Головна
ГоловнаМови та мовознавствоЛінгвістика → 
« Попередня Наступна »
Бондарець О.Е.. Іншомовні запозичення в мові і в мові: лінгвосоціологіческій аспект / під ред. Г. Г. Інфантовой. - Таганрог: Изд-во Таганрог, держ. пед. ін-ту. - 144 с., 2008 - перейти до змісту підручника

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Справа мовознавців - визначати в кожному окремому випадку, наскільки дане слово або зворот, що з'явився під впливом чужих мов, піддався вже належної асиміляції і задовольняє відомої потреби мови, тобто в якій мірі можна виправдати його вживання.

І. А. Бодуен де Куртене

Процес запозичення іншомовної лексики в більшій чи меншій мірі притаманний будь-якій мові в усі періоди його розвитку, тому що мови не існує повною ізоляції. Вивчення мовного запозичення має досить велику традицію і в зарубіжному, і у вітчизняному мовознавстві, так як неможливо знайти будь-якої мова, яка не поповнював би свого лексичного складу за рахунок іншомовних слів.

Затвердження І.А. Бодуена де Куртене в роботі «Про змішаному характері всіх мов», що «... немає і не може бути жодного чистого, чи не змішаного мовного цілого. Змішання є початок всякого життя ... », неможливо спростувати [Бодуен де Куртене, 362].

«Канали запозичення можуть бути як усні (на слух), так і книжкові, письмові (по буквах). ... Шляхи руху слова з мови в мову можуть бути прямими і непрямими »[ЛЕС, 159].

Запозичення бувають безпосередні, коли слова з однієї мови прямо проникають в інший, і опосередковані, коли слова однієї мови потрапляють в інший через посередництво третьої мови.

У міру накопичення фактичного матеріалу про взаємодію різних мов і спостережень лінгвістів над різними мовними запозиченнями все ясніше ставали завдання загальнотеоретичного осмислення лексичного запозичення.

У цій главі представлені самі основні результати аналізу робіт вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, які мають відношення до проблем, що розглядаються в даному дослідженні. 1.1.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ "
 1. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ТЕСТІВ
  Глава 1: 1.1 - 1В, 2Б, 3А, 4Б, 5В; 1.2 - 1Г, 2Г, 3Г . Глава 2: 2.1 - 1А, 2Г, 3В, 4В; 2.2 - 1В, 2Г, 3А. Глава 3: 3.1 - 1Б, 2А, 3А; 3.2 - 1Г, 2В, 3В. Глава 4: 4.1 - 1А, 2В, 3Г; 4.3 - 1Б, 2В, 3Б; 4.3 - 1Г, 2Г, 3Г; 4.4. - 1Г, 2Г, 3Г, 4В, 5Б; 4.6 - 1Г, 2Б; 4.7 - 1Г, 2В, 3В, 4А, 5А; 4.8 - 1В, 2Г, 3Г, 4А. Глава 5: 5.1 - 1В, 2Б, 3А; 5.2 - 1Б, 2Г, 3Б, 4Г, 5Г; 5.3 - 1Г, 2В, 3Г.
 2. Введення
  Глава I. Загальні положення про акціонерне товариство Глава II. Створення та ліквідація товариства Глава III. Акції. Права акціонерів Глава IV. Статутний капітал і активи товариства Глава V. Дивіденди товариства Глава VI. Реєстр акціонерів товариства Глава VII. Загальні збори акціонерів Глава VIII. Рада директорів (наглядова рада) та виконавчий орган товариства Глава IХ. Великі угоди Глава Х.
 3. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 4. Глава 1. Теоретичні, історіографічні та джерелознавчі аспекти вивчення проблеми
  Глава 1. Теоретичні, історіографічні та джерелознавчі аспекти вивчення
 5. Глава 1.1. Основні теоретичні та методологічні підходи до розробки теоріізанятості
  теоретичні та методологічні підходи до розробки
 6. Від видавництва
  Передмова Глава 1. Поняття про приватне право Глава 2. Цивільне право як правова галузь Глава 3. Цивільне право як наука і навчальний курс Глава 4. Джерела цивільного права Глава 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Глава 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8.
 7. 13 глава Проводимо дослідження
  глава Проводимо
 8. Глава 21 Соціологія: методи дослідження
  дослідження
 9. Розділ сорок перша
  * Див прим. 15 до гол. 13. - 193. % Див. «Друга аналітика», 76 b 39-77 а 1; «Метафізика», 1078 а 19-21. - 193. Глава сорок четверта 1 Див гл. 23. - 194. 2 Якщо судити за збереженими праць Арістотеля, то він цього обіцянки не виконав. - 195, Глава сорок п'ятого 1 Маються на увазі перша і третя фігури. - 197. Глава сорок шоста 1 А іменпо Celarent, Cesare і Caniestres. -
 10. Глава 1. Проблеми вимірювання, що виникають в емпіричних дослідженнях
  дослідженнях
 11. Глава тридцятих * В
  «Топіці» I, 14. - 183. Розділ тридцять перший * Див Платон. Софіст, 219 а - 237 а; Політик, 258 b 267 с. - 183. 2 Послідовники Платона. - 183. 3 Див гл. 4-30. - 183. 4 СР «Друга аналітика», 91 b 24-27. - 184, Розділ тридцять другий * Див гл. 2-26. - 185. а Див гл. 27-30. - 185. 8 Див гл. 45. - 185. 4 Посилка становить більшу частину силогізму, ніж термін. - 185. ? В
 12. ГЛАВА 4. Дослідження неонароднічества в радянській історичній науці середини 1950-х - кінця 1980-х років
  ГЛАВА 4. Дослідження неонароднічества в радянській історичній науці середини 1950-х - кінця 1980-х
 13. Глава перша
  1 У сенсі definiens. СР «Друга аналітика» II, 10. - 462 # 2 Див 101 b 19 - 22. - 462. Глава друга 1 ср «Друга аналітика», 97 b 37 - 39. - 463. 2 Чи не філософ Платон, а староаттіческій комедіограф (V - IV ст. До н. Е..). - 464. * Див «Поетика», 1 - 3. - 464. 1 ср прим. 15 до гол. 6 кн. III. - 465. 2 Див Платон. Федр, 245 с - тобто ср «Про душу», 408 b 32 - - 409
 14. ГЛАВА IX. ВИКОНАВЧА ВЛАДА: ГЛАВА ДЕРЖАВИ І УРЯД § 1. ГЛАВА ДЕРЖАВИ
  ГЛАВА IX. ВИКОНАВЧА ВЛАДА: ГЛАВА ДЕРЖАВИ І УРЯД § 1. ГЛАВА
 15. Тема 2. Криміналістична ідентифікація (теоретичні основи) і діагностика.
  Основи і завдання криміналістичної ідентифікації. Види, сфери застосування та форми здійснення ідентифікації. Об'єкти криміналістичної ідентифікації. Ідентифіковані, що ідентифікують, шукані і перевіряються об'єкти. Стадії процесу ідентифікації: попереднє, роздільне і порівняльне дослідження, оцінка результатів. Поняття ідентифікаційних і неідентифікаційних досліджень. Поняття і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua