Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Що означають єдність і диференціація у трудовому праві?Для трудового права характерно поєднання загальних
норм, що мають загальну сферу дії, і правових
норм, действіея яких обмежене певним
крутому осіб або відносин. У цьому проявляються єдність і диференціація. Всі трудове право становить єдину систему, але всередині цієї системи є відмінності. Воно єдине в своїй основі. Єдність обумовлено єдністю суті, єдністю мети правової політики,
єдністю охорони праці, прав працівників, єдністю
джерела права З воля народу і т.д..

Але єдність не виключає, а, навпаки, передбачає диференціацію. Диференціація З це відмінності в нормах праці, зумовлені істотними
особливостями умов праці в тій чи іншій галузі,
значенням її для народного господарства, відмінностями в
суб'єктах трудових відносин, характером трудових
зв'язків, кліматичними умовами. В основі диференціації лежать стійкі суспільні фактори,
визначають відмінності в умовах праці і потребують
відображення в нормах права Ці фактори є громадськими категоріями, держава враховує їх
і надає їм значення.

42

Розбіжності виявляються в регулюванні робочого
часу, в тривалості відпустки, у спеціальних
формах обліку робочого часу, в оплаті праці і т.д.

Особливості маються на правовому регулюванні праці працівників багатьох галузей: на залізничному
транспорті, у вугільній, металургійній, атомної промисловості та інших галузях народного господарства. У цих галузях не ліквідовані шкідливі і небезпечні умови праці.

Ці особливості роботи в шкідливих умовах праці
відображаються в спеціальних нормативних актах. Прикладом такого закону є Закон України Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У законодавстві встановлено Список № 1 і Список. № 2 професій, робота в яких дає право на отримання пільгових пенсій. Робота у шкідливих і небезпечних,
умовах компенсується наданням додаткових відпусток, скороченням робочого дня, встановленням підвищених тарифних ставок, видачею лікувально-профілактичного харчування та інших нейтралізуючих засобів. Особливі умови праці встановлено в
лісової промисловості, в лісовому господарстві.

Певною специфікою відрізняється праця науковопедагогічних та педагогічних працівників. Працівники цієї галузі зайняті розумовою працею. Їх робота
пов'язана з підвищеним емоційним напруженням,
отримала назву Инервно-мозкова діяльність.
Ці негативні моменти у праці науково-педагогічних
та педагогічних працівників компенсуються шляхом
надання відпустки тривалістю до 56 календарних днів і встановленням для них 6-годинного робочого дня. Особливі вимоги, які пред'являються до цих
категоріям працівників, і пільги відображені у спеціальному Законі України ИОб образованііи.

Диференціація обумовлена також географічними і кліматичними чинниками. 15 лютого 1995
Верховною Радою прийнято Закон Про статус гірських населених пунктів в Украінеи, в якому також передбачені пільги та гарантії для осіб, які працюють і прожи
43

вающих в цих місцевостях. Відповідно до цього Закону до гірських населених пунктів відносяться міста,
селища міського типу, сільські населені пункти,
розташовані в гірській місцевості (на висоті 500 метрів і вище над рівнем моря), що мають недостатньо
розвинені сферу застосування праці та систему соціально-побутового обслуговування, обмежену транспортну
доступність. Для цих місцевостей характерні суворі
кліматичні умови, холодна і довга зима, мають
місце селеві явища, паводки. Як компенсацію розмір державних пенсій, стипендій, всіх
передбачених чинним законодавством видів го & ударственной матеріальної допомоги громадянам,
які набули статусу особистості, що працює, проживає або навчається на території гірського населеного пункту, збільшується на 20%) .1

Постановою Кабінету Міністрів України від
ЕII серпня 1995. № 648 (із змінами від 3 квітня 1996 р.) <0б умови оплати праці осіб, які працюють в гірських населених пунктахи тарифні ставки і посадові оклади працівників, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх військ підвищуються на 25%) .2

Постановою Кабінету Міністрів України від 28
січня 2000 ИОб оплаті праці, гарантії і компенсації для працівників, які направляються для роботи на
антарктичну станцію ИАкадемік Вернадскійи, польове забезпечення як компенсацію за екстремальні умови роботи за Полярним колом у національній валюті в розмірі, передбаченому для виплати добових під час службових відряджень у
межах України , збільшується в 12 разів за кожен
день перебування на станції ИАкадемік Вернадскійи.
Цією постановою передбачено й інші льготи.3

Спеціальні норми (і акти, в яких вони закріплені) поширюються також на окремі категорії
суб'єктів: жінок, особливо у зв'язку з вагітністю,

1 Відомості Верховної Ради України, 1995.З №. 9.З Ст. '58.

Г Урядовий кур'єр, 1995, 31 січня.

3 Офіційний вісник Україні.З 2000.З № 5.

Пологами та доглядом за малолітніми дітьми; неповнолітніх; інвалідів та осіб із зниженою працездатністю; ветеранів війни, праці, держслужбовців та ін

Особливості правового статусу інвалідів закріплені в спеціальному Законі України <0б основи соціальної захищеності інвалідів в Украінеи від 21 березня 1991 года.1

Особливості в правовому регулюванні праці жінок і неповнолітніх відображені в 12 і 13 главах
КзоТ : ИТруд жінки і ИТруд молоді

Можливості для поліпшення умов життя і роботи молоді передбачені в Законі України від
5 лютого 1993 ИО сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Украінеи, 2 який за
своєю природою є також спеціальним.

Спеціальні пільги та гарантії для ветеранів праці та осіб похилого віку передбачені у спеціальному Законі України ИОб основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших осіб похилого віку в Украінеи від 16 грудня 1993 года 3
а для ветеранів війни З в Законі Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту від 22 жовтня 1993 року.4 Пільги, передбачені в цьому Законі, обумовлені фактором участі в боротьбі з фашизмом у Великій Вітчизняній війні.

До числа спеціальних відноситься і Закон Укоаїни
ИО державну службу від 16 грудня 1993 року, 5
присвячений державним службовцям, специфіка праці яких обумовлена необхідністю компетентно і ефективно виконувати свої функції проявляти відданість своїй країні, не використовувати дер
'Відомості Верховної Ради України, З 1993 _ Xи 21 _
Ст. 252.

2 Відомості Верховної Ради Украіни.З 1991 _ № 16 _
Ст. 167.

3 Відомості Верховної Ради України ". _ 1994 _ № 4 _
Ст. 18. '' 'Е

4 Відомості Верховної Ради України. - 1993З Ки 45 З
Ст. 425.

5 Відомості Верховної Ради Украіни.З-1993 _ № 52 З
Ст. 491.

45

дарчу власність, своє становище для вилучення Особистої вигоди тощо

Диференціація також обумовлена характером
Трудовий зв'язку. В особливих умовах працюють тимчасові
працівники, сезонні працівники. Їх праця, поряд із загальними нормами, регулюється і спеціальним законодавством: Указом Президії Верховної Ради СРСР
від 24 вересня 1974 ИОб умови праці тимчасових робітників і служащіхи та Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974 ИОб умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних работахи. Список сезонних робіт і сезонних
галузей затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997

До сезонних робіт і сезонних галузей відносяться:

1 . Лісова промисловість і лісове господарство:

видобуток живиці, барасу і ялинової серка;

заготівля пневого осмолу;

заготівля мочала;

лісокультурні роботи З ^ підготовка грунтав посів і посадка лісу, догляд за лісовими культурами, робота в лісорозсадниках;

лісозахисні та протипожежні роботи З
боротьба з шкідниками і хворобами лісу, прокладання
мінералізованих смуги чергування на пожежних
вишках, наземне пожежне патрулювання лісів;

заготівля насіння ;

збір і переробка харчових продуктів лісу;

польові лесостроітельние роботи.

2. Торф'яна промисловість:

болотно-підготовчі роботи. Видобуток, сушка і прибирання торфу;

ремонт і обслуговування технологічного обладнання в польових умовах.

3. Сільське господарство:

робота в овочівництві, садівництві, виноградарстві,
буряківнику, хмелярстві, на вирощуванні і збиранні картоплі, тютюну, кормів, баштанних культур;

робота на інкубаторно-пташиних і міжгосподарських інкубаторних станціях.

4. Переробні галузі промисловості:

робота на підприємствах переробки плодоовочевої продукції;

робота на підприємствах цукрової галузі промисловості;

Первинне виноробство,
б. СанаторйО-курортвие закладу і заклад від
нку:

роботи, пов'язані з саіаторно-курортним обслу
ням хворих і відпочиваючих в санаторно-курортних закладах ї закладах відпочинку;

роз'яснення щодо застосування цього Списку дає
Міністерство праці спільно з Міністерством лісового господарства та Міністерством сільськогосподарської продукціі.1

Автори ИНаучно-практичного коментаря до законодавства України про трудеи виділяють і такі фактори для диференціації законодавства про працю, як
національна приналежність засобів виробництва
(маються й увазі особливості правового регулювання
праці працівників підприємств з іноземними інвестиціями), відношення до засобів виробництва (сільськогосподарські кооперативи), критерій громадянства (іноземці, які іммігрували в Україну з метою
працевлаштування на визначений термін) і ін фактори.2

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Що означають єдність і диференціація у трудовому праві? "
 1. Зміст
  означає єдність і диференціація 'в трудовому праві? ... ... ... 42 Як здійснюється регулювання трудових "відносин громадян, які працюють за межами своїх держав? ... ... 47 Чи є джерелами права Постанови Пленуму Верховного Суду
 2. У чому проявляються єдність і диференціація трудового права?
  Що єдність правового регулювання полягає в наявності загальних правових приписів, що встановлюють однакове регулювання трудових і тісно з ними пов'язаних відносин, незалежно від їх виду та характеру, а також умов праці та особливостей суб'єктів цих відносин, які закріплюються в Конституції України та інших нормативно-правових актах (В.Я. Бурак). Диференціація правового
 3. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  що до юридичних наук відносяться не державне право, а наука державного права, не громадянське право, а наука цивільного права, не державу і право, а теорія держави і права, тобто теоретичні знання про державу і право. Наприклад, саме громадянське право - це сукупність правових норм, їх більш великих об'єднань (наприклад, правових інститутів), які регулюють
 4. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
    що наукова думка не повинна зупинятися на сприйнятті лише зовнішніх, поверхневих, позитивістських сто-рон держави, а проникати вглиб будь-яких явищ і процесів, в тому числі і держави. І під сутністю держави розумілися його класова природа, використання держави для затверджений-ня влади пануючого класу. Держава розумілося як машина, знаряддя для насильства одного класу
 5. § 1. Поняття злочину
    що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній, об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і формальний), кожен з яких так чи інакше розкриває зміст і співвідношення ознак поняття злочину, зупинимося на них окремо. Якщо звернутися до джерел права Х-XVII ст., То в них важко знайти термін, який би
 6. 23. Поняття та ознаки юридичної особи.
    що кредитори юридичної особи можуть звертатися з вимогами, що випливають з його зобов'язань, тільки до даного юридичній особі. За загальним правилом юридична особа відповідає за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном, однак в силу закону або Статуту додаткова відповідальність може покладатися і на інших осіб. Так, відповідальність фінансованого державою установи обмежується
 7. Поняття гарантій депутатської діяльності та їх ознаки.
    що одним з основних його елементів є гарантії депутатської діяльності, які покликані забезпечити безперешкодне та ефективне здійснення повноважень представників народу у Верховній Раді. Незважаючи на принципову важливість гарантій депутатської діяльності, вони відносяться до тих категорій правознавства, які не дуже привертають увагу государствоведов вважаючи питання досить
 8. § 1. Цивільне законодавство та його система
    що в ЦК поняття "цивільне законодавство" використовується у вузькому сенсі. Стаття 3 ГК. включає в поняття "цивільне законодавство" тільки ЦК і прийняті відповідно до нього інші федеральні закони. Інші акти, які містять норми цивільного права, виведені за межі поняття "цивільне законодавство". У даний главі поняття "цивільне законодавство" використовується в широкому
 9. § 1. Правоздатність та дієздатність громадян
    щоб мати права і нести обов'язки у відповідній галузі права. Уявлення про цивільну правосуб'єктності зв'язуються з наявністю у осіб таких якостей, як правоздатність і дієздатність. Майнові відносини, ретуліруемие цивільним правом, супроводжують людину протягом всього його життя: з моменту народження і до його смерті. Природно, важко уявити новонародженого
 10. § 1. Поняття юридичної особи
    що і виникнення та еволюція права: ускладненням соціальної організації суспільства, розвитком економічних відносин і, як наслідок, суспільної свідомості. На певному етапі суспільного розвитку правове регулювання відносин за участю одних лише фізичних осіб як єдиних суб'єктів приватного права виявилося недостатнім для розвивається економічного обороту. Так, вже в II-1
© 2014-2022  ibib.ltd.ua