Головна
ГоловнаГуманітарні наукиКультурологія → 
« Попередня Наступна »
Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007 - перейти до змісту підручника

1.4 Структура культури

Культура - це складна, багаторівнева система. Фахівці, що займаються структуірованіем культури, пропонують таку її схему.

Культура поділяється за її носію. Виділяється насамперед світова та національна культури. Світова культура - це синтез кращих досягнень усіх національних культур різних народів, що населяють нашу планету. Національна культура, у свою чергу, виступає синтезом культур різних класів, соціальних верств і груп відповідного суспільства. Своєрідність національної культури, її неповторність і оригінальність виявляються як у духовній (мова, література, музика, живопис, релігія), так і в матеріальній (особливості економічного укладу, ведення господарства, традиції праці та виробництва) сферах життя і діяльності.

У відповідності з конкретними носіями виділяються також культури соціальних спільнот (класова, міська, сільська, професійна, молодіжна), сім'ї, окремої людини.

Загальноприйнятим вважаються виділення народної (непрофесійної) і професійної культури.

Культура ділиться на певні види і пологи. Підставою для подібного розподілу є облік різноманіття людської діяльності. Від

12

сюди виділяються матеріальна і духовна культури. Однак, треба мати на увазі, що їх підрозділ часто буває умовним, оскільки в реальному житті вони тісно взаємопов'язані і взаємопроникають один в одного.

За змістом і впливу культуру ділять на прогресивну і реакційну. Такий поділ випливає з відповідного її впливу на людину і суспільство. Так як культура як человекоформірующее явище може виховувати особистість не тільки моральну, а й аморальну.

Культура також ділиться за ознакою актуальності. Актуальна культура - це та, яка знаходиться в масовому побуті в ту чи іншу епоху. Кожна епоха створює свою актуальну культуру.

Коли вона йде в минуле, то стає неактуальною, не сучасною для даного часу.

У структуру культури входять: субстанціональні елементи, які опредмечиваются в її цінностях і нормах, і функціональні, які характеризують сам процес культурної діяльності, різні його сторони і аспекти.

Таким чином, структура культури є складним багатогранним утворенням. При цьому всі його елементи взаємодіють один з одним, утворюючи єдину систему такого унікального явища, яким постає перед нами культура.

Література

1. Культурологія. Історія світової культури [Текст] / ред. А.Н. Маркова. - М.:

ЮНИТИ, 2001. - 326 с. 2.Введеніе в культурологію [Текст] / ред. В.А. Саприкін. Ч.1. - М.: МГІЕМ

(ТУ), 1995. -210 С.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.4 Структура культури "
 1. Програмні тези
  структурі політичної культури. Різноманітність і рівні ціннісних орієнтацій людини політичного. Універсальні та приватні параметри політичної культури. - Базові та специфічні підстави типологій та диференціації політичної культури. - Цивілізаційні підстави особливостей політичної культури західного і східного типів. Відмінності в ставленні людей цих формацій до влади,
 2. Проблемні питання 1.
  Структур та інститутів влади? 3. Чи може політичний діалог держави і суспільства виходити за рамки культури? У зв'язку з цим, чи правомірні такі поняття, як «культура фашизму», «культура тероризму», «культура геноциду»? 4. Як співвідносяться політична культура і цивілізація? 5. Яка роль традицій і «чужого», стороннього досвіду політичного розвитку у формуванні політичної
 3. Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 4. 25. Правова культура: поняття, структура, функції
  структура, практична діяльність Індивідуально-правові акти Правосвідомість Юридична наука, література, освіта та ін Ще раз зазначу, що правова культура являє собою не просто сукупність правових і неправових інститутів, але їх якісний стан. Рівні правової культури: Індивідуальний - на рівні окремої особистості - знання законодавства, своїх суб'єктивних прав і
 5. ТЕМА 8 Оформлення феодальних структур (IX-X) Регіональні особливості процесу становлення феодальних структур Становлення основ культури феодального часу
  структур (IX-X) Регіональні особливості процесу становлення феодальних структур Становлення основ культури феодального
 6. Додаткова література
  культури на політичну систему суспільства. - М., 1998. Баталов Е.Я. Політична культура сучасного американського суспільства. - М., 1990. Гельман В.Я. Політична культура, масова участь і електоральна поведінка. - Політична соціологія та сучасна російська політика. - Сп б., 2000. Левадний Н.П., Ушков А.М. Політичні культури Заходу, Сходу і Росії в історичному
 7. Запитання для семінарського заняття 1.
  Структурні елементи політичної культури? 3. Яким чином можна типологізувати політичну культуру? 4. У чому полягають особливості політичних культур Заходу і Сходу? 5. У чому проявляється специфіка впливу політичної культури на різноманітні політичні процеси? 6. До якого з типів політичних культур Ви віднесли б Росію? 7. У чому полягають особливості, які фактори і
 8. Проблемні питання 1.
  Структурі світу. Який науковий потенціал цієї ідеї? 4. У чому полягають методологічні відмінності поняття політичної системи і основних категорій системного аналізу політики в роботах Д. Істона в їх зіставленні з концепцією Г. Алмонда і С. Верби? 5. Який сенс динамічної рівноваги як оптимального режиму функціонування політичної системи? 6. Структура, функції і типологія
 9. 1.4.2. Культури (локальні культури) і людська культура в цілому
  культура завжди існувала як безліч різних конкретних культур. Такими культурами були, н ^ ример, давньоєгипетська, шумерська, хетсская, римська, російська і т.зв. Тому слідом за появою поняття про культуру взагалі з'явилося, по-перше, поняття про окремі культурах, по-друге, поняття про людську культуру в цілому як сукупності всіх цих окремих культур Значно пізніше
 10. Посмертна оцінка
  структури мислення. Аналіз ментальності дозволяє уточнити закони суспільного функціонування. Таке уточнення - справа наукі129. С. С. Неретіна вважає, що М. К. Петров (незалежно від R Барта) пропонував звернути увагу на те ж саме стосовно історії філософії. Інакше кажучи, М. К. Петров розглядається С. С. Неретін як мислитель епохи Просвітництва, надихають завданням аналізу
 11. 1.6.2. Распространеие культури шляхом міграцій. Міграціонізму
  структурі генетичних демосоціорних спільнот. Така ієрархія виявляється і в археологічних культурах. Так, наприклад, культури човноподібних сокир, одиночних поховань, Саксен-тюрингская, вісло-неманская і ще кілька інших культур Європи другої половини II тисячоліття до н.е. утворювали область шнурової кераміки. Досліджуючи культури, археологи виявляли поширення тієї чи
 12. 30. Правова культура суспільства та її компоненти. Призначення професійної правової культури.
  Культура суспільства - це узагальнений історичний досвід, пам'ять соціальних груп і окремих людей у сфері політики, які впливають на їх політичну поведінку, це ж відноситься до громадян, що не мають відношення до політики. Правова культура - це якісний стан правового життя суспільства, яке відбивається в:-досягнутому рівні правової діяльності;-рівні досконалості правових актів;
 13. § 5. Правова культура Суспільства
  структурному відношенні збігається з Поняття «правова система». Правова культура відображає Такі зрізі правової реальності (правової системи): - структурно-функціональний; - аксеологічній (оцінний). Структурно-функціональний ЗРІЗ уможлівлює Розкриття статики (структурного аспекту) i Динаміки (функціонального аспекту) правової культури. Структурний аспект (статика) правової культури
© 2014-2022  ibib.ltd.ua