Головна
ГоловнаГуманітарні наукиКультурологія → 
Наступна »
Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Введення

Курс культурології, побудований за вимогами чинного Державного стандарту з культурології у ВНЗ Російської Федерації, включає два смислових блоку :

1) теорія культури;

2) історія культури.

Якщо з історії культури є ряд непоганих навчальних посібників [1,2], то з теорії культури в підручниках або містяться не всі питання, необхідні Держстандартом [3], або викладається специфічний аспект теорії культури-наприклад , історія теорії культури і культурологічних вчень [4]. Крім того, питання з теорії культури складають, за Держстандартом, основну частину курсу культурології і, як правило, викликають у студентів найбільші труднощі при вивченні.

Ось чому кафедра культурології нашого університету вирішила надати навчально-методичну допомогу студентам з питань теорії культури. Проблеми теорії культури, задані чинним Держстандартом, розділені на 11 розділів, у кожному з яких виділені окремі питання.

Відповіді на питання підготовлені:

- Богуславська С.М. (К.ф.н., доцент) - питання 3.2, розділ V;

- Мухамеджанова Н.М. (К.к.н., доцент) - питання 3.3, 6.4-6.5, 8.1-8.2, 10.1-10.2, 10.

6;

- Нагірна О.В. (Ст. викладач) - питання 2.1, 2.3-2.4, 4.4;

- Нагірна О.В. і Хісамутдінов Р.Р. (К.і.н., ст. Викладач) - питання 2.6;

- Оржековская Л.В. (Ст. викладач) - розділ I, питання 2.7, 3.4-3.5;

- Никишова Т.П. (Ст. викладач) - питання 4.1-4.2, 7.1-7.3;

- Скопинцева Т. Ю. (к.ф.н., доцент) - питання 4.3, 6.6, 7.4, 8.3, 8.5;

- Сотников А.А. (К.п.н., доцент) і Сотникова Л.І. (К.п.н., доцент) - питання 6.1-6.3, розділи IX і XI;

- Хісамутдінов Р.Р. (К.і.н., ст. Викладач) - питання 2.5, 3.1;

- Щербакова В.А. (К.п.н., доцент) - питання 2.2, 8.4, 10.3-10.5.

Студентам при підготовці з питань теорії культури до семінарських занять, заліків та іспитів слід також користуватися зазначеної навчальної та довідкової літературою [5-9,10-11,12].

Література

1. Кравченко А.І. Культурологія [Текст]: навч. посібник для вузів / О.І. Кравченко - М.: Академічний Проект, 2002. - 496 с.

2. Культурологія [Текст]: підручник для студентів техніч. вузів / ред. Н.Г. Баг-дасарьян. - М.: Вища школа, 2001. - 511 с.

3. Культурологія [Текст]: навч. посібник для студентів вузів / ред.

Г.В. Драч. -Ростов на Дону: Фенікс, 2001. - 576 с.

5

4. Культурологія. XX век. [Текст]: словник. - СПб.: Університетська книга, 1997. -640с.

5. Культурологія. ХХ століття. [Текст]: енциклопедія. - У 2 т. - СПб.: Університетська книга. - Т.1. - 447 с.; Т.2. - 447 с.

6. Культурологія. Історія світової культури [Текст]: навч. посібник для вузів / ред. Т.Ф. Кузнецова. - М.: Академія, 2003. - 607 с.

7. Культурологія. Історія світової культури [Текст]: навч. посібник для вузів / ред. А.Н. Маркова. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 326 с.

8. Культурологія у питаннях і відповідях [Текст] / ред. Г.В. Драч. - М.: Гардара-ки, 2002. - 336 с.

9. Культурологія у питаннях і відповідях [Текст] / ред. І.Т. Пархоменко, 2001. -

336с.

10.Оганов А.А., Хангельдіева І.Г. Теорія культури [Текст]: навч. посібник для

вузів. - М.: ФАИР - ПРЕС, 2001. - 384 с. 11.Человек і суспільство. Культурологія. [Текст]: словник - довідник. - Ростов

на Дону: Фенікс, 1996. - 544 с. 12.Шендрік А.І. Теорія культури [Текст]: навч. посібник для вузів / А.І.Шен-

Дрік. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, Єдність, 2002. -519 С.

6

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Вступ "
 1. Основні прямі правила
  введення кон'юнкції (ВК): А В АЛВ - Правило видалення кон'юнкції (УК): АЛВ АЛВ А В - Правило введення диз'юнкції (ВД): т AvB - Правило видалення диз'юнкції (УД) : AvB AvB А В В Правило видалення імплікації (УІ): А ^ В А В Правило введення еквівалентності (ВЕ): А ^ В В ^ А А ^ В Правило видалення еквівалентності (УЕ): А ^ В А ^ В А ^ В 'У ^ А Правило введення подвійного заперечення (ВО): А А Правило видалення подвійного
 2. Введення
  Введення
 3. Запитання і завдання для повторення:
  введення опричнини? Які заходи приймалися по відношенню до землевласників та землекористувачам в районах опричнини? Які були наслідки введення
 4. Розділ 1. Введення в криміналістику.
  Розділ 1. Введення в
 5. Розділ I. Введення в цивільне право
  Розділ I. Введення в цивільне
 6. Таблиця змін і доповнень, внесених у Федеральний закон "Про введення в дію Кримінального кодексу Російської Федерації"
  введена)? ? ? ? 11.03.2004 р.? 2003. N 262.? ? ? ? ? N 12-ФЗ) € 30 грудня? ? ? ? ? ? (Уточнення)? ? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????? Постатейний коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації * (3)
 7. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987 Як хрещена Русь. М. 1990 Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Шапова Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Шапова Я.М. Церква в
 8. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987. Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Як хрещена Русь. М. 1990 Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Щапов Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Щапов Я.М. Церква в
 9. Аутсайдер (генератор).
  Введений для подачі
 10. Наукова та навчальна література IQRSSni URssiru: URSSru Дй $ & лш
  [інааігд r-цнааііздд ^ онаііїді ^ гдцкй »^ Представляємо Вам наші найкращі книги: URSS Підручники з вищої математики Краснов М.Л. та ін Вся вища математика. Т. 1-7. Краснов М.Л. та ін Збірники завдань «Вся вища математика» з докладними рішеннями. Бос В. Лекції з математики. Т. I: Аналіз; Т. 2: Диференціальні УРК & ненко, Т. 3: Лінійна алгебра; Т. 4; Імовірність, інформація, статистика; Т. 5:
 11. Рекомендована література 1.
  Введення у філософію: Підручник для вузів. 2ч. - М.: Политиздат, 1989 (ч.2). 2. Доброхотов A.JI. Категорія буття, в класичній західноєвропейській філософії. -М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія. -М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
 12. 42. Правовий режим воєнного стану
  введення воєнного стану протягом 48 год після його оприлюднення, в іншому випадку указ Президента РФ втрачає силу). Воєнний стан скасовується указом Президента РФ, коли відпадуть обставини, що послужили підставою для введення воєнного стану. Режим воєнного стану забезпечується органами державної влади та військового управління за сприяння органів місцевого
 13. Література:
  1. Вороніна Н.Ю., Лішаева С. А. Введення у філософію, - Самара, 1999. 2. Глядков В. А. Філософський практикум. - М., 1994. 3. Горєлов А.А. Древо духовного життя. - М., 1994. 4. Канке В.А. Філософія. - М., 1996. 5. Мартинов М.І. та ін Філософія: завдання та вправи. - Мінськ,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua