Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Як здійснюється регулювання трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх держав?Відповідно до ст. 8 КЗпП України (в редакції
Закону № 1807-ПІ від 08.06.2000 р.) трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові відносини іноземних гра
1 Праця і зарплата, З 199?. З № 12.

2 В.С. Стичййекій, І.В. 8уб, В.Г. Ї'еїайь. З научайтесь-йрактіческйй коментар ї ааконодательетву України про працю.
У 2 томах, З Т. 1.З Сімферополь, ИТаврідаи.З 1998.З Сс. 50-51.

47

ждан, які працюють на підприємствах, організаціях України, регулюються законодавством держави, в
якій здійснене працевлаштування (наймання) працівника, та міжнародними договорами України.

Працевлаштування в Україні іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами (спеціальністю),
визначених угодою про розподіл продукції, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування (ч.З ст.8 Закону України ИО правовому
статусі іностранцевія (в редакції Закону № 1807-ІП від
08.06.2000) .1

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Як здійснюється регулювання трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх держав? "
 1. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  як політична, структурна і територіальна організа-ція класового суспільства. Общесоциальное і класове в сутності держави. Зв'язок державного-ва з соціально-економічним ладом. Типологія держави. Формаційний і цивилизацион-ний підходи та їх сучасна оцінка. Рабовласницька, феодальна, буржуазна, социалисти-чеський держава. Держава азіатського способу виробництва. Зміна
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так і в окремих, конкретних суспільствах, враховуючи, зрозуміло, їх особливості, специфіку. Про це йшла мова вище, в першому розділі, коли обговорювалися предмет і методологія теорії держави і права. Тому читача дуже важливо познайомити з можливим і корисним застосуванням понять теорії держави і права, її пізнавальних, прикладних та
 3. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  як право. При цьому головна увага приділяється закономірного і випадковому в праві, основним правовим системам, іншим головним характеристикам права в цілому як соціального інституту. Походження ж права було розглянуто в чолі третьої цієї книги. Тривалий час на попередньому етапі вітчизняної юридичної думки право розглядалося в нерозривній єдності з державою як продукт і
 4. Що таке професійні спілки?
  як справедливо зауважують автори підручника ИТрудовое право Украіниі, 3 профспілки залишаються по 1 Урядовий кур'єр. З 1999.З, № 97-98. 'Відомості Верховної Ради Украіни.З 1999.З № 45.З Ст. 897. 3 Трудове право України. З X .: ИОдіссейи, 1999.З Со. 431-432. 335 середниками. А головними фігурами в економіці, у виробничих відносинах залишаються власники (роботодавці, підприємці) і
 5. Зміст
  яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі права України? ... ... 8 Що являє собою предмет трудового права? ... 10 Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею? ... 11 Який метод правового регулювання трудових
 6. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  як розкрито основні характеристики держави, сформульовано його розуміння, визначено її соціальне призначення, відмінність від догосударствепной організації суспільства , возника-ет завдання розглянути, як влаштована держава, тобто в яких конкретних формах існує і функ-ціонірует ця особлива політична, структурна, територіальна організація суспільства. Тільки після вивчення форми, тобто
 7. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  як політичної, територіальної, структурної організації суспільства, форма правління, національно-територіальний (національно-державне) та адміністративно-територіальний устрій, політичний режим. Але пізнання держави припускає вивчення не тільки його статики, але і його динаміки, тобто того, як цей соціальний інститут живе, діє, змінюється, розвивається, як виконує
 8. Глава сьома. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
  як соціального інституту - його призначенням, пристрою, функціям. Але в державно організонанном суспільстві формуються і діють і інші соціальні інститути: політичні партії, професійні спілки та інші громадські організації, різні політичні рухи та т . д. Тому виникає питання: а чому ж ці соціальні інститути, які також надають вплив на життєдіяльність
 9. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  як динамічна система. Зміст права. Право - міра (масштаб) поведінки особистості. Об'єктивне і суб'єктивне в праві. Поняття права. Право як система правил поведінки. Право як міра свободи особистості. Визначення права. Право і мораль. Право і релігія. Право і звичаї . Право і соціально-економічний лад. Творча роль права. Право і соціальна структура суспільства. Право і національна
 10. Види і стадії адміністративного права
  як засіб контрольної діяльності 1. Діє особлива система державних органів і гро-ських організацій, на які покладено обов'язок по підтриманню і зміцненню законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади. Способи забезпечення законності - це застосовувані ними различ-ні правові та організаційні форми і методи діяльності, практи- ческие прийоми,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua