Головна
ГоловнаГуманітарні наукиКультурологія → 
« Попередня
Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Список використаних джерел

1. Культурологія. Історія світової культури [Текст]: навч. посібник для вузів 8 / ред. Т.Ф. Кузнецова. - М.: Академія, 2003. - 607 с.

2. Культурологія. Історія світової культури [Текст]: навч. посібник для вузів / ред. А.Н. Маркова. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 326с.

3. Огапов А.А., Хангельдіева І.Г. Теорія культури [Текст]: навч. посібник для вузів. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. - 384 с.

4. Шендрик А.І. Теорія культури [Текст]: навч. посібник для вузів / О.І. Шен-Дрік. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Єдність, 2002. - 519 с.

5. Кравченуо А.І. Культурологія [Текст]: навч. посібник для вузів / О.І. Кравченко. - М.: Академічний Проект, 2002. - 496 с.

6. Культурологія [Текст]: підручник для студентів техніч. вузів / ред. Н.Г. Баг-дасарьян. - М.: Вища школа, 2001. - 511 с.

7. Культурологія [Текст]: навч. посібник для студентів вузів / ред. Г.В. Драч-Ростов н / Д: Фенікс, 2001. - 576 с.

8. Культурологія. ХХ століття [Текст]: словник. - СПб.: Університетська книга, 1997. - 640с.

9. Культурологія. ХХ століття [Текст]: енциклопедія. - У 2 т. - СПб.: Університетська книга. - Т.1 - 447с., Т.2 - 447 с.

10.Культурологія в питаннях і відповідях [Текст] / ред. Г.В. Драч. - М.: Гардара-

ки, 2002. - 336 с.

11.Культурологія в питаннях і відповідях [Текст] / ред. І.Т. Пархоменко, 2001. -

336 с.

12.Человек і суспільство. Культурологія [Текст]: словник-довідник. - Ростов

н / Д: Фенікс, 1996. - 544 с.

13.Фліер А.А. Культурологія для культурологів [Текст] / А.Я. Флиер. - М.: Академічний проект; Єкатеринбург: Ділова книга, 2002. - 492 с.

14.Каган М.С. Естетика як філософська наука [Текст] / М.С. Каган .. - СПб.: ТООТК "Петрополіс", 1997 - 544 с.

15.Мамонтов С.П. Основи культурології [Текст] / С.П. Мамонтав. - М.: Изд-во

РОУ, 1996. - 272 с.

16.Іонін Л.Г. Соціологія культури [Текст]: навч. посібник / Л.Г. Йонин. - М: Логос, 1996. - 280 с.

17.Кефелі І.Ф. Культурологія в системі соціогуманітарного знання [Текст] / І.Ф. Кефелі / / Соціально-політичний журнал. - 1994. - № 9-10. - С. 75-82.

18.Гуревіч А.Я. культура Середньовіччя та історик конус ХХ В. [Текст] / А.Я. Гуревич. Історія світової культури: спадщина Заходу: Античність. Середньовіччя. Відродження: Курс лекцій. - М., 1998. - С.87-103.

19.Злобін Н.С., Туровський М.Б. Культура, особа, історія [Текст] / З.

С. Зло-бін, М.Б. Туровський / / Осягнення культури. Щорічник. - Вив. 3-4. -М., 1995 - С.12 -58.

20.Данілевскій Н.Я. Росія і Європа [Текст] / Н.Я. Данилевський. - М.: Книга,

1991. -573 С.

145

21. Введення в культурологію [Текст]: навч. посібник в 3-х частинах / ред. В.А. Саприкін. - Ч.І. - М: МГІЕМ (Технічний університет), 1995. - 210 с.

22.Фліер А.Я. Культурогенез [Текст] / А.Я. Флиер / / Культурологія. ХХ століття. Словник. - СПб., 1997. - С. 239-241

23.гуревіч П.С. Філософія культури [Текст] / П.С. Гуревич - М.: аспект Прес, 1994. - 415 с.

24.Назаретян А.А. Архетип Повсталого небіжчика як фактор соціальної самоорганізації [Текст] / А.П. Назаретян / / Питання філософії. - 2002. - № 11. - С. 73-84

25.Фліер А.Я. Культурогенез в історії культури [Текст] / А.Я. Флиер / / Суспільні науки і сучасність. - 1995. - № №. - С. 137-148.

26.Орлова Е. А. Еволюціонізм [Текст] / Е.А. Орлова / / Культурологія. ХХ століття. Словник. - СПб., 1997. - С.542-545.

27.Уайт А.А. Концепції еволюції в культурній антропології [Текст] / Л.А. Уайт / / Антологія досліджень культури. Т.1. Интерпритации культури. -С.П.б., 1997. - С.536 -558.

28.Сорокін П.А. Соціальна і культурна динаміка [Текст] / П.А. Сорокін. -СПб.: Изд-во ФХГІ, 2000. - 1054 с.

29.Сорокін П.А. Людина. Цивілізація. Суспільство [Текст] / П.А. Сорокін. - М.: Политиздат, 1992. - 542 с.

30. Культурологія [Текст]: навч. посібник / ред. А.А. Радугин. - М.: Центр, 2002.

- 400 с.

31.Шпенглер О. Захід Європи [Текст] / О. Шпенглер: В. 2 т. - М.: Думка, 1993.

- Т.1. - 666 с., Т. 2 - 606 с.

32. Тойнбі А. Дж. Цивілізація перед судом історії [Текст] / А. Дж. Тойнбі.

- СБП.: «Ювента», «Прогрес», «Культура», 1995. - 489 с.

33.Тойнбі А. Дж. Розуміння історії [Текст]: Збірник / А. Дж. Тойнбі. - М.: Прогресс, 1991. - 736 с.

34. Померанц Г. Теорія субекумен і проблема своєрідності стикових культур [Текст] / Г.Померанц / / Вихід з трансу. - М., 1995. - С.27-59.

35. Семенов С. ібероамериканського і восточноевразійская спільність як прикордонні культури [Текст] / С. Семенов / / Суспільні науки і сучасних-ность.-1994. - № 2. - С. 159-169

36. Бердяєв Н.А. Витоки і зміст російського комунізму [Текст] / Н.А. Бердяєв / / Твори. - М.: Наука, 1990. - 220 с.

37.

Кондаков В.І. Введення в теорію російської культури (Теоретичний нарис) [Текст] / В.І. Кандак - М.: Аспект Пресс, 1994. - 496 с.

38.Бердяев Н.А. Доля Росії. Досвід з психології війни і національності [Текст] / Н.А. Бердяєв. - М.: Радянський письменник, 1990. - 346 с.

39.Бердяев Н.А. Філософія нерівності [Текст] / Н.А. Бердяєв. - М.: ІМА-прес, 1990. - 285 с.

40.Федотов Г.П. Доля і Росії (Вибрані статті з філософії російської історії та культури) [Текст] / Г.П. Федотов. У 2-х т. - Т.1. - СПб., 1991. - 413 с.

41.Кармін А.С. Культурологія [Текст] / А.С. Кармін. - СПб., 2001 - С. 73-83

146

42.Ерасов Б.С. Соціальна культурологія [Текст] / Б.С. Єрасов. - М.: Аспект

Прес, 1996. - 591 с. 43.Здравомислов А.Г. Потреби. Інтереси. Цінності [Текст] / А.Г. Здраво-

думками. - М.: Политиздат 1986. - 221 с.

44. Борух Б.Л. Культура дзеркал і дзеркала культури [Текст] / Б.Л. Борух / / Людина і світ. - Саратов, 1992. - С.103-121

45. Ольшанський В.Б. Особистість і соціальні цінності [Текст] / В.Б. Оли-шанский / / Соціологія в СРСР. - Т.1. - М., 1966. - С. 78-89.

46.Гуревіч П.С. Культурологія [Текст]: підручник. - 3-е вид. / П.С. Гуревич. -

М.: Гардаріки, 1999. - 278 с. 47.Неміровская Л.З. Культурологія [Текст]: навчальний посібник / Л.З. Ні-

Мировська. - М., 1993. - С.100-101. 48.Тейяр де Шарден П. Феномен людини [Текст] / П. Тейяр де Шарден. - М.:

Наука, 1987. - 239с.

49.Ортега-і-Гассет Х. Естетика. Філософія культури [Текст] / Х. Ортега-і-

Гассет. - М.: Мистецтво, 1991.-586с. 50.Печчеі А. Людські якості [Текст] / А. Печчеї. - М.: Прогресс, 1985. -

312с.

51.Дрейер О.К., Лось В.А. Глобальна проблематика і Римський клуб [Текст] /

О.К. Дрейер. - М.: Наука, 1995.-282с. 52.Ліхачев Д.С. Роздуми [Текст] / Лихачов. - М.: Дитяча література, 1991. -

316с.

53.Флоренскій П.А. Стовп і утвердження істини [Текст]: В 3т. / П.А. Флоренський Т.1-М.: Правда. 1990.-500С.

54.Глобальние проблеми та загальнолюдські цінності [Текст]. - М.: Прогресс, 1990. -495с.

55.Альберт Швейцер - великий гуманіст XX століття [Текст]. - М.: Наука, 1970. -

283с.

56.Толстой Л.Н. Шлях життя [Текст] / Л.М. Толстой. - М.: Художня література, 1983.-412с.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Список використаних джерел "
 1. Документація.
  Список і переконайтеся в потенційній придатності кожного з кандидатів, співбесіду дозволить Вам поповнити вже наявну інформацію і з'ясувати інші факти, які можуть мати відношення до кандидатів. Контрольний список, використовуваний Вами та іншими опитуваних, повинен відображати «мінімальні» і «ідеальні» вимоги до кандидата на посаду. Підготовлені питання повинні підтверджувати те, що Ви
 2. Характеристика письмового джерела
  джерело. Визначення дійсності джерела і достовірності подій у ньому викладених. Джерело зберігся полнлстью або тільки в окремих частинах? Як, він зберігся до нашого часу або в яких інших джерелах (документах) онбил знайдений або відновлений. Ким, коли і за яких обставин дане джерело знайдений. Ким, коли і як дане джерело введений в сучасну науку. З яких частин
 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
  список використаної літератури та нормативних актів, вказується дата закінчення і ставиться підпис. Оцінка за курсову роботу ставиться після її захисту, проведеної до іспиту з криміналістики. До захисту курсової роботи студент готується завчасно, щоб мати можливість врахувати всі зауваження викладача, зроблені в рецензії та на полях роботи. Курсова робота, написана
 4. Контрольні питання
  джерело) права? Які їх основні види? 2. Які види джерел права розрізняються в російській правовій системі? 3. Які види норматино-правових актів існують в Російській Федерації? Що являє собою їх іерахія? 4. Яка роль судової практики в Російській Федерації? Список літератури Васильєв А.В. Теорія права і
 5. Білет № 20. 1.Порядок організації і проведення виборів у Держ. Думу
  список кандидатів; в) якщо після дій, вироблених відповідно до пункту «б», залишаються нерозподілені мандати, проводиться їх розподіл (вторинне розподіл). Нерозподілені мандати передаються по одному тим загальфедеральним списками кандидатів, у яких виявляється найбільшою дробова частина (залишок) числа, отриманого в результаті поділу в пункті «б». При їх рівності
 6. Білет № 20. 1.Порядок організації і проведення виборів у Держ. Думу
  список кандидатів; в) якщо після дій, вироблених відповідно до пункту «б», залишаються нерозподілені мандати, проводиться їх розподіл (вторинне розподіл). Нерозподілені мандати передаються по одному тим загальфедеральним списками кандидатів, у яких виявляється найбільшою дробова частина (залишок) числа, отриманого в результаті поділу в пункті «б». При їх рівності
 7. Список скорочень
  Арх. Анат. - Архів анатомії, гістології та ембріології ВФ - Питання філософії Жоб - Журнал загальної біології ЛГ - Літературна газета НГ - Незалежна газета УЕБ - Успіхи експериментальної
 8. Контрольні питання
  джерела трудового права Російської Федерації? 4. У чому полягає поняття та зміст трудового праоотношенія? 5. Що таке трудовий договір? Яке його значення для трудових правовідносин? Які основні види трудових договорів існують в Російській Федерації? Список літератури Трудовий кодекс Російської Федерації М., 2002.
 9. Контрольні питання
  джерела конституційного права Російської Федерації? 4. Які основні ознаки конституції як нормативно-правового акту? 5. Які основні способи прийняття конституцій в сучасному світі? Список літератури Конституція Російської Федерації. М.. 1993. Баглай М.В. Конституційне право Російської Федерації: Підручник для юрид. вузів і
 10. План
  джерел з історії слов'ян. Лінгвістична теорія походження слов'янських мов. Археологічна теорія походження слов'ян. Східні слов'яни за даними археології. Письмові джерела про слов'ян, їх суспільному устрої та релігії. а). Античні джерела про венедів. б). Візантійські джерела про антів і слов'ян. в). Арабські джерела про слов'ян. «Повість временних літ», як найважливіший
 11. Стаття 10. Порядок виплати товариством дивідендів
  список осіб, які мають право на отримання дивіденду. До списку осіб, які мають право на отримання проміжних дивідендів, повинні бути включені акціонери, включені до реєстру акціонерів товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати прийняття радою директорів товариства рішення про виплату дивідендів, а до списку осіб, які мають право на отримання річних дивідендів, акціонери, внесені до реєстру акціонерів
 12. Контрольні питання
  джерела кримінального права Російської Федерації? 4. Які задачі і принципи кримінального права Росії? 5. Що таке злочин? Які основні види злочинів в Російській Федерації? 6. Що таке кримінальна відповідальність? Які види кримінальних покарань існують в Російській Федерації? Список літератури Кримінальний кодекс Російської
© 2014-2021  ibib.ltd.ua