Головна
ГоловнаГуманітарні наукиКультурологія → 
« Попередня Наступна »
Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007 - перейти до змісту підручника

10.4 Елітарна культура

В якості антипода масової культури багато культурологи розглядають елітарну культуру.

Виробником і споживачем елітарної культури, з точки зору представників цього напрямку в культурології, є вищий привілейований прошарок суспільства - еліта (від французького elite - краще, добірне), яка є в кожному громадському класі, в кожній соціальної групи. Саме еліта являє собою найбільш здатну до духовної діяльності частина суспільства саме вона забезпечує суспільний прогрес. Отже, елітарна культура повинна бути орієнтована на задоволення запитів і потреб саме цієї частини суспільства, тобто еліти.

Перші спроби осмислення елітарності містилися вже в працях Платона, який вперше виділяє інтелектуальну еліту як зберігача і носія вищого звання («знання доступно інтелекту філософів, а думка-натовпі ...»). В епоху Відродження проблема еліти була поставлена Ф. Петраркою в його міркуванні «Про справжній шляхетність», (Благородство за інтелектом, а не за народженням, данина поваги особистим заслугам, а не дворянським титулів). Для гуманістів «чернь», «знехтувані» люди - це неосвічені співгромадяни, самовдоволені неуки. Саме по відношенню до них вони ставили себе в позицію інтелектуальної еліти.

Основні елементи елітарної концепції культури містяться в філософських творах Артура Шопенгауера (1788-1860) і Фрідріха Ніцше (1844-1900). Так, у своїй роботі «Світ як воля і уявлення» А. Шопенгауер розділив людство на 2 частини:

- «людей генія», тобто здатних до естетичного сприйняття та художньо-творчої діяльності;

- «людей користі», тобто орієнтованих тільки на чисто практичну, утилітарну діяльність.

В культурологічної теорії Ф.

Ніцше елітарна концепція проявляє себе в ідеї «надлюдини», наділеного, по думці автора, «унікальною естетичної сприйнятливістю», («Народження трагедії з духу музики »,« Так говорив Заратустра »і т.д.).

У ХХ столітті ідеї А. Шопенгауера і Ф. Ніцше знайшли подальший розвиток в культурологічній концепції іспанського філософа Хосе Ортеги-і-Гас-сету (1883-1955) - у роботі «дегуманізація мистецтва», присвяченій проблемам відмінності старого і нового мистецтва. На думку автора, основна відмінність нового мистецтва від старого полягає в тому, що воно звернене до еліти суспільства, тому абсолютно не обов'язково має бути популярним, загальнозрозумілою, загальнолюдським.

Нове мистецтво повинно відчужувати людей від реального життя, його основою має бути «дегуманізація». Воно розділяє публіку на тих, хто понима

128

ет його-на художників - і на тих, хто такими не є. Хосе Ортега-і-Гас-сет підтримує авангардне мистецтво, вважаючи, що тільки таким чином можна вберегтися від «торжествуючого хама».

Еліта, на його думку, - це не родова аристократія і не привілейовані верстви суспільства, а та його частина, яка володіє особливим «органом сприйняття». Саме до неї повинен звертатися своїми творами художник.

Типовим проявом елітарної культури є теорія і практика «чистого мистецтва» або «мистецтва для мистецтва», яка знайшла своє втілення в ряді течій вітчизняної та західноєвропейської культури. Наприклад, в Росії на рубежі XIX - XX століть ідеї елітарної культури активно розвивало мистецьке об'єднання «Світ мистецтва».

Приблизно ці ж позиції захищають представники нових напрямків у мистецтві і літературі, заявляючи, що вони створюють свої твори для небагатьох обраних, для тих, хто може зрозуміти і оцінити їх.

Багато з них вважають, що їх творіння принципово недоступні переважній масі людей.

Дійсно, сучасне мистецтво стало надзвичайно складним. Багато художні твори нелегкі для сприйняття і вимагають для свого розуміння розумових зусиль і достатньої освіченості. Не маючи пізнань в галузі історії мистецтва, естетики, літературознавства, культурології важко оцінити по достоїнству деякі твори літератури (наприклад, Джойса, Гессе, поетів - символістів), музики (Стравінського, Шнітке), живопису (кубізму, абстракціонізму, сюрреалізму, кіно (Тарковського та ін.) «Висока культура» стала спеціалізованою. Час енциклопедично освічених універсалів пройшло. У кожній сфері культури тепер є своя нечисленна еліта.

Однак, практика показує, що ставлення до різних художнім напрямками не є застиглим. В історії культури неодноразово бувало так, що той чи інший напрямок з плином часу втрачало елітарність і перетворювалося на звичайну масову культуру. Це свідчить про те, що розподіл на масову і елітарну культуру носить в значній мірі умовний характер. Масова і елітарна культура не мають чітко виражених меж, вони представляють собою частини цілого - єдиного соціокультурного процесу.

Література

1. Ортега-і-Гассет Х. дегуманізація мистецтва [Текст] / Х . Ортега-і-Гассет / / Ортега-і Гассет Х. Естетика. Філософія культури. - М., 1991. - С. 220-226.

2. Єрасов Б.С. Соціальна культурологія [Текст]: підручник для студентів вищих навчальних закладів. - Вид-е третій / Б.С. Єрасов. - М.: Аспект Пресс,

2000. -591 с.

129

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.4 Елітарна культура"
 1. 1.7.2. Роздвоєння культури з переходом від первісного суспільства до класового
  елітарної культури. Елітарна культура є новоутворення, хоча, звичайно, і пов'язане генетично з культурою первісності. Що ж до культури низів, простонародної, то вона являє собою пряме продовження єдиної культури первісності. Вона виникла в результаті трансформації цієї культури і володіє багатьма рисами, що ріднять її з останньою. Зокрема, простонародна
 2. Висновки
  елітарної культури до всього справжньому, справжньому і первісним і заперечення власної культури як неподлинной. Люкрімакс, стверджуючи справжність іншого і заперечуючи справжність самого себе, є наслідок двовір'ї, двозначності і двухкультур-ності; логічно й історично пов'язаний з Хіліазм - вірою в кінець історії та постісторія. «Є історична іронія в тому, - констатує А. Еткінд, -
 3. Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 4. 2. Типологія культур. Діалог культур Заходу і Сходу. Місце Росії в діалозі культур.
  елітарна і масова культури. Культура як характеристика товариств функціонує на різних рівнях у певних конкретних формах. Для відображення цих форм в соціології використовується поняття субкультури. Субкультура - це набір символів, переконань, норм, зразків поведінки, що відрізняють ту чи іншу соціальну спільність. Можна виділити національні, конфесійні,
 5. Проблемні питання 1.
  культурних чинників? 2. Наскільки можна порівняти вплив на державу масових цінностей громадян з діяльністю офіційних структур та інститутів влади? 3. Чи може політичний діалог держави і суспільства виходити за рамки культури? У зв'язку з цим, чи правомірні такі поняття, як «культура фашизму», «культура тероризму», «культура геноциду»? 4 . Як співвідносяться політична
 6. Додаткова література
  культури на політичну систему суспільства. - М., 1998. Баталов Е.Я. Політична культура сучасного американського суспільства. - М. , 1990. Гельман В.Я. Політична культура, масова участь і електоральна поведінка. - Політична соціологія та сучасна російська політика. - Сп б., 2000. Левадний Н.П., Ушков А.М. Політичні культури Заходу, Сходу та Росії в історичному
 7. Програмні тези
  культури. Соціальні та культурні початку соціуму. Ментальні і символічні джерела політичної культури. Дослідження національного характеру як предтеча політико-культурного розуміння влади. - Сучасні інтерпретації політичної культури та політико-культурних об'єктів. Традиції та інновації в трактуванні політичної культури. - Сутність та відмінні риси політичної культури.
 8. У. ІРВІН, ДЖ. Р. Ломбардії
  елітарної, так і з популярною культурою. У результаті виходить хитромудрий візерунок, завдяки якому це шоу, гідне найпильнішої уваги, хочеться дивитися знову і
 9. Запитання для семінарського заняття 1.
  культура відрізняється від інших понять, які розкривають суб'єктивне зміст політики? 2. Які сутність і основні структурні елементи політичної культури? 3. Яким чином можна типологізувати політичну культуру? 4. У чому полягають особливості політичних культур Заходу і Сходу? 5. В чому проявляється специфіка впливу політичної культури на різноманітні політичні процеси?
 10. 1.4.2. Культури (локальні культури) і людська культура в цілому
  культура завжди існувала як безліч різних конкретних культур. Такими культурами були, н ^ ример, давньоєгипетська, шумерська, хетсская, римська, російська і т.зв. Тому слідом за появою поняття про культуру взагалі з'явилося, по-перше, поняття про окремі культурах, по-друге, поняття про людську культурі в цілому як сукупності всіх цих окремих культур Значно пізніше
 11. Візантія
  культурі. Переважання грецької культури в органічному сплаві різних культур. Специфіка і відкритість впливу культур народів, виразний східний колорит. Традиційність. Типологічна однорідність. Нікейський період. «Палеологовское відродження». Феодор Метохит. Мануїл Хрісолор. Віссаріон Нікейський. Пліфон. «Гуманісти». «Ісихасти». Симеон Богослов. історіописання камніновского часу.
 12. 25. Правова культура: поняття, структура, функції
  культура - якісний стан всіх соціальних інститутів, так чи інакше пов'язаних з існуванням права в суспільстві. Це не просто сукупність соціальних явищ, але саме якісний стан останніх, характеризує рівень розвитку, ефективність правової системи. Правова культура показує правові цінності, результати та досягнення суспільства у правовій сфері, ступінь розвитку
© 2014-2021  ibib.ltd.ua