Головна
ГоловнаГуманітарні наукиКультурологія
ЗМІСТ:
Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

Навчальний посібник включає матеріали з наступних тем теоретичної культурології: поняття культури, морфологія культури, культурологія як наука, культура і цивілізація, культурогенез і динаміка культури, типологія культур, семіотика культури, аксіологічні проблеми культури, культура і особистість, культура і суспільство, культура і природа. Призначається для студентів 1-3 курсів заочного факультету при вивченні відповідних розділів культурології.

Введення
1 Поняття культури
1.1 Історичний становлення поняття «культура»
1.2 Різноманіття і складність визначень культури
1.3 Основні функції культури
1.4 Структура культури
1.5 Історичні типи культурної людини
2 Морфологія культури
2.1 Релігія як форма духовної культури
2.2 Мистецтво як форма духовної культури
2.3 Наука як форма духовної культури
2.4 Моральна культура
2.5 Політична культура
2.6 Правова культура
2.7 Господарська культура
3 Культурологія як наука
3.1 Сучасна культурологія: об'єкт, предмет, структура
3.2. Культурологія в системі наук про культуру
3.3. Культурологія та історія культури
3.4 Теоретична та прикладна культурологія
4 Культура і цивілізація
4.1 Поняття цивілізації
4.2 Співвідношення культури і цивілізації
4.3 Тенденції культурної універсалізації в сучасному світовому процесі
4.4 Місце і роль Росії у світовій культурі
5 Культурогенез і динаміка культури
5.1 Закони розвитку культури
5.2 Проблема культурогенеза в сучасної гуманітарної думки
5.3 Еволюційний підхід до пояснення динаміки культури
5.4 Стадиальная теорія П.А. Сорокіна
5.5 Концепція динаміки культури О. Шпенглера
5.6 Концепція культурно-історичних типів Н.Я. Данилевського
5.7 Концепція локальних цивілізацій А. Тойнбі
6 Типологія культури
6.1 Типологія культур
6.2 Східний тип культури
6.3 Західний тип культури
6.4 Синтез західної та східної культурної традиції в російської цивілізації
6.5 Етнічна та національна культура
6.6 Специфічні і «серединні» культури. Локальні культури
7 Семіотика культури
7.1 Мова культури
7.2 Символи культури
7.3 Культурні коди
7.4 Міжкультурні комунікації
8 Аксіологічні проблеми культури
8.1 Аксіологічна концепція культури. Культурні цінності
8.2 Культурні норми
8.3 Культурна картина світу
8.4 Менталітет культури
8.5 Традиції і новації в культурі
9 Культура і особистість
9.1 Особистість як суб'єкт культури
9.2 Соціалізація
9.3 Инкультурация
9.4 Культурна ідентичність
10 Культура і суспільство
10.1 Субкультура
10.2 Контркультура
10.3 Масова культура
10.4 Елітарна культура
10.5 Соціальні інститути та заклади культури
10.6 Культурна модернізація
11 Культура і природа
11.1 Культура і природа
11.2 Екологічна свідомість Заходу і Сходу
11.3 Місце культури у вирішенні глобальних проблем сучасності
Список використаних джерел
Культурологія:
  1. Кадиров А.М.. Культурологія. Теорія та історія культури: Навчальний посібник / А.М. Кадиров; Уфимские. держ. авіац. техн. ун-т. - Уфа: УГАТУ. - 290 с. - 2004
  2. Гачев Г. Д.. Наука та національна культура (гуманітарний коммента рий до природознавства). - Ростов-на-Дону. Видавництво Ростовського університету. 320 с. - 1993
© 2014-2022  ibib.ltd.ua