одрі ко Василю і ко. Сидору. Була скарга переді вами і поп'емі» 13. Текст 'листи повідомляє про роль парафіяльного духовенства в житті. своєї вулиці, свого приходу. Як бачимо-, попи разом з Василем і Сидором утворюють авторитетний і правомочний орган, до якого апелює Анд-

12 Характерно, що в період відмови псковичів від владичного суду,-т. е. в аналогічній обстановці, літописець неодноразово відзначає активність соборного духовенства. -

- 13 А; р ц і х о в с к і.й А. В. і Борковський. В, І. Новгородські грамоти на бересті (З розкопок 1966-1957 рр..). М., 1963, с. 101-103.

рей. Грамота № 502 виявлена в ході досліджень в північній частині Людина кінця, на ділянці, / що належить одному з новгородських священиків Олексію Греку (Оліс Гречин). Перший інтерпретатор тексту грамоти № 502 справедливо пов'язує її появу з ходом судового заседанія177. В. Л. Ярін, однак, у прагненні ототожнити автора грамоти (Мирослава) з видним новгородським політичним діячем XII

в. Мірошка Нездінічем йде на ряд припущень. Дослідник припускає можливість появи грамоти в ході засідання сместного суду, в якому посадник Мірошка (Мирослав) втілював найвищу державну інстанцію, а Олексій Грек був Владична представником. Цьому положенню суперечить , по-перше, відсутність будь-якого історичного або археологічного матеріалу, що свідчить

про настільки ранньому появі владичного намісника в системі сместного суду, і, по-друге, сам характер положення новгородського святителя в структурі державних інститутів XII в. Ймовірно, тут може йти мова про будь-органі уличанские або кончанских адміністрації (аналогічно Неревський раді), учас: тйе в якому священика обумовлено його приналежністю до феодальної верхівки. Наявність подібного документа свідчить про тісний зв'язок між світською та церковною владою в певних територіальних рамках.

Тісний зв'язок парафіяльного духовенства з уличанские боярством збереглася надалі, навіть після паления новгородської незалежності. «У Новгороді в Великому попи, і диякони, і дяки, і паламарі, і Проскурів-ниці , і прітворЯне улічане до церкве приймають ... да з тим йдуть до владиці всею як вулицю »178. Повідомлення« Стоглава »свідчить про пряме призначення служителів причту улічанамі-прихожанами з подальшим поставленням або благословенням ієрарха. Причому цей« прийом »супроводжується своєрідним откупом« на попі рубльов 15, а на іншому - 20, а у іншого 30 та з ким

йдуть кр Владиці »1в. уличанские адміністрація є практично вищою інстанцією для вибору священиків чи будь-якого іншого члена церковного причту. Навіть в тому випадку, коли призначення здійснюється самим архієпископом, і навіть якщо священик «грамоті здатний і чювственен, а тільки багатьох грошей улічанам не дає і., вони його не приймуть» 179. Ймовірно, вимога відкупу, особливо в останньому випадку, було для парафіян свого роду засобом оборони проти вторгнення владики в належала їм сферу діяльності.

А. І. Нікітський справедливо зазначав, що «ніде так ясно не позначається зв'язок духовенства з новгородським суспільством, як у відносинах його до парафіям» 180.

Якщо так, то в кончанских принципі семісоборного ділення Новгорода можна вбачати доказ своєрідного прагнення боярства протиставити авторитету новгородського владики організацію, білого духовенства, тісно пов'язану з боярством своїх парафій, вулиць, кінців. Норми, покладені в основу семісоборного ділення, не відповідали завданням софійської кафедри. Дійсно, при введенні в місті системи соборних ділянок архієпископом він, найімовірніше, прагнув би до підпорядкування білого духовенства, відриву священиків від боярства парафій. У цьому випадку в основу поділу було б покладено аж ніяк не принцип кон-чанского об'єднання всіх церков. Безумовно, у своєму прагненні владика зіткнувся з усталеними в Новгороді традиційними кончанских і уличанские системами розподілу міської території. У цьому зіткненні перемога була на боці останньої, і владика змушений був при введенні соборного ділення врахувати кончанские кордону. Тільки цим можна пояснити те положення, при якому церкви новгородського Дитинця не були виділені в особливу соборну організацію. До Софійському собору були приписані церкви тільки північній частині Кремля, т.

тобто розташовані на території владичного двору, в Тоді як церкви південній частині були розчленовані між Власьевской і

 Михайлівським соборамі181. Такий розподіл повністю відповідає сформованому в Новгороді принципом закріплення південній частині Дитинця за ЛЮДИНОЮ і За-міським кінцями. 

 Отже, введена софійським владикою структура новгородської церкви - це компромісна форма, прийнята для потреб владичного управління з урахуванням до ^ нчанскіх органів і в основі своїй відповідає цілям новгородського боярства, що зміцнює зв'язки останнього з парафіяльним духовенством. Ще більшою мірою цим цілям відповідала існувала в Новгороді система чорного духовенства. 

 Взаємовідносини новгородського боярства і монастирів загальновідомі. Вони виявлялися в активному боярськім будівництві монастирського храму », інтенсивному земельній даруванні монастирям« пятшімі »новгородцями 182. Причому ці зв'язки поширюються не тільки з економічних, а й з політичних каналам, що підтверджує колекція новгородських кончан-ських булл. Досліджуючи її, А. В. Арциховский зробив висновок про зв'язок кончанских адміністрації XV в. з певними монастирями. Надалі висновок А: В. Ар-Циховський був доповнений і уточнений 183. Нині організація новгородського чорного духовенства з'ясована настільки, наскільки дозволяє стан джерел. 

 Вся мережа новгородських монастирів, розташованих на площі міських решт або прилегавшей до них заміській території, була розподілена по кончан-ському принципом. На чолі кожного об'єднання чорного духовенства стояв певний монастир, зв'язок якого з кончанских адміністрацією підтверджується до документально. У Людина кінця таким монастирем був Благрвещенскій, в ЗАГОРОДСЬКА - Аркаже, в Нерева-ському - Нікольський (Миколи Білого), в Славенському - Михайлівський Сковородского, в Плотницький - Антонов. Всі зазначені монастирі розташовані в місцевості, противолежащей міським кінців; вони перебували під юрисдикцією кончанских боярської організації. Під гла-ве системи чорного духовенства Новгорода був новгородський архімандрит, який був одним з головних новгородських магістратів, щорічно переобирається на віче. Обирали архімандрита з числа п'яти ігуменів (за кількістю одиниць системи чорного духовенства). Резиденцією глави новгородського чорного духовенства був Юр'єв монастир, в складній історії якого, ймовірно, позначилися корінні зміни, що відбулися в Новгороді в середині XIII в. Спочатку монастир був ктиторського, незалежним від владики, що підтверджується літописними свідоцтвами і актовими матеріалами XII В.22. У процесі розвитку республіки ктіторство новгородського князя, а разом с'нім право юрисдикції монастиря мали перейти до міста. Виборність новгородського архімандрита на віче - показник суверенності та самої посади, і монастиря. 

 Юрисдикція міста над кончанских монастирями - Антоновим, Михайлівським, Нікольським,. Благовещенским і Аркажскім, на наш погляд, також обумовлена незалежністю останніх від владики. 

 Про ктиторського характері Антонова монастиря свідчать початкові рядки духовної його засновника, Антонія Римлянина: «Се яз, хужшіі під мнісях, я вийшов на місце сее, що не пріях і маєтки ото князя ні від єписк-па, але токмо благословення від Микити епіскупа» 23. 

 Щодо інших цікавлять нас монастирів прямих доказів немає, проте відомі імена будівельників трьох з них: ігумен Аркадій, що став в 1156 р. новгородським владикою, заснував 1153 р. Аркаже монастир; архієпископ Ілля і його брат Гавриїл (буду- 22

 Споруда Юр'єва монастиря зв'язується літописом з ім'ям новгородського князя Всеволода (НПЛ, с. 21). Ктиторський характер монастиря по відношенню до князя з'ясовується на підставі даних грамот Всеволода Мстиславича (ГВНіП, № 79-81). *

 ГВНіП, с. 160. 

 щий владика) заклали Благовіщенський монастир; архієпископ Мойсей поклав початок Михайлівському Сковородского монастирю184. Підстава зазначених монастирів владиками начебто суперечить висунутому припущенню суверенітету монастирів. Однак ктиторський характер монастирів безсумнівний. Доказом цьому служить не тільки вказівка літописця, що ігумен Аркадій «состави собе монастир» **, а й активна будівельна діяльність прусського боярства в Аркаже монастире2в, і факт поховання архієпископа Мойсея в Сковородском монастире185. 

 Непрямим свідченням існування в Новгороді особливої системи чорного духовенства служать свідчення літописі під 1478 Підкоривши Новгород, Іван III зажадав відписати на своє ім'я половину владичних і монастирських володінь. Новгородці, у відповідь на цю вимогу, просять, щоб государ взяв половину тільки з шести монастирів - Юр'єва, Благовіщенського, Аркаже, Антонова, Нікольського з Неревського кінця і Михайлівського на Сковорідці, «... а з інших б монастирів не брав, бо ті бідні і земель у них мало »**. 

 Таким чином, структура новгородської церковної організації характерна наявністю паралельно Владична апарату двох кончанских об'єднань - чорного і білого духовенства. Взаємозв'язок між софійської кафедрою і останніми визначається юрисдикцією владики з церковних питань (що корениться в самій системі християнства), проте в питаннях суспільно-політичного та економічного життя новгородські організації чорного і білого духовенства в більшій мірі пов'язані з територіальними органами боярства, як общегородскими, так і кончанских і уличанские. 

 Отже, при аналізі ієрархічної драбини новгородської архієпископії на перший план чітко виступає нерозривний зв'язок як білого, так і чорного духовенства з новгородським боярством. Якщо владика у своїй діяльності керувався політичними інте- 

 самі новгородського боярства в цілому, то такими ж інтересами, доповненими тісними економічними зв'язками, демонструються взаємини парафіяльного духовенства і уличанские адміністрації, чернецтва і кончанского апарату. Причому ці системи новгородської церкви протистоять владі архієпископа, що добився в період розквіту Новгородської республіки значних позицій у світському державному управлінні. Підтвердженням цьому служать спостереження над роллю архієпископа в судоустрій і економічне становище софійського владики. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "СТРЖТУРА ЦЕРКОВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "
 1. VIII. Церковні ієрархії
    церковна організація розвинена слабо; а там, де існує централізоване примусове правління, і релігійне управління має не менш примусовий і централізований характер. § 618. Подібність церковних і політичних організацій у значній мірі залежить від спільності їх походження, в основі якого в обох випадках лежить почуття благоговіння. Готовність коритися земній
 2.  2. Церковний устав Володимира Святославовича
    2. Церковний устав Володимира
 3. 4. Джерела давньоруського права.
    церковну десятину і визначав юрисдикцію церковної влади (зокрема, сімейні правовідносини). Більш докладний статут на цю ж тему видав трохи пізніше кн. Ярослав Мудрий. Крім світського, в кін. Xв. з'явилося церковне законодавство, яке не залежить від волі київського князя, адже церковне законодавство було запозичене з Візантії (грецький Номоканон - постанови церковних соборів
 4. XV. Минуле і майбутнє церковних установ
    церковна! організація виникає з первісного недиференційованого соціально го агрегату, в якому домашнє, цивільне та релігійне управленні велися спочатку однаковим чином і одними і тими ж особами. § 653. До диференціації структури потрібно приєднати ще й диф ференціацію відправлення, диференціацію, що має глибоке значення ня. Дві жрецькі обов'язки, колишні
 5. План
    Церква на Русі в X - XI ст. Митрополит Іларіон. Церковний устав Ярослава Мудрого. Перші монастирі. Федір
 6. Історичні долі античної культури в V-VII ст.
    церковного піснеспіви. Західна церква - хранитель римської культури. Юстиан I і його реформи. Соціальні руху: століття. Повстання Ніка. Розселення слов'ян на Балканському півострові. Арабська експансія. Становлення фемного ладу. Східна церква і єресі. Монофіситство. Вселенські собори та їх розв'язання. Особливості візантійської культури. Система освіти VI-VII століття. Історична проза. Прокопій
 7. Абсолютизм і церква.
    церковної організації в Англії. Приводом до нього з'явилися протиріччя короля з римською курією з приводу передбачався розлучення. Проте вже з XIV в. очевидне прагнення корони до верховенства над церквою та підтримка цього прагнення більшістю англійської духовенства було найважливішою історичною передумовою появи особливої англіканської церкви. У релігійному і канонічному відношенні ця
 8. ДЕКРЕТ Кортес ПРО ЗНИЩЕННЯ ІНКВІЗИЦІЇ
    церковні судді діятимуть у відповідних випадках згідно конституції і законам. Кожен іспанець може підняти справу за звинуваченням у єресі перед церковним
 9. XII. Церква і Держава
    церковної організації. § 640. З розвитком і спеціалізацією функцій Церкви і Держави виникає і відмінність їх цілей, а потім виникає і питання про те, должек Чи живе в даний момент правитель, з усіма підлеглими йому цивільними і військовими органами, поступатися першим місцем представникам церковної організації. Якщо в суспільстві панує безмежна вірі і страх перед.
 10. План
    Перша усобица на Русі. Зовнішня і внутрішня політика Володимира Святославовича. Прийняття християнства на Русі. Значення крещеія Русі в політичній соціальної та суспільного життя. Церковний устав Володимира
 11. XII. Еволюція Професій
    церковним і потім розвинув професійні установи головним чином з церковного елемента. Єгипет, на історії якого так добре можна вивчати перші кроки соціальної еволюції, дає особливо живі приклади первісного об'єднань нения політичних, церковних та професійних відправлень. § 722. На прикладі професійних установ ми особливо ясно бачимо процес соціальної еволюції.
 12. ВИСНОВОК.
    церковної організації, що була одним з органів державного устрою Новгорода. Економічний і політичний спорідненість владичного управління з органами боярської олігархії 'не підлягає ніякому сумніву. Боярство і церква як найбільші землевласники займали в Новгороді. самі верхні щаблі ієрархічної драбини. Підбір кандидатів у Будинок святої Софії здійснювався боярством.
 13. XIII. Розкол
    церковному уряду. Хоча особисте судження завжди відігравало деяку роль, однак на більш ранніх стадіях суспільного розвитку ця роль обмежувалася вибором між тим чи іншим авторитетом. Тільки згодом приватне судження починає набувати таке значення, що деякі доходять до заперечення церковного авторитету взагалі. § 644. Ця тенденція виявляється, наприклад,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua