Головна
ГоловнаІсторіяІсторія стародавнього світу → 
« Попередня Наступна »
Б.В.Шарикін .. Стародавній світ. Навчально-методичний посібник для семінарських занять з давньої історії. Укладач Б.В.Шарикін. - Тула: Вид-во ТулГУ.2006. - 313 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Виникнення полісної демократії в Аттиці.

План:
Порівняльна характеристика джерел за темою.
Соціальна боротьба в Аттиці в к. 7 - н.6 ст. до н.е. «Кілонова смута» і закони Драконта.
Реформи Солона
Тиранія Пісістрата і Пісістратідов.
Реформи Клісфена, афінське держава в к. 6 в. до н. е..
Література:
Антична демократія в свідоцтвах сучасників. М., 1996. Історія стародавньої Греції. / Под ред. Авдиева В.І., Бокщанин А.Г., Пікус М.М. М., 1972, гл. 6 (автор - Савостьянова О.І.).
Історія Стародавнього Світу. Кн.2. Розквіт древніх товариств. М., 1989. Лекція 4: Греція в архаїчний період і створення класичного грецького поліса. Історія Стародавньої Греції. / Под ред. В.І. Кузищина. М., 2000. Гол. VIII, IX.
Додаткова література: Колобова К.М. Виникнення і розвиток Афінської держави (IX-VI ст. До н.е.). Л., 1958.
Колобова К.М. До питання про виникнення Афінської держави / / ВДИ, 1968, № 4.
Доповіді:
. Освіта афінського поліса.
. «Старша» тиранія в Греції.
Проблемно-логічні завдання:
Порівняйте політичний устрій Афін і Спарти.
Порівняйте реформи Солона і реформи Клісфена.
-Порівняйте постанови Солона про боргову рабстві до законодавства давньосхідних країн про боргової кабалі (закони Хаммурапі, закони Ману).
Заповніть таблицю: Дати Події історії Афін Зміст цих подій Ок. 640 р. до н.е. Ок. 621 р. до н.е. Ок. 594 р. до н.е. 560-527 рр.. до н.е. 509-506 рр.. до
н.е.
.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виникнення полісної демократії в Аттиці. "
 1. Основні принципи згодом виниклої філософії
  виникненні філософії в стародавній Греції зіграла релігія. Вона істотно відрізнялася від давньосхідних форм релігійної свідомості тим, що в ній не було священних книг, тобто фіксованою і непорушною догматики. А так як не було священних книг, то не було і їх знавців-жерців (зберігачів догм). Інша особливість давньогрецької релігії полягала в тому, що поряд з публічною релігією,
 2. ЛЕКЦІЯ 3ПОЛІТІЧЕСКІЕ і правових вчень Стародавньої Греції та Стародавнього Риму
  виникненню не тільки нових типів релігії (буддизм , зороастризм, а згодом - християнство), а й зародженню філософії і науки. Найвище роз-виток ця тенденція отримала в Стародавній Греції, що стала батьківщиною не тільки раціоналістичної політичної теорії, але, у відомому сенсі, і політичної науки. Основний безпосередньою причиною, що дозволяє пояснити, чому виникли в рамках
 3. ТЕМИ І ПЛАНИ семінарських занять
  виникнення, формування та розвитку політичних і правових вчень, відмова від міфологічного світогляду. Загальнолюдське і класове в історії політичних і правових вчень. Проблеми періодизації історії політичних і правових вчень. Принципи наступності та історизму у вивченні політико-правових теорій. Специфічні особливості і загальні риси в періодизації історії політичних і
 4. Методичні вказівки.
  Виникнення афінського державного ва, колишнього найбільш яскравим прикладом античної демократії. Процес почався з 7-го століття до н.е., коли процес розкладання старих родових відносин висловився у встановленні політичного панування землевласницької знаті, аристократів-евпатрідів, зростанні їх багатства. Одночасно положення демосу значно погіршувався, росло боргове рабство, загострювалася соціальна
 5. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Виникнення давньоруського государева стало можливим лише в результаті економічного і соціального розвитку, внутрішніх процесів, які зовнішні впливи могли лише кілька прискорити або сповільнити, але не скасувати. При цьому наголошується поліетнічність панівного шару народжується держави. З питання про походження назви Русь по раніше йдуть суперечки між прихильниками
 6. 4.Питання вивчення народних рухів
  виникнення є втеча селян, холопів, посадських людей і представників інших груп населення з центру Росії у зв'язку з посиленням феодального гніту. Не слід також не враховувати і зовнішній фактор. Основою господарства козаків були промисли і скотарство, значний дохід вони отримували від походів до берегів Чорного та Азовського морів, на Волгу і Каспій. Військові трофеї продавалися купцям,
 7. Петро Великий
  виникнення абсолютної монархії в Росії. Природно, в ході суперечок вчені неодноразово зверталися до петровським часів. А. Я. Аврех у своїй статті «Російський абсолютизм і його роль в утвердженні капіталізму в Росії» висловив думку, що абсолютизм виник і щодо утвердився саме в правління Петра I. Однією з провідних причин цього, на думку історика, став низький рівень класової
 8. 5. Декабристи
  виникнення руху декабристів явно накренилися (в порівнянні з попередньою історіографією радянського часу) в бік визнання впливу Заходу як більш важливого чинника але порівнянні з внутрішньоросійськими обставинами, породивши-ми цей рух. Є нові моменти в аналізі історії декабризму по окремих, не настільки глобальних питань. Якщо не викликає сумнівів віддаленість декабристів
 9. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Виникнення Рад, профспілок, страхових, кооперативних та інших культурно-просвітніх товариств. Була введена університетська автономія. У селі, незважаючи на збереження поміщицького землеволодіння, кілька полегшилось становище селян. Були скасовані викупні платежі за землю (близько 1 мільярда золотих рублів) з селян, почалася здійснюватися столипінська аграрна реформа. Кілька
 10. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
  виникненні революційної ситуації в країні. Все це і багато іншого, що пов'язане з тяготами війни, дає нам підставу стверджувати, що невдала участь Росії в виснажливої війні наближало революцію, тобто без першої світової війни не було б лютого 1917. Говорячи про події першої світової війни, не варто перебільшувати роль і результати більшовицької антивоєнної агітації та роботи в тилу
© 2014-2021  ibib.ltd.ua