Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Для яких категорій громадян встановлюється скорочена тривалість робочого часу ?Відповідно до ст. 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

1) для працівників віком від 16 до 18 років З 36
годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (навчаючи
162.

щихся у віці від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) З 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати мостини максимальної
тривалості робочого часу, передбаченої
в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;

2) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими
умовами праці, З не більше 36 годин на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку, встановленому законодавством.

Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Скорочена тривалість робочого часу
може встановлюватись за рахунок власних коштів на
підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда.

До проголошення України незалежною державою діяв Список виробництв, цехів, професій
і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткову відпустку і скорочений робочий день, затверджений постановою
Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 25 жовтня 1974 року народження, в
кртором одночасно були вирішені питання і про скорочення робочого дня і про тривалість додаткової відпустки за роботу в шкідливих умовах.

17 листопада 1997 в Україні було затверджено:

ИСпісок, виробництв, цехів, професій і посад із
шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну
додаткову відпустку і ИСпісок виробництв, робіт,
професій і посад працівників, робота яких
пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих
природних географічних і біологічних услови
163

ях підвищеного ризику для здоров'я, яка дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий
характер праціїх. Однак у цих списках передбачені лише додаткові відпустки за роботу в шкідливих
і несприятливих умовах праці. Що стосується скороченого робочого дня, то це питання поки врегульовано
вищезазначеною Постановою Держкомпраці СРСР
і ВЦРПС від 25 жовтня 1974 Новий Список розробляється. У Генеральній угоді між Кабінетом Міністрів України і Конфедерацією роботодавців України та профспілковими об'єднаннями України на 1999-2000 р.р. (П. 2.3.16) передбачено, що
сторони домовилися підготувати і затвердити списки
виробництв, робіт, цехів, професій і посад із шкідливими умовами і особливим характером праці , рабгіта в яких дає право на скорочений робочий день.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Для яких категорій громадян встановлюється скорочена тривалість робочого часу? "
 1. Зміст
  для працівників меншу тривалість робочого часу? ... Чи має силу на території України Положення ИО порядок і умови застосування праці жінок, які мають дітей і працюють неповний робочий нрсмяи, угісрждсііое Постановою Держкомітету СРСР з праці та соціальних питань і гскрстпрі.ггі ВЦРПС від 29 квітня 1980?. 168 Чи можна встановити
 2. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  для опису, пояснення і прогнозування діяльної сторони держави використовує поняття функції держави - характеристики саме того, що і як держава "робить". Функція, як і багато інші обществоведческие поняття, не є власне юридичним і політичним поняттям. Воно запозичене з інших наук. Так, у математиці, фізиці поняття функції виражає залежність, коли при
 3. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  для виконання плану або через халатність РВК закликають на службу юнаків, що не підлягають за станом здоров'я призовом. І витрачаються сотні і тисячі рублів на їх заклик, перевезення, а потім на звільнення і відправку додому. Винні не відшкодовують ні копійки, хоча зрідка караються в дисциплінарному (адміністративному) порядку. Вони (або лікарі, або працівники РВК) повинні відшкодовувати весь матеріальний збиток
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  для підготовки вітчизняних юристів. Іншими словами, позитивно відповісти на питання: «працює» чи теорія держави і права стосовно державно-правової дійсності Росії, чи можна її перевірити на політико-правової організації і життєдіяльності російського суспільства, чи є від цього соціальна користь? Це тим більше необхідно, що саме російська історія, поряд,
 5. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  для багатьох представників теоретико-правового знання ці пропозиції також залишаються досить спірними. Разом з тим виділення теорії права в якості відносно самостійної галузі суспільної знання має, як уже зазначалося, певне підставу й добротні наукові перспективи. Насамперед це означало б методологічний розрив з попередніми догматичними уявленнями, в тому
 6. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  для благополуччя і добробуту, безпеки та творчого розвитку, процвітання кожного індивіда, кожного члена суспільства і його сім'ї - ця висока гуманістична завдання завжди формулюється, присутній в таких роздумах. Зрозуміло, коли замислюєшся над тим, як вона реалізується на практиці, розумієш як вона важка, часом суперечлива, здається навіть нездійсненним, особливо в
 7. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  дляющіе контракт; цивільні особи, що підписують перший контракт на проходження служби в офіцерських посадах; кадрові офіцери інших категорій, які бажають перейти в I-у категорію. Деякі особливості повинні мати контракти, підписані курсантами ВУ. Держава, витрачаючи величезні кошти на підготовку офіцерів, не передбачило цивільно-правової відповідальності за невиконання або
 8. 1.1. ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ РИСИ ТА ЗАВДАННЯ
  для їхнього здоров'я і життя. Правову основу діяльності патрульно-постової служби міліції складають: Конституція Російської Федерації, Закон Російської Федерації "Про міліцію", інші закони та інші правові акти Російської Федерації, конституції, закони та інші правові акти республік, що входять до складу Російської Федерації, нормативні акти Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, Статут
 9. § 1. Поняття злочину
  для радянських кримінальних кодексів, в яких спочатку визначення злочину безпосередньо пов'язувалося з вчиненням дії або бездіяльності, а з прийняттям в 1958 р. Основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік - з діянням як таким. При цьому в останньому випадку спеціально пояснювався його сенс, відповідно до якого діянням вважалося вчинене особою дія або
 10. § 4. Господарські товариства і суспільства
  для яких є те, що їх статутного (складеного) капітал поділяється на частки. Саме це відрізняє господарські товариства і суспільства від інших комерційних організацій. Цивільний кодекс РФ передбачає досить широкий спектр правових форм колективного господарювання, який відповідає як сучасним міжнародним стандартам, так і вітчизняним економічним реаліям.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua