Головна
ГоловнаГуманітарні наукиКультурологія → 
« Попередня Наступна »
Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007 - перейти до змісту підручника

9.2 Соціалізація

Соціалізацією (від лат. БоИаНБ - суспільний) називають процес засвоєння культурних норм і освоєння соціальних ролей. Він означає перетворення людини в соціального індивіда, зрілу різновид, іменовану особистістю. Становлення людини в суспільстві є відтворення системи культури на рівні одиничного, а спосіб, яким це здійснюється - процес соціалізації. Основним змістом цього процесу виступає культурне успадкування, яке неможливе без живих носіїв культури, службовців свого роду посередниками між формуються новими поколіннями і накопиченими досягненнями людської культури. Соціалізація - це історично обумовлений, здійснюваний у діяльності та спілкуванні процес і результат засвоєння та активного відтворення індивідом соціального досвіду.

Соціалізація може протікати як в умовах виховання, тобто цілеспрямованого формування особистості, так і в умовах стихійного впливу на особистість, що розвиває різних, іноді протилежно спрямованих факторів суспільного буття.

Виховання є провідною і визначальною частиною процесу соціалізації і являє собою цілеспрямовану передачу етичних норм і правил гідної поведінки старшим поколінням молодшому. Сутність виховання - моральне вдосконалення людини. Суспільство винайшло безліч педагогічних практик (прийомів, методів, технік) - способів соціальної тренування, що дозволяють людині міцно засвоїти правила поведінки.

Про результати виховання можна судити по наявності таких ознак, як зрілість особистості, рівень інтелігентності, наявність самоконтролю.

Стихійне засвоєння культурних норм відбувається з найближчої і дальньої соціального середовища. Воно відбувається несвідомо. Воно йде через наслідування батькам, родичам, друзям, знайомим, героям (реальним і уявним), вчителям, іншим особам.

Процес соціалізації проходить фази, які називають стадіями життєвого циклу людини. Це дитинство, юність - початкова соціалізація; зрілість, старість - продовжена соціалізація.

У процесі історичного розвитку суспільства підготовка молодої людини до самостійного життя ставала все більш тривалою, але також більш складної і дорогої. Перш підготовка до дорослого життя у юнаків тривало до 14-15 років, а дівчата в 13 років виходили заміж і утворювали самостійну сім'ю. Так було в традиційному суспільстві. В індустріальному і постіндустріальному суспільстві людина продовжує навчання іно

113

гда до 25 років. В даний час в розвинених країнах на освіту йде до 30% національного доходу.

Однак шкільне, університетське, виробниче чи якесь інше навчання - це тільки один з етапів соціалізації, т.к. навчання предмету і навчання життя - процеси не тотожні.

Протягом життя, просуваючи по віковій і службовій драбині, людині доводиться освоювати безліч соціальних ролей, кожна з яких включає безліч культурних норм, правил, стереотипів поведінки і т.д. До глибокої старості людина змінює погляди на життя, звички, смаки, правила поведінки, ролі. Тому процес соціалізації продовжується все життя.

Соціалізацію підрозділяють на два види - первинну і вторинну.

Первинна соціалізація включає в себе найближче оточення людини (батьків, братів, сестер, родичів, однолітків, вчителів, лідерів молодіжних угруповань). Ця сфера міжособистісних відносин.

Вторинна соціалізація включає представників адміністрації школи, університету, підприємства, армії, поліції, церкви, держави, співробітників телебачення, радіо, пресі, партій, суду і т.д. Це сфера соціальних відносин.

Кожен представник первинної соціалізації може виконувати безліч функцій (батько - наставник, опікун, вчитель, друг, вихователь). Представник вторинної соціалізації виконує одну - дві функції і впливає в у вузькому напрямку (школа - дає знання, церква - духовне спілкування і т.д.).

Не всі представники первинної соціалізації грають однакову роль і володіє рівним статусом по відношенню до дитини, що проходить соціалізацію. Сім'я - перше, з чим стикається дитина при народженні, і основне місце, де формуються довірчі особистісні відносини. Тривалість, функції і способи виховання були різними у різних народів, різних класів і в різні історичні епохи. Наприклад, виховання у вищому і середньому класі було більш тривалим, ніж у робочому класі.

Порівнюючи національні стилі виховання за їх строгості, виділяють два протилежних - японська та англійська. Японський вихователь частіше звертається до заохочення, ніж до покаранню. Замість осуду, яке може принизити дитину, навчають конкретним навичкам поведінки, всіляко переконуючи їх впевненість. З європейської точки зору, дітей в Японії неймовірно балують. В Англії дисциплінуючий вплив на дітей виявляється з самого раннього дитинства. Карати дітей - це не тільки право, а й обов'язок батьків. Балувати дітей - значить їх псувати. З дитинства діти привчаються до самостійності, а отримавши права та атестат (16-17 років), діти їдуть з батьківського дому і живуть незалежно.

Школа є основним інститутом вторинної соціалізації, що дає дітям систематичне освіту, підготовку до трудового життя та участі в політичних процесах. У сучасному суспільстві школа складає початкова ланка розгалуженої системи освіти. Освіта - систематичний і формалізований спосіб передачі знань, навичок, цінностей. Але

114

социализи функція школи виявляється також і в тому, що діти вчаться соціальним нормам і ролям, які їм доведеться виконувати в житті.

У самому процесі соціалізації зазвичай виділяють кілька етапів. У концепції системного підходу американського вченого Л. Колберга виділяється три стадії: перша стадія - доморальном, коли поведінка орієнтоване на зовнішні регулятори, причому свідомого ставлення до соціальних норм немає; друга - стадія умовного моральної свідомості, коли індивід орієнтується на норми і оцінки соціальної групи; і нарешті, третя - стадія автономного моральної свідомості, коли людина має власні моральні критерії і уявлення, здійснює самостійний вибір, в цьому випадку має місце найбільша свобода від безпосереднього соціального оточення. Таким чином, загальна логіка розвитку видається в напрямку все більшої автономізації людини і орієнтації в своїй поведінці на внутрішні механізми регуляції поведінки. На думку Л. Колберга, загальна логіка розвитку індивіда не залежить від типу суспільства і культурних особливостей, які лише наповнюють норми і особливості діяльності соціальних інститутів специфічним змістом. Головним фактором особистісного розвитку при цьому виступає взаємодія людини з навколишнім середовищем, яка може лише полегшити або ускладнити процес соціалізації, але не змінити загальну логіку.

Загальна спрямованість соціалізації від зовнішніх регуляторів поведінки до внутрішніх, свідомим простежується практично у всіх концепціях соціалізації, як вітчизняних, так і закордонних. Однак у вітчизняних концепціях велика увага приділяється особливостям будови діяльності на тому чи іншому етапі соціалізації. Так, А.С. Макаренко вважав, що спочатку вихователь повинен задавати дитині умови діяльності та способи її виконання, потім тільки умови діяльності, а спосіб виконання дитина повинна визначити сам, підліток же повинен бути в змозі самостійно визначити і умови виконання діяльності, і способи здійснення, а також бути готовий до вибору діяльності.

Соціально зріла особистість характеризується, таким чином, активним ставленням до середовища, певної автономністю, високим рівнем розвитку свідомості.

Особливого значення набуває потреба в самореалізації. Оволодівши нормами і соціальними ролями, людина освоює способи взаємодії з соціальним середовищем, отримуючи можливість активного впливу на цю середу, проявляючи і реалізуючи свої внутрішні установки, уявлення, ідеали.

Література

1. Каган М.С. Людська діяльність (Досвід системного аналізу) [Текст] / М.С. Каган. - М.: Политиздат, 1974.-328с.

2. Шварцман К.А. Філософія і виховання. Критичний аналіз немарксистських концепцій [Текст] / К.А. Швацман. - М.: Политиздат, 1989.-207с.

115

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "9.2 Соціалізація"
 1. Правова соціалізація її педагогічні компоненти
  соціалізації виступає правова соціалізація, суть якої полягає в засвоєнні особистістю правових цінностей, перетворенні їх на норми свого життя і поведінки, в особисті якості та особливості психології. «Для того щоб жити в праві, - писав російський правознавець А.С. Алексєєв, - необхідно, насамперед, щоб право жило в нас »102. Вихована людина не той, хто поводиться виховано, а той, хто
 2. 7.5. Педагогіка правової соціалізації та культури
  соціалізації та
 3. Програмні тези
  соціалізація, її сутність і функції. Основні фактори і межі політичної соціалізації. Агенти і етапи політичної соціалізації.
 4. § 3. Які є механізми соціалізації особистості?
  Соціалізація ». Соціалізація - це процес, за допомогою якого людиною засвоюються основні елементи культури, символи, смисли, цінності, норми. У ході соціалізації відбувається формування соціальних якостей, властивостей, умінь, завдяки яким людина з Танова активним учасником соціального життя. Інакше кажучи, соціалізація - це процес становлення соціального «Я», при якому охоплюються
 5. 17. Соціологія права. Правова соціалізація. Громадська думка про право.
  Соціалізації спирається на продуману систему прилучення особистості до права. Формування правової культури особистості, її правової активності забезпечується всім комплексом інститутів соціалізації: від сім'ї і школи, до політичних партій і гос-ва. Правова соціалізація являє собою засвоєння новим поколінням принципів, норм, установок, цінностей права, що забезпечують самоконтроль особистості
 6. 60-70-і рр.. ХХ в. Концепція соціалізації - "Професійна людина".
  Стратегія - професіоналізація, спеціалізація функцій управління персоналом. Основні принципи - робота в групах, ослаблення дій ієрархічної структури. Кооперативний стиль керівництва. До основних функцій, що з'явилися в попередні періоди додалися: розвиток персоналу, перепідготовка, ротація, оцінка, формування
 7. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
  Соціалізації молодого
 8. 9.3 Инкультурация
  соціалізація »дуже близькі за своїм змістом. Однак не слід їх ототожнювати. Соціалізація позначає передачу соціального досвіду від одного покоління до іншого. Можна сказати, що соціалізація - це навчання людини життя. Незалежно від того, в якій людина живе країні, він зобов'язаний мати елементарні уявлення про соціальну структуру суспільства, способи заробляння грошей,
 9. Теми для рефератів 1.
  Соціалізації та персоналізації як основа розвитку здібностей особистості до гуманістично-спрямованої взаємодії у соціально-культурному середовищі. 2. Психологічний аналіз етно-і кросскультурних факторів, що впливають на розвиток здатності до міжособистісного гуманістично-орієнтованого
 10. 3. ОСВІТА І КУЛЬТУРА
  соціалізації людини і преем ственности поколінь; підготовку нових поколінь до самостійного життя; формування суспільного і духовного життя; освоєння соціокультурних норм, що мають культурно-історичне значення; розвиток регіональних систем і національних традицій; передачу базових культурних цінностей. І. Ф. Харламов, С.А. Смирнов, І.І. Підласий. Педагогіка. Даний розділ
 11. С. П. ІВАНОВА. УЧИТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ: ноопсіхологіческій підхід до аналізу професійно-особистісної готовності до педагогічної діяльності. - Львів: ПГПИ ім. С.М. Кірова. - 228 с., 2002
  соціалізації особистості, що розвивається в сучасному глобальному
© 2014-2021  ibib.ltd.ua