Головна
ГоловнаЕкономікаЗайнятість населення → 
« Попередня Наступна »
О. В. Заяц. Зайнятість населення и ее регулирование, 2003 - перейти до змісту підручника

Введение


Целью курса «Зайнятість населення и ее регулирование» является формирование у студентов целостного теоретического и практического представления о занятости населения и способах ее регулирования
Овладение материалом специальной дисциплины позволит будущим специалистам по социальной работе оказывать содействие и поддержку безработным гражданам, участвовать в решении проблемы безработицы различных групп безработных. По завершению программы обучения дисциплине студент должен:
владеть научными понятиями занятости как категории и социального состояния;
овладеть системой знаний о рынке труда;
знать понятие, виды безработицы в современном обществе;
знать характеристику труда и занятости в России и за рубежом;
уметь анализировать динамику безработицы;
знать правовую социальной защиты безработных в России;
знать проблемы управления занятостью населения на различных уровнях;
знать технологию работы в службах занятости, основные направления социальной работы среди безработных.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Введение"
 1. 2. Індикативні ціни
  Індикативні ціни - ціни на товари, які відповідають цінам, що склалися чи складаються на відповідний товар на ринку експорту або імпорту на момент здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням умов поставки та умов здійснення розрахунків, визначених згідно з законодавством України, а також якісних показників товару, і які затверджено Міністерством економіки України. Контрактні ціни у
 2. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства
  введення в експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси (ст. 71); пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами (ст. 72); засмічення лісів відходами (ст. 73); знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду (ст. 74); знищення
 3. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  введення відповідних статей у дію. Загалом же першочергова причина тієї екологічної ситуації, яку ми маємо нині в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській діяльності. "Ми повинні пам'ятати, що екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинута система екологічного права другий - це
 4. Поняття і особливості принципів екологічного права
  введення відповідних статей у дію. Загалом же першочергова причина тієї екологічної ситуації, яку ми маємо нині в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській діяльності... "Ми повинні пам'ятати, що екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинута система екологічного права другий - це
 5. Тема 8. Адміністративно-правові режими
  введення назвичайного стану, строку його дії, діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування в його умовах передбачені в Законі "Про правовий режим надзвичайного стану" (від 16.03.2000.). Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її
 6. Тема 9. Адміністративно-правовий примус
  введення карантину у випадках епідемій та епізоотій; контроль і наглядові перевірки; закриття ділянок державного кордону та ін. (див. закони "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", наказ Міністерство охорони здоров'я "Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може
 7. Тема 12. Адміністративний процес
  введення Переліку підприємців, що займають монопольне становище на ринку (затв. розпор. АКУ від 10.03.1994 р.), Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакант- 51 них посад державних службовців (затв.пост КМУ від 4.10.1995 р.), Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію (затв. пост. КМУ від 29.12.1995 р.) та ін. Найчастіше і
 8. Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні
  введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів). Більш детально див. Закон "Про прокуратуру". Адміністративний нагляд є найбільш об'ємним і різноманітним. Слід мати на увазі, що він відрязняється від судового і прокурорського нагляду тим, що: 60 - контролюючий суб'єкт е суб'єктом виконавчої влади; - основною метою є забезпечення
 9. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  введення державної реєстрації таких нормативних актів в органах юстиції. Зважаючи на це, слід суттєво підвищити питому вагу законів у регулюванні в сфері виконавчої влади і до того ж законодавче позбавити більшість центральних органів виконавчої влади (крім міністерств) права видавати нормативні акти, що стосуються прав і свобод громадян. 3. Ровиток механізму захисту прав і свобод громадян
 10. Методы осуществления исполнительной власти
  введение карантина, остановка движения транспор- та на отдельных улицах в случае аварии или иного происшествия, закры- тие участков гос. границы, проверка документов и досмотр вещей, прину- дительное доставление физических лиц для освидетельствования в меди- цинские учреждения, принудительное выселение граждан из домов, гро- зящих разрушением, санитарный осмотр грузов, техосмотр транспортных
© 2014-2022  ibib.ltd.ua