Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
П.С. Самигин. Історія - Вид. 7-е. - Ростов н / Д: «Фенікс». - 478, [1] с. - (Середня професійна освіта)., 2007 - перейти до змісту підручника

Традиційне суспільство.

Традиційне суспільство з'являється одночасно з виникненням держави. Ця модель суспільного розвитку є дуже стійкою і характерна для всіх товариств, окрім європейського. У Європі склалася інша модель, заснована на приватній власності. Основні принципи традиційного суспільства діяли аж до епохи промислового перевороту, а в багатьох державах існують і в наш час.

Основна структурна осередок традиційного суспільства - сусідська община. У сусідської громаді переважає землеробство з елементами скотарства. Селяни-общинники зазвичай консервативні за способом життя внаслідок повторюваних з року в рік природно-кліматичних і господарських циклів і одноманітності життя. У цій ситуації селяни вимагали від держави, насамперед, стабільності, яку могло забезпечити тільки сильне государ-

28

ство. Ослаблення держави завжди супроводжувалося заворушеннями, свавіллям чиновників, нашестям ворогів, розладом економіки, особливо тяжким в умовах іригаційного землеробства. Як наслідок - неврожай, голод, епідемії, різке падіння чисельності населення. Тому суспільство завжди воліло сильна держава, передаючи йому велику частину своїх повноважень.

У рамках традиційного суспільства держава є найвищою цінністю. Воно, як правило, функціонує в умовах чіткої ієрархії.

На чолі держави стояв правитель, який користується практично необмеженою владою і представляє собою заступника бога на землі, Нижче розташовувався потужний адміністративний апарат. Положення і авторитет людини в традиційному суспільстві визначається не його багатством, а, перш за все, участю в державному управлінні, яке автоматично забезпечує високий престиж.

Культура первісного суспільства. У ході свого розвитку і в процесі трудової діяльності людина освоював нові знання. У первісну епоху знання носили виключно прикладний характер. Людина дуже добре знав навколишній світ природи, так як сам був його частиною. Основні сфери діяльності визначали області знання стародавньої людини. Завдяки полюванні він знав звички звірів, властивості рослин і багато іншого. Рівень знань стародавньої людини знаходить відображення в його мові. Так, у мові австралійських аборигенів є 10.000 слів, серед яких майже немає абстрактних і узагальнюючих понять, а тільки конкретні терміни, що позначають тварин, рослини, явища природи.

Людина вмів лікувати хвороби, поранення, накладати шини при переломах. Стародавні люди застосовували в лікувальних цілях такі процедури, як кровопускання, масаж, компреси. З епохи мезоліту були відомі ампутація кінцівок, трепанація черепа, а трохи пізніше і пломбування зубів.

Рахунок первісних людей був примітивним, - вважали звичайно за допомогою пальців і різних предметів.

Відстані вимірювали за допомогою частин тіла (долоня, лікоть, палець), днів шляху, польоту стріли. Час перелічив днями, місяцями, сезонами.

29

Питання про походження мистецтва до цих пір супроводжується суперечками дослідників. Серед вчених переважає точка зору про те, що мистецтво виникло як новий ефективний засіб пізнання й осмислення навколишнього світу. Зачатки мистецтва з'являються ще в епоху нижнього палеоліту. На поверхні кам'яних і кістяних виробів виявлені насічки, орнаменти, малюнки.

У верхньому палеоліті людина створює живопис, гравюру, скульптуру, використовує музику і танці. У печерах виявлені малюнки тварин (мамонтів, оленів, коней), виконаних в кольорі за допомогою чорної, білої, червоної і жовтої фарб. Печери з малюнками відомі в Іспанії, Франції, Росії, Монголії. Знайдено також графічні малюнки тварин, вироблення або вирізані на кістки і камені.

У верхньому палеоліті з'являються статуетки жінок з яскраво вираженими статевими ознаками. Поява статуеток пов'язано, можливо, з культом праматері і встановленням материнської родової громади. Велику роль у житті первісних людей грали пісні і танці. В основі танцю і музики лежить ритм, пісні також виникли як ритмо-ванна мова.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Традиційне суспільство. "
 1. 73. Типологія держави. Формаційний і цивілізований підходи до типології гос-ва.
  Традиційне суспільство; перехідне суспільство, в якому закладаються основи перетворень; суспільство, що переживає процес зрушення; дозріваюче суспільство і суспільство, досягла високого рівня народного споживання. До першої стадії Ростоу відносить суспільство, засноване на доньютоновской науці і техніці і на переважанні сільського господарства. Друга стадія - це період трансформації «традиційного
 2. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  традиційними суспільствами. Слідування традиціям і звичаям, які також були корисним узагальненням колективного або локального досвіду, здійснювалося в силу наслідування, звички чинити так, як чинять інші, як чинять усі. Механізм имитативности (наслідування) - один з найдавніших психологічних пластів суспільної свідомості, і саме він лежить в основі появи традицій і звичаїв,
 3. ЛЕКЦІЯ 2.Політіческіе І ПРАВОВІ ВЧЕННЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
  традиційні креаціоністські міфи, що пояснювали божественне походження держави і царської влади та їх місце у всесвіті. Вже в міфах Стародавнього Близького Сходу (Єгипет, Месопотамія) «вічна царська влада», дарована богами людям при створення Світу, представлена як гарант справедливості і порядку, є відбитком вічної божественної Справедливості (в давньоєгипетських міфах, вічна
 4. Методичні вказівки.
  традиційного суспільства прагнення царської влади до захисту «сірих і убогих», що, з одного боку зберігало якийсь мінімум соціальної справедливості, а з іншого - затримувало прогрес приватно-власницьких відносин. З числа доступних коментарів до законів, які були б дуже корисні при підготовці до семінару, можна порекомендувати коментарі у виданій в 1988 році другої частини «Історії
 5. Етика неробства.
  традиційному суспільстві на підтримку сусідських відносин, статусу, гідності часу не шкодували, так як добрими відносинами визначалося добробут. У різних країнах на свята доводилося від третини до половини днів року. В южноиталийском Сибарисе число святкових днів перевищувала кількість робітників. Тому ім'я жителів цього міста - сибарити - стало згодом прозивним для
 6. Військові збори і побори.
  традиційному суспільстві перебування юнаків у кошових товариствах і станах наїзників, косарів, Плугаря, пастухів, що нагадують військовий табір, було рівноцінно посвяті в чоловіки-воїни. утворюватися на базі чоловічих таборів чоловічі союзи забезпечували несення сторожової служби та охорону селищ, контролювали дотримання правопорядку та вершили суд, стягували штрафи з правопорушників та
 7. § 1. Сімейна власність
  традиційному суспільстві існувало жорстка вимога невинності нареченої до шлюбу. Інакше постраждала б власність чоловіка на її тіло. Донедавна існував єдиний спосіб отримати розлучення - довівши подружню невірність, яка руйнує основний елемент сексуальної власності - винятковий сексуальний доступ. Звичайне право прощало подружжя, що застосовували насильство при
 8. § 3. Економіка народжуваності
  традиційному суспільстві - мотив забезпечення домогосподарства новими робочими руками і очікуваної турботою про батьків в старості. Багатодітні матері користувалися в сільських громадах великою пошаною. Сьогодні в розвинених країнах багатодітні сім'ї користується пільгами і перевагами. Відомі три закону, що визначають потребу в дітях. Згідно закону репродуктивної інерції потреба в дітях
 9. Економічна теорія народжуваності.
  традиційних суспільствах репродуктивна поведінка регулювалося річним господарським циклом, абстинентним поведінкою і статевим стриманістю під час посту, затягуванням лактації. З розвитком медицини набула поширення стерилізація. У 2000 р. в світі стерилізації піддалися 145 млн. жінок й 45 млн. чоловіків . У Європі та Америці кожна четверта жінка старше 30 років використовує цей спосіб
 10. Цінність шлюбу.
  традиційному суспільстві шлюб є умовою виживання в силу статевого поділу праці. Місце селянина і селянки мало бути зайнято завжди. Висока жіноча смертність при пологах, низький рівень середньої тривалості життя робили постійним явищем повторні шлюби селян. Вступ до шлюбу було необхідною умовою, щоб стати власником селянського двору або успадкувати
© 2014-2022  ibib.ltd.ua