Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

ЗАНЯТТЯ № 16 ТЕМА: ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ

Основні поняття: зміст виховання, базові потреби особистості школяра, базові компоненти культури особистості, види діяльності школярів, класифікація форм виховання.

Вимоги до компетентності:

- мати уявлення про роль змісту виховання в життєдіяльності людини;

- орієнтуватися в різних підходах до визначення змісту виховання;

- вміти обгрунтовувати реалізацію змісту виховання через організацію різноманітної діяльності;

- знати основні види діяльності школярів і вміти показати, за яких умов діяльність стає виховує.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

I. Завдання для обов'язкового виконання

1. З'ясуйте сутність поняття «зміст виховання».

2. Охарактеризуйте деякі підходи до визначення змісту виховання (потребностний, ціннісний, культурологічний).

3. Зробіть схему-опору «Склад і структура змісту виховання».

4. Покажіть, як складається виховне середовище в школі.

5. Розгляньте виховну середовище як фактор залучення дитини до досягнень культури, як джерело особистісного розвитку.

6. Висловіть свою позицію, аналізуючи твердження С.Т. Шацького: «Виховання в чистому в вигляді не існує, виховання є організація діяльності школярів».

181

7. Охарактеризуйте різні види діяльності школярів, що організовуються в ході виховного процесу.

8. Поясніть, за яких умов діяльність стає виховує.

9. Складіть методичні правила організації виховує діяльності школярів.

10. Виділіть основні етапи організації виховних справ і уявіть їх у вигляді схеми (в зошитах).

11. Продумайте, як з позиції діяльнісного підходу буде виглядати підготовка і проведення наступних виховних справ: класна година «Діалог з представником 20 століття», інтелектуальний аукціон, День добрих сюрпризів, турнір знавців міста, вечір зустрічі випускників, свято «Подорож в осіннє царство» (на вибір).

II. Завдання для поглибленого вивчення теми

1. Зустрітися з вмістом глави «Робота педагога з групою» у книзі Н.

Е. Щурковой «Прикладна педагогіка виховання». Усвідомте педагогічні основи побудови роботи з групою.

2. Опишіть етапи групового справи, мета і зміст кожного етапу. Поясніть, чим визначається логіка побудови групового (виховного) справи. (Виховне справу на вибір!)

3. Підготуйте реферат на тему:

- Проблема вільного часу і дозвілля підлітків.

- Виховання як організація колективної творчої діяльності школярів.

III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань

1. Як в педагогічній теорії визначається поняття «зміст виховання?»

2. Які соціокультурні явища зумовили необхідність пошуку нових підходів до змісту виховання?

3. Які основні завдання формування базової культури особистості?

4. У чому сутність діяльнісного підходу в організації виховної роботи учнів?

5. Які види діяльності школярів відомі в теорії та практиці виховання?

6. Яке значення позаурочної діяльності школярів?

7. У чому, на ваш погляд, проявляється вміння педагога організувати діяльність школярів?

8. Чи згодні ви з твердженням, що виховують можливості діяльності залежать від характеру її організації?

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

1. Визначення завдань і змісту діяльності.

2. Графічна інтерпретація знань.

182

Студенти в зошиті заповнюють схеми 1 і 2, що допомагають їм систематизувати знання про виховання. Вид діяльності та Форми організації її завдання діяльності Схема 1

Види і форми виховує діяльності

Схема 2

Зміст виховання: ВАЗів компоненти культури

3. Обговорення питань.

- Яку діяльність називають виховує?

- У чому сутність організації виховує діяльності?

- Охарактеризуйте організацію ціннісно-орієнтовної діяльності: її своєрідність, зміст, умови ефективності.

- Що входить у зміст художньо-естетичної діяльності дітей і за якими напрямками педагог організовує дану діяльність?

- Які вміння потрібні педагогу, щоб спортивні (трудові, пізнавальні) справи ставали виховують?

4.

Рішення задач № № 10, 11 с. 37. («Педагогіка в ситуаціях, питаннях, завданнях»).

5. Захист міні-досліджень «Види діяльності школярів у позаурочний час». На прикладі конкретних виховних, організацію яких студенти продумували заздалегідь, пропонується розкрити різні види діяльності школярів у позаурочний час.

6. Підсумок заняття. Завершення пропозицій:

- Свою роботу я оцінюю як.

- Мені найбільше сподобалося.

7. Рекомендації та завдання до наступного заняття.

Література

1. Артеменко, З.В. Форми виховної роботи з молоддю: організація та методика проведення / З.В. Артеменко. - Мн., 1995.

183

2. Журлова, І.В. Вільний час старшокласників / І.В. Журлова / / Адукация 1 вихаванне. - Праблєми вихаванне. - 2000. - № 4. - С. 12-98.

3. Іванов, І.П. Методика комунарського виховання / І.П. Іванов. - М., 1990.

4. Класному керівникові / під ред. М. І. Рожкова. - М., 1999. - С. 24-31.

5. Концепція безперервного виховання дітей та учнівської молоді в Республіці Білорусь / / праблєми вихаванне. - 2007. - № 2.

6. Маленкова, Л.І. Теорія і методика виховання / Л.І. Маленкова. - М., 2004.

7. Підласий, І.П. Педагогіка. Новий курс: в 2 кн. Кн. 2. Процес виховання / І.П. Підласий. - М., 2004. - С. 137-177.

8. Сластенін, В.А. Педагогіка / В.А. Сластенін, І.Ф. Ісаєв та ін - М., 1997. - С. 439 457.

9. Соловейчик, С.Л. Щоденник Миколи Федоровича / С.Л. Соловейчик. - В. кн.: Виховання по Іванову. - М., 1989.

10. Степанов, Е.Н. Педагогу про сучасні підходи і концепціях виховання / О.М. Степанов, Л.М. Лузіна. - М., 2003. - С. 27-61.

11. Щуркова, Н.Є. Прикладна педагогіка виховання / Н.Є. Щуркова. - СПб, 2005. -

С. 176-211.

12. Щуркова, Н.Є. Збори строкатих справ / Н.Є. Щуркова. - М., 1994.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗАНЯТТЯ № 16 ТЕМА: ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ "
 1. ЗМІСТ
  процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146 Тема 10. Позовна виробництво в арбітражному суді 1-ї інстанції 149 Тема 11. Особливості
 2. Структура курсу
  тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Суспільство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 3. § 1. Форми виховання
  змісту і форми відображають єдність внутрішнього і зовнішнього в явищах виховання. Зміна змісту тягне за собою зміну форми і навпаки. Провідна роль належить змісту. Основний критерій аналізу форм виховання - кількісний. Згідно даним критерієм розрізняються форми: індивідуальні, мікрогрупповой, групові (колективні), масові. Порівняння
 4. ЗМІСТ
  Вступ 3 Програма курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права й гос-подарських законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як Різновид господарської діяль-ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6. Господарський
 5. ЗАНЯТТЯ № 21 ТЕМА: ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
  заняття і змісту діяльності його учасників. 2. Обговорення проблем «Здоров'я - основа ефективного навчання та повноцінної життєдіяльності школяра». 3. Аналіз шкільної програми «Здоров'я». (Що робиться в кожній школі з підвищення медичних знань вчителів? Як навчаються учні збереженню здоров'я? Що робиться в школах для створення сприятливих
 6. Тема семінарського заняття № 12
  заняття №
 7. Тема семінарського заняття № 11
  заняття №
 8. Тема семінарського заняття № 10
  заняття
 9. Тема семінарського заняття № 14
  заняття №
 10. Тема семінарського заняття № 13
  заняття
 11. Тема семінарського заняття № 1
  заняття
 12. Тема семінарського заняття № 15
  заняття
 13. Тема семінарського заняття № 19
  заняття №
 14. Тема семінарського заняття № 18
  заняття №
 15. Тема семінарського заняття № 17
  заняття №
 16. Тема семінарського заняття № 16
  заняття №
 17. Тема семінарського заняття № 2
  заняття
 18. Тема семінарського заняття № 9
  заняття
 19. Тема семінарського заняття № 4
  заняття
 20. Тема семінарського заняття № 6
  заняття
© 2014-2021  ibib.ltd.ua