Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005 - перейти до змісту підручника

3. Атестація


Атестація проводиться в першому місяці кварталу, наступного за звітним, з 10 по 25 число. Для працівників, які не мають можливості здачі атестації у вказаний період з поважної причини (відпустка, хвороба тощо), представником атестаційної комісії призначається додатковий день здачі в першій декаді другого місяця кварталу, наступного за звітним. Для проведення атестації створюється атестаційна комісія у складі:
голова комісії - начальник відділу кадрів,
члени комісії - заступники виконавчого директора і начальники відділів охорони.
До 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, начальник відділу кадрів готує проект наказу про проведення атестації та комплект документів, необхідних для проведення атестації, в який входять:
список працівників організації, які підлягають атестації по днях здачі, завізований керівниками напрямків;
бланки відомостей здачі окремих дисциплін, що входять в процедуру атестації (зразки в Додатках 7, 8, 9) з внесеними прізвищами та ініціалами працівників;
комплект екзаменаційних білетів з теоретичної підготовки (питання в Додатку 10);
графік та місце проведення атестації;
і подає проект наказу і список на підпис Генеральному директору. Примітка: якщо працівник не зміг з'явиться на здачу обов'язкової дисципліни, він може бути допущений до такої головою атестаційної комісії в додатковий день тільки на підставі службової записки керівника напряму із зазначенням причин неявки.
Керівники напрямків після підписання наказу мають вжити всіх заходів до забезпечення можливості кожним працівником, зазначеним у списку, пройти атестацію, таким чином, щоб розподіл їх по днях було, по можливості, рівномірним. Атестації підлягають всі працівники підприємства, крім Генерального директора, керівників напрямів і контролерів.
Атестація співробітників полягає у заповненні на них керівниками напрямків атестаційного листа (зразок у Додатку 4). При необхідності керівник напрямку може провести тестування співробітника.
Атестація охоронців полягає у заповненні відповідними посадовими особами атестаційного листа (зразок Додаток 5) і здачу охоронцями окремих дисциплін: фізична, стрілецька і теоретична підготовка, причому необхідно враховувати, що:
для охоронців обов'язковою є здача теоретичної підготовки, всі інші дисципліни за бажанням;
Примітка: при виявленні ким або з працівників бажання взяти участь у здачі необов'язкових дисциплін, він зобов'язаний здавати і стрілецьку, і фізичну підготовку , в іншому випадку додатково набрані очки не зараховуються;
для охоронців, що працюють в ОГ і особистій охороні, обов'язкове складання всіх дисциплін. Начальник відділу кадрів за 1 день до початку атестації роздає керівникам напрямів атестаційні листи на кожного працівника із заповненими пунктами 1 і 2, а також призначає відповідального зі складу атестаційної комісії за прийняття окремих дисциплін і роздає їм бланки відомостей та квитки.
При здачі дисциплін необхідно враховувати наступне:
здача теоретичної підготовки проводиться письмово;
прийом дисциплін виробляють колегіально відповідальний і викладач;
інші члени комісії стежать за правильністю процедури.
В останній день атестації відповідальні за дисципліни здають начальнику відділу кадрів бланки відомостей за підписом викладача та своєї, а керівники напрямків - атестаційні листи із заповненим п. 3 на охоронців і атестаційні листи із заповненими п. п. 3, 4 на співробітників функціональних підрозділів. У 3-х денний термін начальник відділу кадрів підводить підсумки атестації і заносить їх у зведену відомість (зразок у Додатку 6), яку подає на затвердження Генеральному директору.
Генеральний директор в одноденний строк затверджує її і вводить в дію наказом по організації отримані в результаті атестації коефіцієнти відповідності для кожного працівника, які є підставою для визначення зарплати працівників в рамках вилки посадового окладу та для зміни їх посади .
При неявці охоронця на здачу обов'язкової дисципліни його атестація вважається не-зданої.
Начальник відділу кадрів в двотижневий термін після закінчення атестації вживає заходів щодо ознайомлення працівників піддавалися атестації з її результатами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Атестація "
 1. 3. Держ. службовець
  атестація. Атестація проводиться не частіше 2 р. в 2 го-так, і не рідше 1р. в 4 роки. Держ. служба припиняється при звільненні держ. сл., в т.ч. при вихо-де на пенсію. Крім підстав, указ. в 29-37 КЗпП, держ. сл. може бути звільнений за ініціативою керівника у слід. випадках: 1) досягнення ним граничного віку, встановлю. їм при заміщені. держ. должн. "Б" і "В" - 60 років, "А» - не НЕ распростр. 2)
 2. 6. Муницип. посаду
  атестації і склад атестацію. комісії утведж. керівником учр., пр., орг. і доводиться до све-дення атестуються працівників у термін не менше 1 міс. до початку атестації-ції. А в бюджетній сфері не менше ніж за 2 тижні. Якщо ці терміни нару-шени, то р-ти атестації визнається недействит. Т.к. в даному випадку працівни-кам стало відомо про майбутню атестації тільки за 4 дні до її проведення,
 3. 28. Форми управлінської діяльності: поняття, види, характеристика, взаємозв'язок з функцією державного управління.
  Атестації, семінари. Одна і таж форма управлінської діяльності служить засобом реалізації багатьох або всіх управлінських функцій. Прийняття правових актів є формою для здійснення функцій управління, тобто зміст управлінської функції відповідає на питання що потрібно робити, а форма на питання як робити. Основна вимога до форми управлінської діяльності щоб форма
 4. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  атестації і розподілити для проходження служби відповідно до отриманої категорією і контрактом. Обов'язки МО щодо забезпечення офіцеру певних умов для життя, побуту та служби відповідно до Конституції і законів РФ (необхідно обумовити уявлення житла або компенсації витрат на житло і т.д.). Обов'язки офіцера служити відповідно до вимог Конституції, законів і
 5. 3.3. Основні положення, що регламентують питання комплектування військ офіцерським складом. Порядок атестування офіцерського складу ЗС РФ
  атестаціями проводиться в ході навчань, підсумкових перевірок і т. д. При явному (понад 20%) невідповідність результатів по одному або декількох показниках, може бути прийняте рішення про контрольну перевірку результатів атестування. 3. Відповідальність посадових осіб за порушення правил атестування. 3.1. У разі встановлення посадовими особами фальсифікації результатів атестування відповідальні
 6. Список літератури
  атестації федерального державного службовця: Утв. Указом Президента РФ від 9 березня 1996 р. № 353. / / Збори законодавства РФ. 1996. № 11. Ст. 1036. Положення про Адміністрацію Президента Російської Федерації: Утв. Указом Президента РФ від 29 січня 1996 / / Збори законодавства РФ. 1996. № 6. Ст. 532. Положення про Міністерство закордонних справ РФ. / / Збори законодавства РФ.
 7. Додаток 1 Положення про Офіцерському зборах (Проект)
  атестація офіцерів; заохочення і преміювання офіцерів; - житлові питання, виділення місць у дошкільних та шкільних закладах і т. д ; узгодження графіків відпусток офіцерського складу; формування, організація та контроль за роботою суду честі офіцерів; - організація та контроль за роботою громадських організацій, жіночої ради і т.д. Крім того, Офіцерські збори вправі розглядати й особистісні
 8. Додаток 3 Положення Про порядок атестування офіцерського складу ЗС РФ (Проект)
  атестаціями проводиться в ході навчань, підсумкових перевірок та т . д. При явному (понад 20%) невідповідність результатів по одному або декількох показниках, може бути прийняте рішення про контрольну перевірку результатів атестування. 3. Відповідальність посадових осіб за порушення правил атестування. 3.1. У разі встановлення посадовими особами фальсифікації результатів атестування відповідальні
 9. 2. Аудитор суспільства
  атестацією і ліцензією на право займатися аудиторством. Відповідно до Постанови Уряду РФ від 25 квітня 1995 р. N 408 підлягають обов'язковій щорічній аудиторській перевірці економічні суб'єкти, що мають організаційно-правової форму відкритого акціонерного товариства, незалежно від числа їх учасників (акціонерів) і розміру статутного капіталу. Що стосується закритих акціонерних
 10. 1. Елементи і зміст договору на виконання проектно-вишукувальних робіт
  атестації виконавця. Перелік таких видів робіт та порядок видачі ліцензій визначається законодавством (п. 2 ст. 6 Закону про інвестиційну діяльність). Для договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт, як і для договору будівельного підряду, характерна система генерального підряду: договір на виконання всього комплексу проектних та вишукувальних робіт полягає
© 2014-2022  ibib.ltd.ua