Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяМетафізика → 
« Попередня Наступна »
Г. А. Югай. Голографія Всесвіту і нова універсальна філософія. Відродження метафізики і революція у філософії, 2007 - перейти до змісту підручника

Список скорочень

Арх. Анат. - Архів анатомії, гістології та ембріології ВФ - Питання
и філософії Жоб - Журнал загальної біології ЛГ - Літературна газета НГ
- Незалежна газета

УЕБ - Успіхи експериментальної біології

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Список скорочень"
 1. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  список писав дяк, свідків ж (правду) представляв на суд пристав, раніше іменувався доводчиком або недельщику. Перша спроба створити постійний, спеціальний для купецтва суд належить царю Олексію Михайловичу (1667 р.), який постановив «видати справи купецких людей в одному пристойному наказі, щоб волокитою за різними при-Казама їм, купецким людям, промислів своїх не відбували».
 2. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  список писав дяк, свідків ж (правду) представляв на суд пристав, раніше іменувався доводчиком або недельщику. Перша спроба створити постійний, спеціальний для купецтва суд належить царю Олексію Михайловичу (1667 р.), який постановив «видати справи купецких людей в одному пристойному наказі, щоб волокитою за різними наказам їм, купецким людям, промислів своїх не відбували».
 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
  список використаної літератури та нормативних актів, вказується дата закінчення і ставиться підпис. Оцінка за курсову роботу ставиться після її захисту, проведеної до іспиту з криміналістики. До захисту курсової роботи студент готується завчасно, щоб мати можливість врахувати всі зауваження викладача, зроблені в рецензії та на полях роботи. Курсова робота, написана
 4. § 4. Звільнення неповнолітніх від кримінального покарання
  скорочені строки давності та погашення судимості (ст. 94, 95 КК). Важливе, не відоме раніше становище встановлено ст. 96 КК, де говориться, що у виняткових випадках з урахуванням характеру вчиненого діяння і особи суд може застосувати положення глави 14 КК, яка регламентує особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, до осіб, які вчинили злочини у віці від вісімнадцяти
 5. Г . Об'єкти патентування
  список типів патентоздатних винаходів. Багато країн не включали в такі списки винаходи фармацевтичного і біотехнологічного характеру. У ряді країн охороноздатність не поширюється на сферу комп'ютерного програмного забезпечення. В Угоді ТРІПС сформульований загальний принцип патентоспроможності, відповідно до якого в національному законодавстві патентною охороною повинні
 6. Що означають єдність і диференціація у трудовому праві?
  Скороченням робочого дня, встановленням підвищених тарифних ставок, видачею лікувально-профілактичного харчування та інших нейтралізуючих засобів. Особливі умови праці встановлено в лісовій промисловості, в лісовому господарстві. Певною специфікою відрізняється праця науковопедагогічних та педагогічних працівників. Працівники цієї галузі зайняті розумовою працею. Їх робота пов'язана з підвищеним
 7. Для яких категорій громадян встановлюється скорочена тривалість робочого часу?
  Скорочена тривалість робочого часу встановлюється: 1) для працівників віком від 16 до 18 років З 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (навчаючи 162. Щихся у віці від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) З 24 години на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати
 8. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  список № 2 (призначалися за рішенням відділів ЦК КПРС, інших партійних підрозділів) включали в себе ці посади, і закріплювали панування партії через механізм призначення «своїх людей» на ключові пости. Номенклатура № 1 і номенклатура № 2 були введені постановою Політбюро в 1925 році. Але це була тільки одна з особливостей Радянської держави. Ще однією була практика оформлення
 9. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  список стає вельми об'ємним, він становить і обширну, основну частину багатьох конституцій. Права ж, встановлені державою (так зване позитивне право, закони), оголошуються і цих філософських концепціях вже не стільки природними умовами, скільки дарованими, наданими державою можливостями тієї чи іншої поведінки людини, громадянина. Але хоча дійсно ця
 10. ГЛОСАРІЙ
  список завдань, «прив'язаних» до контекстам, а не до астрономічного часу). Гнучкі форми зайнятості - форми працевикористання робочої сили, засновані на застосуванні нестандартних організаційно-правових умов зайнятості працівників. До гнучких форм зайнятості відносяться: зайнятість, пов'язана з гнучкими режимами робочого часу; зайнятість, пов'язана з соціальним статусом працівників:
 11. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  список акредитованих навчальних закладів і програм. У Словенії, навпаки, вузи спільно засновують Комітет з управління якістю у вищій освіті і самі відповідають за нагляд. У Польщі відповідно до закону вузи самі оцінюють якість освіти. При цьому польський Рада з вищої освіти пропонує три рівні оцінки: акредитований статус, базовий рівень якості і вищий рівень
 12. § 4. Країни Центральної та Південно-Східної Європи в середині 80-х - 90-ті р.
  список «абітурієнтів» з 10 республік. Решті (в тому числі Болгарії та Румунії) було запропоновано почекати як мінімум до 2007 р. Доводиться констатувати, що протягом 90-х років Росія втратила роль центру економічного тяжіння для країн Центральної та Південно-Східної Європи. Її місце зайняли Німеччина, Італія, Австрія та ін У 1999 р. на країни Євросоюзу припадало до 60% зовнішньоторговельного
 13. Позитивні
  скорочення надзвичайно складною. Оскільки єдиного способу боротьби з безробіттям не існує, будь-якій країні для вирішення цієї проблеми доводиться використовувати різні методи. Використовуючи досвід ряду іноземних держав, виділимо деякі шляхи вирішення проблеми безробіття. Рівень фрикційного безробіття може бути знижений за рахунок: поліпшення інформаційного забезпечення ринку праці. У всіх країнах
 14. 2.1.4. Значення недержавних служб зайнятості
  список надається клієнтові для остаточного вибору. За бажанням клієнта консультант може брати участь у переговорах між клієнтом і кандидатами. Технологія прямого пошуку (синонім - «хедхантинг», від англійського словосполучення «head hunting», що перекладається як «полювання за головами») підходить для підбору персоналу вищої управлінської ланки. Головна відмінність цього пошуку - закриття вакансій
© 2014-2022  ibib.ltd.ua