Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ПРИРОДА НАВЧАЛЬНОЇ ФОРМИ, ОСНОВНІ І ЗАГАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ЇЇ СТРУКТУРИ

Форма навчання являє собою цілеспрямовану, чітко організовану, змістовно насичену та методично оснащену систему пізнавального та виховного спілкування, взаємодії, відносин вчителя і учнів. Результатом такої взаємодії є професійне вдосконалення вчителя, засвоєння дітьми знань, умінь і навичок, розвиток їх психічних процесів і моральних якостей. Форма навчання реалізується як органічна єдність цілеспрямованої організації змісту, навчальних засобів і методів. Одинична і ізольована форма навчання (урок, лекція, лабораторна робота, семінарське заняття, екскурсія тощо) має приватне навчально-виховне значення. Вона забезпечує засвоєння дітьми конкретних фактів, узагальнень, висновків, відпрацьовування окремих умінь і навичок. Система ж різноманітних форм навчання, що дозволяє розкрити цілісні розділи, теми, теорії, концепції, застосувати взаємозалежні вміння та навички, має загальне навчально-виховне значення, формує у школярів системні знання і особистісні якості. Система різноманітних навчальних форм, пронизана та скріплена провідними ідеями розділу, теми та єдиними видами діяльності, забезпечує засвоєння системи досліджуваної науки, формування світогляду, навчальних умінь і навичок. Ефективність реальної практики навчання забезпечується не окремими формами, а їх продуманій, взаємопов'язаної системою. Різні системи навчання учнів: індивідуальна, групова, класно-урочна, бригадна, масового суггестивного навчального взаємодії - не є взаємовиключними. Наприклад, класно-урочна система може включати в себе індивідуальні, групові, бригадні заняття і елементи сугестивної педагогіки. Тому й система форм може включати колективні, індивідуальні та інші заняття.

Необхідність системної залежності і різноманітності форм навчання обумовлена своєрідністю змісту освіти, а також особливостями сприйняття та засвоєння навчального матеріалу дітьми різних вікових груп. Зміст науки і вікові особливості школярів вимагають відповідної, адекватної форми навчання, определяют.ее характер: місце в процесі навчання, тимчасову тривалість, мінливу, рухливу структуру,. способи організації, методичне оснащення. Різні поєднання цих компонентів дають можливість створювати різноманітність і різноманіття навчальних форм. '

Опції форм навчання складні і різноманітні. Серед них на першому місці - навчально-освітня. Форма навчання конструюється і використовується для того, щоб створити найкращі умови для передачі дітям знань, умінь, навичок, формування їх світогляду, розвитку обдарувань, практичних здібностей, активної участі у виробництві та суспільного життя. Виховна функція забезпечується послідовним введенням школярів за допомогою системи форм навчання в різноманітні види діяльності. У результаті в роботу активно включаються всі духовні та фізичні сили: інтелектуальні, емоційно-вольові, дієво-практичні. Дитина досягає цілей, долає труднощі пізнання, радіє перемогам, допомагає товаришам, проявляє терпіння і витримку, наполегливість і волю. Постійно підкріплюються і зміцнюються морально-вольові якості дитячої особистості. Організаційна функція навчання в тому, що необхідність відповідності обсягу, якості змісту освіти віковим можливостям дітей вимагає від вчителя чіткого організаційно-методичного інструментування подачі матеріалу, суворого відбору допоміжних засобів. Адаптація школярів до специфіки тієї чи іншої форми дає їм можливість заздалегідь готуватися до діяльності. швид тро виробляти установку на працю в певних умовах. Психологічна функція форм навчання полягає у виробленні в учнів певного діяльно стного біоритму, звички до роботи в один і той же час. Звичний час і знайомі умови навчальних занять породжують в дітях психічний стан розкутості, свободи, оптимальної напруги духовних сил.

Створюється обстановка захоплюючого і натхненної праці. Змістовна форма навчальних занять у сукупності з активними методами виконує розвиваючу функцію. Особливо, ефективно вона реалізується, коли при вивченні теми в навчальному процесі використовується різноманіття форм. Різноманіття і різноманітність форм породжують багатство умов для розумової, трудової, ігрової діяльності, що дозволяє включати в роботу весь'комплекс психічних процесів.

Форми організації навчального процесу забезпечують колективну та індивідуальну діяльність дітей, виконуючи інтегрую-дифференцирующую функцію. Навчальний процес, реалізований в різноманітних формах, в основі своїй процес колективної пізнавальної діяльності. Діти пізнають спільно, обмінюються інформацією в практичних справах, вчаться взаєморозумінню і взаємодопомоги. Разом з тим навчання є процес розвитку можливостей особистості. Тому кожна форма колективних занять повинна володіти можливістю індивідуалізації діяльності школярів, забезпечувати роботу за просунутими програмами одних і підтягування до среднеобязательного рівня інших. Систематизує й структурує функції організаційних форм навчання полягають у тому, що вони вимагають розбивки всього навчального матеріалу по частинах і темах, його структурування та систематизування як в цілому, так і для кожного заняття.

По відношенню один до одного форми навчання здатні виконувати комплексну і координуючу функції. З метою підвищення ефективності засвоєння матеріалу дітьми, на основі якої-небудь форми навчання можуть бути об'єднані і використані складові частини інших форм. Так, під час екскурсії прочитується невелика лекція, організується бесіда, і дітки беруть участь у практичній роботі. При вивченні цілої теми одна форма, наприклад урок, може виконувати роль основної, базової, ведучою по відношенню до інших - семінарам, бригадним занять, що дають додатковий або допоміжний матеріал. Нарешті, стимулююча функція форми організації навчальних занять виявляється з найбільшою силою, коли відповідає особливостям віку дітей, специфіці розвитку їхньої психіки і організму. Так, лекційна форма своєю монотонністю здатна придушити в молодших школярів всяку пізнавальну активність. Тим часом як урок - драматизація розповіді, що включає в дію уяву, мова, мислення, організм в цілому - стимулює їх бурхливу діяльність. Самостійна робота старшокласників інтенсифікує процес засвоєння знань, а «розжовування» тексту підручника вчителем перетворює будь-яку форму в нудне і марне проведення часу. Такі основні функції форм організації навчального процесу.

Природа форми навчання громадськості. В її основі лежать історично складаються різноманітні і різноманітні форми людського спілкування. Умовно можна виділити кілька типів спілкування: трудове чи ділове, на грунті суспільно-політичної діяльності, духовно-естетичне, яка навчає повчати спілкування між дорослими і дітьми, спілкування в пізнавальної, науково-дослідної діяльності, в побуті і у вільний час. У трудовому взаємодії людей виникли такі форми спільної виробничої діяльності і ділового спілкування, як трудовий колектив, виробнича бригада, трудова артіль, сімейний, орендний підряди, виробничі збори, інструктаж, ділову нараду, летучка, будівельний загін, обмін досвідом на виставках і семінарах. Суспільно-цивільне взаємодія людей породило такі форми спільної діяльності і спілкування, як громадські сходи, мітинги, демонстрації, маніфестації, громадські свята та обрядові ходи. Духовно-естетичному спілкуванню властиві колективні форми спілкування з мистецтвом: відвідування виставок, прослуховування концертів, перегляд вистав. Їх наслідком є дискусійні обговорення, конференції, зустрічі з авторами. Різноманітні і форми взаємодії на грунті самодіяльного мистецтва. У обучающе-повчати спілкуванні дорослих з дітьми склалися різноманітні форми індивідуального і групового навчання, настанови, а також бесіди, проповіді, моралізаторство, навіювання.

Пізнавальної, науково-дослідної діяльності людей властиві наукові дискусії, мозкові атаки, інтенсивні обговорення проблем, симпозіуми, наукові конференції, наукові експедиції, лекції, семінари, дослідницькі групи, захист дисертацій. У сфері вільного спілкування та дозвільної діяльності поширені об'єднання за інтересами у гуртках, секціях, компаніях, характерні також спільні прогулянки, походи, екскурсії, масові свята і спортивні змагання, молодіжні танцювальні вечори та дискотеки. Серед побутових форм спілкування - спільні читання вголос, перегляди та обговорення теле-і радіопередач, сімейні свята, поради, обговорення.

Все це різноманіття форм людського спілкування природно відбилося на формах організації дитячого життя, навчання і виховання дітей. Вони, звичайно, не переносилися безпосередньо в навчально-виховну практику, а піддавалися ретельному відбору, педагогічної обробці і переробці, що забезпечило можливість створення ефективних форм навчання. Форми навчання поділяються на індивідуальні, групові, колективні, масові. Основними елементами процесу навчання, різні комбінації яких складають-основу структури будь-якої форми, є: придбання учнями нових знань, закріплення, застосування знань на практиці, повторення і діагностика. Найбільш характерна психологічна особливість первинного засвоєння знань, умінь, навичок - ясність у розумінні дітьми матеріалу. Чітке засвоєння знань стимулює школяра на подальшу роботу, сприяє вихованню світогляду, працьовитості, розвитку пізнавальних інтересів і творчих здібностей. Відсутність розуміння породжує у школярів відчуження, неприязнь до процесу навчання, бажання уникати безглуздого проведення часу. Закріплення знань, відпрацювання умінь і навичок спрямовані на освіту у дітей наукових понять, узагальнених образів і символів як особистого надбання. На цій основі частину знань переходить в автоматизовані дії, на вміння і навички. Збагачення дітей знаннями, вміннями та навичками створює у них внутрішній стан впевненості, самоствердження. Застосування засвоєних знань, умінь і навичок на практиці - у праці, життєвому спілкуванні, навчальної та позанавчальної діяльності, в особистому творчості - активізує життєву позицію дітей, формує в них громадянську самостійність. Різні види повторення є обов'язковою умовою приведення в систему всіх набутих знань, умінь і навичок, встановлення внутрішньо-і міжпредметних зв'язків, вдосконалення світоглядного підходу до аналізу явищ дійсності. Діагностика, перевірка та оцінка знань, умінь і навичок учнів є своєрідний вид закріплення і повторення знань. Вони допомагають вирішувати найважливіші обучающе-виховні психологічні завдання. Оскільки вчення не тільки задоволення, але і праця, борг, точна діагностика, перевірка та оцінка дозволяють вчителю стимулювати виконання завдань учнями і в той же час дисциплінувати їх. Суспільно значуща і справедлива оцінка діяльності дитини підтримує в ньому здорове самолюбство, сприяє самоствердження, спонукає до подолання складних перешкод, до прояву волі і витримки. Перевірка та оцінка сприяють приведенню знань, умінь і навичок в систему, привчають до сумлінності і відповідальності. На цій основі здійснюється поступовий перехід процесу навчання та навчання в процес самонавчання і самоосвіти, що становить основу безперервності освіти. Опановуючи методами і прийомами навчальної діяльності, розвиваючи в собі працьовитість, дитина поступово вчиться самостійно розбиратися в потоці наукової, технічної, художньої та політичної інформації. Названі елементи процесу навчання складають основу навчального процесу та конструювання форм навчання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ПРИРОДА НАВЧАЛЬНОЇ ФОРМИ, ОСНОВНІ І ЗАГАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ЇЇ СТРУКТУРИ "
 1. Тема 17. Загальні положення криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів.
  Форми і зміст даних спеціальних наук в методиці розслідування окремих видів злочинів? Рекомендована література: 1. Бєлкін Р.С. Курс криміналістики. Т. 3. М., 1997. 2. Гавло В.К. Теоретичні проблеми і практика застосування методики розслідування окремих видів злочинів. Томськ, 1985. Криміналістика / Под ред. А.А. Закатова, Б.П. Смагорінского. Волгоград, 2000. Криміналістика / Под
 2. Принцип найпростіших конструкції
  функцію або структуру функцій
 3. ЗМІСТ
  сутність, структура і характер взаємозв'язку, визначаються вихідні принципи пізнання злочинного діяння як соціального факту. Оскільки автор стосується складних проблем, ряд положень, що розвиваються в даній роботі, має дискусійний характер. Книга розрахована на науковців-юристів і практиків, студентів юридичних навчальних закладів та слухачів вищих шкіл МВС, а також всіх інших осіб, які цікавляться
 4. 4. Теорія держави і права та галузеві юридичні науки.
  Сутність, форма, функції, механізм, типологія держави. Теорія права - питання, що зачіпають таке явище, як право: поняття, сутність, норми, форми, система, тлумачення, реалізація та застосування права. Правове регулювання, правотворчість, правосвідомість і правова культура, правопорушення, законність і правопорядок і т.д. Також можливе виявлення структури ТГП з таких підстав: 1)
 5. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    навчальної роботи на різних історичних етапах. Характеристика уроків базується на основі класифікації КД. Ушинського. Поряд з уроками розглядаються інші форми позакласної навчальної роботи. Окремі розділи присвячені проблемам комп'ютеризації навчання та організації домашньої навчальної роботи учнів. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Розбираються
 6. Гуляіхін В.Н., Васильєв О.Н.
   . Навчально-методичний комплекс «Логіка»: Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / Наук. ред. А.А. Хачатрян. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003. - 124 с., 2003

    форми мислення, що дозволить їм більш продуктивно освоювати обрану спеціальність. Адресовано студентам гуманітарних факультетів денної та заочної форм
 7. Додаток до глави IV
    сутності влади і політики в сучасному суспільстві. Абсолютизація класової суті і недооцінка общесоциального значення влади і політики. Парето, Дж. Томсон, Є. Вятр та інші соціальні філософи Заходу про владу. Роботи В.Г. Афанасьєва, Ф.М. Бурлацького, Г.Х. Шахназарова та інших російських соціальних філософів і політологів з проблем політики і влади. Політика і влада в релігійних течіях.
 8. Чувілев А.А. Правоохоронні органи: Навчальний посібник. - М.: Юріспруденція.-176 с., 2000
    навчального курсу «Правоохоронні органи Російської Федерації» для вищих юридичних навчальних закладів. Авторами висвітлено практично всі питання навчальної дисципліни з урахуванням останніх змін і доповнень, внесених в російське законодавство. Для студентів юридичних вузів, практичних працівників правоохоронних
 9. 4. ОСВІТНЯ СИСТЕМА
    функціонування освітніх систем освітнім цілям. Зміст освіти розуміється як зміст діяльності суб'єктів освітнього процесу, конкретізіруемая в навчальному плані та навчальних програмах. Наведено класифікацію способів отримання освіти і форм організації освітнього процесу. Дана історична довідка про структуру освітньої системи Росії, особливу
 10. Структура курсу
    природа. Тема 9. Проблема людини в
 11. Література
    сутність і основні функції культури: Навчальний посібник. - Л., 1989. Тоинби А.Д. Розуміння історії. - М., 1991. Шапіро А.Л. Історіографія з найдавніших часів по XVIII століття. -
 12. Варламова А.Я., Агарков Є.В. . Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
    природокористування та концепції сучасного
 13. Глосарій з курсу «Філософія» частина 1 «Систематична філософія »
    1. Абсолютна і відносна істина. 2. Антропологія. 3. Апріорний. Апостеріорний. 4. Несвідоме. 5. Буття. 6. Брахман. 7. Час. Рух. Форми руху матерії 8. Гилозоизм. 9. Гносеология. Епістемологія. 10. Діалектика. Метафізика. 11. Дуалізм. 12. Так °. 13. Істина. 14. Історичні типи світогляду. 15. Ідеалізм. 16. Ідея. 17. Інтенціональність. 18. Класична німецька
 14. Введення
    сутності права і держави, державно-правові погляди і доктрини. Зміст даного підручника формує ціннісне ставлення до окремих правових явищ, інститутів і установам в нашій країні, сприяю формуванню стійких цінностей у правосвідомості державних службовців. Перший розділ підручника вказує на нерозривний зв'язок держави і права, представляє основні
 15. 3.1. Педагогічна система і її основні елементи Поняття і сутність педагогічної системи
    сутність, закономірності, основні системні властивості та якості); - зовнішні та внутрішні функції системи. Схематично педагогічна система представлена на рис. 3.1. Рис. 3.1. Структура педагогічної системи Педагогічні системи ділять на малі, середні, великі і супервелику. Малі - окремі системи виховання, навчання; середні - системи
© 2014-2021  ibib.ltd.ua