Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

17. Соціологія права. Правова соціалізація. Громадська думка про право.


Соціологія - це наука про суспільство в цілому та окремих його структурах, соціальних групах, про соціальні процеси, закономірності індивідуальної та групової поведінки. ТГП використовує результати соціологічних експериментів для підвищення соціальної ефективності норм права, способів вдосконалення державного апарату, пізнання вивчення рівнів правосвідомості, соц. структури.
Сфера дослідження соціології права - аналіз механізмів соціальної дії права та обгрунтування напрямів практичної діяльності з удосконалення правотворчості і правозастосування, а також по зміцненню законності. При цьому СП відштовхується від того, що право явл-ся системою соц. норм і відносин, охоронюваних силою д-ви, кіт. Надає відповідним нормам і відносинам загальнообов'язковий юридичний хар-р.
У сучасному д-ві процес правової соціалізації спирається на продуману систему прилучення особистості до права. Формування правової культури особистості, її правової активності забезпечується всім комплексом інститутів соціалізації: від сім'ї і школи, до політичних партій і гос-ва. Правова соціалізація являє собою засвоєння новим поколінням принципів, норм, установок, цінностей права, що забезпечують самоконтроль особистості своєї поведінки, адаптацію особистості до існуючих правових цінностей, законодавству і практиці його застосування. Розрізняють три канали пр. соціалізації: у вигляді навчання, передачею досвіду і «символічною» соціалізацією. Характерні риси прав. соціалізації визначаються багатьма факторами: психологічними, економічними, політичними, релігійними, культурними. Саме в процесі прав. соц-ії досягається формування державної реєстрацiї. способу мислення, відбувається духовне ємство гос-ва і воно перетворюється на духовний союз людей, що володіють зрілим правосвідомістю, владно стверджують природне право в солідарному співробітництво.
Общ.мненіе - це схвалення або несхвалення публічно спостережуваних позицій і спостереження, кіт. виражаються певною частиною суспільства або суспільством в цілому.
Поняття заг. думка має пряме відношення до понять «конституційне гос-во», «суверенітет», «межд. право »,« звичайне право »та ін юрид. важливим поняттям. Аналіз цього поняття дозволяє виявити ті приховані механізми, кіт. змушують юристів звертатися до соціології і брати активну участь у розробці її методологічного інструментарію. Заг. думка має ціннісний хар-р. Можновладці починають особливо рахуватися з общ.мненіем тоді, коли ставиться питання про представницької влади.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17. Соціологія права. Правова соціалізація. Громадська думка про право. "
 1. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  соціологія революції »і новітня буржуазна історіографія Великого Жовтня / / Вісник Московського університету. - Серія 8. - 1988. - № 1. Журавльов В.В. Революція крізь призму особистого інтересу / / Вітчизняна історія. - 1995. - № 4. Денікін А.. І. Нариси російської смути. - М., 1991. З глибини. Збірник статей про російську революцію. - М., 1990. Ізмозік В. Озирнемося на історію. 1917 / / Наука і
 2. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  правами. Принцип державної мови судочинства являє собою таке правило, згідно з яким судочинство в арбітражному суді ведеться державною - російською мовою, а особам, які не володіють мовою, забезпечується можливість переведення З метою розуміння ними здійснюваних процесуальних дій. Згідно ст. 12 АПК беруть участь у справі, не володіють російською мовою,
 3. 2. Судоустройственние прінціпиарбітражного процесуального права
  права на звернення до арбітражного суду за захистом. Так, згідно АПК за згодою сторін виник або що може виникнути спір, що випливає з цивільних правовідносин і підвідомчий арбітражному суду, до прийняття ним рішення може бути переданий сторонами на розгляд третейського суду. При цьому діяльність третейських судів не є правосуддям, а третейський розгляд - судовим
 4. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  соціологічної школи2. Однак переважна більшість радянських криміналістів рішуче виступало проти ідеї Кримінального кодексу без Особливої частини, доводячи, що прийняття такого кодексу було б кроком назад і зробило б негативний вплив на стан соціалістичної законності в галузі боротьби зі злочинністю. Ці автори висловлювалися за визначеність законодавчих формулювань
 5. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  права давалося приблизно наступне визначення складу злочину: «Кожен склад злочину складається з наступних чотирьох основних елементів: об'єкт пре ступления, об'єктивна сторона злочину, суб'єкт злочину, суб'єктивна сторона злочину »(див.: Кримінальне право. Загальна частина. М., 1948, стор 273 та ін підручники). 2 А. Н. Т р а і н і н. Загальне вчення про склад злочину,
 6. § 1. Передумови кримінальної караності і елементи складу злочину
  права. Свердловськ,! 1970. Передумови (умови) кримінальної караності розглядаються нами і як передумови кримінальної відповідальності, оскільки покарання є найбільш типовою формою кримінальної відповідальності. 1 Передумови кримінальної караності слід відрізняти від критеріїв встановлення кримінальної караності. Критерії встановлення кримінальної караності діянь виступають насамперед у
 7. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  права в кримінальному процесі »'. Питання про правовідносинах в галузі кримінального права за останні роки привертає до себе все більшу увагу. Число прихильників визнання наявності особливих правовідносин у галузі кримінального права, як свідчить література останніх років з кримінального права та загальної теорії права, безперервно возрастает2. Відповідно до положень загальної теорії права всяке
 8. § 5. Структура кримінально-правової норми
  права прийнято виділяти три елементи норми права: гіпотезу, диспозицію і санкцію. Однак жодна кримінально-правова норма не містить термінологічес-кой окреслення всіх трьох елементів: в статтях Загальної частини немає санкцій і часто немає гіпотез; статті Особливої частини "замовчують" про гіпотези. Тому в кримінальному праві загальноприйнята двочленна класифікація: диспозиція і санкція, хоча така думка нам
 9. § 6. Звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок закінчення строків давності
  права питання про підстави застосування інституту давності. Більшість вчених вважають таким відпадання суспільної небезпеки особи, яка вчинила злочин. Безперечним свідченням того, що особа перестала бути суспільно небезпечною, служить, на їх думку, факт невчинення ним протягом строку давності нового злочину. Навряд чи це можна вважати правильним. Якщо особа після закінчення
 10. 36. Захист честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві.
  Права, до яких відносяться право на честь і гідність, регулюються нормами цивільного права і існують незалежно від їх порушення. При порушенні цих прав між правопорушником та особою, права якої порушено, виникає відносне правовідношення охоронного характеру. Породжує його юридичним фактом є правопорушення. У зв'язку з особливістю відносин, що виникають з приводу
© 2014-2022  ibib.ltd.ua