Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Чи є джерелами права 'Постанови Пленуму Верховного Суду України?Після проголошення незалежності України
Пленум Верховного Суду України як найвищого органу правосуддя держави став діяти активніше
і плідніше. В останні роки Пленум Верховного Суду прийняв кілька найважливіших постанов,
мають важливе значення для розгляду трудових
спорів: ИО практику розгляду судами трудових
споровими від 9 листопада 1992 року № 9, ИОсудебной практику у справах про відшкодування шкоди, заподіяної
підприємствам, установам, організаціям їх работнікаміи від 29 грудня 1992 року № 14, ИО застосування Конституції України при здійсненні правосудіяи від 1 листопада 1996 року № 9, ИО практику застосування судами законодавства про оплату праціїх від
24 грудня 1999 № 13.

Ці постанови Пленуму відрізняються конкретністю, глибоким аналізом дозволених проблем, законностью.2 Питання про значення судової практики, в
тому числі керівних постанов Пленуму Верховного Суду України, займає важливе місце в

'Праця і зарплата.З 2000.З № 26.

2 В. Маляренко, М. Коржанськнй.З Про Юридичним силу постанов пленуму Верховного Суду / / ИГолос Україніи.З 1996.З
№ 81.

48

юридичній науці, оскільки практика являє
собою правозастосовний процес. Багато положення, вироблені судовою практикою, впливають на
процес створення нових норм і вдосконалення
чинного законодавства, бо вони згодом
сприймаються законодавцем і формулюються в
вигляді норм права. Значення судової практики полягає і в тому, що в ході юрисдикційної діяльності судів перевіряється ефективність законодавства, оголюється невідповідність окремих норм зміненим потребам життя, розкриваються
прогалини в законодавстві. Тим самим судова
практика сигналізує про відставання права від суспільного розвитку, оскільки норми права кілька інертніші, ніж сама судова практика.

Суди в процесі розгляду конкретних ситуацій виробляють положення, які роз'яснюють
норми закону, сприяють правильному його застосуванню. І хоча суди, вирішуючи справу, не створюють нового закону, проте вони його конкретизують і саме
конкретизують роз'яснення мають важливе значення ^ ня для забезпечення правильного розгляду справ та
однаковості. Такі роз'яснення необхідні. Застосування права З це не просте поширення юридичних норм на ті чи інші фактичні обставини, це творчий процес. Нормам права властивий абстрактний характер, але реалізуються вони стосовно до конкретних ситуацій. Тому в ході
такої реалізації виникає необхідність конкретизувати ті чи інші змістовні норми права, виражені в абстрактній формі, і таким чином наблизити їх до конкретних ситуацій.

Судова практика виробляє, викристалізує деякі нові правоположения, які не є нормами права, але можуть враховуватися судами
при розгляді однорідних справ. Такий Ипрецеденти
не має нічого спільного з прецедентним правом,, до якого право України ставиться негативно.

Отже, постанови пленуму Верховного Суду України не є нормативними актами. Вони роз'яснюють порядок застосування закону і забезпечують

49

єдність його застосування. Крім того, Пленум Верховного Суду виробляє правоположения, що конкретизують, роз'яснюють умови правильного застосування закону. Слід відрізняти норми права від ука / ванних правоположеняй. Правоположенія роз'ясни *
тельного характеру взагалі не можуть застосовуватися са "
мостоятельное у відриві від правової норми, а норми
права можуть діяти самостійно без всяких
допоміжних правоположейій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Чи є джерелами права 'Постанови Пленуму Верховного Суду України?"
 1. 5. Значення судової та арбітражної практики в застосуванні і подальшому вдосконаленні цивільного законодавства .
  є обов'язковими для судів, інших органів і службових осіб, які застосовують закон, по якому дано роз'яснення »(абзац третій ст. 40, п.2 ст. 45 зазначеного Закону). Таким чином, зазначені керівні роз'яснення, не створюючи нових норм права, проте володіють обов'язковою силою для певного кола осіб. Зокрема, навіть у мотивувальній частині рішення у цивільній справі повинні
 2. Що слід розуміти під джерелами трудового права?
  є локальні нормативні акти (колективні договори, правила внутренннего трудового розпорядку, положення Е про оплату праці, про преміювання, які можуть прийматися як окремо, так і в якості додатку до колективних договорів), які приймаються на підприємствах, в установах, організаціях. Отже, вся система норм трудового права характеризується наявністю: З загального та
 3. Що слід розуміти під переведенням на іншу роботу?
  є недійсними. Законом України від 24 грудня 1999 ИО внесення змін до Кодексу законів про працю Украіниі ст. 33 і ст. 34 КЗпП України викладено в новій редакції. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою. Власник або уповноважений ним орган має право перевести працівника строком до одного місяця на
 4. Зміст
  є єдність і диференціація трудового права? ... ... ... 14 Які функції трудового права? ... ... 15 Що являє собою система трудового права? ... ... 17 Які основні принципи трудового права України? ... 18 Які
 5. Законодавство про нотаріат
  джерелом нотаріального процесуального права є постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України. Йдеться про затвердження Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату від 22февраля 1994 р., про декрет "Про приватизацію земельних ділянок "від 26 грудня 1992 р., про декрет" Про державне мито "від 21 січня 1993 р., про порядок посвідчення заповітів і доручень,
 6. Ознаки кримінального закону:
  є складовою її правової системи. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору ". Тим часом міжнародні договори, що містять норми кримінально-правового характеру, в силу своїх особливостей і специфіки в принципі не можуть мати прямої дії на території Російської Федерації
 7. § 7. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
  є джерелом дій людини, їх функції пов'язані, головним чином, з підвищенням активності його діяльності. Вони надають психічним процесам особливий фон, сприяють виникненню мотиву, орієнтують людину на постановку певної мети '. У якісному відношенні емоції полярні, вони діляться на позитивні і негативні, перший пов'язані із задоволенням потреб або
 8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  джерело права? / / Рад. юстиція. - 1991. - № 14. - С. 2-4. Алексєєва Л. Судовий прецедент: свавілля або джерело права? / / Рад. юстиція. - 1991. - № 14. - С. 2-7. Гнєздов О. Судові доручення в міжнародному цівільному процесі / / Право України. - 2001. - № 6. Гусєв Є. Визначення міжнародної підсудності цивільних справах за участю іноземців на підставі договорів про правова допомога / / Радянське
 9. 39. Форма угод.
  Є недійсними. Складнішою є нотаріальна форм »угоди, при якій угода не тільки вчиняється у вигляді складання спеціального письмового документа, але факт її здійснення та складання документа ще й засвідчується нотаріусом. Оформляючи таку угоду, нотаріус засвідчується в законності її умов, мети, встановлює істинну волю суб'єктів. Нотаріальне посвідчення
 10. 58. Форма угод, правові наслідки недотримання форми угод.
  Є недійсними. Складнішою є нотаріальна форм »угоди, при якій угода не тільки вчиняється у вигляді складання спеціального письмового документа, але факт її здійснення та складання документа ще й засвідчується нотаріусом. Оформляючи таку угоду, нотаріус засвідчується в законності її умов, мети, встановлює істинну волю суб'єктів. Нотаріальне посвідчення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua