Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 7. ПРИНЦИПИ ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

Поняття «принцип», «принцип фізкультурної освіти». Класифікація принципів. Загальні соціальні принципи. Загальметодичні принципи. Специфічні принципи

ПРИНЦИП - це основна ідея, проходження якої допомагає найкращим чином досягати поставленої мети (В.С. Безрукова, 1992). Під терміном принципи в педагогіці розуміють найбільш важливі положення, які відображають закономірності виховання. Вони спрямовують діяльність педагога і займається до наміченої мети з найменшими витратами сил і часу. Практичне значення принципів полягає в тому, що вони дозволяють йти до наміченої мети, виключаючи шлях проб і помилок, окреслюють головні правила їх реалізації.

73

ПРИНЦИП фізкультурної освіти - є визначальна вимога, що регулює процес цілеспрямованого формування фізичної досконалості.

Розрізняють соціальні, общепедагогические і специфічні принципи (рис № 5):

Принципи занять фізичними вправами

Загальні соціальні принципи

1.

Усебічного розвитку особистості.

2. Оздоровчої спрямованості.

3. Прікладності.

4. Зв'язки фізичного виховання з трудовою і військовою діяльністю

общеметодіческого принципи

1. Свідомості і

активності.

2. Наочності.

3. Доступності та індивідуалізації.

4. Систематичності

Специфічні

принципи

1. Безперервності.

2. Прогресування

педагогічних впливів.

3. Циклічності.

4. Віковий адекватності педагогічного впливу.

Рис. 5. Система принципів у фізичній культурі

Загальні соціальні принципи у фізичній культурі переломлюються в основних положеннях, відповідно до яких здійснюється вся практика фізичної культури. Ці принципи гарантують єдність усіх сторін виховання (розумового, естетичного, трудового, фізичного); забезпечують оздоровчий ефект, зміцнення здоров'я, підтримка працездатності.

Основними соціальними принципами вітчизняної системи фізичної культури є:

1.

Принцип оздоровчої спрямованості. Цей принцип передбачає: а) при виборі засобів і методів фізичної культури керуватися насамперед їх оздоровчої цінністю; б) відповідність фізичних навантажень можливостям займаються; в) здійснення систематичного лікарсько-педагогічного контролю.

74

2. Принцип всебічного гармонійного розвитку особистості. Даний принцип передбачає: а) зв'язок фізичного виховання з іншими видами виховання (розумовим, трудовим, моральним і т.п.), б) узгоджене і відповідне розвиток фізичних здібностей, формування різнобічних рухових умінь і навичок і освоєння спеціальних знань.

3. Принцип зв'язку з практичною суспільно значимою діяльністю. Цей принцип передбачає: а) націленість на першочергове формування життєво важливих рухових умінь і навичок; б) формування здібностей діяти корисно і ефективно в умовах трудової та військової діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 7. ПРИНЦИПИ заняття фізичними вправами "
 1. 5.2. Фактори, що визначають ефективність впливу фізичних вправ
  принципу оздоровчої спрямованості. Порушення режиму дня, харчування не приводить до позитивного результату від використання фізичних вправ. 5. Метеорологічні фактори. Залежно від умов навколишнього середовища (температура, опади, атмосферний тиск тощо) повинні змінюватися склад використовуваних вправ і параметри використання навантажень. 6. Матеріальні фактори.
 2. ЗМІСТ
  Тема 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146
 3. Структура курсу
  тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Суспільство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 4. ЗМІСТ
  Вступ 3 Програма курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права й гос-подарських законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як Різновид господарської діяль-ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6. Господарський
 5. Тема семінарського заняття № 2
  заняття
 6. Тема семінарського заняття № 10
  заняття
 7. Тема семінарського заняття № 11
  заняття №
 8. Тема семінарського заняття № 12
  заняття №
 9. Тема семінарського заняття № 13
  заняття
 10. Тема семінарського заняття № 14
  заняття №
 11. Тема семінарського заняття № 8
  заняття
 12. Тема семінарського заняття № 9
  заняття
 13. Тема семінарського заняття № 7
  заняття
 14. Тема семінарського заняття № 6
  заняття
 15. Тема семінарського заняття № 5
  заняття
 16. Тема семінарського заняття № 4
  заняття
 17. Тема семінарського заняття № 3
  заняття
 18. Тема семінарського заняття № 1
  заняття
© 2014-2022  ibib.ltd.ua