Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
ЛІЦАРЕВА Є.Ю.. Навчальний посібник з курсу «Управління персоналом». Томськ, 2002 - перейти до змісту підручника

60-70-і рр.. ХХ в. Концепція соціалізації - "Професійна людина".

Стратегія - професіоналізація, спеціалізація функцій управління персоналом. Основні принципи - робота в групах, ослаблення дій ієрархічної структури. Кооперативний стиль керівництва. До основних функцій, що з'явилися в попередні періоди додалися: розвиток персоналу, перепідготовка, ротація, оцінка, формування резерву.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 60-70-і рр.. ХХ в. Концепція соціалізації - «Професійна людина». "
 1. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  концепції модернізації, оскільки вона виділяє закономірність у розвитку суспільства, розглядає як ідеал західне капіталістичне, ліберально-демократичний розвиток і по суті є ліберальним аналогом, дзеркальним відображенням марксистської схеми капіталістичного розвитку. Обидві втрачають з виду активних суб'єктів історії-людей. Останнім часом у закордонній та вітчизняній історіографії
 2. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  концепції стверджується про якісну відмінність двох нормативних систем, породжених різними способами існування людського суспільства. Але при цьому не заперечується деяка формальна спадкоємність самих норм привласнюючої і виробляє економіки: їх властивість заходи, Масштабу поведінки, багатократності використання, неперсонофіцірованності адресатів, обов'язковості, можливості примусового
 3. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  концепції діяльності вузу, створення системи колективних цінностей і колективної мотивації, створення системи індивідуальної мотивації. Стратегічні завдання управління відрізняються тривалим наслідків, істотним впливом на всі сторони діяльності вузу, складністю і невизначеністю наслідків реалізації. Прикладами стратегічних управлінських завдань є відкриття нових
 4. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  концепція (але не в сенсі найбільш поширене а в сенсі найбільш повно, глибоко і практично значимо розкриває суть явища). І як кожна парадигма, юридичними парадигма - поняття нормативно-правового регулятора - являє собою певний підсумок тривалого вивчення відповідної групи причинно-наслідкових зв'язків. Таким чином, поняття нормативно-правового регулятора, з
 5. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
  концепції, засновані на природно-правових ідеях). Розрізнення різних суб'єктів правоот-носіння серед фізичних осіб має великий соціальний, практичний сенс. Ті чи інші катего-рії цих суб'єктів можуть мати різні за обсягом та змістом правомочності і нести різні зобов'язане-сті. Наприклад, іноземні громадяни мають у майновому обороті, як правило, рівні права з громадянами того чи
 6. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  концепція права виділяла класово-вольовий компонент. У знаменитій формулі з «Маніфесту Комуністичної партії» автори, звертаючись до класових противникам стверджують: «Ваші ідеї самі є продуктом буржуазних виробничих відносин і буржуазних відносин власності, точно так само, як ваше право є лише зведена в закон воля вашого класу, воля, зміст якої визначається
 7. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  концепція причин злочинів. Вважалося, що в основі соціальних коренів злочинів лежить експлуататорський лад, капіталізм з його апофеозом приватної власності, постійним зубожінням трудящих, недобросовісною конкуренцією, моральним розкладанням суспільства, пограбуванням на-роду і т.п. Соціалізм же як антипод капіталізму, замінюючи приватну власність громадської власності,
 8. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  концепцію так званої держави соціалістичних ської законності, протиставляючи цю концепцію ідеї правової держави, всіляко обрушувалися на правову державу як на буржуазну фікцію, як на прикриття кулачного права, яке буржуазія застосовує фактично проти трудящих . Та й сама концепція соціалістичної законності на попередньому етапі в теорії права використовувалася все для
 9. 6. Архіпелаг ГУЛАГ
  концепції побудови соціалізму, якої дотримувався Сталін, насильство займало все більше місце. За сталінської концепції «ліквідації» підлягали непман і кулак, а зробити це без прямого насильства було ніяк неможливо, як неможливо було вилучити кошти накопичення у населення, змусити переміститися масу населення із села в місто, селян об'єднатися в колгоспи, налагодити дисципліну праці
 10. 24. Правосвідомість: поняття, структура, види.
  Концепції, теорії, уявлення. Це раціональний рівень правосвідомості, що формується в процесі інтелектуального осмислення права. Можна назвати його юридичним світоглядом. При цьому правова ідеологія включає уявлення людей, як про суще, так і про бажане праві. Правова психологія - емоційно-почуттєва оцінка правових явищ, що включає почуття, емоції, настороенія,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua