Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоНотаріат → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Опорний конспект з нотаріату в Україні. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Законодавство про нотаріат


Джерела нотаріального процесуального права - це нормативні акти, які регулюють організацію нотаріальних органів і процесуальний порядок вчинення ними нотаріальних дій .
Джерелом нотаріального процесуального права в першу чергу слід назвати Конституцію України, яка закріпила низку важливих загальних положень принципового значення для діяльності нотаріальних органів.
Основні положення діяльності нотаріальних органів і посадових осіб, які вчиняють нотаріальні дії, врегульовано Законом України "Про нотаріат", який був прийнятий Верховною Радою України 2 вересня 1993 і вступив чинності 1 січня 1994 р .
Законом України "Про нотаріат" детально регламентовано питання організації діяльності нотаріальних органів. З метою вдосконалення діяльності нотаріат врегульовано створення приватної нотаріальної діяльності, яка дає можливість розвантажити систему державних нотаріальних контор, підвищити якість вчинення нотаріальних дій, а також підняти престиж професії нотаріуса.
Новим законом для підвищення професійного рівня нотаріуси встановлені більш високі вимоги для заняття посади нотаріуса (обов'язкове стажування, складання кваліфікаційного випробування, отримання свідоцтва на зайняття нотаріальною діяльністю).
Посилено вимоги щодо відповідальності нотаріуса. Врегульовано підстави для анулювання свідоцтва на право заняття нотаріальною діяльністю, чітко визначено права та обов'язки нотаріуса. Разом з тим встановлено правові гарантії захисту прав та інтересів нотаріуса.
Джерелами нотаріального процесуального права є також окремі закони. Це - Закон УРСР "Про власність" від 7 лютого 1991 р., Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" від 22 червня 1993 р., Закон України "Про приватизацію майна державних підприємств" від 4 березня 1992 р. зі змінами та доповненнями на 12 березня 1994 р., Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду" від 19 червня 1992 р. із змінами та доповненнями на 22 лютого 1994 р., Закон України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 р., Закон України " Про внесення змін до Закону України "Про заставу" від 21 жовтня 1997 р., Закон України "Про плату за землю" від 3 липня 1992 р. зі змінами на 19 вересня 1997 р. та ін
Значну роль у регулюванні нотаріального законодавства зіграють постанови Верховної Ради України, а саме: "Про порядок введення в дію Закону України" Про нотаріат "від 2 вересня 1993 р.," Про тлумачення Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" від 24 грудня 1993, "Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності" від 19 грудня 1992 р., і т. д.
Важливим джерелом нотаріального процесуального права є постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України. Йдеться про затвердження Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату від 22февраля 1994 р., про декрет "Про приватизацію земельних ділянок" від 26 грудня 1992 р., про декрет "Про державне мито" від 21 січня 1993 р., про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених від 15 червня 1994 р., та ін
Велике значення для регулювання діяльності нотаріальних органів мають накази, розпорядження, листи Міністерства юстиції України, в яких детально регулюються питання організації та діяльності нотаріальних органів. Зокрема, це накази про затвердження Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату від 28 грудня 1993 р. зі змінами від 25 грудня 1997 р., Положення про державний нотаріальний архів від 7 лютого 1994 р., Положення про порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю від 20 січня зі змінами від 25 грудня 1997 р., Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності від 4 березня 1994
Доповненням до Закону України "Про нотаріат" є затверджені Міністерством юстиції України Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України від 18 червня 1994 р., Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад від 25 серпня 1994 р., наказ Міністерства юстиції України від 12 серпня 1998 р. "Про внесення доповнень до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України", Правила ведення нотаріального діловодства від 3 лютого 1993
Слід також вказати про "Порядок посвідчення договорів відчуження земельних ділянок", затверджений наказом Міністерства юстиції України та Держкомзему України від 6 червня 1996 р., і їх загальний наказ від 1 червня 1998 р. "Про внесення змін і доповнень до Порядку посвідчення договорів відчуження земельних ділянок".
Для діяльності нотаріальних органів мають значення і окремі накази та рекомендації Міністерства юстиції України. Це - Положення про Єдиний реєстр для реєстрації заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 27 травня 1997 р., Положення про Єдиний реєстр довіреностей від 6 травня 1998 р. та ін
Велике значення для регулювання нотаріальної практики мають укази Президента України: "Про приведення в порядок справляння плати за вчинення нотаріальних дій" від 10 липня 1998 р., "Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні" від 23 серпня 1998 , "Про приведення в порядок сплати державного мита за здійснення операцій на товарних, сировинних та інших біржах, крім фондових і валютних, та за вчинення окремих видів нотаріальних дій" від 23 серпня 1998
Джерелами нотаріального процесуального права є також постанови Пленуму Верховного Суду України: "Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні" від 31 січня 1992; "Про практику розгляду судами України справ про спадкування" від 24 червня 1983 , "Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ" від 25 грудня 1996
При вчиненні нотаріальних дій застосовуються і акти місцевих органів влади та управління. На території Автономної Республіки Крим застосовується законодавство цієї територіальної одиниці України.
Питання вчинення нотаріальних дій за кордоном визначаються консульськими конвенціями, міжнародними угодами, яка їх уклала Україна з іншими державами. Порядок вчинення нотаріальних дій консульськими установами України регулюється Законом України "Про нотаріат", Консульським статутом України та іншими законодавчими актами нашої держави.
Відповідно до законодавства України, міжнародних договорів нотаріуси застосовують і норми іноземного права.
Оскільки нотаріальна діяльність тісно пов'язана з такими областями українського права, як цивільне, цивільно-процесуальне, шлюбно-сімейне, земельне, трудове, нотаріуси, крім джерел нотаріального процесуального права, керуються також нормами цих галузей права під час вчинення нотаріальних дій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Законодавство про нотаріат "
 1. Процесуальне становище представника в арбітражному процесі. Вимоги, що пред'являються до представників
  законодавства про нотаріат, нотаріуси також не мають права виступати представниками в суді за аналогічними вищевказаним винятками. По-третє, повноваження представника мають бути належним чином оформлені і підтверджені . За наявності зазначених умов, за загальним правилом, особа може бути допущено в процес. Будь-яких підстав для відводу або додаткових вимог до представника не Нотаріальне діловодство і звітність
 2. законодавство передбачає певні вимоги, яким повинні відповідати документи, що подаються нотаріусові. Вони не повинні мати підчисток або дописок, закреслених слів чи інших незастережних виправлень. Дописки, закреслені слова або інші виправлення належить застерегти підписом посадової чи уповноваженої на те особи та печаткою установи, підприємства або організації,
  1. Вимоги до нотаріусів
 3. законодавством до приватних нотаріусів висуваються такі вимоги: бути громадянином України; мати вищу юридичну освіту (університет, академія, інститут) ; пройти стажування протягом шести місяців в державній нотаріальній конторі або у нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою; скласти кваліфікаційний іспит нотаріату (Положення про кваліфікаційну комісію
  6.1. Основний податок
 4. законодавством України ". Прибутковий податок стягується з приватних нотаріусів у порядку, викладеному в розділі IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 13-92" Про прибутковий податок з громадян "як" Інші доходи громадян ", не передбачені в якості об'єктів оподаткування у розділах II та III Декрету. Спільним листом ДПА та Мін'юсту України від 07.06.99 р. № 8106/7/17-0517 роз'яснено,
  6.3. Інші податки та платежі
 5. законодавством. Оскільки діяльність приватних нотаріусів регулюється Законом України "Про нотаріат" (3425-12), згідно з яким ця діяльність не є підприємницькою, і реєстрація приватних нотаріусів як суб'єктів підприємництва чинним законодавством не передбачена, то їх реєстрація як платників податку на додану вартість не здійснюється,
  7. Звітність приватних нотаріусів
 6. законодавством неоподатковуваний мінімум на дату обчислення податку і суми, передбачені в ст. 6 Декрету КМУ "Про прибутковий податок з громадян", а також витрати, пов'язані з отриманням доходу Договір позики копійчаних коштів Місто ___ року. Мі, что ніжчепідпісаліся, діючі згідно з власним волевіявленням, Розуміючи Значення свои Дії, без будь-якого примусу, насильства, або якіх
  Принципи діяльності нотаріату в Україні
 7. законодавством цієї автономної республіки, наказами Міністра юстиції України, нормативними актами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. У межах його компетенції нотаріус вирішує питання, які випливають з норм міжнародного права, а також укладених Україною міжнародних угод (ст. 7 Закону України "Про нотаріат"). Правовий гарантією
  Організація діяльності нотаріату в Україні
 8. законодавство України про
  Компетенція приватних нотаріусів
 9. законодавством. У зв'язку з цим повноваження є правом та одночасно обов'язком відповідного суб'єкту діяти в певній ситу - ації таким чином, як передбачено законом чи іншим правовим актом. Повноваження передбачає його належне виконання згідно із принципом законності. Тому для визначення компетенції конкретного нотаріального органу ще недостатньо знати
  Строки здійснення нотаріальних дій
 10. законодавством України можуть бути встановлені й інші підстави для відкладення і зупинення нотаріальних дій. Закон України "Про нотаріат" не вказує, як слід нотаріусові процесуальний оформити відкладення і зупинка нотаріальної дії. Необхідність процесуального оформлення цих дій нотаріуса можна обгрунтувати тим, що таке оформлення буде застереженням для
  законодательством Украины могут быть установленные и другие основания для отложения и остановку нотариальных действий. Закон Украины "О нотариате" не указывает, как следует нотариусу процессуальный оформить отложение и остановка нотариального действия. Необходимость процессуального оформления этих действий нотариуса можно обгрунтувати тем, что такое оформление будет предостережением для
© 2014-2022  ibib.ltd.ua