Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
П.С. Самигин. Історія - Вид. 7-е. - Ростов н / Д: «Фенікс». - 478, [1] с. - (Середня професійна освіта)., 2007 - перейти до змісту підручника

5.6.3. Індустріалізація і колективізація. Їхні політичні, соціально-економічні та демографічні підсумки та наслідки

Індустріалізація. XVI партійна конференція (квітень 1929 r.) I а потім і V з'їзд Рад затвердили після неодноразових переглядів у бік підвищення «оптимальний варіант» п'ятирічного плану. Цей план передбачав зростання промислової продукції на 136%, продуктивності праці на 110%, зниження собівартості промислової продукції на 35%. За планом пріоритет віддавався важкої промисловості, яка отримувала 78% усіх капіталовкладень.

343

Опорними точками, основною базою проведеної індустріалізації країни повинні були стати старі промислові райони. Передбачалося, що вони будуть фундаментом нарощування індустріальної потужності країни, на них поширювалася система пріоритетів у розподілі сировини, устаткування, робочої сили (Центрально-промисловий район, Ленінградська область, Донецько-Криво-різької район України і Урал).

Економічна політика була спрямована на посилення ролі директивного планування, розгортання грандіозних масових кампаній, спрямованих на прискорення темпів соціалістичного будівництва. План індустріалізації передбачав зміну техніки і способів виробництва в напрямку розвитку енергетичних потужностей, розширення масового виробництва, перенесення в економіку країни передової американської та європейської технології, раціоналізацію, наукову організацію праці.

На практиці дана політика вилилася у здійснення активного будівництва нових промислових об'єктів на тлі посилення режиму економії, добровільно-примусового поширення позик індустріалізації, встановлення карткового постачання населення міст і робітничих селищ. Партійне керівництво розгортає масове соціалістичне змагання на фабриках, заводах, на транспорті, в будівництві і т. д. У зв'язку з переходом до директивному централізованого планування відбувається перетворення всієї системи управління народним господарством. На базі виробничих синдикатів створюються виробничі об'єднання, що підпорядкували виробництво централізованого регламентування. На виробництві вводилося єдиноначальність, керівники підприємств безпосередньо робилися відповідальними за виконання плану. Самі керівники підприємств, будівництв призначалися тепер за особливим номенклатурному списку в централізованому порядку.

Говорячи про економічні підсумки індустріалізації, можна відзначити, що радянському керівництву в цілому вдалося подолати абсолютне відставання від держав Західної Європи з виробництва основних видів індустріальної продукції.

Наприкінці 30-х років (на відміну від попереднього десятиліття і дореволюційного вре-

344

мени) виробництво електроенергії, палива , чавуну, сталі, цементу в нашій країні перевершувало відповідні показники Англії, Франції та Німеччини. За абсолютним обсягом промислової продукції Радянський Союз поступався лише США. З'являється ряд сучасних галузей, таких, як авіаційна та автомобільна промисловість, тракторобудування і комбайнобудування, виробництво танків і багато іншого, раніше практично відсутніх в нашій країні до повороту до форсованої індустріалізації. Керівництво країною здійснювало величезні капіталовкладення в промисловість, спираючись при цьому виключно на внутрішні джерела накопичення. Форсована індустріалізація, за сталінським планом, спочатку повинна була проводитися шляхом «перекачування коштів» з села в місто. Сам процес розширення промислового виробництва був неможливий без регулярного постачання робітників продуктами харчування, однак хлібна криза 1927 - 1928 років поставив під загрозу план форсованої індустріалізації та постачання міста продуктами. У цій ситуації урядом було взято курс на виробниче кооперування сільського господарства і наступ на куркульство.

Саме в колгоспах сталінське керівництво бачило той виробничо - розподільний механізм, який дозволяв здійснювати розподіл коштів і постачати міста і армію хлібом, не створюючи загрози економічних і політичних потрясінь.

Представляючи соціалістичне суспільство у вигляді «єдиної фабрики», підпорядкованої і підконтрольною Радянському суспільству, Сталін і його прихильники прагнули якнайшвидше залучити в цехи цієї фабрики все населення. Причому в селі це вирішено було здійснити шляхом суцільної колективізації, яка почала здійснюватися з осені 1929 року.

Колективізація. Політика колективізації припускала скасування оренди землі, заборона найманої праці, конфіскацію у заможних селян (куркулів) засобів виробництва, господарських та житлових будівель, підприємств з переробки сільгосппродукції. Засоби виробництва і майно * передавалися в неподільні фонди колгоспів в

345

як внесків за бідняків і наймитів, за винятком тієї частини, яка йшла у погашення боргів куркульських господарств державі . При цьому частина куркульства передбачалося заарештувати і репресувати як політичних злочинців, іншу частину вислати разом з сім'ями в північні і віддалені райони країни, третій - розселити в межах району на спеціально відведені для них за межами колгоспних масивів землі.

Такі заходи, природно, зустріли масовий опір селянства. Антиколгоспні виступи, інші акти непокори з боку куркульства, середняків і частини бідноти були придушені за допомогою застосування найжорстокіших заходів насильства. Сталінське керівництво розкуркулені і репресував приблизно 900 тисяч господарств. 250 тисяч господарств «самораскулачілісь», тобто розпродали або кинули своє майно і бігли з сіл, сіл, станиць.

Політикою колективізації до 1932 року було створено 211,1 тисячі колгоспів (61,5% селянських господарств). Приблизно до 1937-1938 році суцільна колективізація країни була завершена. Керівництво країною застосовувало по відношенню до колгоспників методи «батога і пряника». З одного боку, партійно-державний апарат проводить найжорстокіші репресивні заходи, розправи с'протівнікамі хлібозаготівельних реквізицій, з іншого боку намагається Створити у колгоспників фактори зацікавленості в результатах своєї праці шляхом введення системи хлебозакупок, дозволивши їм створювати особисте підсобне господарство. Селянам також було дозволено продавати свою продукцію на ринку. Таким чином, партії і державі вдалося на якийсь час знайти компроміс із селянством.

Створене велике колективне виробництво продемонструвало ряд економічних і соціальних переваг. За роки колективізації було побудовано понад 5000 машинно-тракторних станцій (МТС), які забезпечили село сільськогосподарською технікою: тракторами, комбайнами та іншими машинами. Продуктивність праці з 1928 по 1940 роки збільшилася на 71%.

Змінилася структура посівних площ у бік збільшення виробництва технічних культур (цукрових свек-

346

ли, бавовни, картоплі, соняшника) , необхідних для промислово розвиненої країни. У країні вироблялося мінімально достатню кількість хліба, яка перевищувала його виробництво до колективізації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.6.3. Індустріалізація і колективізація. Їхні політичні, соціально-економічні та демографічні підсумки та наслідки "
 1. 1. Національний характер
  індустріалізації, тоталітаризму і т. н. застійного періоду. Найкращі риси характеру російських людей нещадно експлуатувалися, що в кінцевому рахунку стало причиною багатьох наших бід. Не можна не згадати ще й почуття пасивності, вичікувальну, смирення, століттями що харчувалися тяготами, пов'язаними з необхідністю життєзабезпечення. Не можна забувати і про те, що монархізм і свідомість необхідності
 2. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
  індустріалізації від капіталістичного, назвав одне з таких відмінностей: в капіталістичних країнах індустріалізація зазвичай починається з легкої промисловості, в нашій же країні цей «звичайний шлях» партія відкинула і почала з розгортання важкої індустрії. Односторонньо тлумачачи це положення, багато істориків та економісти поставили знак рівності між методом соціалістичної індустріалізації і
 3. 4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
  індустріалізації і колективізації сільського господарства. Це руйнувало всю систему і без того напружених міжгалузевих балансів. Для госпрозрахунку місця майже не залишилося. НЕП був «викинутий до біса», як висловився Сталін. Складання адміністративно-командної системи управління суспільством, а також культу особи Сталіна призвели до серйозних деформацій всієї політичної системи суспільства.
 4. § 1. Громадсько-політичне життя
  індустріалізації, колективізації та культурного будівництва. Ідейна боротьба з питань побудови соціалізму ускладнювалася боротьбою за особисте лідерство в партії. Найбільш впливовими після смерті В. І. Леніна були Бухарін, Троцький, Зінов'єв і Каменєв. В. І. Ленін у «Листі до з'їзду» дав характеристику особистих якостей шести лідерів партії (Н.І. Бухаріна, Г. Б. Зінов'єва, Л. Б. Каменєва, Г. Л
 5. § 2. Перетворення в промисловості
  індустріалізація історично необхідна, бо може забезпечити створення матеріально-технічної бази соціалізму. До того ж, до середини 20-х років змінилося становище на світовій арені. На Заході намітився спад революційного руху , сталася тимчасова часткова стабілізація капіталізму. Радянській країні доводилося здійснювати соціалістичне будівництво, перебуваючи у ворожому
 6. § 3. Колективізація сільського господарства
  індустріалізації. Окреслюючи перспективи соціалістичного перетворення села, Ленін вказував на ряд необхідних умов його успіху. Перше - всебічна допомога виникаючому нового суспільного ладу в селі з боку держави, з боку міста (кредитами, людьми, знаряддями виробництва). Друге - поступовість, відсутність поспішності в новій справі. Метою і підсумком кооперування
 7. Політичне та соціально-економічний розвиток у другій половині 50-х - середині 60-х років.
  колективізації був в цілому завершено. Виняток становили Польща і Югославія, в яких домінували індивідуальні селянські господарства. Загалом ріс національний дохід (в Угорщині, наприклад, в 1962 р. він в 2,5 рази перевищував рівень 1949 р.). Підвищився життєвий рівень. На початку 60-х років державними соціальними пільгами користувалося майже все населення. Масові організації
 8. 1. Національний характер
  індустріалізації, тоталітаризму і т. н. застійного періоду. Найкращі риси характеру російських людей нещадно експлуатувалися, що в кінцевому рахунку стало причиною багатьох наших бід. Не можна не згадати ще й почуття пасивності, вичікувальну, смирення, століттями що харчувалися тяготами, пов'язаними з необхідністю життєзабезпечення. Не можна забувати і про те, що монархізм і свідомість необхідності
 9. 2. Індустріалізація: здобутки та витрати
  індустріалізації від ка-капіталістичного, назвав одне з таких відмінностей: в капіталістичних країнах індустріалізація зазвичай починається з легкої промисловості, в нашій же країні цей «звичайний шлях» партія відкинула і почала з розгортання важкої індустрії. односторонньо тлумачачи це положення, багато істориків та економісти поставили знак рівності між методом соціалістичної індустріалізації і
 10. 4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
  індустріалізації та колектив-тивизации сільського господарства. Це руйнувало всю систему і без того напружених міжгалузевих балансів. Для госпрозрахунку місця майже не залишилося. НЕП був «викинутий до біса», як висловився Сталін. Складання адміністративно-командної системи управління суспільством, а також культу особи Сталіна призвели до серйозних деформацій всієї політичної системи суспільства.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua