Головна
ГоловнаЕкономікаЗайнятість населення → 
Наступна »
О. В. Заєць. Зайнятість населення та її регулювання, 2003 - перейти до змісту підручника

АнотаціяЗайнятість залишається важливим моментом у житті працездатного населення. Оскільки існує тісний взаємозв'язок між напрямками зайнятості та політикою доходів. Це вимагає вивчення підходів і теорій до проблеми зайнятості, ринку праці, діяльності держави в галузі регулювання зайнятості та методів соціальної роботи з безробітними громадянами.
У навчальному посібнику розглядаються основні теоретичні та методологічні підходи до розробки теорії зайнятості, ринок праці як регулятор зайнятості та безробіття, проблеми зайнятості та безробіття, діяльність державної служби зайнятості, соціальний захист безробітних, соціальна робота серед безробітних, технологія пошуку роботи.
Навчальний посібник «Зайнятість населення та її регулювання» розрахований на студентів, що навчаються за спеціальністю «соціальна робота».
У навчальному посібнику наводиться методичний матеріал, що сприяє освоєнню навчального курсу: лекції, питання і завдання для самоконтролю, глосарій, тестові завдання, список основної та додаткової літератури, методичні вказівки для студентів.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Анотація "
  1. 1. Введення
    анотацію ". Один з найважливіших принципів, на яких заснована патентна система, полягає в тому, що неодмінною умовою надання правової охорони тій чи іншій розробці є офіційне визнання її об'єктом патентного права. Саме визнання може здійснюватися різними шляхами, бути відносно складним або, навпаки, зведеним до гранично спрощеної формальної процедури,
  2. 3. Об'єкти авторського права
    анотації, реферати, огляди і т. п. Основним критерієм для надання правової охорони похідних творів є вимога творчої самостійності в порівнянні з оригіналом. Як правило, це виражається в доданні твору нової форми, що відбиває оригінал. Так, при перекладі літературного твору на іншу мову відбувається творче відтворення перекладного
  3. 5. Похідні і складові твори
    анотації, реферати, резюме, огляди, інсценівки, аранжування та інші переробки творів науки, літератури і мистецтва. Крім похідних творів до об'єктів авторського права також відносяться збірники (енциклопедії, антології, бази даних) та інші складові твори, представляють собою результат творчої праці за добором або розташуванню
© 2014-2022  ibib.ltd.ua