Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
««   ЗМІСТ  

ТИПИ ВНД ДІТЕЙ

Дослідження нервової системи у дітей показало, що до 1 року у них переважають збуджувального процесу над гальмівними через незрілість кори, т. Е. Переважає дію симпатичного відділу вегетативної нервової системи (ВНС) над парасимпатичним, звідси підвищена моторика. Дозрівання кори, встановлення таламо-кортикальних зв'язків та асоціативних міжпівкульна зв'язків здійснюється до 7 років. Дослідження Іванова-Смоленського дітей 8-11 років дозволили встановити тип нервової системи за деякими вегататівпим і імунологічних показників: частоті дихання, пульсу, артеріального тиску, реакції фагоцитозу (імунної відповіді на введення антигенів). Дослідження Іванова-Смоленського дозволили скласти типологію за співвідношенням процесів гальмування і збудження (табл. 11.3):

Таблиця 113

Тіни ВНД у дітей молодшого шкільного віку за Івановим-Смоленському1

Тип ВНД

властивості

лабільний

Хороша рухливість процесів збудження і гальмування

збудливий

переважає збудження

гальмові

переважає гальмування

інертний

Важко виробляються обидва процеси

Таблиця 11.4

Тіни ВНД у дітей молодшого шкільного віку по Красногорському

Тип ВНД

властивості

Центральн ий урівноважений н ий

Вплив кори і підкірки збалансовано

кортикальний

Переважає вплив кори

підкорковий

переважає підкірці

гиподинамичний

Знижена збудливість і кори, і підкірки

Інший вітчизняний дослідник, Н. І. Красногорський, в основу своєї класифікації типів ВНД дітей поставив співвідношення впливу на їх поведінку кори і підкіркових структур (див. Табл. 11.4). Тип людей з центральним типом вищої нервової діяльності характеризувався великою величиною безумовних і умовних рефлексів в результаті сильної «корковою і підкіркової діяльності». У людей з кірковим типом вищої нервової діяльності переважає діяльність кори, в зв'язку з чим умовні рефлекси протікають відносно більш интен-

пасивного в порівнянні з безумовними рефлексами. Підкорковий тин вищої нервової діяльності (але Красногорському) характеризується більш «сильною підкіркою», тому безумовні рефлекси протікають більш інтенсивно, ніж умовні, т. Е. Протікання умовних і безумовних рефлексів тут назад тому, що спостерігається у попереднього типу. Нарешті, людина слабкого типу вищої нервової діяльності має «слабку» кору і підкірку. Тому як умовно-рефлекторна, так і безумовно-рефлекторна діяльності знаходяться у нього на низькому рівні.

 1. Травми грудей - факультетська хірургія
  Удари грудної клітки і переломи ребер. Найбільш часті види травми грудей - забої грудної клітини та переломи ребер. Основним клінічним проявом забитого місця грудної клітини є різної інтенсивності больовий синдром. Болі турбують в місці удару. Такий вид травми вимагає нетривалого лікарського
 2. Травлення в товстому кишечнику - фізіологія харчування
  Товстий кишечник знаходиться між тонким кишечником і анальним отвором. Загальна довжина товстого кишечника 1,5-2 м. Тонкий кишечник відділяється від товстого заслінкою, пропускає харчову масу тільки в напрямку товстої кишки. У товстому кишечнику частково триває процес перетравлення за рахунок
 3. Травлення в шлунку, будова і функції шлунка - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Наступна за стравоходом розширена частина травної трубки - шлунок. Він розташований в лівій половині черевної порожнини. На кордоні стравоходу і шлунка є сфінктер у вигляді кільця гладком'язових клітин, який регулює надходження їжі в шлунок. Другий сфінктер - сфінктер воротаря - лежить на
 4. Транспозиції - генетика
  Транспозиції представляють собою переміщення невеликих ділянок генетичного матеріалу в межах однієї хромосоми або між різними хромосомами. Транспозиції відбуваються за участю особливих рухомих або мігруючих генетичних елементів. Вперше мігруючі генетичні елементи були описані Б. Мак-Клінток
 5. Транспорт амінокислот через клітинні мембрани - біохімія частина 2.
  В результаті розщеплення білків в ШКТ під дією протеолітичних ферментів білки втрачають свою видову, тканинну специфічність і всмоктуються в кров в тонкому кишечнику у вигляді амінокислот. Всмоктування амінокислот, які звільняються з білків їжі, відбувається дуже швидко. Відомо, наприклад,
 6. Трансдукційне картування - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Дані, одержувані при рекомбінаційному картировании мерозігот, бажано підтверджувати результатами реципрокних схрещувань. Однак створення штамів Hfr і необхідних для таких схрещувань, пов'язане з певними труднощами, тому в більшості випадків рекомбінаційно картування у Е. coli здійснюють іншим
 7. Т-кілери і натуральні кілери - фізіологія людини і тварин
  Розмноження вірусів і освіту вірусних частинок, як відомо, відбувається всередині клітин хазяїна. Це заважає імунній системі безпосередньо атакувати віруси. Разом з тим, проникаючи в клітину, вірусна ДНК або РНК часто залишає на її поверхні білкову оболонку - джерело антигенів. Виявивши ці
 8. Тиреоліберин і тиреотропін, гонадоліберини і гонадотропіни - нейрофізіологія
  Найбільший вміст тіреолібе- рина виявлено в преоптичної області гіпоталамуса. Його секреція активується катехоламинами (особливо норадреналином), а гальмується серотоніном. Виділення тиреоліберином посилюється при зниженні температури навколишнього середовища. Тиреоліберином гіпоталамуса по
© 2014-2022  ibib.ltd.ua