Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент
ЗМІСТ:
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005
У навчальному посібнику докладно чітко і зрозуміло описуються всі ці етапи і процедури кадрової роботи, наводиться їх наукове обгрунтування, рівняються достоїнства і недоліки різних методів і процедур, аналізуються статистичні допущення, що лежать в основі їх використання. Навчальний посібник орієнтований на студентів і викладачів економічних та управлінських факультетів вузів, керівників кадрових служб компаній, рекрутерів, менеджерів і підприємців.
Модуль 1. Система управління кадрами
Глава 1.1. Підходи до формування системи управління кадрами
Система управління кадрами.
Підбір персоналу
Оцінка персоналу
Розстановка персоналу
Навчання персоналу
Особливості, якими повинна володіти кадрова система.
Глава 1.2. Кадрове планування на підприємстві
Глава 1.3. Об'єкт управління кадрами - ідеальний працівник
Глава 1.4. Основні фактори, що впливають на управління кадрами. Принципи управління кадрами
Принципи управління кадрами.
Особливості кадрової політики до і після проведення реформи економіки в Росії
Глава 1.5. Особливості національної ділової культури
Модуль 2. Підбір кадрів
Глава 2.1. Оцінка професійних якостей співробітників
Компетентність та змінюється характер відбору працівників.
Глава 2.2. Фактори, що визначають процес відбору персоналу
Глава 2.3. Низькоефективних система підбору персоналу - причина плинності кадрів
Невдоволення професійним рівнем нового співробітника.
Невдоволення особистісними якостями нового співробітника.
Стихійний підбір.
Підбір виключно «в культуру організації»
Завищена або занижена планка підбору
Недостатнє інформування реально розглянутого кандидата
Оптимальний процес прийняття рішення щодо кандидатів
Прийом на роботу грамотного фахівця з підбору персоналу
Якісне інформування прийнятих в організацію кандидатів
Планування потреб у персоналі заздалегідь
Розрахунок оптимального штату
Два методи розрахунку оптимального штату.
Додана вартість хкоеффіціент оплати праці Формула рентабельності расх0ди на оплату праці одного працівника
Глава 2.4. Штатний розклад
Глава 2.5. Опису моделі робочого місця - фактор підбору кадрів
Порядок розробки посадової інструкції.
Глава 2.6. Процес найму персоналу 2.6.1. Схема найму персоналу
Трудовий договір
2.6.2. Трудові книжки: нові правила
2.6.3. Етапи професійного відбору персоналу
2.6.4. Джерела найму
Зовнішні джерела.
Глава 2.7. Методи підбору персоналу (співбесіда, інтерв'ю, тестування та ін.)
Пошук всередині організації.
Підбір за допомогою співробітників
Оголошення в засобах масової інформації
Відбір співробітників через агентства з підбору персоналу.
Відбір в навчальних закладах.
Державна служба зайнятості.
Телефонні співбесіди.
Що можна оцінити по телефону.
Проведення співбесіди.
Бесіда за наймом.
Кілька питань неформального характеру.
Психологічні проблеми вилучення знань.
Контактний шар.
Пол і вік.
Характеристики особистості та темпераменту.
Когнітивний стиль.
Ситуація спілкування (місце, час, тривалість.
Обладнання (допоміжні засоби, освітленість, меблі.
Професійні прийоми (темп, стиль, методи та ін.)
Тестування при прийомі на роботу.
Текст опитувальника
Глава 2.8. Огляд професійної придатності
Використання рекомендацій при наймі на роботу.
Випробувальний термін.
Модуль 3. Процес розвитку персоналу
Глава 3.1. Навчання персоналу - необхідний етап розвитку персоналу
Глава 3.2. Етапи підготовки й перепідготовки персоналу
Глава 3.3. Методи професійного зростання
Методи розвитку службових обов'язків.
Методи розвитку здібностей.
Лекції
Семінари
Тренінги
Цілі розвитку
Заходи
Стандартний план розвитку.
Індивідуальний план розвитку.
Планування освоєння спеціальності.
Щорічне навчання для керівників і фахівців
Підвищення кваліфікації
Стажування
Професійна перепідготовка
Перепідготовка керівників
Глава 3.4. Ефективність навчання
Глава 3.5. Формування кадрового резерву
Порядок і методика формування резерву
Планування та організація роботи з кадровим резервом.
Глава 3.6. Планування кар'єри
Професійна кар'єра
Внутриорганизационная кар'єра
Попередній етап
етап становлення
Етап просування
Етап збереження
Етап завершення
пенсійний етап
Планування кар'єри керівників і фахівців
Глава 3.7. На шляху до самонавчається
Етап 1. Входження у смак.
Етап 2. Спроба навести порядок.
Етап 3. Формалізація навчання.
Етап 4. Виявлення потреб у навчанні
Етап 5. Автоматизація.
Етап 6. самонавчальна організація.
Структурний забезпечення навчання
Рольова структура організації.
соціальна структура
Характерні особливості групи
Ефективність роботи неформальної
Програма створення колективу.
Обмеження ефективної роботи колективу.
Модуль 4. Оцінка персоналу
Глава 4.1. Оцінка на робочому місці
Інтерв'ю за компетенціями
Ассессмент-центр
Глибинне психологічне інтерв'ю.
Глава 4.2. Характеристика тестів оцінки якостей працівника
Оцінка інтелектуального розвитку.
3. Оцінка емоційної сфери.
4. Оцінка індивідуально-психологічних і темпераментних якостей.
5. Оцінка якостей керівника.
6. Оцінка психофізіологічних якостей .
Глава 4.3. Оцінка результатів праці персоналу
Зважування критеріїв.
Спосіб вимірювання оцінки.
Нумераційна шкала
Метод критичних випадків.
Порівняння заданих величин.
Глава 4.4. Зарубіжний досвід оцінки персоналу
Глава 4.5. Ділова оцінка та звільнення
Глава 4.6. Проведення щорічної атестації персоналу
Порядок проведення атестації.
2.1 . Навчання працівників функціональних підрозділів
2.2. Навчання охоронців
Навчання контролерів
Підсумки
3. Атестація
Заліки
Відповідальність
Глава 4.7. Зміна ставлення співробітників в умовах управління перетвореннями
Мета , в яку хочеться вірити.
Система закріплення навичок.
Навички, необхідні для проведення перетворень.
Особистий приклад.
«Сюжет» перетворень.
ГЛОСАРІЙ
ЛІТЕРАТУРА
Менеджмент:
  1. Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 96 с. - 2006
  2. Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина II: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 88 с. - 2006
  3. Злобін Е.В., Міщенко С.В., Герасимов Б.І.
    . Управління якістю в освітній організації. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004 . 88 с. - 2004
  4. ЛІЦАРЕВА Є.Ю.. Навчальний посібник з курсу «Управління персоналом». Томськ - 2002 рік
© 2014-2022  ibib.ltd.ua