Головна
ГоловнаГуманітарні наукиКультурологія → 
« Попередня Наступна »
Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007 - перейти до змісту підручника

7.2 Символи культури

Символ - одне з самих багатозначних понять в культурі. Символ як спосіб образного освоєння світу, як художній алегоричний образ широко використовується в мистецтві. Сенс символічних образів не можна розшифрувати прямолінійно, його потрібно емоційно пережити і відчути, потрібно розпізнати, користуючись'' кмітливістю свого розуму''. Здатність символів передавати загальнолюдський зміст була піддана аналізу ще в 30-і рр.. 20 в., Коли стали розрізняти'' конденсаційні символи'' і'' рефе-ренціальние символи''. Якщо перші'' означають набагато більше, ніж позначають'', і пов'язані з політичними або релігійними емоціями, то другі - емоційно нейтральні і логічно обгрунтовані. Саме референціальние символи загальноприйняті і раціональні і утворюють знакові системи сучасної культури. Відомий російський культуролог Ю.М. Лотман розумів символ не тільки як відображення деякого штучної мови (наприклад, хімічні або математичні символи), але і як вираз глибинного сакрального сенсу. Символи такого роду мають велику культурно-смисловий ємністю (коло, хрест тощо), вони сходять до дописьменной епосі і являють собою архаїчні тексти, що служать основою якої культури. Таким чином, символ - це соціально-культурний знак, зміст якого представляє собою ідею, осягаємо інтуїтивно і не спроможну бути вираженою адекватно вербальним способом.
Походження багатьох символів корениться в глибині тисячоліть, в архаїчних культурах і стародавніх цивілізаціях, органічним елементом яких вони були. Символи можна розглядати як мова, що виражає роздуми про світ і буття людини в ньому, що дійшов до нас від часу, коли концептуальні поняття ще не були вироблені.

Міфологічна свідомість закріплювалося в таких базових символах, які висловлювали уявлення про походження і пристрої Космосу (наприклад, Світове Древо - символ, який об'єднує всі сфери світобудови, що позначає вісь світу, а також втілює ідею родючості; інше міфологічне втілення стовпи Всесвіту - Космічна гора і т.д.) Ці символи поступово упрощались, приймаючи вид геометричних фігур і чисел. Так, Світове Древо стали зображати у вигляді хреста; лотос відображав Землю, яка плаває, подібно водяному квітці, по поверхні океану; коло стало позначати Космос; трикутник - родючість. Якщо ж накласти обидва різноспрямованих трикутника один на одного, то для індусів це означатиме об'єднання творить і породжує почав, знак любові богів до всього земного, а земного - до богів.

У Європі ж цей знак був відомий як'' зірка Давида''. Шестигранник використовувався в народних віруваннях для захисту від злих сил.

Квадрат примі

93

нялся як символ матеріального світу, складеного з чотирьох стихій. Нуль означає не що інше, як окружність, обрисовують порожнечу, ніщо. Змія, що кусає свій хвіст, в індійській міфології була символом кругообігу Всесвіту або Вічності.

Специфіка символу як знака полягає в здатності викликати общезначимую реакцію не на сам символізовану об'єкт, а на той спектр значень, який зв'язується з цим об'єктом.

Література

1. Бистрова А.Н. Світ культури (Основи культурології) [Текст] / О.М. Б-Строве. - М.: ИНФРА-М, 2000.-313с.

2. Кассирер Е. Філософія символічних форм [Текст]: - У 3т. / Е.Кассирер-М.: Logos, 2003.

3. Лотман Ю.М. Семиосфера [Текст] / Ю.М. Лотман. - СПб.: Мистецтво-СПб., 2000.-703с.

4. Мамонтов С.П. Основи культурології [Текст] / С.П. Мамонтов. - М.: Изд-во РОУ, 2001.-272с.

5. Людина і суспільство. Культурологія. Словник-довідник [Текст]. -Ростов н / Д: Фенікс, 1996.-480с.

6. Шейкін А.Г. Символ [Текст] / А.Г. Шейкін / / Культурологія. XX век. Ен-

ціклопедія.-Т.2.-СПб., 1998.-С.199-201.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.2 Символи культури "
 1. Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 2. Символ в релігії і мистецтві.
  Символічних форм, функціональне використання яких виявляється абсолютно різним. Символ в науці відрізняється, насамперед, своєю однозначністю. Те, що прийнято називати лінгвістичними, математичними символами, сторого кажучи, слід віднести до конвенціональних знаків, а не до символів. Вони несуть строго певну інформацію про денотате, в цьому їх головне призначення. Символ
 3. Проблемні питання 1.
  Культурних чинників? 2. Наскільки можна порівняти вплив на державу масових цінностей громадян з діяльністю офіційних структур та інститутів влади? 3. Чи може політичний діалог держави і суспільства виходити за рамки культури? У зв'язку з цим, чи правомірні такі поняття, як «культура фашизму», «культура тероризму», «культура геноциду»? 4. Як співвідносяться політична
 4. 2. ВІДПОВІДЬ ВІД РОБОТА (Йейл)
  символи на вході і видавав би формальні символи на виході, а насправді керував би роботом так, що той робив би щось дуже схоже на сенсорне сприйняття, ходіння, рух, забивання цвяхів, їжу і питво - загалом, все що завгодно. Цей робот, наприклад, мав би вбудовану телекамеру, яка давала б йому можливість "бачити", він мав би руки і ноги, які давали б йому можливість
 5. Додаткова література
  культури на політичну систему суспільства. - М., 1998. Баталов Е.Я. Політична культура сучасного американського суспільства. - М., 1990. Гельман В.Я. Політична культура, масова участь і електоральна поведінка. - Політична соціологія та сучасна російська політика. - Сп б., 2000. Левадний Н.П., Ушков А.М. Політичні культури Заходу, Сходу і Росії в історичному
 6. Програмні тези
  символічні джерела політичної культури. Дослідження національного характеру як предтеча політико-культурного розуміння влади. - Сучасні інтерпретації політичної культури та політико-культурних об'єктів. Традиції та інновації в трактуванні політичної культури. - Сутність та відмінні риси політичної культури. Ціннісні орієнтації та коди мислення людини. Політична
 7. § 5. Що таке релігійний символізм?
  Символами, що забезпечують сходження дуги і людини до Бога. Що таке символ і яке його походження? Бог, перебуваючи у вічності, передує собою існування тимчасового матеріального світу, що виступає наслідком його ідеально продуманого плану - провидіння. Провидіння складається з ідей - думок Бога, що визначають зміст і закон існування майбутніх речей матеріального світу.
 8. 1. Знаки, які не підлягають реєстрації
  символіки як товарний знак і комерційну експлуатацію цінності цих символів. Заборона на використання в якості товарних знаків державних гербів, прапорів, емблем та інших офіційних символів закріплений п. 1 ст. 6 Закону РФ про товарні знаки. Позначення, що складаються тільки з зазначених символів, не можуть виконувати функції товарних знаків тому, що вони мають офіційний
 9. Запитання для семінарського заняття 1.
  Культура відрізняється від інших понять, які розкривають суб'єктивне зміст політики? 2. Які суть і основні структурні елементи політичної культури? 3. Яким чином можна типологізувати політичну культуру? 4. У чому полягають особливості політичних культур Заходу і Сходу? 5. У чому проявляється специфіка впливу політичної культури на різноманітні політичні процеси?
 10. 6. Визначення
  символу, в загальному випадку не дійсна. Дефініції приписують значення за умови, що вони сформульовані за допомогою символів, які самі мають значення. Таким визначальним символам значення не може бути приписано за допомогою дефініцій саме тому, що вони є визначальними, а не визначеними. Отже, щоб установіть значення основного, або невизначуваного, фізичного символу,
 11. 1.4.2. Культури (локальні культури) і людська культура в цілому
  культура завжди існувала як безліч різних конкретних культур. Такими культурами були, н ^ ример, давньоєгипетська, шумерська, хетсская, римська, російська і т.зв. Тому слідом за появою поняття про культуру взагалі з'явилося, по-перше, поняття про окремі культурах, по-друге, поняття про людську культуру в цілому як сукупності всіх цих окремих культур Значно пізніше
 12. 2.5 Політична культура
  символи, звернені на політичну систему. На думку ряду дослідників, наприклад В. Розен-Баума, сама структура політичної культур є структура орієнтації. У якості «компонентів ядра» політичної культури він виділяє три групи орієнтації: 27 1) орієнтація відносно урядових структур (оцінка суб'єктом основних державних інститутів, її символів, керівників і
 13. § 3. Космодіцея Півночі П. А. Флоренського
  символ сховища вічності. У передмові до ліричної поемі «Оро» 85, спочатку названої «Орочони» і присвяченій хлопчикові-ороченку, П.А. Флоренський наступним чином розкриває символіку мерзлоти: «Мерзлота , як потрійний символ - природи, народу й особистості, таїть в собі сили руйнівні і творчі. Виходячи назовні, вони можуть стати згубними. Золото, таїться в мерзлоті, звертається в
 14. 2. Типологія культур. Діалог культур Заходу і Сходу. Місце Росії в діалозі культур.
  символів, переконань, норм, зразків поведінки, що відрізняють ту чи іншу соціальну спільність. Можна виділити національні, конфесійні, професійні, вікові субкультури. Наприклад, національна культура включає в себе символи, цінності, переконання, норми, зразки поведінки, які об'єднують представників даної нації. У більшості країн є декілька національних культур,
 15. Візантія
  культурі. Переважання грецької культури в органічному сплаві різних культур. Специфіка і відкритість впливу культур народів, виразний східний колорит. Традиційність. Типологічна однорідність. Нікейський період. «Палеологовское відродження». Феодор Метохит. Мануїл Хрісолор. Віссаріон Нікейський. Пліфон. «Гуманісти». «Ісихасти ». Симеон Богослов. історіописання камніновского часу.
 16. 25. Правова культура: поняття, структура, функції
  культура - якісний стан всіх соціальних інститутів, так чи інакше пов'язаних з існуванням права в суспільстві. Це не просто сукупність соціальних явищ, але саме якісний стан останніх, характеризує рівень розвитку, ефективність правової системи. Правова культура показує правові цінності, результати та досягнення суспільства у правовій сфері, ступінь розвитку
 17. 1.7.2. Роздвоєння культури з переходом від первісного суспільства до класового
  культура всього суспільства в цілому. На останньому етапі його буття, коли стали зароджуватися класові відносини, всередині єдиної культури почав формуватися дві субкультури: субкультура верхів суспільства і субкультура його низів. З виникненням класового, або цивілізованого, суспільства культура окончателию роздвоїлась. ^ Як відомо, ознаками переходу до цивілізації вважаються: в області
 18. 1. Поняття
  символом держави і єдності народу, його статус визначається волею народу, якому належить суверенна влада ». Символом єдності і постійності держави називає Короля ст. 56 Конституції Іспанії 1978 року. Головне, однак, не в тому, як в конституції характеризується монарх. Бельгійська Конституція 1831 року, наприклад, взагалі такої характеристики не містить. Головне - в повноваженнях
 19. Політичні партії
  символіка політичної партії не відповідають встановленим Законом вимогам, а саме: у найменуванні політичної партії використовується найменування інших існуючих в РФ політичних партій та інших громадських об'єднань, а також політичних партій, які припинили свою діяльність внаслідок здійснення ними (а також планування здійснення) екстремістської діяльності; в
 20. Примітки 1
  символіка Росії / / Соціс. 1998. № 7. С. 93. 30 Кассирер Е. Досвід про людину: введення в філософію людської культури / / Проблема людини в західній філософії. М.: Прогресс, 1988. С . 28-29. 31 Юнг К.-Г. Архетип і символ. М.: Ренесанс, 1991. С. 89. 32 Шпенглер О. Закат Європи. Новосибірськ: Наука, 1993. С. 231-232. 33 Західна філософія. Від витоків до наших днів: У 4 т. Т.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua